I.Dünya savaşı
sonrası kurulan
teşkilat
Nurdan Gül (KÖKTEN)
Üyelerinin
sömürülerini
sürdürmek için
ortaya attıkları
kavram
Manda
,Himaye
Yardımda
bulunan
Devlettir
ABD
Yunanistan
Marşal
Yardımı
İngiltere,Fran
sa,Rusya
Müttefik
Devletlerine
karşı
kurulmuş
bloktur
1952 de Türkiye
ile birlikte üye
olan devlettir
Milletler
Cemiyeti
Görevini yerine
getiremediği
için çıkan savaş
Nato
Tehlikesine
karşı kurulan
paktır
Rusya
Sonrası Rus
Yayılmasını
önlemek
amacıyla
yapılan
yardımdır
Grubunu
oluşturan
devletlerdir
2. Dünya
Savaşı
Öncesi Versay
Ant.Öcünü
almak için
katılan devlet
Grubu arasında
Komünizmi
yaymak amacıyla
savaşan devlettir
Almanya
Mihver
İtalya ve
Japonya ile
oluşturduğu
bloktur
İzlediği ırkçı
politikadır
İnsan
Hakları
Evrensel
Bildirgesi
Hazırladığı
Bildirgedir
Birleşmiş
Milletler
Sonrasında
kurulan
teşkilattır
İtalya'daki
savunucusu
Mussolini
Nazizm
Kurucusudur
Adolf
Hitler
Download

Slayt 1