Yatırımcı Sunumu
Mart 2015
Yasal Uyarı
İşbu Belge’deki bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve güncelliği hakkında (gerekli özen gösterilmiş olmakla birlikte) hiçbir garanti
verilmemektedir. İlgili yasal mevzuatta düzenlenen sorumluluk sınırlamaları saklı kalmak kaydı ile, Egeli & Co., yöneticileri,
çalışanları, temsilcileri (ihmalin veya herhangi başka bir sebebin varlığı nedeniyle) bu belgenin içeriği, hatası veya eksiklerinden
ya da bu belgedeki bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğabilecek maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun
üçüncü kişilerin uğrayabileceği herhangi bir zarar nedeni ile sorumlu tutulamaz. Bu belge, satış, alış veya bu belgede anılan fonlara
hisse veya birim yatırım teklifi teşkil etmez. Herhangi bir yatırım aracına yapılan bir yatırımın değeri yükselebileceği gibi düşebilir
ve yatırımcılar ilk yatırım miktarını geri alamayabilirler. Geçmiş performans, gelecek performans için bir gösterge değildir. Bu belge
herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Potansiyel yatırımcıların yatırım yapmadan önce, bağımsız profesyonel danışmanlık
hizmeti almaları tavsiye edilmektedir.
Bu belge, Egeli & Co. Kurumsal Destek Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.
2
İçindekiler
Egeli & Co. Grubu
4
Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.
7
Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
14
Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
37
3
4
Egeli & Co. Grubu
• 2002 yılında temelleri atılan Egeli & Co. bağımsız bir finansal yatırım grubudur.
• Grubun Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören üç yatırım platformu bulunmaktadır.
 Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. (‘EGC Yatırım Holding’, ‘EGCYH’)
 Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.( ‘EGC Girişim’, ‘EGCYO’)
 Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (‘EGC Tarım Girişim’, ‘EGLYO’)
5
Grubun Girişim Sermayesi Faaliyetleri ve Yapısı
Egeli & Co. Tarım Girişim
Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
(EGCYO)*
Faaliyet Teması
Egeli & Co. Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.
(EGLYO)*
Tarım
Genel
Enerji
Piyasa değeri
21,1 milyon TL
27,2 milyon TL
118,6 milyon TL
Defter Değeri
44,2 milyon TL
86,9 milyon TL
33,4 milyon TL
Toplam aktifler
45,6 milyon TL
107,9 milyon TL
33,6 milyon TL
Ortaklık yapısı
EGCYH
EPYAŞ**
Halka açık/Diğer
*
31.12.2014 itibari ile
** EPYAS = Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş
6
Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.
(EGCYH)*
%14,38
%9,40
%76,22
Tan EGELİ
EGLYO
Halka açık/Diğer
EPYAŞ**
%45,82
%5,16
%49,02
EGCYH
Halka açık/Diğer
%84,03
%15,97
Hisse Kodu: EGCYH
ISIN: TRAVARYO911Q
7
Şirket Hakkında
Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. (EGCYH), 4,000’den fazla yatırımcısı ile Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören ve Kurumsal
Yönetim Endeksi'nde yer alan halka açık bir yatırım şirketidir.
Şirketin ödenmiş ve kayıtlı sermayeleri sırasıyla 40 milyon TL ve 250 milyon TL’dir.
Yönetim
EGCYH’nin fonları ve varlıkları, Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK) tarafından yetkilendirilmiş ve denetlenen Egeli & Co.
Portföy Yönetimi A.Ş. (EPYAŞ) tarafından Girişim Sermayesi
Portföy Yönetimi çerçevesinde yönetilmektedir. EGCYH, stratejik
kararların yönetiminde etkin kontrol sağlayan köklü bir kurumsal
yönetim sistemine sahiptir
EGCYH, 2 Aralık 2011 tarihinde Kurumsal Yönetim Endeksi’ne
dahil edilmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu’nun
hesaplama metodolojisinde yapılan değişiklik sonucu Saha
Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. tarafından 28
Kasım 2014 tarihinde açıklanan EGCYH’nin kurumsal yönetim
derecelendirme notu 10 üzerinden 9,24 olarak belirlenmiştir.
(Not hesaplama metodolojisinde yapılan değişiklik öncesi notu
8,58’dir).
EGCYH bugünün sosyal sorunlarının genellikle yarının ekonomik
sorunları olduğuna dair farkındalığı ile iş modellerinde
Sürdürülebilir
ve
Sorumlu
Yatırımlar
(SRI)
yaklaşımını
benimsemektedir
8
Reel Varlık Yatırımında Öncü
EGCYH, EGLYO ve EGCYO’nun lider sermayedarı olarak
dolaylı tarım ve enerji /altyapı yatırımlarının yanı sıra EGCYO
ve EGLYO’nun tematik alanları dışındaki sektörlere de uzun
vadeli bir yatırım yaklaşımıyla reel varlık yatırımları
yapmaktadır
EGCYH hissedarlarına maksimum değeri yaratırken “Reel
Varlık"lara yatırım yapma odağı ile kendini ayrıştırmaktadır
EGCYH İştirak Tablosu
Egeli & Co. Yatırım Holding
A.Ş.
9
Egeli & Co. Tarım Girişim
Sermayesi Yatırım
Ortaklığı A.Ş.
Egeli & Co. Girişim
Sermayesi Yatırım
Ortaklığı A.Ş.
EGC Elektrik Enerji
Üretim Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
EGC Gayrimenkul
Geliştirme ve Yatırım
A.Ş.
% 14,38
%84,03
%100,00
%50,00
EGCYH Kilometre Taşları
Haz.
2011
EGCYH %27,62 hisse ile Egeli & Co. Tarım Girişim Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin
(EGCYO) lider sermayedarı oldu. EGCYO Türkiye’nin ilk ve tek tarım temalı kapalı
uçlu fonudur
Eyl.
2011
EGC Enerji EGCYH tarafından kuruldu
Tem.
2012
Ara.
2013
10
Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“EGLYO”), 3 Temmuz 2012’de Ak BTipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerinin Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. tarafından
devralınması ile Egeli & Co. Grubu’na katılmıştır
27 Aralık 2012 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararla, EGLYO’nun
statüsü menkul kıymet yatırım ortaklığından girişim sermayesi yatırım ortaklığına
dönüştürülmüştür
EGCYH, %50 oranında EGC Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.’nin kuruluşuna iştirak
etmiştir
Temel Göstergeler
Hisse Performansı
Borsa Kodu
EGCYH
160,0
150,0
ISIN Kodu
TRAVARYO91Q1
Piyasa Değeri (31.12.2014)
27 ml TL
Ödenmiş Sermayesi
40 ml TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı
250 ml TL
Özkaynaklar*
87 ml TL
140,0
130,0
120,0
110,0
100,0
90,0
02.01.2014
14.01.2014
24.01.2014
05.02.2014
17.02.2014
27.02.2014
11.03.2014
21.03.2014
02.04.2014
14.04.2014
25.04.2014
08.05.2014
21.05.2014
02.06.2014
12.06.2014
24.06.2014
04.07.2014
16.07.2014
31.07.2014
12.08.2014
22.08.2014
03.09.2014
15.09.2014
25.09.2014
09.10.2014
21.10.2014
03.11.2014
13.11.2014
25.11.2014
05.12.2014
17.12.2014
29.12.2014
80,0
EGCYH
* 31.12.2014 itibariyle
01.01.2014 - 31.12.2014 arası
Ortaklık Yapısı
Halka
Açıklık/Diğer
%49,02
EGLYO
%5,16
•
11
Tan EGELİ
%45,82
EGLYO: Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST-100
Şirket Finansal Göstergeler
Aktif Toplam
(milyon TL)
Tüm tutarlar TL olarak
gösterilmiştir.
Hasılat
Vergi Öncesi Kar/(Zarar)
Dönem Net Karı (Zararı)
Hisse Başına Düşen Kar/(Zarar)
Toplam Varlıklar
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Cari Oran
Toplam Yükümlülükler / Özkaynak
Özkaynaklar / Toplam Varlıklar
Aralık 31,
2014
10.010.544
45.036.982
35.584.766
0,8896
Aralık 31,
2013
863.297
13.012.847
9.718.555
0,2430
Aralık 31,
2014
107.919.251
7.262.565
100.656.686
7.950.026
13.040.883
86.928.342
40.000.000
0,91
0,24
0,81
Aralık 31,
2013
60.068.446
1.460.464
58.607.982
7.719.474
3.171.505
49.177.467
40.000.000
0,19
0,22
0,82
107,9
60,1
Ara.13
Ara.14
Net Kar
(milyon TL)
35,6
Yatırım Dağılımı
(Aralık 2014)
Enerji ve Altyapı Yatırımları
Tarım Yatırımları
%96
%4
9,7
Ara.13
12
Ara.14
EGC Elektrik Enerji Üretim
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şirket Hakkında
• EGC Enerji, taşınabilir enerji alanında satış ve kiralama
faaliyetlerini yürütmektedir.
• 15kVA ile 750kVA arasında değişen geniş ürün yelpazesine
sahiptir.
• Müşterilere sunulmak üzere hazır bulunan 32 MWA’lık toplam
kapasiteye sahiptir.
• Sumec ile yapılan iş birliğiyle satış ve kiralama
segmentlerinde servis edilmeye hazır bulunan
mevcut kapasitesini artırdı
• Şirket stratejisi, işletme ve bakım servisini de
içeren tam teşekküllü
sağlayıcısı olmaktır.
bir
taşınabilir
enerji
• Bu stratejiye ulaşmak için EGC Enerji olası satın
alma ve birleşme fırsatlarını değerlendirmektedir.
14
EGC Gayrimenkul
Geliştirme ve Yatırım A.Ş.
Şirket Hakkında
• Egeli & Co. Grubu geliştirilmeye ihtiyaç duyan gayrimenkul yatırımları konusunda ciddi bir tecrübeye
sahiptir.
• Geniş iletişim ağı ve yeniden yapılandırma konusundaki güçlü tecrübesiyle Egeli & Co. Grubu, EGC
Gayrimenkul’le ciddi bir fark yaratmaktadır.
• EGC Gayrimenkul ekibi mevcut ve olası fırsatlardaki risk/getiri faktörlerini ayrıntılı olarak analiz
etmektedir.
• EGC Gayrimenkul finansal yeterliliğe sahip olmayan, getiri sağlayacağını düşündüğü ticari ya da
yerleşim yeri olan portföy yatırımlarını faydalı hale getirmek için yerel bankalarla çalışmaktadır.
16
Hisse Kodu: EGCYO
ISIN:TRAEVREN91Q7
17
EGCYO Hakkında
BIST‘te işlem gören Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGCYO) Türkiye'nin ilk ve tek tarım temalı
GSYO'sudur. Ödenmiş sermayesi ve şirket kayıtlı sermayesi sırasıyla 22 milyon TL ve 200 milyon TL'dir.
Yönetim
Tarım Yatırımlarına Erişim
EGCYO’nun aktif ve pasifleri, Türkiye Sermaye Piyasası
Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş ve düzenlenen Egeli
&
Co.
Portföy
Yönetimi
A.Ş.
(EPYAŞ)
tarafından
yönetilmektedir.
Hisseleri Borsa İstanbul’a kote olan, Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından düzenlenen ve denetlenen EGCYO,
yatırımcılara tarım sektöründeki büyüme potansiyelini, şeffaf
bir yatırım platformu aracılığıyla değerlendirme fırsatı
sunmaktadır.
EGCYO, stratejik kararların yönetiminde etkin kontrol
sağlayan köklü bir kurumsal yönetim sistemine sahiptir.
EGCYO,
değer
odaklı
yaklaşımıyla
uygun
fırsatları
belirleyerek yatırıma dönüştürmeyi ve hissedarları için uzun
vadede sürdürülebilir getiri sağlamayı amaçlamaktadır.
(1)
Türk mevzuatına göre, Kurumlar vergisi mükelleflerinin, ilgili dönem kazancından ayırdıkları fon üzerinden
GSYO’lara yaptıkları yatırımlar, kurum kazancından indirilebilmektedir.
Bu durum firmaların kazanç ve karlarından, risk sermayesi fonlarının belirli bir oranını düşmesini sağlar. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları hisse senetleri ve girişim sermayesi yatırım
ortaklıklarından gelen temettüler kurumlar vergisinden muaftır. Yerleşik ve yerleşik olmayan mükelleflerin BIST’teki hisse senedi alım satım kazançları beyana ve stopaja tabi değildir.
Ancak yatırımcılar, sermaye kazancı üzerindeki vergi ödemelerini hesaplarken kendi kararlarına göre hareket etmelidirler.
18
EGCYO Hakkında
• Maruz kaldığı faktörlerin yarattığı oynaklığa rağmen, tarım sektörü uzun dönemde cazip getiri yaratma
potansiyeline sahiptir
• EGCYO, tarım sektörüne yatırım yapmak isteyen BIST kurumsal yatırımcısı için cazip bir fırsat sunar
• EGCYO Sermaye Piyasası’nın girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri
çerçevesinde kurulan bir yatırım şirketi olup yatırım ortaklıklarına sağlanan tüm vergi avantajlarından
faydalanmaktadır
• Egeli & Co. Yatırım takımı, EGCYO için stratejik öncelikler doğrultusunda aktif bir yönetim uygular
• EGCYO önümüzdeki dönemde ağırlıklı olarak büyüme sermayesine ihtiyaç duyan tarım sektörü
şirketlerinde ortaklık gerçekleştirmeyi planlıyor
19
EGCYO Hakkında
EGCYO, Türkiye’de sürekli büyüyen tarım sektörüne yatırım yapmak isteyen kurumsal yatırımcı
için fırsat sunan tek şeffaf ve SPK düzenlemelerine tabi yatırım platformudur ;
Devletin destek
politikaları ile
birlikte, tarım
sektörü ciddi bir
değişim
sürecinden
geçmekte
Değişim süreci,
sektör için
yüksek büyüme
beklentisini
beslemekte
BİST kurumsal
yatırımcısı için
sektörde sınırlı
sayıda yatırım
alternatifi
bulunmakta
•
Türkiye, gıda sektöründeki değer zincirinin üst seviyelerine geçiş için gerekli değişim sürecine başladı
─ Ham mamul ihracatından, işlenmiş mamul ihracatına
yöneliş devam ediyor (2000 ve 2013 yılları arasında
toplam ihracat beş kattan fazla arttı)
•
Sürdürülebilir gıda tedariki öncelik haline geldi
•
2013 yılında 73 milyar ABD doları büyüklük ile tarım sektörü, toplam GSYİH’nin %8,9’unu oluşturdu
•
31 Aralık 2013 itibariyle, Türkiye, tarımdan sağlanan gelirde Avrupa’da birinci, Dünya’da ise 7. sırayı
almaktadır
•
•
Türkiye, 2023 yılı itibari ile tarımsal üretimde en büyük beş ülkeden biri olmayı hedeflemekte (1):
–
GSMH içindeki Tarımın payının 150 milyar ABD dolarına yükselmesi
–
Toplam tarım ihracatının 40 milyar ABD dolarını aşması
31 Aralık 2014 itibariyle BIST gıda endeksi toplam 20 şirketten oluşmakta fakat endeks az sayıda şirketin etkisi
altında
– 2014 yılsonu itibariyle Banvit, gıda endeksi şirketlerinin gerçekleştirdiği toplam hasılatın %31.41’ını* tek başına
gerçekleştirirken, gıda endeksindeki ağırlığı yaklaşık %56’tir
– Yatırımcılar açısından bu sektördeki riski dağıtmak için sınırlı sayıda yatırım alternatifi bulunmaktadır.
•
EGCYO, kurumsal yatırımcısı için, BIST dışında ciddi büyüme potansiyeli olan tarım sektörü şirketlerine yatırım
yapmaya fırsat veren halka açık yatırım şirketidir
20
(1) Kaynak: T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı
*raporun yazıldığı tarihte BIST Gıda endeksine dahil 20 şirketten 17’si finansallarını açıklamıştır.
EGCYO İştirak Tablosu
Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.
(Şenyayla Çiftliği Dahil)
%100,00
21
Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Paz.
San. ve Tic. A.Ş.
Tolina Tarım Hayvancılık ve Gıda
Ürünleri Tic. ve San. A.Ş.
%100,00
%43,57
Temel Göstergeler
350,0
Borsa Kodu
Finansal Performans
EGCYO
300,0
ISIN Kodu
TRAEVREN91Q7
Piyasa Değeri (31.12.2014)
21 ml TL
250,0
200,0
150,0
22 ml TL
Sermaye Tavanı
200 ml TL
Özkaynak
44 ml TL
Ortaklık Yapısı
EGCYH
%14,38
EPYAS
%9,40
Halka
Açıklık/
Diğer
%76,22
•
•
22
EGCYH: Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş.
EPYAŞ: Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.Ş.
100,0
50,0
02.01.2014
14.01.2014
24.01.2014
05.02.2014
17.02.2014
27.02.2014
11.03.2014
21.03.2014
02.04.2014
14.04.2014
25.04.2014
08.05.2014
21.05.2014
02.06.2014
12.06.2014
24.06.2014
04.07.2014
16.07.2014
31.07.2014
12.08.2014
22.08.2014
05.09.2014
17.09.2014
29.09.2014
13.10.2014
28.10.2014
10.11.2014
20.11.2014
02.12.2014
12.12.2014
24.12.2014
Ödenmiş Sermaye
01.01.2014-31.12.2014 arası
EGCYO
BIST-100
Şirket Finansal Göstergeler
Aktif Toplamı
(milyon TL)
Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.
Aralık 31,
2014
Aralık 31,
2013
Esas Faaliyet Karı
7.717.323
16.428.598
Net Dönem Karı
7.713.908
16.425.209
0,3506
0,7466
Hisse Başına Kar / (Zarar)
Aralık 31,
2014
Toplam Varlıklar
45.596.706
Aralık 31,
2013
392.645
3.726.156
Duran Varlıklar
45.204.061
32.910.932
444.467
91.978
Uzun Vadeli Yükümlülükler
36,6
36.637.088
Dönen Varlıklar
Kısa Vadeli Yükümlülükler
45,6
934.664
34.941
Özkaynaklar
44.217.575
36.510.169
Ödenmiş Sermaye
22.000.000
22.000.000
Toplam Yükümlülükler / Özkaynak
0,03
0.003
Özkaynaklar/Toplam Varlıklar
0,97
1,00
Ara. 13
Net Dönem Karı / (Zararı)
(milyon TL)
16,4
Yatırım Dağılımı
(Aralık 2014)
Tarım Yatırımları
23
Ara. 14
Doğa
%70
Batı
%18
Tolina
%12
7,7
Ara. 13
Ara. 14
EGCYO Kilometre Taşları
24
Haz.
2011
EGCYO, Batı Tarım’ı portföyüne kattı
Haz.
2012
EGCYO, Doğa Tarım'ın %90,05'ini satın aldı. Temmuz 2013’te de kalan %9,95’lik bölümü
satın aldı
Tem.
2012
EGCYO, Tolina Tarım'ın %43,57'sini satın aldı
Tem.
2013
Batı Tarım altında kurulan 500 baş süt koyun kapasiteli çiftliği yatırımı için (“Şenyayla
Çiftliği”) Avrupa Birliği destekli IPARD Programı çerçevesinde 1,6 milyon TL’lik hibeye hak
kazanıldı. İnşaat çalışmaları Aralık 2013’te tamamlandı
Eyl.
2013
Doğa Tarım 300 baş sağmal kapasitesini 600 başa çıkarma yatırımlarına başladı
Mar.
2014
Şenyayla Çiftliği ticari faaliyetine başladı
Nis.
2014
Doğa Tarım’ın kapasitesi 600 baş sağmala çıkarıldı
Doğa Tarım Hayvancılık Gıda
Paz. San. ve Tic. A.Ş.
25
Şirket Profili
Şirket Profili
•
•
•
•
•
Temel Performans Göstergeleri
Şirket Eylül 2010 yılında Denizli’nin Baklan ilçesinde kurulmuş
ve 2012 yılında Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi
tarafından satın alınmıştır
Şirketin amacı modern teknoloji ve alt yapısını kullanarak
ithal edilen yüksek verimli hayvanlar ile hijyenik ve verimli
süt üretimini gerçekleştirmektir
Şirket kurulduğu zamandan itibaren toplam 6,2 milyon TL
yatırım yapmıştır. Bu tutarın 3,4 milyon TL’si Egeli & Co.
Tarım Girişim Sermayesi tarafından gerçekleştirilen ve
sağmal hayvan kapasitesini 600 başa çıkaran büyüme
yatırımında kullanılmıştır
•
•
•
•
•
•
ari
•
Şirket’in 31 Aralık 2014 itibariyle 5 kişi idari ve operasyon
işlerinde ve 15 kişi üretim safhasında olmak üzere 20 çalışanı
vardır.
Toplam Hayvan:
777
İnek:
317
Gebe düve:
212
Düve:
112
Dişi buzağı:
70
Erkek Hayvan:
66
•
•
•
•
•
Toplam Hayvan:
1.200
Sağmal inek:
600
Gebe düve:
150
Düve& Dişi Buzağı:
400
Erkek Hayvan:
50
Önemli Süt Göstergeleri
•
•
•
•
•
Şirket süt üretiminin tamamını süt baz fiyatının üzerine
eklenen, hastalıktan arilik, AB uyum ve süt kalitesi
sonucunda oluşan primle Denizli’de faaliyet gösteren süt
işleme şirketi olan Aynes’e satmaktadır
Türkiye’de
Avrupa
Birliği
onaylı,
hastalıklardan
sertifikasına sahip 29 süt çiftliğinden biridir
Toplam Kapasite
31.12.2014
Şirket 94,5 dekarlık alan üzerine kurulmuş olup kapasite
artırımına elverişli yapıya sahiptir
•
26
Sürü Büyüklüğü
İnek başı ortalama üretim: 32,0 lt.
Aylık ortalama toplam üretim: 252 ton
Yağ Oranı: 3,7%
Bakteri: Litrede 40.000’den az
Somatik hücre: Litrede 160.000’den az
Devam Eden Yatırımlar
•
Şirket Ziraat Bankası ile gebe düve ithalatı için kredi
anlaşmasına varmıştır. Kasım başı itibarı ile çiftliğe 185 gebe
düve giriş yapmıştır
•
İthal edilen ineklerin Ocak – Mart 2015 tarihleri arasında
buzağılaması beklenmektedir
•
Yapılması beklenen gebe düve yatırımıyla beraber Şirket’in
aylık süt üretimini 450 tona çıkarması hedeflenmektedir
Operasyonel Veriler
Süt Üretimi (Ocak-Aralık 2014)
300
33,1
32,8
32,6
250
Ölüm Oranları (Ocak-Aralık 2014)
33,5
33,0
33,0
32,5
32,0
31,8
31,9
31,8
150
250
249
218
100
252
244
31,0
242
237
231
30,9
211
197
219
31,0
2
8
1
6
9%
7%
6%
30,5
4
30,0
Şub.14
Mar.14
Nis.14
May.14
Haz.14
Tem.14
Ağu.14
Eyl.14
Eki.14
Kas.14
Ara.14
10%
2
8%
2
0
2
2
2
2
0
Mar.14
0
May.14
0
Haz.14
0
Tem.14
0
Ağu.14
Şub.14
Nis.14
317
284
278
265
600
262
261
276
274
275
276
257
252
248
281
269
350
293
300
261
244
500
222
217
400
236
733
300
539
534
551
550
1
0
Kas.14
0%
Ara.14
488
496
503
509
777
Küm.Reforme ve Kesilen İnek Oranı
25,00
20,00
200
15,00
150
200
23,3
21,4
250
100
513
493
Ölen İnek
30,00
700
277
2%
0
Eki.14
Yem Tüketimi / Süt Üretimi Oranı (Ocak– Aralık 2014)
900
286
Eyl.14
4%
4
3
2
6%
Sağmal Başına Satılan Günlük Süt (lt)
Sürü Gelişimi (Ocak-Aralık 2014)
293
0
4
Kesilen İnek grubu
800
14%
12%
6
Oca.14
Satılan Süt (lt000)
10%
12%
16%
3
7
29,5
Oca.14
10%
11%
8
4%
50
18%
15%
10
31,5
31,0
195
32,0
20%
18%
17%
16%
32,3
200
12
20,7
12,9
13,4
19,6
12,8
19,5
11,6
20,5
12,9
20,4
12,8
23,8
25,0
23,0
22,9
21,4
13,0
13,7
13,7
13,4
12,5
10,7
10,00
5,00
50
100
0,00
0
0
Oca.14 Şub.14 Mar.14
27
Nis.14
May.14 Haz.14 Tem.14 Ağu.14
Toplam Sürü
İnek Sayısı
Eyl.14
Eki.14
Kas.14
Sağmal Sayısı
Ara.14
Oca.14 Şub.14 Mar.14 Nis.14 May.14 Haz.14 Tem.14 Ağu.14 Eyl.14
Sağmal Başına Yem Tüketimi (TL)
Eki.14
Kas.14 Ara.14
Toplam sürü yem gideri/(Sürü/gün)
Üretim Tesisi
Sağmal Hayvan Ahırları
3 adet toplam 600 baş kapasiteli sağmal hayvan
ahırları
Buzağı Alanı ve Kulubeleri
120 baş kapasiteli buzağı alanı
28
Revir ve Doğum Alanı
Revir ve doğum alanı
Süt Sağım Tesisi
32 baş/sağım kapasiteli süt sağım makinası
Kuru Yem Deposu
1.000 ton kapasiteli saman ve yonca deposu
500 ton kapasiteli kaba yem deposu
Silaj Alanı
6.000 ton kapasiteli silaj alanı
Tolina Tarım Hayvancılık Gıda
Ürünleri Tic ve San. A.Ş.
29
Şirket Profili
•
•
•
Şirket, İzmir’in Bayındır ilçesinde Hacaloğlu Tarım Hayvancılık
tarafından kurulmuş ve 2012 yılında gerçekleştirilen sermaye
artışıyla, Şirket’in %43,57 hissesi Egeli & Co Tarım Girişim
Sermayesi tarafından satın alınmıştır
Ocak 2013 itibariyle ithal edilen 200 gebe düvenin çiftliğe girişiyle
süt üretimine geçilmiştir
Ekim 2014’te organik yem için anlaşmaların tamamlanmasıyla
beraber sürünün organik yem ile beslenmeye başlanması sonucu
2015 yılının ilk yarısında organik süt üretimine başlayacaktır
•
Şirket süt üretiminin tamamını süt baz fiyatının üzerine eklenen
yağ ve kuru madde oranına bağlı bir primle Tire Kooperatifi'ne
satmaktadır
•
Çiftlik hastalıklardan ari sertifikasına sahiptir
•
Şirket’in 31 Aralık 2014 itibariyle 2 kişi idari ve operasyon
işlerinde ve 7 kişi üretim safhasında olmak üzere 9 çalışanı vardır
30
Sürü Büyüklüğü
31.12.2014
•
•
•
•
•
•
Önemli Süt Göstergeleri
Toplam Hayvan: 313
İnek:
146
Gebe Düve
72
Düve:
48
Dişi Buzağı:
20
Erkek Hayvan:
27
•
•
•
•
•
İnek başı ortalama üretim: 25,6 lt*
Ortalama Yağ Oranı: %4,1
Yağsız Kuru Madde: %9,0
Ortalama Bakteri ad/ml: 7.000
Ortalama Somatik Hücre: 100.000
*Sürünün ilk laktasyonda olması sonucu ortalama üretim rakamı düşük gözükmekle
birlikte 2. laktasyona geçen sağmallarda 35 lt/gün üretime ulaşılmıştır
Operasyonel Veriler
Süt Üretimi (Ocak – Aralık 2014)
120
100
27,2
Ölüm Oranları (Ocak-Aralık 2014)
27,9
27,5
27,1
22,8
22,7
21,8
27,1
25,6
24,9
24,7
28,2
30,0
18
25%
16
25,0
20%
14
80
18%
18%
16%
20%
12
20,0
15%
10
60
108
88
40
88
84
106
99
96
105
111
99
112
108
15,0
8
6
10,0
5,0
0
0,0
Oca.14
Şub.14
Mar.14
Nis.14
May.14
Haz.14
Tem.14
Satılan Süt (lt000)
Ağu.14
Eyl.14
Eki.14
Kas.14
2
1%
1%
0
1
0
0
Oca.14
Ara.14
190
181
179
178
173
170
144
280
146
134
130
138
135
133
134
278
286
304
333
314
334
335
139
141
138
127
Nis.14
300
305
2
0
May.14
3
3
0
0
Haz.14
Tem.14
2
0
Ağu.14
3
2
0
0
Eyl.14
1
Eki.14
0%
Kas.14
Ara.14
Ölen veya kesilen İnek
21,2
160
20,00
19,9
17,8
120
15,8
15,00
303
313
80
20,1
18,3
17,1
16,5
16,3
17,5
16,8
16,8
13,9
12,5
11,4
100
12,2
11,0
9,4
10,00
10,0
9,3
9,8
Tem.14
Ağu.14
10,7
11,2
10,8
60
100
40
50
5,00
20
0
0
Oca.14
Şub.14
Mar.14
Nis.14
May.14
Haz.14
Sürü Sayısı
31
Mar.14
140
200
150
149
162
250
1
0
5%
25,00
180
150
2
0
3%
Yem Tüketimi / Süt Üretimi Oranı (Ocak– Aralık 2014)
168
152
2%
2%
Kesilen İnek grubu
Küm.Reforme ve Kesilen İnek Oranı
200
176
350
300
Şub.14
Sağmal Başına Satılan Süt (lt)
Sürü Gelişimi (Ocak – Aralık 2014)
400
10%
5%
4
20
16
8%
7%
Tem.14
Ağu.14
İnek Sayısı
Eyl.14
Eki.14
Kas.14
Sağmal Sayısı
Ara.14
0,00
Oca.14
Şub.14
Mar.14
Nis.14
May.14
Sağmal Başına Yem Gideri (TL)
Haz.14
Eyl.14
Eki.14
Toplam sürü yem gideri/(Sürü/gün)
Kas.14
Ara.14
Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş.
32
Şirket Profili
•
Şirket 2011
kurulmuştur
•
Şirketin operasyonları 2 ana alandan oluşmaktadır
•
•
•
•
•
yılında
Denizli’nin
Baklan
ilçesinde
Tarıma
katılmamış,
işlenmemiş
arsaları
toplulaştırılarak tarımsal ekonomiye kazandırmak
suretiyle sezonluk ürün elde etmek
Şenyayla Çiftliği Projesi kapsamında, etçi ve
sütçü hayvan ırklarından koyun sütü ve eti
üretimi, anaç koyun üretimi ve satışı sağlamaktır
Şirket bu iki faaliyet alanı için 1,6 milyon TL’si Şenyayla
Çiftliği
yatırımının
hak kazandığı
Avrupa Birliği
kapsamındaki IPARD hibesi olmak üzere 5,2 milyon TL
yatırım yapmıştır
Şirket toplamda 1.340 dönüm üzerine kurulan tarımsal
arazi, koyun ağılları, yem depoları ve silajlık, süt üretim
tesisi ve yönetim binalarından oluşmaktadır
Toplam anaç sayısının 900 süt ve 600 et olmak üzere
1.500’e ulaşmıştır. Dönem içinde yeni doğan kuzular ile
birlikte tesiste ortalama 2.000 hayvan büyüklüğünde bir
sürü olacaktır
•
Şenyayla Çiftliği operasyonlarına 2014 yılının ilk
yarısında başlamıştır. Süt satışları Denizli’de faaliyet
gösteren mandıralara kuzu satışları ise Et Entegre
tesislerine yapılmaktadır
•
Şirket’in 31 Aralık 2014 itibariyle 4 idari ve 7 teknik
eleman olmak üzere 11 çalışanı vardır.
33
Sürü Büyüklüğü
30.04.2014
Sürü Büyüklüğü
31.12.2014
Planlanan sürü sayısı
31.12.2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sürü Sayısı: 477
Anaç Sayısı: 292
Kuzu Sayısı: 179
Koç Sayısı:
6
Sürü Sayısı: 1.961
Süt Koyunu:
851
Et Koyunu:
570
Kuzu Sayısı:
519
Koç Sayısı:
21
Sürü Sayısı: 2.500
Süt Koyunu: 1.000
Et Koyunu:
800
Kuzu Sayısı:
650
Koç Sayısı:
50
Temel performans göstergesi*
Temel performans göstergesi*
Sütçü Irk
Etçi Irk
•
•
•
•
•
Doğan hayvan ortalaması:1.7
•
Yıllık ortalama süt üretimi: 200 kg •
Ortalama et verimi: 110 günde
•
Yılda ortalama doğum: 1
35-38kg
Yılda ortalama doğum: 2
Doğan hayvan ortalaması:1.3
Yıllık ortalama süt üretimi: -
Ortalama et verimi: 90 günde
35-38 kg
*Irkların genel özellikleri dikkate alınmıştır
Planlanan İlave Yatırımlar
•
Şirket, yaz süresince hayvan yem maliyetlerini azaltmak için
devlete ait 700 dönümlük merayı kiralamak için müracaatlarda
bulunmaktadır. Bu meranın kiralanması durumunda, Şirket’in
2014-15 sezonunda ekeceği kendi arazilerinin yanı sıra, 700
dönümlük ilave bir alanın daha ekimi gerçekleştirilecektir
•
Şirket sürü büyüklüğünün organik büyümesine bağlı olarak
Temmuz 2015 yılının ikinci yarısında 3 adet 300 anaçlık hayvan
ağılının yapılmasını planlamaktadır
Üretim Tesisi
7
2
3
1
6
4
7
5
7
7
4
89
7
1- Yönetim Binası 2- Veteriner Ofisi 3- Yem Depoları ve Silajlık
4- Hayvan Ağılları 5- 3 Adet Planlanan Hayvan Ağılları 6- Süt Üretim Tesisi
7- Tarımsal Alan 8- Katı gübre atık deposu 9- Çoban Evleri
Yönetim binası
Veteriner ofisi
34
40 Başlık süt sağım tesisi
2 tonluk süt tankı
Toplam 6 adet ağıl
370 tonluk kuru ot deposu
200 tonluk yem deposu
500 tonluk 3 adet silaj alanı
Her biri 300 anaç veya 600
kuzuluk ağıl
1.300 dönüm tarımsal arazi
Hisse Kodu: EGLYO
ISIN: TRAAKYOW91Q4
35
Şirket Yapısı
•
EGCYH Nisan 2012 tarihinde Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı hisselerini Akbank’tan satın alarak, B tipi
yatırım ortaklığından girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüşüm için SPK’ya başvurmuştur
•
SPK iznini takiben, Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGLYO) 31.12.2012 tarihi
itibariyle girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüştürülmüş ve yatırımlarına başlamıştır
•
EGLYO ağırlıklı olarak enerji ve altyapı sektörlerinde yatırım yapmayı hedeflemektedir
•
EGLYO, Türkiye Sermaye Piyasası Kurumu’nun (SPK), GSYO Tebliği uyarınca, Yatırım Ortaklığı'nın tüm
vergi avantajlarına sahip olarak faaliyet göstermektedir
•
EGLYO’nun aktif ve pasifleri, SPK tarafından yetkilendirilmiş ve SPK denetimine tabi olan Egeli & Co.
Portföy Yönetimi A.Ş. (EPYAŞ) tarafından yönetilmektedir
36
EGLYO İştirak Tablosu
Egeli & Co. Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Karesi Jeotermal Enerji Üretim
İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.
%50,00
37
Enda Enerji Holding A.Ş.
Eurasia Enerji Yatırımları A.Ş.
%5,34
%100,00
Temel Göstergeler
Hisse Performansı
Borsa Kodu
EGLYO
235,0
ISIN Kodu
TRAAKYOW91Q4
Piyasa Değeri (31.12.2014)
TL119 m
Ödenmiş Sermaye
TL20 m
Kayıtlı Sermaye
TL300 m
210,0
185,0
160,0
135,0
110,0
85,0
Özkaynak (31.12.2014)
TL33 m
02.01.2014
13.01.2014
22.01.2014
31.01.2014
11.02.2014
20.02.2014
03.03.2014
12.03.2014
21.03.2014
01.04.2014
10.04.2014
21.04.2014
02.05.2014
13.05.2014
23.05.2014
03.06.2014
12.06.2014
23.06.2014
02.07.2014
11.07.2014
22.07.2014
05.08.2014
14.08.2014
26.08.2014
08.09.2014
17.09.2014
26.09.2014
09.10.2014
22.10.2014
04.11.2014
13.11.2014
24.11.2014
03.12.2014
12.12.2014
23.12.2014
60,0
Ortaklık Yapısı
EGLYO
01.01.2014-31.12.2014 arası
Free Float
15,97%
EGCYH
84,03%
•
38
EGLYO: Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BIST-100
Şirket Finansal Göstergeleri
Tüm tutarlar TL olarak
gösterilmiştir.
Aralık 31,
2014
Brüt Kar
Aralık 31,
2013
614.584
3.192.958
Esas Faaliyet Zararı
(7.928.109)
(430.780)
Net Dönem Zararı
Hisse Başına Kazanç/(Kayıp)
(7.930.908)
(431.104)
Aralık 31,
2014
41.117.235
Dönen Varlıklar
6.125.805
29.664.168
Duran Varlıklar
27.434.421
11.453.067
191.290
539.783
12.976
4.711
Özkaynaklar
33.355.960
40.572.741
Ödenmiş Sermaye
Özkaynaklar/Toplam Varlıklar
20.000.000
0,99
20.000.000
0,98
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
41,1
33,6
Aralık 31,
2013
33.560.226
Toplam Varlıklar
Aktif Toplamı
(milyon TL)
Yatırım Dağılımı
(Aralık 2014)
Ara. 13
Net Dönem Karı /(Zararı)
(milyon TL)
Ara. 13
39
Ara. 14
(0,4)
Enerji Yatırımları
Karesi
Ara. 14
%3
Enda
%32
Eurasia
%65
(7,9)
EGLYO Kilometre Taşları
Şubat
2011
24 Şubat 2011 tarihinde EGC Yatırım Holding ve NRG Enerjinin oluşturduğu konsorsiyum
ile MTA tarafından düzenlenen Balıkesir-Bigadiç-Adalı-Çeribaşı ve Balıkesir-Balya-Ilıca
jeotermal saha ihalelerini kazanmıştır. Karesi Jeotermal, 20 Şubat 2013 tarihinde EGC
Girişim’e devredilmiştir
Ocak
2013
Enda Enerji’nin %4,2’si devralındı. Haziran 2014 itibariyle EGLYO, Enda Enerjinin
%5,34’üne sahiptir
Haz.
2014
Haz.
2014
40
EGLYO, JKS Enerji’ye %50 oranında iştirak etti. 26 Aralık 2014 tarihinde de, ortaklara
satış yolu ile yatırımdan çıktı.
Eurasia Enerji Yatırım, 2014 yılının Haziran ayında EGC Girişim tarafından %100 iştirak şeklinde
kuruldu
Enda Enerji Holding A.Ş.
41
Şirket Profili
Şirket Hakkında
•
1993 yılında 100’ü aşkın Egeli sanayici ve işadamı tarafından
kurulan Enda Enerji Holding A.Ş. (‘ENDA’) Ege ve Akdeniz
bölgesindeki tesisleri vasıtasıyla faaliyetlerini sürdürmektedir
•
2013’ün ortaları itibariyle bünyesindeki faal 8 tesisin kurulu
kapasitesi 273MW olup, devam etmekte olan 1 hidroelektrik,
5 rüzgar ile toplam 6 yatırımın tamamlanmasıyla 2015 sonu
itibariyle kurulu 354 MW kapasiteye ulaşılacaktır
•
•
İş Modeli
•
ENDA devam eden yatırımlarını %69 iştiraki olan Egenda vasıtasıyla
gerçekleştirmektedir
•
ENDA, portföy yaklaşımı ile üretim kaynaklarını çeşitlendirerek
kesintisiz üretim kapasitesine sahip olmuştur
•
Mevcut portföy dağılımı %51 doğalgaz, %46 hidroelektrik ve
%3 jeotermal şeklindedir
Yatırım stratejisi çerçevesinde, kurulacak üretim santrallerinin tipleri
ve kapasiteleri nihai tüketicilere yıl boyunca uygun ekonomik
şartlarla, verimli ve sürekli enerji arzı sağlayacak şekilde
seçilmektedir
•
Devam eden yatırımlar tamamlandığında, kurulu kapasitenin
dağılımı %41 hidroelektrik, %39 doğal gaz; %18 rüzgar ve
%2 jeotermal şeklinde olacaktır
Devam
etmekte
olan
yatırımlar
hidroelektrik
ve
rüzgar
santrallerinden oluşmakta olup, bu yatırımların tamamlanmasıyla
portföyde yenilenebilir kaynaklardan üretimin ağırlığı artacaktır
•
ARGE alanında önemli bir bilgi birikimine sahip olan ENDA, proje
geliştirme sürecinin tamamını kendi yürütmektedir
Devam Eden Yatırımlar
•
2014 yılında 5 RES ve 1 HES yatırım çalışmalarına devam
edilmektedir
•
2015 yılının ilk yarısında Yaylaköy RES, Mordoğan RES, Alaçatı
RES, Germiyan RES, Urla RES devreye girecektir
•
Devam eden yatırımlara ek olarak 2012 yılında güneş enerjisi
santrallerinin başvurusu için 4 sahada ölçüm istasyonları
kurulmuştur ve bu sahalar için 2013 yılında lisans başvurusunda
bulunulmuştur
42
Operasyonel Veriler
•
2013
yılında Eğlence 1 ve Eğlence 2 hidroelektrik santralleri
devreye girmiştir
•
2013 yılında faaliyetteki toplam 9 santralin üretimi bir önceki yıla
oranla %11,3 artarak 793 MWh olarak gerçekleşmiştir
•
Elektrik satışı 2012’ye göre 27% artarak, 2013’te 1,394,860 MWh’e
yükselmiştir.
•
ENDA ve grup şirketlerinin 2013 yılında toplam net satış geliri bir
önceki yıla göre 39.5% artışla 261milyon TL olarak gerçekleşmiştir
•
2013’te FAVÖK miktarı 35 milyon TL olarak gerçekleştirmiştir
•
Devreye girecek santrallerin etkisi ile 2015 yılında 391 MW’a
ulaşması beklenen üretim kapasitesinin yanı sıra diğer operasyonel
verilerde de önemli artışlar beklenmektedir
Karesi Jeotermal Enerji Üretim
İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.
43
Şirket Profili
Şirket Hakkında
İş Modeli
• Nisan 2011 tarihinde MTA’dan alınmış olan Bigadiç ve
Balya jeotermal sahalarında, jeotermal santral kurmak
amacıyla, jeotermal alanında operasyonları olan diğer
hissedarlarla birlikte %50-50 ortaklık olarak kurulmuştur
• Bigadiç sahasında 3, Balya sahasında ise 1 sondaj kuyusu
açılması planlanmaktadır
• Balıkesir şehir merkezine Balya sahası 40 km ve Bigadiç
sahası ise 60 km uzaklıkta bulunmaktadır
• Sahalarla ilgili olarak, işletme ruhsatları ve işletme
projeleri hazırlanmış ve jeofizik çalışmaları tamamlanmıştır
• Bu çalışmalar sonucunda sondaj kuyularının açılmasının
uygun olduğu noktalar belirlenmiştir
• Bu kuyular vasıtasıyla yaklaşık 5 MW kapasiteye sahip
jeotermal santrali kurulması hedeflenmektedir
• Proje geliştirme süreci %50 hisseye sahip operasyonel
ortak tarafından yürütülecektir
• Enerji ve altyapıya yatırımlarına yoğunlaşacak EGLYO’nun
girişim sermayesine dönüşmesinden sonra, Karesi hisseleri
EGCYH tarafından EGLYO’ya devredilmiştir
• Sondaj kuyularının açılacağı alanlarla ilgili imar durumu
belirleme çalışmaları devam etmekte olup, sondaj
şirketleriyle ön görüşmelere başlanmıştır
Tesislerin Konumu
Operasyonel Veriler
• Balya ve Bigadiç sahalarından her biri 2.000 ha alana
sahiptir
• Lisans süresi Nisan 2011 tarihinden itibaren 49 yıl
• 5 MW kapasiteli tesis ile yaklaşık 42 milyon kWh elektrik
üretilmesi planlanmaktadır
• Yatırım her biri
planlanmaktadır
2,5
MW
kapasiteli
iki
faz
olarak
• Toplam yatırım tutarının USD 13-17 milyon seviyelerinde
gerçekleşmesi tahmin edilmektedir
44
Eurasia Enerji Yatırımları A.Ş.
45
Şirket Profili
Şirket Hakkında
• Eurasia Enerji Yatırımları, mobil gaz türbinleri kiralama
faaliyetinde bulunmak üzere 2014 yılının Haziran ayında EGC
Girişim tarafından %100 iştirak şeklinde kurulmuştur
• Bu amaç doğrultusunda her biri 25 MW kurulu gücüne sahip
iki adet elektrik satralini portföyüne 2014 yılı içerisinde dahil
etmeyi hedeflemektedir
• Portföye eklenecek olan varlıklar; elektrik iletim ağının
yetersiz olduğu ülkelerdeki projelerde kullanılmak üzere
ve/veya doğal afetler sonrası ihtiyacı karşılamak için ilgili
kurumlar tarafından kiralanmaktadır
• Mevcut durumda muhtemel kiracıların belirlenmesi
görüşmelerin başlatılması süreci devam etmektedir
46
ve
Ekler
47
GSYO Mevzuatı ve Etkileri
•
SPK Tebliğ Seri VI. No:15 ile GSYO’ların faaliyetleri SPK tarafından düzenlenmekte ve denetlenmektedir
•
Bir sermaye şirketi olarak aşırı borçlanma, 3. taraf risklerin üstlenilmesi, yatırım risk yoğunlaşması engellenmiştir
•
Kuruluşu SPK iznine tabi olarak Lider Sermayedarın yetki ve sorumluluğu ile ticari faaliyetlerini sürdürmektedir
•
Tam
ve
Dar
Mükellef
Gerçek
Kişiler
için
İMKB’de
işlem
gören
hisse
senetleri
alım
satım
kazançları
%0 stopaja tabi olup beyan edilmez. Temettü kazançları brüt = net hesabı ile (stopaj kesintisi yapılmadan) ödenir
•
Kurumlar vergisi mükelleflerinin, ilgili dönem kazancından ayırdıkları fon üzerinden GSYO’lara yaptıkları yatırımlar, kurum
kazancından indirilebilmektedir
•
48
Emeklilik fonlarının, GSYO’lara, fonlarının %20’sine kadar yatırım yapabilme imkanı vardır
Teşekkürler…
49
Abdi Ipekci Cd. No.40/10
Nisantasi 34367, Istanbul / Turkey
Tel: + 90 212 343 06 26
Fax: + 90 212 343 06 27
www.egelico.com
Download

Yatırımcı Sunumu