Download

GİDERLER TUTARI (TL/Da) DAĞILIM ( % ) Tarla Kirası 175,00 24