T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı
Sayı : 87448703/952.1.4/2239753 27/02/2015
Konu: Deprem Tahkiki Yapılması Planlanan
Eğitim Kurumları
................ VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
Deprem güvenliği belirleme çalışmaları kapsamında, Bakanlığımızca, Merkezden 1.
ve 2. Derece deprem bölgesinde yer alan eğitim kurumu binalarından bugüne kadar deprem
tahkiki yapılmamış olanların deprem tahkiklerinin ve sonuçlarına göre gerekmesi halinde
güçlendirme projelerinin yaptırılması planlanmaktadır.
İlinizdeki eğitim kurumu binalarından 1. ve 2. Derece deprem bölgesinde yer
alanlardan deprem tahkiki yapılması istenilenlerin isimleri ve istenilen bilgileri yazımız
ekindeki tabloya yazılması ve yine excel formatında olacak şekilde en geç 06.03.2015
tarihinde Bakanlığımızda olacak şekilde gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica
ederim.
Özcan DUMAN
Bakan a.
İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı
EKLER:
Tablo (1 Sayfa)
Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası (31 Sayfa)
Dağıtım:
Gereği:
B Planı
Download

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı