Sayı : Yazı İşl. 2015/169
Konu : Araç Tescil İşlemleri hk.
10.03.2015 - 0627
FEDERASYONA BAĞLI ODALARA
12 NOLU GENELGE
İLGİ:İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün
11088401.2961.64008-575/36015 sayılı yazısı.
27.02.2015
tarihli
ve
Bilindiği gibi, araç tescil ve sürücü belgesi düzenleme sisteminin güvenilir, çağdaş,
modern, halkın beklentilerine cevap verebilir, Avrupa Birliği ve e-Devlet normlarına uygun bir
yapıya kavuşturulması ve bu işlemlerin tek merkezden elektronik ortamda yapılması için, yeni
kayıt tescil işlemlerinin 02.02.2015 tarihi itibariyle Türkiye genelinde ASBİS Projesi (Araç
Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin elektronik ortamda online olarak yapılması) üzerinden
yapılması, zorunlu hale getirilmiştir.
Bu proje kapsamında, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda,
yeni kayıt işlemlerinde Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu (Ek-1 formu)
kullanılmayacağı bildirilmektedir.
Ancak, tescilli araçlar üzerinde tadilat yaptırılması, trafikten çekme, ÖTV’den muaf yeni
kayıt tescil işlemi, plaka değişikliği, hurdaya ayırma gibi işlemlerin elektronik ortamda
yapılabilmesi için çalışmalar sonuçlanıncaya kadar bu işlemlerle ilgili vergi dairesine bildirim
Ek-1 formuyla yapılmaya devam edilecektir.
Bilgi ve gereğini rica ederiz.
Mehmet Nesip KEMALOĞLU
GENEL SEKRETER
Fevzi Çakmak Sokak No: 5 Kızılay 06440 ANKARA
Tel: (312) 231 71 06-07-08-09 (4 hat) Faks: (312)231 46 71
Fevzi APAYDIN
BAŞKAN
web: www.tsof.org.tr
e-mail: [email protected]
Download

Araç Tescil İşlemleri Hk.