T.C.
YOZGAT ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
09.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN KADROLU ZABIT KATİPLİĞİ SINAVINA ALINANLARIN MEMUR
SINAV ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNİN 15.M.SİNE GÖRE YAZILI VE SÖZLÜ SINAV
PUANLARININ ARİTMETİK ORTALAMASINA GÖRE DÜZENLENEN NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
Sınav Yapılan Birim
1008685
Yozgat Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Sınav No- Sınav Adı
5296
KADROLU ZABIT KATİPLİĞİ
SIRA
NO
ADAY NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
239
44
211
247
311
7
126
209
16
178
54
135
162
45
68
244
67
58
313
29
261
236
234
23
220
189
131
123
79
108
111
MERKEZİ
SINAV
NOTU
SÖZLÜ
ARİTMETİK
SINAV
ORTALAMA
NOTU
ADI
SOYADI
ÖĞRENİM DURUMU
ESRA
NURETTİN
MURAT
SAADET
ÖMER
GAMZE
CEREN
SEVİLAY
ÇINAR
SİNAN
ALİ İHSAN
HATİCE
TUĞBA
AMİNE MELTEM
KÜBRANUR
ŞEYMA
GÜLNAZ
MENEVŞE
TAYFUN
GÜLDEN
EREN
SERKAN
MURAT
ERKAN
MURAT
BÜŞRA
BETÜL
İBRAHİM
SEVİL
MEHMET ALPEREN
ZELİHA
ZEKİ
GÜRBÜZ
AÇIKGÖZ
ŞENER
KARABULUT
CANSEVER
UYAR
ARSLAN
BOSTAN
AKDOĞAN
ÖNAL
BÜYÜKKESKİN
GENÇ
GÖZASLAN
DAĞDEVİREN
ZEYREK
ELİAÇIK
ÖZDEMİR
BİLİR
YAKIN
KAYA
ASLAN
KAPLAN
BULUT
TÜZÜNER
UÇAR
CANBOLAT
BAŞOL
DURKUT
SERTKAYA
YAVUZ
ADALET MESLEK EĞİTİMİ ÖNLİSANS
82.20427 PROGRAMI
85
(AÖF)
83.602
ADALET MESLEK Y.O.
79.46871
85
82.234
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
76.53908
95
85.769
LİSE
76.49552
95
85.747
LİSE
83.25479
85
84.127
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
83.04634
85
84.023
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76.88176
90
83.44
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
81.70202
85
83.351
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
75.55767
90
82.778
TEKNİK LİSE
77.51459
85
81.257
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
82.76163
70
76.38
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
79.33719
70
74.668
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGISAYAR77.98043
BÖLÜMÜ
70
73.99
ADALET MESLEK Y.O.
76.94108
65 BASARISIZ
ADALET MESLEK Y.O.
76.40756
50 BASARISIZ
ADALET MESLEK EĞİTİMİ ÖNLİSANS
73.78289 PROGRAMI
65 BASARISIZ
(AÖF)
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGISAYAR80.22298
BÖLÜMÜ
50 BASARISIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
80.78779
45 BASARISIZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
74.62865
50 BASARISIZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
77.53523
65 BASARISIZ
MESLEK LİSESİ
86.39041
65 BASARISIZ
LİSE
79.23055
60 BASARISIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
78.62843
60 BASARISIZ
LİSE
73.49898
50 BASARISIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74.45114
40 BASARISIZ
YÜK.ÖĞR.(2 YIL)
74.40102
40 BASARISIZ
YÜK.ÖĞR.(4 YIL)
76.58466
65 BASARISIZ
LİSE
75.67621
55 BASARISIZ
YÜK.ÖGR.(2 YIL) BILGISAYAR83.03852
BÖLÜMÜ
50 BASARISIZ
TEKNİK LİSE
79.0647
60 BASARISIZ
LİSE
75.29437
45 BASARISIZ
Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen 10 Kadrolu ZABIT KATİPLİĞİ sayısını geçmeyecek şekilde " NİHAİ
BAŞARI" listesindeki sıraya göre yapılacaktır.
Yönetmeliğin 18.maddesine göre ilk 10 kişiden birisinin ataması iptal edildiği takdirde, yerine "NİHAİ BAŞARI
LİSTESİNDEKİ" 11. inci kişinin ataması yapılacaktır. Diğerleri yönetmeliğin 18.maddesinin son fıkrası gereğince bir hak
iddiasında bulunamazlar.
Atamasına esas olmak üzere ilk 10 kişinin istenecek belgeleri 15 gün içerisinde getirmek üzere ilanen tebliğ olunur.
11.03.2015
Başkan
Mutlu ÇAT
41865
Üye
Ahmet YAVUZ
40100
Üye
Ömer Faruk KAYMAZ
97982
Yazı İşleri Müdürü
Zeki ÖLMEZ
85613
Download

Kadrolu Zabıt Katipliği Sözlü Sınavı Nihai Başarı Listesi. 11.03.2015