UYGULAMA 3
1
2
Çalışma düzlemi seçimi ve kroki çizimi
Çizim elemanları arasında ilişkiler tanımlama ve boyutlandırma
3
Ana gövdenin, Döndürerek katı modelini oluşturma
4
Delik ve pul unsurlarını oluşturma
a
b
5
Delik ve pul unsurlarını çoğaltma
a
b
6
Tabla ile silindirik gövde arasına radyüs ekleme
7
Feder unsuru ekleme
a
Çalışma düzlemi seçimi
b
Unsur geometrisinin çizimi, ilişkilerin tanımlanması ve boyutlandırma
c
Unsur Değişkenlerinin belirlenmesi
8
Feder unsurunun çoğaltılması
9
Diğer köşe ve kenar radyüslerinin yapılması
10
Silindirik gövdenin üst yüzey dış kenarına pah işlemi uygulanması
Tabandaki kanal unsurunun oluşturulması
11
a
b
c
12
Kanal unsurunun çoğaltılması
MODEL
Download

uyg-03-cevap