KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI ARŞ. GÖR. ALIMI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
KTO Karatay Üniversitesi, Tıp Fakültesi bünyesinde açılan Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayların dosyaları, Yüksek Öğretim Kurulu’nun “Öğretim Üyesi
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik”ine göre incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda aşağıda adları yazılmış olan aday/adaylar başarılı bulunmuştur.
ADI SOYADI
DURUMU
ZEYNEP DENLİ
KAZANDI (ASIL)
MEHMET NURİ ATALAR
YEDEK
Download

Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı değerlendirme sonucu için tıklayınız.