1. Adı Soyadı: Rukiye Hayran
2. Doğum Tarihi: 15.04.1960
3. Ünvanı: Doktor
4. Öğrenim Durumu: Uzman Doktor
Derece
Tıp
Lisans
Y. Lisans
Üniversite
Alan
Psikiyatri
Doktora
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yıl
1984
Dokuz Eylül Üni. Tıp Fakültesi
1984
Dokuz Eylül Üni. Tıp Fakültesi Psikiyatri
Anabilim Dalı
1992
5. Akademik Ünvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi :
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1.Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
7.2.Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
R, Hayran, Evaluation of Marital Problems, World Family Therapy Congress, İstanbul, 2427 March, 2004.
R, Hayran, Honour and Violence, 10th International Trainin Seminar of Positive
Psychotherapy, Latvia, 17-20 September 2009.
R, Hayran, Open Papers, 7th International Congress of Cognitive Psychotherapy, İstanbul,
June, 2011
R, Hayran, Open Papers, 7th International Congress of Cognitive Psychotherapy, İstanbul,
June, 2011
R, Hayran, Domestic Violence and How to Apply Positive Psychotherapy, 1st International
Regional Conference on Positive Psychotherapy, Kosovo, June, 2010
R,Hayran, A Positive Psychotherapy Approach to Spinal Cord Injury: How Effected
Patient System to Physician System, World Congress on Positive Psychotherapy, Cyprus, 15-20
October, 2007
R, Hayran, Poligami And Marital Problems, World Congress on Positive Psychotherapy,
İstanbul, 9-12 Ekim 2010
7.4.Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
R. Hayran, Hastaların Psikiyatriste Ulaşma Yolları. XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik
Bilimler Kongresi, İzmir, 1-4 Kasım, 1990.
R, Hayran, Sülale Apartmanı Psikolojik Sorun Oluşturur mu?. V. Ulusal Aile ve Evlilik
Terapileri Kongresi, İstanbul, 13-15 Mart, 2009.
R, Hayran, , Alkol Bağımlılarında Psikiyatrik Semptomoloji ve Kişilik Bozukluklarının
Araştırılması, 30. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Türk Psikiyatrisinin Güncel Sorunları Uydu
Sempozyumu, Kayseri, 9-14 Eylül, 1994.
R, Hayran, Töre ve Şiddet, XVI. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Zonguldak, 01-04
Temmuz 2009
R, Hayran, Göçmenlerde Aile Dinamikleri, XIV. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, İstanbul,
21-24 Mart, 2007.
R, Hayran, Pozitif Aile Terapisi, XV. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Kocaeli, 28-31 Ekim,
2008.
R, Hayran, Lise Öğrencilerinde Aile Yaşantısındaki Olayların Alkol Madde Kullanımı
Üzerine Etkilerinin Araştırılması, 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslararası Uydu
Sempozyumu, İzmir, 1998
R, Hayran, Sosyal Açıdan Fahişeliğe Yaklaşım, 7. Anadolu Psikiyatri Günleri, Malatya, 24-26
Haziran, 1998
7.7. Diğer yayınlar
R, Hayran, Alkol Bağımlılarında Psikiyatrik Semptomoloji ve Kişilik Bozukluklarının
Araştırılması. Manisa Ruh Sağlığı Hastanesi Dergisi, Nisan 1995, Sayı:3.
8. Projeler
9. İdari görevler: World Association Positive Psychotherapy, Director of İstanbul Positive
Psychotherapy Center 2004 yılından bu yana
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:
Türkiye Psikiyatri Derneği
Çift ve aile Terapileri Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi
Çocuk Akıl Sağlığı Derneği, Önceki dönem başkan yardımcısı
World Association Positive Psychotherapy
International Family Therapy Association
İstanbul Tabip Odası
11. Ödüller
İstanbul Ticaret Odası tarafından İstanbul’un 2010 yılında dünyanın 7. Kongre şehrine yüksel,ş,ne
katkıda bulunmaktan dolayı plaketle ödüllendirilme
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz
Akademik
Yıl
Haftalık Saati
Dönem
Öğrenci
Sayısı
Dersin Adı
Güz
İlkbahar
2013
Güz
Ruh sağlığı ve hastalıkları
4
8
İlkbahar
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
2002-2005 Arası akademik yıllarında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde her
öğretim yılında Ruh Sağlığı dersleri, hHaftada 4 saat, yaklaşık 40 öğrenci. Bu süreçte öğrenci
tezlerine yardımcı olmuştur.
EK:
World Association of Positive Psychotherapy International Master Trainer for Positive Psychotherapy
and Family Therapy
2010 İstanbul Pozitif Psikoterapi Dünya Kongresi Başkanlığı
Download

Türkçe CV