id
Adı Soyadı
3
35
55
Ahmet Ferhat YELTEKİN
Seher Keçe Türker
Özgür GÖLGE
Bildiri
türünüz
POSTER
SÖZLÜ
POSTER
57
Mehmet Salih ÇAYIR
POSTER
66
Özgür GÖLGE
POSTER
70
72
SABİRE BATTAL
Sena ÖZBAY
POSTER
POSTER
116
118
119
125
126
130
Fatma Hepsağ
Fatma Hepsağ
Fatma Hepsağ
Filiz YANGILAR
Pınar OĞUZHAN YILDIZ
Sadettin TURHAN
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
131
Sadettin TURHAN
POSTER
139
Hüsniye Koçak
POSTER
140
143
Kübra Ünal
ÖZEN MERKEN
POSTER
POSTER
148
154
156
Pınar Şanlıbaba
İbrahim YILDIRIM
Dr. Nalan ÖZER
POSTER
POSTER
POSTER
158
169
Dr. Nalan ÖZER
PINAR ŞANLIBABA
POSTER
POSTER
171
172
Mostafa Soltani
Nalan ÖZER
POSTER
POSTER
177
Gülden DEMİR
POSTER
Bildirinizin Başlığı
Van Otlu Peyniri Mahreç İşareti Çalışması
ŞEBİNKARAHİSAR VE ÇEVRESİNDE ÇOBAN YEMEKLERİ
MALATYA HEKİMHAN İLÇESİ GELENEKSEL GIDA
ÜRÜNLERİ
KÖY TİPİ HATAY PEYNİRİNİN FİZİKOKİMYASAL
ÖZELLİKLERİ
MALATYA HEKİMHAN YÖRESİNDE YETİŞEN YABANİ
BİTKİLERİN TÜKETİLME ŞEKİLLERİ ÜZERİNDE BİR
ARAŞTIRMA
TOKAT YAĞLISI
GELENEKSEL GIDALARDA İZLENEBİLİRLİK ARACI
OLARAK CBS KULLANIMI
ANTALYA YÖRESİNE AİT ENEK (ARDIÇ) PEKMEZİ
ÇÖREK OTU
ÇEDENE KAHVESİ
KIMI TURŞUSU
GELENEKSEL BİR TATLI: UĞUT TATLISI
SOĞUKTA MUHAFAZA EDİLEN AKÇAABAT
KÖFTELERİNİN LİPİT OKSİDASYONU, RENK STABİLİTESİ
VE MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ ÜZERİNE POLEN
İLAVESİNİN ETKİSİ
KARADENİZ MUTFAK KÜLTÜRÜNDE HAMSİ BALIĞININ
YERİ VE ÖNEMİ
GİRESUN İLİNDEKİ GELENEKSEL GIDA TÜKETİM
ALIŞKANLIKLARI VE TÜKETİCİ EĞİLİMLERİNİN
BELİRLENMESİ
Kasefe
SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM ÇEŞİDİNDE GÜBRE VE
GİBBERELLİK ASİT (GA3) KULLANIMININ MEYVEDE
BESİN MADDE DÜZEYLERİNE ETKİLERİNİN
BELİRLENMESİ
EKŞİ HAMUR İLE ÜRETİLEN KALECİK EKMEĞİ
TARHANA VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
Düşük Düzeyde Isıl İşlemin Şalgam Suyunun Duyusal
Özelliklerine Etkisi
Ağın Leblebisi
KALECİĞİN YÖRESEL ÜRÜNLERİNDEN CEVİZLİ ÇÖREK
VE KASNAK BÖREĞİ
İRAN’DA ÜRETİLEN KASHK VE KASHK ÜRÜNLERİ
ELAZIĞ TULUM PEYNİRİ VE ÜRETİMDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR
GELENEKSEL GIDALARDAKİ YENİLİKLER: GELENEKSEL
GIDA KARAKTERİSTİĞİ VE TÜKETİCİ KABUL
180
185
186
Osman Kılınççeker
Osman Kılınççeker
Selin KALKAN
POSTER
POSTER
POSTER
189
EBRU TANRIVERDİ
POSTER
195
Kadriye ŞAHİN
POSTER
199
Halef Dizlek
POSTER
203
SİBEL ÖZÇAKMAK
POSTER
207
NAZAN AKTAŞ
POSTER
208
216
NAZAN AKTAŞ
Cem Karagözlü
POSTER
POSTER
219
yasemin esin
POSTER
222
Banu ÖZDEN TUNCER
POSTER
224
225
227
AYSEL GÜLBANDILAR
AYSEL GÜLBANDILAR
yasemin esin
POSTER
POSTER
POSTER
235
Fadime ATEŞ
POSTER
243
245
Ömer Şimşek
Yasin TUNCER
POSTER
POSTER
246
Mehmet Ökti
POSTER
247
248
249
250
254
SABİRE BATTAL
SABİRE BATTAL
SABİRE BATTAL
SABİRE BATTAL
Buket AŞKIN
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
EDİLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
ADIYAMAN GELENEKSEL LEZZETİ: ŞAPALAH
ADIYAMAN HEVRİŞİK TATLISI
GIDA GÜVENİLİRLİĞİ AÇISINDAN GELENEKSEL
GIDALARIN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ
GELENEKSEL BİR ÜRÜN OLAN TAHİN ÜRETİMİNDE
SUSAM KABUĞUNUN SOYULMASININ ÖNEMİ
KÜLTÜRLERİN PARMAK İZİ: HATAY’DA GIDALAR VE
COĞRAFİ İŞARETLER
HATAY YÖRESİNE ÖZGÜ GELENEKSEL TANDIR
EKMEĞİNİN ÜRETİMİNDE KULLANILAN UNLARIN
TEMEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
ÜRÜN DOĞRULAMA VE TAKİP SİSTEMİNİN COĞRAFİK
İZLENEBİLİRLİKTE KULLANIMI
Geleneksel Gıdaların Kayıt Altına Alınması: Nitel
Araştırma Deseni
KARAMAN’NIN GELENEKSEL YİYECEĞİ: LOKUR
PEYNİRALTI SUYUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE
ALTERNATİFLER: GELENEKSEL PEYNİRLER VE PEYNİR
ALTI SUYU İÇECEKLERİ
COĞRAFİ İŞARETLİ “TURHAL YOĞURTMACI”NIN YÖRE
EKONOMİSİ VE TANITIMINA KATKISI
EKZOPOLİSAKKARİT ÜRETİCİSİ Streptococcus
thermophilus 26.1 SUŞUNUN BAZI TEKNOLOJİK
ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Kesme Makarna
SARI KİRAZ ve TAFLAN KAVURMASI-TUZLAMASI
ZİLE PEKMEZİ ÜRETİMİNDE İZLENİLEBİLİRLİK VE
ÖNEMİ
ORGANİK OLARAK YETİŞTİRİLEN SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ
ÜZÜM ÇEŞİDİNDEN ELDE EDİLEN KURU ÜZÜMÜN
BESİN MADDESİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ
UŞAK TARHANASININ FERMENTASYON ÖZELLİKLERİ
ÇİĞ SÜTTEN İZOLE EDİLEN Enterococcus faecalis
MYE58 SUŞU TARAFINDAN ÜRETİLEN
BAKTERİYOSİNİN TANISI
Kuru Üzüm ve Üzüm Posasından Yeni Yöntemle Elde
Edilen Üzüm Çekirdeği Tozunun Gıda Sanayinde
Kullanım Alanlarının Belirlenmesi
CANTIK
CEVİZLİ BURSA LOKUMU
TOKAT’IN SULU YEMEĞİ: BAT
YOĞURTMAÇ
KIRKLARELİ’DEN GELENEKSEL BİR İÇECEK
“HARDALİYE”
255
Ezgi Özgören
POSTER
258
PROF.DR. METİN DIĞRAK
POSTER
266
Volga Can Şahin
POSTER
267
Volga Can Şahin
POSTER
271
Kübra Aktaş
POSTER
274
Özlem Ciba
POSTER
279
Mevlüt ŞEN - Gıda Yüksek
Mühendisi
POSTER
287
289
Ayşe Tülin Öz
Sinan Uzunlu
POSTER
POSTER
291
296
Elif Özer
A.Zeki Hepçimen
SÖZLÜ
POSTER
297
Sibel ÖZÇAKMAK
POSTER
299
Gökhan Boran
POSTER
301
Ahmet Şükrü Demirci
POSTER
302
ARZU KAVAZ
POSTER
303
ARZU KAVAZ
POSTER
304
BEDİA KÜÇÜK
POSTER
306
315
Merve ONUR
Mehmet KILINÇ
POSTER
POSTER
316
319
321
İlyas Çelik
ilyas Çelik
Nurdan Yapar
POSTER
POSTER
POSTER
326
ABDULVAHİT SAYASLAN
POSTER
UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ DENİZDEN GELEN BİR
LEZZET: ÇİROZ
SOYA YOĞURDUNUN GELENEKSEL KAHRAMANMARAŞ
TARHANASI YAPIMINDA KULLANILMASI
MİDYE DOLMANIN GIDA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN
FARKINDALIĞININ BELİRLENMESİ
EĞİTİM DÜZEYİ YÜKSEK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE
GELENEKSEL SU ÜRÜNLERİ FARKINDALIKLARININ
SAPTANMASI
OLGUNLAŞMAMIŞ BUĞDAY UNU VE YOĞURT
TOZUNUN KUSKUS ÜRETİMİNDE KULLANIMI
A Traditional Deligious Belongs to Beypazarı town in
Ankara: Dry Buttery Biscuit
Gölevez(Colocasia esculenta, Kolokaz, Taro) Bitki
Yumrusunun Cipse ve Diğer Mamul Ürünlere
İşlenmesi ve Sağlık İçin Önemi
BİR MERSİN YÖRESİ LEZZETİ: BATIRIK
FARKLI GAZ KOMPOZİSYONLARI İLE MODİFİYE
ATMOSFERDE PAKETLENEN MANTININ
MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNDEKİ
DEĞİŞMELER
COĞRAFİ İŞARETLEME ve GELENEKSEL PEYNİRLERİMİZ
Geleneksel Gıda Üretimlerinde Isısal İşlem
Uygulamalarının Gıda Güvenliğine Etkileri
GELENEKSEL ÜRÜN GRUPLARI İÇİN İYİ HİJYEN
UYGULAMALARI KILAVUZU
GELENEKSEL ve ENDÜSTRİYEL PESTİL ÜRETİMİ,
ÇEŞİTLERİ ve ÖZELLİKLERİ
TRAKYA BÖLGESİNDE GELENEKSEL OLARAK ÜRETİLEN
KUSKUSLARIN BAZI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
GELENEKSEL SÜT İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE
SANİTASYON UYGULAMALARININ ÜRÜN KALİTESİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
ERZURUM PİYASASINDA SATIŞA SUNULAN YOĞURT
ÖRNEKLERİNİN
SOYA YOĞURDUNUN GELENEKSEL KAHRAMANMARAŞ
TARHANASI YAPIMINDA KULLANILMASI
Tuz İçeriği Azaltılmış Geleneksel Bir Çorba: GENDİME
YULAF KEPEĞİ KULLANIMININ ERİŞTE KALİTESİNE
ETKİSİ
ANADOLU’DAKİ YÖRESEL KAHVE ÇEŞİTLERİ
EGE BÖLGESİ GELENEKSEL TATLILARI
Piyasada Satışa Sunulan Sade Tahin Helvalarının Yağ
Asitleri Kompozisyonu Yönünden Değerlendirilmesi
KAVRULARAK ÜRETİLEN MISIR, BUĞDAY VE NOHUT
ÇEREZLERİNİN AKRİLAMİD İÇERİKLERİNİN
329
331
334
337
Cansu AĞAN
Pınar Şanlıbaba
Didem ÖNAY DERİN
Nazmiye Zengin
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
339
ÖZEN MERKEN
POSTER
340
Ali GÖNCÜ
POSTER
350
S.Seçil Erdoğan
POSTER
356
Bedia Şimşek
POSTER
362
364
İbrahim ALTUN
Uğur Kekeç
POSTER
POSTER
365
Ali GÜLER
POSTER
366
Ali GÜLER
POSTER
368
Ahmet CANDEMİR
POSTER
369
372
380
pınar gümüş
pınar gümüş
Büşra POLAT
POSTER
POSTER
POSTER
383
Cansu ÇELEBİ
POSTER
385
DERYA TEZCAN
POSTER
389
390
Songül Çakmakçı
Songül Çakmakçı
POSTER
POSTER
391
Mehmet GÜLCÜ
POSTER
393
394
Hasan VARDİN
Hasan VARDİN
POSTER
POSTER
395
Ahmet Hilmi ÇON
POSTER
BELİRLENMESİ
''SARMA'' DA KULLANILAN YAPRAKLAR
COĞRAFİ İŞARETLENMİŞ GELENEKSEL GIDALARIMIZ
Geleneksel Koyulaştırılmış Bir Yoğurt Olan Peskütan
GELENEKSEL ÜRÜNLERDE KULLANIMI YASAKLANAN
GIDA KATKI MADDELERİ
SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM ÇEŞİDİNDE GÜBRE VE
GİBBERELLİK ASİT (GA3) KULLANIMININ MEYVEDE
BESİN MADDE DÜZEYLERİNE ETKİLERİNİN
BELİRLENMESİ
GELENEKSEL NEVŞEHİR TATLILARI VE ÜRETİM
METOTLARI
BURSA SİYAHI İNCİR KLONLARINDA TOPLAM
ANTİOKSİDAN KAPASİTE, TOPLAM FENOLİK VE
FLAVONOİD MİKTARLARININ BELİRLENMESİ
GELENEKSEL SÜT ÜRÜNLERİNDE DÜŞÜK KALORİ
UYGULAMALARI
KAHRAMANMARAŞ-ELBİSTAN BÖLGESİNDE ÜRETİLEN
Tüketicilerin Organik Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları
ve Satın Almayı Etkileyen Unsurlar: Kahramanmaraş İli
Örneği
KUŞ ÜZMÜNÜN KURUTULMASI VE FARKLI BANDIRMA
UYGULAMALARININ RENK KALİTESİNE ETKİLERİ
ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM ÜRETİM PROSESİ VE
KALİTEYE ETKİLERİ
SOFRALIK ÜZÜM MUHAFAZASI ve BAZI HASAT
SONRASI UYGULAMALARI
MALATYA’DAN BİR LEZZET: GÜN KURUSU TATLISI
MALATYA PEYNİR HELVASI
BAZI ÖN VE ISIL İŞLEM UYGULAMALARININ AYVA
(Cydonia oblonga) FENOLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
BAZI GELENEKSEL MEYVE EKŞİLERİN REOLOJİK
ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
FARKLI KONSANTRASYONLARDAKİ KORUK SUYUNUN
REOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARAKTERİZASYONU
Geleneksel Gıdalar ve Organik Tarım
ÇİĞ KOYUN SÜTÜNDEN ÜRETİLEN ERZİNCAN TULUM
PEYNİRİNDE OLGUNLAŞMA SÜRESİNCE AROMA
BİLEŞİKLERİNDEKİ DEĞİŞİM
BAZI DURULTMA YARDIMCI MADDELERİNİN
HARDALİYENİN KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
KARAYEMİŞ ve DEĞERLENDİRME ŞEKİLLERİ
ZİVZİK NARI ÖZELLİKLERİ VE DEĞERLENDİRME
ŞEKİLLLERİ
GELENEKSEL FERMENTE GIDALARDAN İZOLE EDİLEN
ASETİK ASİT BAKTERİLERİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİ
396
Oktay Yerlikaya
POSTER
400
ZEHRA NUR YÜKSEKDAĞ
POSTER
402
OSMAN SAĞDIÇ
POSTER
404
406
407
ASLİYE KARAASLAN
Keziban CAN
Yeliz Yıldırım
POSTER
POSTER
POSTER
411
413
İbrahim Yıldırım
Zafer Alpkent
POSTER
POSTER
414
416
Tuğba Kök Taş
ALİ LEVENT
POSTER
POSTER
417
422
424
426
Yasemin Ergün
pınar gümüş
Şule Çölbay
Ümit Altuntaş
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
427
428
İsa Han Çakmak
Nedim Tetik
POSTER
POSTER
430
432
İsa Han Çakmak
Mehmet GÜLCÜ
POSTER
POSTER
433
Mustafa Bayram
POSTER
435
Mustafa Bayram
POSTER
436
Mustafa Bayram
POSTER
439
441
448
Beraat Özçelik
EDA TAŞKOLU
Didar Tomaç
SÖZLÜ
POSTER
POSTER
449
Didar Tomaç
POSTER
GELENEKSEL SÜT ÜRÜNLERİNDE SİMBİYOTİK YAŞAM:
BAKTERİ - MAYA İNTERAKSİYONLARI
Geleneksel Yöntemlerle Yapılan Yoğurtlardan İzole
Edilen Streptococcus thermophilus Suşlarında Folat
Üretimi
İSTANBUL VE KOCAELİ İLLERİNDE GELENEKSEL
GIDALAR KAVRAMI HAKKINDA TOPLUM ALGISININ
ÖLÇÜLMESİ
KÜNCÜLÜ AKIT (ÜZÜM PEKMEZLİ SUSAM TATLISI)
TORTA
KAYSERİ’DE SATIŞA SUNULAN BALIKLARDA LISTERIA
SPP. VARLIĞININ KLASİK KÜLTÜR YÖNTEMİ İLE
BELİRLENMESİ
TARHANA VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
CYANARA CARDUNCULUS L. BİTKİSİNDEN GELENEKSEL
YÖNTEMLE ELDE EDİLEN CARDOSİN ENZİMİ VE
RENNİN ENZİMİYLE ÜRETİLEN BEYAZ PEYNİRLERİN
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
KARS GRAVYER PEYNİRİ
Geleneksel Bir Ürünümüz olan Gilaboru Meyvesine
Farklı Bir Bakış
KÜLTÜRLE YOĞRULAN LEZZET: ÇANKIRI TAŞ HELVASI
MALATYA’NIN MEŞHUR BİLİĞİ
Kenevir Helvası
BOZANIN FARKLI HAMMADDELER KULLANILARAK
ÜRETİLMESİNİN FENOLİK İÇERİĞİNE VE KALİTESİNE
ETKİSİ
Tantuni
TİCARİ ANDIZ PEKMEZLERİNDE BAZI KİMYASAL
ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ
Mavi Deniz Yengeci
SALAMURA ASMA YAPRAĞI ÜRETİMİ VE
PAZARLAMASINDA PESTİSİT KALINTI SORUNU
TOKAT YÖRESİNDE ÜRETİLEN KÖY PEYNİRİNDEN
ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTEYE SAHİP BAKTERİNİN
İZOLASYONU VE TANIMLANMASI
Enterococcus faecium TARAFINDAN ÜRETİLEN
BAKTERİYOSİNİN KARAKTERİZE EDİLMESİ
COĞRAFİ İŞARETLERİN TARIM ve GIDA ÜRÜNLERİ
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Markalaşamayan Marka: Türk Lokumu
Kars Kazı
KARADENİZ’İN GELENEKSEL LEZZETLERİNDEN: HAMSİ
BUĞULAMA
GELENEKSEL KARADENİZ LEZZETİ YÖREYE ÖZGÜ
HAMSİKÖY SÜTLACI
450
Merve AÇU
POSTER
455
456
459
Halime ALP
Halime ALP
nesim mahir
POSTER
POSTER
POSTER
460
zehra tuğba abacı
POSTER
461
463
464
465
nesim mahir
Buşra Nur GÜVEN
Buşra Nur GÜVEN
MUTLU BUKET AKIN
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
467
ANIL UZUN ÖZCAN
POSTER
468
Dr. Zekiye Göksel
POSTER
471
ÇİĞDEM ELGİN
KARABACAK
POSTER
473
474
EMRE TÜMER
ALİ COŞKUN DALGIÇ
POSTER
POSTER
476
Ahmet Haşim KESKİN
POSTER
480
483
485
493
Yasemen Yanar
İlyas ÇELİK
Leyla EREN KARAHAN
melike baran ekinci
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
494
melike baran ekinci
POSTER
496
497
Orhan Onur AŞKIN
Arzu
POSTER
POSTER
500
501
Yeliz Parlak/Nuray Güzeler POSTER
Mustafa KARHAN
SÖZLÜ
514
516
517
Didar Tomaç
Seval Sevgi KIRDAR
YASEMİN ESİN
POSTER
SÖZLÜ
POSTER
TÜRKİYE’NİN GELENEKSEL BAZI FERMENTE SÜT
ÜRÜNLERİ
LÜPEN VE GIDA TEKNOLOJİSİNDE KULLANIMI
MERCİMEKLİ BÜKME
ARDAHAN YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN ERİK
GENOTİPLERİ VE TÜKETİM ŞEKİLLERİ
ARDAHAN BÖLGESİNDE PELVERDE YAPIMI VE
HAMMADDESİ OLAN CANCURUN FENOLİK MADDE,
ASKORBİK ASİT VE ANTOSİYANİN İÇERİĞİ YÖNÜNDEN
ANALİZİ
ARDAHAN YÖRESİNDE TÜKETİLEN BİTKİSEL ÇAYLAR
HAMSİ TUZLAMA
KİRAZ DİBLESİ
ŞANLIURFA'DA SATILAN KÜNEFE PEYNİRLERİNİN BAZI
ÖZELLİKLERİ VE KÜNEFELERİN GÜVENİLİRLİĞİ
FARKLI TUZ, YAĞ MİKTARI ve PİŞİRME SÜRESİNİN
KAVURMANIN ÜRETİMİ SÜRECİNDE TBARS DÜZEYİNE
ETKİSİ
TRABZON HURMASI PEKMEZİNİN GELENEKSEL
OLARAK ÜRETİMİ VE BAZI ÖZELLİKLERİ
YEDİVEREN ÜZÜM ÇEŞİDİNDEN ELDE EDİLEN KORUK
SUYU VE EKŞİSİNİN GELENEKSEL YAPIMI, SAKLANMASI
VE TÜKETİM ŞEKİLLERİ
PSIHALIVE - HALUJ
NAR ATIKLARININ BİYOTEKNOLOJİK OLARAK
DEĞERLENDİRİLMESİ
Gölge Kurusu Üzümünde Gıda Güvenilirliğinin
Artırılması
Denizden Gelen Geleneksel Lezzet: Lakerda
Geleneksel Yöntemlerle Karamuk Mermalatı Üretimi
MARDİN'DE GELENEKSEL BİR TATLI "HAVDEL"
COĞRAFİ İŞARETLEMEDE KULLANILAN MOLEKÜLER
BİYOLOJİK TEKNİKLER
GELENEKSEL GIDALARDA COĞRAFİ İŞARETLEME;
TÜRKİYE AÇISINDAN BAZI SOSYO-EKONOMİK
DEĞERLENDİRMELER
BILDIRCIN ETİNİN OSMANLI MUTFAĞINDAKİ YERİ
GELENEKSEL GIDA ÜRÜNLERİNDE TÜKETİCİLERİN
BİLGİ DÜZEYLERİ VE ALGILARI: ADANA İLİ ÖRNEĞİ
KOLOT PEYNİRİ
AKDENİZ BÖLGESİ’NDE YÜKSELEN BİR DEĞER:
KEÇİBOYNUZU
BİR KAFKAS İÇECEĞİ OLAN, GENÇLİK İKSİRİ: KEFİR
COĞRAFİ İŞARETLERİN KIRSAL KALKINMADA ÖNEMİ
COĞRAFİ İŞARETLİ “TURHAL YOĞURTMACI”NIN YÖRE
518
YASEMİN ESİN
POSTER
519
520
YASEMİN ESİN
YASEMİN ESİN
POSTER
POSTER
521
POSTER
530
Şennur ÇAPRAZ, Yasemin
ESİN, Cemal KAYA,
Mustafa BAYRAM
NURTEN ÇEKAL
531
533
Seval Sevgi KIRDAR
süleyman gökmen
POSTER
POSTER
535
Bedia Şimşek
POSTER
536
Gülfem Ünal
POSTER
538
Gülfem Ünal
POSTER
539
POSTER
541
543
Mehmet Murat
KARAOĞLU
EDA ÖNDÜL
Ayşen BABACAN
545
546
547
548
EDA ÖNDÜL
EDA ÖNDÜL
EDA ÖNDÜL
DİLEK BİRCAN
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
549
POSTER
551
Doç.Dr. Gülgün YILDIZ
TİRYAKİ
YEŞİM ELMACI
553
Gülsüm UÇAK
POSTER
554
Nayil Dinkçi
POSTER
558
Mehmet YÜKSEL
POSTER
560
Hülya UYSAL
POSTER
563
İlhan GÜN
POSTER
564
SİMİN ULAŞ
POSTER
SÖZLÜ
POSTER
POSTER
POSTER
EKONOMİSİ VE TANITIMINA KATKISI
ZİLE PEKMEZİ ÜRETİMİNDE İZLENİLEBİLİRLİK VE
ÖNEMİ
GELENEKSEL GIDALARDA İZLENEBİLİRLİK
TOKAT ÇÖREĞİ VE YAĞLISI ÜRETİMİ YAPAN
İŞLETMELERİN GIDA GÜVENLİĞİ BİLİNÇ DÜZEYİNE
GENEL BİR BAKIŞ
GELENEKSEL ÜRÜNLERİMİZDEN ELMA EKŞİSİNİN
BİLİNİRLİLİĞİNİN ARTMASINDA MARKALAŞMANIN
ÖNEMİ
GELENEKSEL GIDALARIN OTEL MUTFAKLARINDA
KULLANIMINA İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA: DENİZLİ ÖRNEĞİ
KARGI TULUM PEYNİRİ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
Kabak Küspesinin Yeni Bir Değerlendirme Yöntemi
Olarak Mantıda Kullanılması
PEYNİR ALTI SUYUNDAN ÜRETİLEN GELENEKSEL
PEYNİRLER
SÜTTOZU ve DİĞER SÜT BAZLI TOZ ÜRÜNLERİN
KULLANIM ALANLARI
MODİFİYE ATMOSFER PAKETLEMENİN LOR
PEYNİRİNİN RAF ÖMRÜ ÜZERİNE ETKİSİ
Şeker Şurubu İlavesinin Dut Pestilinin Dokusal ve
Duyusal Özelliklerine Etkisi
ERİK SALÇASI
TRAKYA BÖLGESİNİN GELENEKSEL İÇECEĞİ:
HARDALİYE
ADANA İNCİR TATLISI: BASTIRIK
ERZURUM KURU KAYMAĞI
HAKKÂRİ YÖRESEL YEMEĞİ: KİRİS (QİRİS)
Farklı Yöntemlerle Ekşitilmiş Hamurlardan Ekmek
Yapımı Üzerine Çalışmalar
Geleneksel Konya-Beyşehir Tarhanasının Üretim
Biçimi ve Boyutsal Özelliklerinin Belirlenmesi
KÜKÜRTLENMİŞ KURU KAYISILARIN DEPOLANMASI
SIRASINDAKİ KALİTE DEĞİŞİMLERİ
Farklı Menengiç Ekstraktlarının Yağ asidi Profillerinin
Belirlenmesi
SANAYİLEŞMEYİ BAŞARMIŞ GELENEKSEL BİR ÜRÜN;
TORBA YOĞURDU
TOPLUMDA GELENEKSEL, ORGANİK VE GENETİĞİ
DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDALAR ALGISI VE MEDYANIN ETKİSİ
İnsan Sağlığı Bakımından Kuru Üzümün Önemi ve
Manisa İlinde Tüketim Alışkanlıkları
PEYNİR ÜRETİMİNDE KULLANILAN GELENEKSEL
AMBALAJ MATERYALLERİ
EGE BÖLGESİNDE GELENEKSEL ÜZÜM ÜRÜNLERİNDE
565
ERKAN YALÇIN
POSTER
568
Doç.Dr. Gülgün YILDIZ
TİRYAKİ
POSTER
569
Doç.Dr. Gülgün YILDIZ
TİRYAKİ
POSTER
570
Doç.Dr. Gülgün YILDIZ
TİRYAKİ
Doç.Dr. Gülgün YILDIZ
TİRYAKİ
POSTER
573
576
Didem ÖNAY DERİN
A. Ferit ATASOY
POSTER
POSTER
579
Gülsün Yıldırım
SÖZLÜ
580
581
582
585
Özge Süfer
Yasemin ÇELEBİ SEZER
MEHMET YILDIZ
VELİ GÖK
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
586
EMRE HASTAOĞLU
POSTER
587
Çiğdem aşçıoğlu
POSTER
590
592
Gökhan AKARCA
Şeyda Bostancı
POSTER
POSTER
594
Emel Memiş Kocaman
POSTER
595
Emel Memiş Kocaman
POSTER
597
Mehmet YILDIZ
POSTER
599
Bülent ÇETİN
POSTER
602
604
Rahime DÜNDAR
Fadime ATEŞ
POSTER
POSTER
571
POSTER
KULLANILAN BAZI YÖRESEL ÇEŞİTLER
BESİNSEL LİF VE ANTİOKSİDANCA ZENGİN
TAHILLARDAN GELENEKSEL YÖNTEM İLE ERİŞTE
ÜRETİMİ
MİNYATÜR SEMAZEN VE MEVLANA ŞEKİLLİ MEVLANA
ŞEKERİ TASARIMI VE LABORATUVAR ÖLÇEKLİ
PROTOTİPİNİN ÜRETİMİ
GELENEKSEL BALKAN MUHACİR YİYECEĞİ
DIZMANA’NIN SANAYİ ÖLÇEKLİ ÜRETİMİNİN
ÖZENDİRİLMESİ VE GIDA SEKTÖRÜNE
KAZANDIRILMASI
Bingöl İlinin Geleneksel Böreği LÖL: Sanayiye
Aktarımının Özendirilmesi
Geleneksel Susamlı Çörek Helvasının GravimetrikBoyutsal Özelliklerinin Araştırılması ve Sanayiye
Aktarımının Özendirilmesi
Aydın İli Geleneksel Böreği: Paşa Böreği
GELENEKSEL YÖNTEMLE KAVUN REÇELİ ÜRETİMİ VE
BAZI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
GELENEKSEL GIDALARIN KIRSAL TURİZM
KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ ve EKONOMİYE
KATKISI
BİR KARADENİZ KLASİĞİ: KUYMAK
TOPRAK GÜVEÇ VE KULLANIMI
AYAŞ SÜNME PEYNİRİ
AFYON KAYMAĞININ RAF ÖMRÜNÜN UZATILMASI
ÜZERİNE OKSİJEN TUTUCULARIN ETKİSİ
KONTROLLÜ KOŞULLARDA ÜRETİLEN PASTIRMADA
ÜRETİMİN STANDARDİZASYONU
GELENEKSEL ET ÜRÜNLERİNDE YAĞ VE KOLESTEROL
AZALTMA YÖNTEMLERİ
Göden Tereyağı
KALDIRAYAK (Trachystemon orientales (L.) G. Don)
BİTKİSİNİN GIDA OLARAK KULLANIMI VE BESİNSEL LİF
İÇERİĞİ
TÜKETİCİLERİN TÜRK USULÜ HIZLI HAZIR YİYECEKLERİ
TERCİH NEDENLERİ
TÜKETİCİLERİN TÜRK USULÜ HIZLI HAZIR YİYECEKLERİ
TÜKETİM SIKLIĞI
SİYAH VE BEYAZ ÜZÜMDEN YAPILAN TOKAT ÜZÜM
TARHANASININ BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNE FARKLI
KURUTMA YÖNTEMLERİNİN ETKİSİ
GELENEKSEL GIDA ÜRETİMİNDE KRİTİK KONTROL
NOKTALARI
miRNA ve BESLENME AÇISINDA ÖNEMİ
ORGANİK PREPARAT UYGULAMASININ KURU ÜZÜM
607
ALİ CİNGÖZ
POSTER
608
609
ALİ CİNGÖZ
ŞEYDA CİNGÖZ
POSTER
POSTER
610
611
612
ŞEYDA CİNGÖZ
ELİF GÖKÇE
Mehmet Çağlar Fırat
POSTER
POSTER
POSTER
614
615
617
Sibel Karakaya
Sibel Karakaya
Fazeleh Mesgari
POSTER
SÖZLÜ
POSTER
618
Kadriye ŞAHİN
POSTER
619
Dilek Say
POSTER
620
CEYDA ÇATAR DADALI
POSTER
621
Aysun Öztürk
POSTER
624
626
Ayşe Deniz ÇARDAK
Murat GÜLEÇ
POSTER
POSTER
627
Halide TOZAK TAYYAR
POSTER
630
631
Halide TOZAK TAYYAR
Tolga ARSLANHAN
POSTER
POSTER
632
633
Tolga ARSLANHAN
Oktay Yerlikaya
POSTER
SÖZLÜ
634
635
Betül ALTUN
Oktay Yerlikaya
POSTER
POSTER
636
637
638
Betül ALTUN
Yusuf DOĞAN
Ecem Akan
POSTER
POSTER
POSTER
639
Ecem Akan
POSTER
KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
TOKAT İL MERKEZİNDE AİLELERİN GELENEKSEL
EKMEKLERE BAKIŞI
TOKAT KEBABI TÜKETİM ANKETİ
TOKAT İL MERKEZİNDE AİLELERİN GELENEKSEL
ÜRÜNLERE BAKIŞI
TOKAT BEZ SUCUK TÜKETİM ANKETİ
FARKLI MEYVELERDEN PESTİL ÜRETİMİ
SALAMURA ÜZÜM YAPRAKLARINDAN İZOLE EDİLEN
MAYA SUŞLARININ MOLEKÜLER METODLARLA TANISI
KEÇİ SÜTÜ KEFİRİNİN BİYOAKTİF BİLEŞENLERİ
BOZA VE ANTİHİPERTANSİF ETKİ
DOOGH ÜRETİMİ VE ÜRETİMDE KULLANILAN
AROMATİK BİTKİLERİN ÖZELLİKLERİ
GELENEKTEN PAZARA GIDALARDA İSİMLENDİRME
KARGAŞASI: MUSTAFAKEMALPAŞA PEYNİR TATLISI
ÖRNEĞİ
DÜNDEN BUGÜNE YOĞURT VE YOĞURT BAZLI
ÜRÜNLER
BAZI DOĞAL GIDALARIN GLUTAMİK ASİT MİKTARININ
BELİRLENMESİ
LUTENITSA (LYUTENITSA, LYUTENICA): BALKANLARIN
KAHVALTILIK GIDA KONSERVESİ VE BAZI ÖZELLİKLERİ
Peynir Üretimnde Bitkisel Proteaz Kullanımı
CEYHAN YÖRESİNDE AİT BAZI GELENEKSEL GIDALARIN
PROBİYOTİK ÖZELLİKLERİ VE İNSAN SAĞLIĞI
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
ÜLKEMİZDE ÜRETİLEN EKMEK ÇEŞİTLERİ VE BESİN
ÖZELLİKLERİ
BAL KABAĞI TATLISI ÇEŞİTLERİ
KAYSERİ’DE SATIŞA SUNULAN ÇİĞKÖFTELERİN
MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ VE KATKI MADDELERİNİN
İNCELENMESİ
ADANA MUTFAĞININ GELENEKSEL LEZZETİ İÇLİ KÖFTE
GELENEKSEL SÜT ÜRÜNLERİNDE MİKROBİYAL
GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI
MALAK HAMURU TATLISI
GELENEKSEL BİR EGE BÖLGESİ PEYNİRİ: TİRE ÇAMUR
PEYNİRİ
EV YAPIMI SUCUK , SUCUK İÇİ ve VARYANTA SUCUK
YEŞİLHİSAR YÖRESİNE AİT PEKMEZLİ TATLILAR
GIDA VE İÇECEK ÜRETİMİNDE GELENEKSEL
BİYOTEKNOLOJİ
GELENEKSEL ÇİĞ SÜT PEYNİRLERİNİN MİKROBİYAL
GÜVENLİĞİ VE PATOJEN GELİŞİMİNİN
641
642
645
Raciye MERAL
Nazlı Türkmen
Elvan Ocak
POSTER
POSTER
POSTER
646
İrfan Turhan
POSTER
648
649
652
Raciye MERAL
Elvan Ocak
İrfan Turhan
POSTER
POSTER
POSTER
653
Esra MANKAN
POSTER
654
Havva OSMANOĞLU
POSTER
657
İrfan Turhan
POSTER
658
Yahya Tülek
POSTER
661
emel ünal
POSTER
662
663
Nazlı Türkmen
Recep PALAMUTOĞLU
POSTER
POSTER
666
Gökhan AKARCA
POSTER
667
Oktay TOMAR
POSTER
668
Oktay TOMAR
POSTER
669
Gökhan AKARCA
POSTER
672
GÖKÇE BAYRAM
POSTER
673
676
678
Yalçın COŞKUNER
Mehmet Köten
ALİ CİNGÖZ
POSTER
POSTER
POSTER
679
Tomris Altuğ Onoğur
POSTER
SINIRLANDIRLANDIRILMASINDA MİNİMAL TEKNOLOJİ
UYGULAMALARI
KARPUZ ÇEKİRDEĞİ
İç Anadolu Bölgesi Geleneksel Peynirleri
FARKLI ÇAYLARIN (SİYAH ÇAY, YEŞİL ÇAY, BEYAZ ÇAY,
KIRMIZI ÇAY) ÜRETİMİ SIRASINDAKİ İŞLEME
FARKLILIKLARI VE BU FARKLILIKLARIN İNSAN SAĞLIĞI
ÜZERİNE ETKİLERİ VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ
Lignoselülozik Bileşenleri İçeren Pirinç Kavuzunun
Hidroliz Koşullarının Belirlenmesi
YÖRESEL TANDIR EKMEĞİ
GELENEKSEL GIDALARA TOPLUMUN BAKIŞ AÇISI
Farklı çay ekstraktlarından fermentasyonla Kombucha
çayı üretimi
YABANCI TURİSTLERİN TÜRK MUTFAĞINA AİT
ÇORBALARI BEĞENME DURUMLARI
VAN PİYASASINDA SATILAN KAVUTLARIN BAZI
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
Çay atığının hidroliz koşullarının cevap yüzey metodu
kullanılarak optimize edilmesi
Doğal Kurutulmuş Bazı Sebzelerin Rehidrasyon
Özelliklerinin Belirlenmesi
Probiyotik sucuk üretiminde mikroenkapsüle L.
rhamnosus kullanımı
Deve Sütü
GELENEKSEL MEYVE SEBZE ÜRÜNLERİNDE ORGANİK
TARIMIN SAĞLIK AÇISINDAN ÖNEMİ
AFYONKARAHİSAR HALK PAZARLARINDA SATILAN KÖY
PEYNİRLERİNİN MİKROBİYOLOJİK KALİTELERİ
GELENEKSEL AFYONKARAHİSAR GÖCE TARHANASININ
KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
AFYONKARAHİSARDA GELENEKSEL BİR ÜRÜN:
HAŞHAŞ
ÇİĞ SÜTTEN ÜRETİLEN BEYAZ PEYNİRLERİN
MİKROBİYOLOJİK KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE KEKİK
ve FARKLI ORANLARDA KEKİK YAĞININ ETKİSİ
SAMSUN İLİ VE ÇEVRESİNDE GELENEKSEL YÖNTEMLE
ÜRETİLEN MANDA YOĞURTLARININ BAZI
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Türkiye’nin sokak lezzetleri: Gıda Güvenliği Yaklaşımı
GEREBİÇ
GELENEKSEL ERİŞTE ÜRETİMİNDE YULAF UNUNUN
ERİŞTENİN KALİTE KRİTERLERİNE ETKİSİ
İZMİR PİYASASINDA SATILAN BAZI HAZIR
ÇORBALARDAKİ MONOSODYUM GLUTAMAT VE
GLUTAMİK ASİT MİKTARLARININ BELİRLENMESİ
681
Aysun Şener
POSTER
686
688
689
Mehmet Köten
Mehmet YILDIZ
Ebubekir CENGİZ
POSTER
POSTER
POSTER
691
693
694
Kurban YAŞAR
Muhammet Ali CEBİRBAY
Başar UYMAZ
POSTER
POSTER
POSTER
695
697
Muhammet Ali CEBİRBAY
Süeda Çelik
POSTER
POSTER
700
ALİ LEVENT COŞKUN
POSTER
702
704
709
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
Yağ Dibi
POSTER
Küflü Çökelek
712
713
Mustafa Onur Yüzer
Esra Seyyar
ÇAĞIM AKBULUT, AYŞE
BOZKURT
ÇAĞIM AKBULUT, AYŞE
BOZKURT
ÇAĞIM AKBULUT, AYŞE
BOZKURT
Yahya ÖZDOĞAN
C.Aylin Oluk
Olgunlaşma Boyunca Bazı Kayısı Çeşitlerinin Polifenol
Oksidaz Aktivitesinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırma
FIRIN YAPMASI
OVMA PEYNİRİ
Geleneksel Gıdalara Moleküler Gastronomi
Tekniklerinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Çalışma
Afşin Çamanı
KIZILCIK (KİREN) TARHANASI
GELENEKSEL GIDALARDA MARKALAŞMA SÜRECİ:
BAYRAMİÇ HELVASI-TATLAN ÖRNEĞİ
GELENEKSEL KARAMAN TAHİNLİ EKMEĞİ
BEZELYE UNU İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ GLUTENSİZ
PİRİNÇ TARHANALARININ BESİNSEL ÖZELLİKLERİ
Geleneksel Bir Ürünümüz olan Gilaboru Meyvesine
Farklı Bir Bakış
ÇORUM SUNGURLU TANDIR KEBABI
HAMSİ TUZLAMA
Nohut kahvesi
POSTER
POSTER
714
Dr. Özgür Gölge
POSTER
715
Melih Güzel
POSTER
722
Ceyda Birişik
POSTER
726
FUNDA YILMAZ EKER
POSTER
728
729
731
733
Didem ÖNAY DERİN
Şebnem GÜLER
Esra Topaloğlu
M. Serdar AKIN
POSTER
SÖZLÜ
POSTER
POSTER
734
740
Gül Kotan
Azize ATİK
POSTER
POSTER
743
Tülay ÖZCAN
POSTER
Trabzon’un Geleneksel Vakfıkebir Ekmeği
YÖRESEL BAZI KARPUZ GENOTİPLERİNİN REÇEL
OLARAK DEĞERLENDİRİLME OLANAKLARININ
BELİRLENMESİ
GELENEKSEL GIDALARIN TÜRK GIDA KODEKSİ'NDEKİ
YERİ
Niksar Cevizi ve Geleneksel Gıda Olarak Tüketim
Şekilleri
GAZİANTEP SİMİT KEBABI: ÜRETİMİ VE BAZI
ÖZELLİKLERİ
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NE ÖZGÜ BAZI BİTKİLER ve
KULLANIM ALANLARI
CEVİZLİ KÖMEÇ
Geleneksel Yöntemlerle Taş Sızma Zeytinyağı Üretimi
YEŞİL ÇAY ÜRETİMİ
GELENEKSEL YÖNTEMLE ÜRETİLEN URFA
PEYNİRLERİNDE KONTAMİNASYON KAYNAKLARI
Hamsi Köftesi
EĞİTİM DÜZEYİ VE SOSYAL ÇEVRENİN GELENEKSEL
GIDA ALGISI ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
BURSA İLİNDE GELENEKSEL PEYNİRLERİN TÜKETİM
EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ
710
711
744
Arzu AKPINAR-BAYİZİT
POSTER
746
748
Ayhan Duran
Nural Karagözlü
POSTER
POSTER
750
751
milad nalchi
Cem Karagözlü
POSTER
POSTER
753
758
759
761
Kübra Aktaş
Hacer LEVENT
Hacer Levent
GÜLDEN DEMİR
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
764
765
Gülden OVA
filiz uçan
POSTER
POSTER
767
Hülya GÜL
POSTER
768
İlkay Çağlar
SÖZLÜ
770
772
774
775
776
777
Gamze UYSAL SEÇKİN
Begüm ÖZTEKİN
Gülsüme ÖZİŞ
MELEK AYRI
Mehmet YILDIZ
ASLI ÇELİKEL
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
778
Onur ÖZDEMİR
POSTER
779
781
783
784
Feride Daşnik
Türkan KEÇELİ MUTLU
YAKUP ASLAN
SEÇİL TÜRKSOY
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
787
789
790
Refiye Alibekiroğlu
Feride Daşnik
Öyküm Bahar Esen
POSTER
POSTER
POSTER
791
Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ
POSTER
793
BÜLENT HALLAÇ
POSTER
SOFRALIK ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI TÜKETİCİ
ALIŞKANLIKLARI: BURSA İLİ ÖRNEĞİ
ILIDAN FERMENTE SÜT İÇECEĞİ
GELENEKSEL GIDALARIN RAF ÖMRÜNÜ ARTTIRMADA
MODİFİYE ATMOSFER İLE PAKETLEME OLANAKLARI
İRAN'DA ÜRETİLEN GELENEKSEL YOĞURT ÇEŞİTLERİ
GELENEKSEL SÜT ÜRÜNLERİMİZDEN ÇÖKELEK;
ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE YÖRESEL PEYNİR
ÜRETİMİNDE KULLANIMI
KONYA USULÜ GELENEKSEL HÖŞMERİM TATLISI
KEÇİBOYNUZU BULAMACI TATLISI
GELENEKSEL PEKMEZ HELVASI
GELENEKSEL GIDALARDAKİ YENİLİKLER: GELENEKSEL
GIDA KARAKTERİSTİĞİ VE TÜKETİCİ KABUL
EDİLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
GELENEKSEL BİR BAHARAT SAFRAN VE SAĞLIK
KAHVALTILIK ZAHTERİN BAZI BESİN DEĞERLERİ
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
GELENEKSEL MISIR EKMEĞİNİN BAZI KALİTE
ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BEYAZ EKMEK İLE
KARŞILAŞTIRILMASI
GELENEKSEL ÇUBUK TURŞUSU ÜRETİMİ VE
PAZARLAMASININ
KURU ÜZÜM KALİTESİNİ ARTTIRMA OLANAKLARI
ÇEŞNİLİ ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ
GELENEKSEL GIDA ÜRETİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Üzüm Şırası'nın Kırsal Kalkınmadaki Yeri
GELENEKSEL BİR FERMENTE SÜT ÜRÜNÜ; KATIK
YUMURTALI KÖFTEDE GIDA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN
KONTAMİNASYON KAYNAKLARI
KIBRISTA GELENEKSEL BİR ÜRÜN OLARAK ÜRETİLEN
KARAYAĞ
GELENEKSEL ŞANLIURFA İÇECEKLERİ
ZEYTİNYAĞINDA COĞRAFİ İŞARET
SİİRT BÜRYAN KEBABI
GELENEKSEL ÇORUM TARHANASININ ÜRETİMİ İLE
BAZI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
GELENEKSEL URFA KEBAPLARI
ŞANLIURFA GELENEKSEL TATLILARI
BAZI GELENEKSEL FERMENTE ALKOLSÜZ İÇECEKLERİN
ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
PESTİSİT KULLANIMI VE GIDA GÜVENİRLİĞİ
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
VAN İLİ'NDE GELENEKSEL KIŞLIK KAVURMA
794
POSTER
AKŞEHİR BİTLİ HELVASI
797
Sümeyra Sultan TİSKE
İNAN
Emine Nakilcioğlu
POSTER
798
799
Mehmet Çağlar Fırat
Oya Berkay KARACA
POSTER
POSTER
800
kevser karaman
POSTER
801
Burcu Öztürk
POSTER
802
Burcu Öztürk
POSTER
803
Oya Berkay KARACA
POSTER
804
806
807
Taner Sarıoğlu
Hidayet Sağlam
EMRE HASTAOĞLU
POSTER
POSTER
POSTER
808
Gamze Ergene
POSTER
813
816
821
Salh AKSAY
Şehriban UĞUZ
Neslihan Bolat
POSTER
POSTER
POSTER
823
Turgut Cabaroğlu
SÖZLÜ
824
özge yıldız
POSTER
827
828
830
833
836
Hatice Berna POÇAN
Yekta Gezginç
Gizem Kezer
TUBA BÜYÜKSIRIT
Özlem İstanbullu
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
838
NURCAN ÖZEL
POSTER
840
843
yeliz tekgül
Çağlar GÖKIRMAKLI
POSTER
POSTER
SAĞLIK DOSTU ŞEVKETİ BOSTAN OTU VE AKDENİZ
MUTFAĞINDA KULLANIMI
ERZİNCAN’A ÖZGÜ BİR TATLI ‘’KASEFE’’
SIKMA PEYNİRİNİN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE
PASTÖRİZASYON İŞLEMİ VE PIHTILAŞMA SÜRESİNİN
ETKİLERİ
Farklı sebze suyu ilavesinin geleneksel olarak üretilen
ev tipi eriştenin fizikokimyasal ve biyoaktif özellikleri
üzerine etkisi
Yağı Azaltılmış Model Sistem Et Emülsiyonlarında
Çoklu (W/O/W) Emülsiyon Kullanımının Araştırılması
Fermente Et Ürünlerinde Protein Oksidasyonu
Mekanizması ve Önemi
FARKLI ORANLARDA TUZ İÇEREN SALAMURALARDA
DEPOLANAN ÇİĞ VE PASTÖRİZE SÜTTEN ÜRETİLEN
SÜNME PEYNİRLERİNİN FİZİKSEL, KİMYASAL VE
DUYUSAL ÖZELLİKLERİ
YALVAÇ USULÜ ÜRETİLEN GÜLLAÇ TATLISI
NOHUDUN ÖNEMİ VE BEYAZ LEBLEBİ ÜRETİMİ
GELENEKSEL ET ÜRÜNÜ OLAN PASTIRMADA TUZUN
AZALTILMASI
Çörek Otu İlave Edilmiş Kuru Peynirlerin Fenolik
Madde Miktarlarının ve Antioksidan Aktivitelerinin
Belirlenmesi
PEKMEZ KESMESİ ÜRETİMİ VE BİLEŞİM ÖZELLİKLERİ
ERZİNCAN’IN GELENEKSEL REÇELİ: GOROVA
GELENEKSEL OLARAK KULLANILAN HIZMAN YÖNTEMİ
(ÇİRİŞ KÖKÜ HAMURU) İLE TEREYAĞI VE TULUM
PEYNİRİNİN RAF ÖMRÜNÜN UZATILMASI
COĞRAFİ İŞARETLİ DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİMİZ TÜRK
RAKISININ KARAKTERİZASYONU
EGE BÖLGESİNDE DOĞAL YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI
ORKİDELERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONU VE TARLA
ŞARTLARINDA ÜRETİMİ
NİŞE HELVASI
Fıstık Ezmesi
DEĞERLERİMİZİ KORUYALIM
İSKİLİP DOLMASI VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ
KARGI TULUM PEYNİRİ VE MİKROBİYOLOJİK
ÖZELLİKLERİ
Kırsal Kalkınmada Kadın Girişimciliği Üzerine
Geleneksel Gıda Üretiminin Etkisi
İncir Döneri
ANTALYA’YA YILIN 1. DÖNEMİNDE GELEN ALMAN
844
845
Süleyman Polat
BELKIS TEKGÜLER
POSTER
POSTER
847
ORKAN ÇELLİK
SÖZLÜ
848
853
855
fatmagül HALICI
FADİME SEYREKOĞLU
Nazmiye Zengin
POSTER
POSTER
POSTER
857
858
Asiye Akyıldız
Tuğça BİLENLER
POSTER
POSTER
862
863
POSTER
SÖZLÜ
868
Erdal Ağçam
Gulsun Akdemir
Evrendilek
Süleyman Polat
869
873
Gökçegün CİRİTCİ
N.Feyza Üstünel
POSTER
POSTER
874
Erkan Güneş
POSTER
879
Züleyha Duran
POSTER
882
Ahmet ASLAN
POSTER
884
885
Melek AYRI
AHMET LEVENT İNANÇ
POSTER
POSTER
886
888
inci Çınar
Ahmet Ünver
POSTER
POSTER
889
890
894
895
896
Kadir ÖZTÜRK
Musa YALMAN
Sultan NALÇACI
hasan cankurt
İnci ÇINAR
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
TURİSTLERİN GELENEKSEL TÜRK GIDALARI HAKKINDA
FARKINDALIKLARI VE İZLENİMLERİ
Armut Pekmezi Üretimi Üzerine Bir Araştırma
KIZILCIK TURŞUSUNUN ÜRETİMİ VE BAZI FİZİKSELKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
ŞANLIURFA YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN KIRMIZI ACI
BİBERİN (CAPSİCUM ANNUM) TARLADN İSOT HALİNE
GELENE KADAR GEÇEN SÜRE VE BU AŞAMALARDA
AFLATOKSİNİN GELİŞME ORTAMI ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
GELENEKSEL KUŞBURNU ÜRÜNLERİ
KONYA EREĞLİ UZUN KABAK YEMEĞİ
ÜLKEMİZDE GELENEKSEL GIDALARDA KULLANIMI
YASAKLANAN MONOSODYUM GLUTAMAT (MSG)’IN
GENOTOKSİSİTESİNİN COMET TESTİYLE BELİRLENMESİ
TURUNÇ EKŞİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ESANSİYEL YAĞ VE STANDART ANTİMİKROBİYELİN
ETKİLEŞİM ŞEKLİNİN BELİRLENMESİ
LİMONATA
MEYAN KÖKÜ (GLYCYRRHİZE GLABRA) İÇECEĞİNİN
ATIMLI ELEKTRİK AKIMI İLE PROSES EDİLMESİ
KARAİSALI BİBER SALÇASI ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
ZİLE PEKMEZİNİN BÖLGESEL KALKINMADAKİ YERİ
Geleneksel Yöntemler Kullanılarak Pişirilmiş
Maviyemiş Reçelinde Bulunan Renk Bileşenleri ve
Antioksidan Özellikleri
GELENEKSEL BİR ÜRÜN OLARAK SARUÇ’UN
MARKALAŞMASI
BAZI EKŞİ SOSLARDA FURANİK BİLEŞİKLERİN
MİKTARININ BELİRLENMESİ
MALATYA İLİNDE MEYVE BAZLI GELENEKSEL ÜRÜN
SATAN İŞLETMELERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ
ÜZÜM ŞIRASI'NIN KIRSAL KALKINMADAKİ YERİ
ENDÜSTRİYEL ÖLÇEKTE ÜRETİLEN MARAŞ
TARHANASININ FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
BOLU’NUN KİREN (KIZILCIK) TARHANASI
TAHİN ÜRETİM PROSESİNDE MİNERAL MADDE
DEĞİŞİMİ
BAZI GELENEKSEL GIDALARDA KÜKÜRT KULLANIMI
Nohutlu Tarhana: Lezzet Profili ve Besin Değeri
Kayısı Sirkesi
TADI ESKİ KENDİSİ YENİ BİR ÜRÜN: ŞALGAM KETÇABI
KAHRAMANMARAŞ’IN KARA SUYU : URMU DUTU
SUYU
897
Musa YALMAN
POSTER
899
ZAFER YAŞAR
SÖZLÜ
900
HAYRUNNİSA ÖZLÜ
POSTER
901
CEMAL KASNAK
POSTER
902
Didem AKPINAR
POSTER
906
Erdal Ağçam
POSTER
908
909
YAHYA KEMAL AVŞAR
Gamze ÖZUĞUR
POSTER
POSTER
910
911
914
Sevinç TAY
Ayhan BAŞTÜRK
SELAMİ
POSTER
POSTER
POSTER
917
918
FADİME SEYREKOĞLU
KENAN SİNAN DAYISOYLU
POSTER
POSTER
919
Nermin Bilgiçli
POSTER
921
Tuba ERKAYA
POSTER
925
Cemhan DOĞAN
POSTER
926
928
929
930
931
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
932
Ali Emrah BIYIKLI
milad nalchi
Abdullah Sinan Çolakoğlu
Ezgi TOPTAŞ BIYIKLI
TUĞBA KARABEKMEZ
ERDEM
Yahya ÖZDOĞAN
935
Nurcan DOĞAN
POSTER
936
Feride Yıldızlı
POSTER
945
Adem Böcükcü
POSTER
947
İlkay TURHAN
POSTER
POSTER
Sütlü Göce Üretimi: Besin Değeri ve Mikrobiyolojik
Özellikleri
GELENEKSEL GIDALARIN ÜLKESEL VE BÖLGESEL
BOYUTTA KIRSAL KALKINMADAKİ YERİ: DİVLE TULUM
PEYNİRİ ÖRNEĞİ
KEFİRİN BROİLER ETİNİN BAZI MİKROBİYOLOJİK VE
FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
AFYONKARAHİSAR İLİNDE TÜKETİCİLERİN ORGANİK
GIDA ALGISI
Streptococcus thermophilus ST8.01 SUŞUNUN YAĞSIZ
SÜT TOZU (SKIM MILK) ORTAMINDA GELİŞİMİ VE
EKZOPOLİSAKKARİT (EPS) ÜRETİMİ
BAZI SEBZELERİN KURUTULMASI ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
YASAK İÇKİ, GİZLİ GELENEK: BOĞMA RAKI
GELENEKSEL TAHIL ÜRÜNLERİNDE BESİNSEL LİFÇE
ZENGİN KAYNAKLARIN KULLANIMI
BUĞDAY ÇİMİ MARMELATI: UHUT
Türk Dünyası Nevruz Tatlısı;Semeni Helvası
AYVACIK (ÇANAKKALE) YÖRESİNDEKİ AKTARLARDA VE
SEMT PAZARLARINDA SATILAN AROMATİK BİTKİLER
VE KULLANIM ÖZELLİKLERİ
KONYA HALKAPINAR PELTE ÜRETİMİ
GELENEKSEL GIDALARIN GIDA GÜVENİLİRLİĞİ
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
GELENEKSEL ERİŞTE VE KUSKUS ÜRETİMİNDE
YERELMASI UNUNUN KULLANILMASI
AFYON KAYMAĞININ GELENEKSEL YÖNTEMLE
ÜRETİMİ VE BAZI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Geleneksel Türk Mutfağında Toprak Kullanımı ve
Yozgat Testi Kebabı
KONYA KÜFLÜ PEYNİRİ
GELENEKSEL İRAN ŞEKERİ NABAT VE BAZI ÖZELLİKLERİ
SPESİFİK LİPAZLARIN EKMEK KALİTESİNE ETKİLERİ
LOĞUSA ŞERBETİ
GELENEKSEL SUMAK EKŞİSİ VE KİMİ FİZİKOKİMYASAL
ÖZELLİKLERİ
MARDİN’DE UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ LEZZET:
DEHÜDÜYET
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GIDALARDA KARBONAT
KULLANIMI
ÇALIŞAN KADINLARIN BAZI GELENEKSEL GIDALARI
HAZIRLAMA VE TÜKETME DURUMLARI
ANKARA İLİNDE BULUNAN ORGANİK PAZARLARDAKİ
GELENEKSEL GIDALAR VE TÜKETİLME DURUMLARI
GELENESEL BİR GIDA OLARAK İLKME YOĞURDUNUN
949
POSTER
950
Hüseyin ERTEN, Hasan
TANGÜLER, Cennet Pelin
BOYACI GÜNDÜZ, Bilal
AĞIRMAN, Turgut
CABAROĞLU, Serkan SELLİ
Hicran UZUN
957
Yasemin Esin
POSTER
961
Melek GÜRBÜZ
POSTER
963
964
965
Gülçin ALGAN ÖZKÖK
SEDA ESER
Selin Nazmiye YABACI
POSTER
POSTER
POSTER
966
Güner ÖZAY
SÖZLÜ
967
Nilgün Ertaş
POSTER
968
Melek GÜRBÜZ
POSTER
969
970
Fatma HAYIT
Safa KARAMAN
POSTER
POSTER
975
Selami Selvi
POSTER
978
979
Hasan Temiz
Demet YILDIZ TURGUT
POSTER
POSTER
981
982
984
985
Nurcan DOĞAN
SEDA ESER
Ebru ERBAY
Işıl VAR
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
988
GÜLAY ÇOKSARI
SÖZLÜ
990
Cahide YAĞMUR
SÖZLÜ
991
994
Fügen Durlu-Özkaya
Işıl VAR
POSTER
POSTER
POSTER
MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
ŞALGAM SUYU: BİR LAKTİK ASİT FERMANTASYONU
ÜRÜNÜ
OZONUN FINDIK YAĞININ BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OKSİDATİF ETKİSİ
TARİHİ VE COĞRAFİ YAPININ AMASYA’NIN
GELENEKSEL LEZZETLERİNE ETKİSİ
FARKLI KIZARTMA SICAKLIK VE SÜRESİNİN
GELENEKSEL KAHRAMANMARAŞ TARHANASININ
RENK VE TEKSTÜREL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
GELENEKSEL BİR İÇECEĞİMİZ; GÜL ŞERBETİ
KEFİR
Bornova Misketi Şarabının Aroma Özelliklerinin
Belirlenmesi
MALATYA TARHANASI ile UŞAK TARHANASI’nın
ÜRETİM TEKNİKLERİ ve ÜRÜN KARAKTERİZASYONU
BAZLAMA VE LAVAŞ ÜRETİMİNDE LÜPEN UNU
KULLANIM İMKANLARI
GELENEKSEL KAHRAMANMARAŞ TARHANASININ
BİYOAKTİF ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Akseki Mutfağından Ekşitarana
HURMA MARMELADININ FİZİKOKİMYASAL, BİYOAKTİF
VE REOLOJİK AÇIDAN KARAKTERİZASYONU
SARIGÖL (MANİSA) YÖRESİNİN GELENEKSEL
GIDALARDA KULLANILAN YABANİ OTLARI
KARAGÜN DOSTU KURUT
DOMATESİN GELENEKSEL YÖNTEMLE REÇELE
İŞLENMESİ VE BAZI KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN
BELİRLENMESİ
Günlük Yaşamda Alkali Beslenme
COĞRAFİ İŞARETLEME
ÜZÜMÜN KURUTULMASINDA YENİ TEKNİKLER
ADANA KEBABI’NIN MİKROBİYOLOJİK KALİTE
KONTROLÜ
ŞALGAM SUYUNDA TAĞŞİŞİN BELİRLENMESİNDE
FARKLI BİR YÖNTEM: UÇUCU AROMATİK
BİLEŞİKLERİN SPME-GC/MS İLE TESPİTİ
GELENEKSEL ADANA YEMEKLERİNİN ve
TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ , ENERJİ ve BESİN
DEĞERLERİNİN HESAPLANARAK BESLENME ve SAĞLIK
YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
ANADOLU’DA YEŞEREN MUCİZELER: OTLAR
BİCİ BİCİ’nin GIDA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN
995
Süleyman Öner
POSTER
996
1000
Bayram YURT
MUSTAFA APAN
POSTER
POSTER
1001
Hila YILDIZ
POSTER
1003
MUSTAFA APAN
POSTER
1005
MUSTAFA APAN
POSTER
1007
1008
1009
POSTER
POSTER
POSTER
1011
Bengi HAKGÜDER TAZE
MUSTAFA APAN
HATİCE SADULLAHOĞLU
SARI
MUSTAFA APAN
1012
1013
Elif Fatma ÜÇOK
HASAN KEŞKEKOĞLU
POSTER
POSTER
1015
1016
MUSTAFA APAN
MUSTAFA APAN
POSTER
POSTER
1020
MUSTAFA APAN
POSTER
1021
süleyman öner
POSTER
1023
MUSTAFA APAN
POSTER
1029
1031
Selin Nazmiye YABACI
Hilal YILDIZ
POSTER
POSTER
1033
1034
1035
TARIK YÖRÜKOĞLU
ilyas çelik
Fatma Karaoğlu Öyurt
POSTER
POSTER
POSTER
1037
ŞULE BAŞAR
POSTER
1038
Pınar Şekerci
POSTER
1039
1040
İsmail Yılmaz
Şehriban UĞUZ
POSTER
POSTER
POSTER
DEĞERLENDİRİLMESİ
GELENEKSEL GIDALAR, COĞRAFİK İŞARETLEME VE
TESCİL AVANTAJLARI
Ayranlı Köfte
AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE GIDA
GÜVENLİĞİ
Organik ve Geleneksel Metotlarla Üretilen Tarımsal
Ürünlerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri ve Besin
Değerlerinin Karşılaştırılması
DENİZ ÜRÜNLERİ KAYNAKLI FONKSİYONEL GIDA
MADDELERİ
FERMENTE ET ÜRÜNLERİNDE AFLATOXİN B1 VE
OKRATOKSİN A OLUŞUMU
DAMLA SAKIZININ ÜRETİMİ VE SAĞLIĞA FAYDALARI
FERMENTE ET ÜRÜNLERİNDE PROBİYOTİK KULLANIMI
OVMAÇ
GELENEKSEL SÜT ÜRÜNLERİNDE KULLANILAN KÜF
STARTER KÜLTÜRLERİNİN ÖNEMİ
BOYABAT EZMESİ ÜRETİMİ ve KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
Manisa Bölgesinde Geleneksel Pekmez Yapımı ve
Pekmeze Ait Kültürel Değerler
KÜTAHYA’NIN GELENEKSEL BİR ÇORBASI: SIKICIK
LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE
ETKİLERİ
TUZLAMA YÖNETİMİYLE MUHAFAZA EDİLEN
BALIKLARIN MİKROBİYEL KALİTESİ
GELENEKSEL YEMEKLERİN TURİZM VE ÜLKE
TANITIMINDAKİ YERİ
ÜLKEMİZE ÖZGÜ GELENEKSEL FERMENTE SÜT
İÇECEKLERİNDE PATOJEN BAKTERİ RİSKİ
ÇAY VE GENEL ÖZELLİKLERİ
Geleneksel ve Etnik Gıdaların Güvenliği, Biyoaktivitesi
ve Yararları
FONKSİYONEL BİLEŞEN OLARAK MARAŞ SALEBİ
EGE BÖLGESİ GELENEKSEL TATLILARI
COĞRAFİ İŞARET TESCİL SÜRECİ, SORUNLAR ve
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Cephalaria syriaca spp.’NIN SÜNE HASARLI
BUĞDAYLARDAN ELDE EDİLEN EKMEKLERİN AĞIRLIK,
HACİM ve SPESİFİK HACİM DEĞERLERİNE ETKİSİ
Karadeniz Bölgesine Özgü Evlerde Üretilen Yeşil
Fasulye Turşusu
NOHUT EKMEĞİ
ERZİNCAN’IN GELENEKSEL REÇELİ: GOROVA
1041
1042
Özlem Çağındı
Tuba Erkaya
POSTER
POSTER
1043
İBRAHİM TUĞKAN ŞEKER
POSTER
1045
1046
1047
1048
AHMET SARI
AHMET SARI
HAMZA BOZKIR
AHSEN RAYMAN
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
1053
1054
1055
1059
İsmail Yılmaz
Sanem BULAM
Sanem BULAM
Yıldız Dilli
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
1061
Halil İbrahim Odabaş
POSTER
1063
Sibel Kahraman
POSTER
1069
1078
TÜLAY ATAY-AVŞAR
Bülent GÜLÇUBUK
SÖZLÜ
SÖZLÜ
1080
Güzin KABAN
POSTER
1081
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
Mükerrem KAYA
SÖZLÜ
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
POSTER
1091
1092
SÖZLÜ
POSTER
1093
POSTER
1094
POSTER
1095
SÖZLÜ
KÖFTÜR -GELENEKSEL VE FONKSİYONEL BİR ÜRÜN
FARKLI PROBİYOTİK KÜLTÜRLER KULLANILARAK
ÜRETİLEN TEREYAĞLARININ BAZI KALİTE
PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ
Sivas'ta yetişen Polygonum cognatum meissn
(Madımak) bitkisinin antimikrobiyal, antifungal ve
antioksidan özellikleri
ANTALYA PATLICAN REÇELİ
ANTALYA’NIN GELENEKSEL MEZESİ: HİBEŞ
GELENEKSEL BİR LEZZET: KARADUT ŞERBETİ
YABAN MERSİNİ ŞERBETİNİN KALİTE ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ
GÖÇÜN TEKİRDAĞ'A KAZANDIRDIĞI BAZI LEZZETLER
SALEP ÜRETİMİ ve GELENEKSEL SALEP İÇECEĞİMİZ
GELENEKSEL KIZILCIK MARMELADI ÜRETİMİ
BAZI MELEZ ÇEŞİT ADAYLARI VE YENİ TESCİL EDİLEN
ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN VERİM- KALİTE ÖZELLİKLERİYLE
KURU ÜZÜM KALİTELERİNİN BELİRLENMESİ
Rosa pimpinellifolia Çekirdeklerinin Antioksidan
Özelliği
MARKETLERDE SATILAN GİLABURU NEKTARLARININ
FENOLİK, FLAVONOİD BİLEŞEN İÇERİĞİ VE
ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ
KIRSAL KADIN SÜPERMARKETE KARŞI
GELENEKSEL ÜRÜNLER KIRSAL KALKINMADA BİR
KALKINMA ARACI OLABİLİR Mİ?
Farklı Nitrat Seviyelerinin Pastırmanın Bazı Kalitatif
Özelliklerine Etkileri
Tebliğ ve Standartlarda Sucuk ve Pastırma
PÜSKÜRTMELI SOĞUTMA KULESİNDEKİ
Hatay –Yayladağı’ndan Geleneksel Bir Lezzet
ZENCEFİLİN TERAPÖTİK ÖZELLİKLERİ
GÜNLÜK YAŞAMIN VAZGEÇİLMEZİ: “SİMİT”
SOKA: KAYMAKLI BİBER TURŞUSU
ARMOLA PEYNİRİ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
ESKİ ZAMANLARDAN BİR İMECE LEZZETİ SÜNME
PEYNİRİ
Geleneksel Gıdaların İzlenebilirliği_Z.cebeci
Ordu Tost Ekmeğinin Bazı Özellikleri Üzerine Bir
Araştırma
Ordu Kuru Yufkasının Üretimi ve Bazı Özellikleri
Üzerine Bir Araştırma
BAL ARISI ÜRÜNÜ: PROPOLİS VE GIDA ÜRÜNLERİNDE
KULLANIMININ ÖNEMİ
GELENEKSEL GIDALAR VE SÜS BİTKİLERİ
1096
POSTER
TÜRK USULÜ MARİNE EDİLMİŞ PİLİÇ GÖĞÜS
ETLERİNİN BAZI KALİTE KRİTERLERİNE MARİNASYON
TEKNİKLERİNİN VE SÜRESİNİN ETKİSİ
Download

id Adı Soyadı Bildiri türünüz Bildirinizin Başlığı 3 Ahmet Ferhat