Tıp Öğrencileri İçin Bilimsel Araştırma ve AkademikBecerilere Giriş Bilim Okulu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, 27 29 Mart 2015, Trabzon
Etkinlik Programı
Tarih
Saat
08.30-9.00
09.00–09.20
27 Mart 2015, Cuma
09.20–10.00
10.00–10.40
10.40-11.00
11.00–11.50
11.50-12.40
12.40–13.30
13.40-14.40
14.40 -15.30
15.30-15.50
15.50-16.50
ve Eğitim Konuları
Dersin Konusu/İçeriği
Sorumlu Eğitmenler
Kayıt –
Amaç ve Etkinlik Hedeflerin Paylaşımı & Beklentilerin Alınması
Bilim Tarihi, Bilim Felsefesi ve Aralarındaki İlişkiler ile Öğretim Süreçlerindeki Yeri
(İnteraktif Oturum)
Bilimde Sorgulayıcı ve Problem Çözdürücü Düşünce
Çay- Kahve Arası
Araştırma yöntemleri ve tasarımları
Kanıta Dayalı Tıp Kavramı
Öğle Yemeği
Tıp Alanında Yapılan Çığır Açıcı Keşifler
Özgeçmiş (CV) Hazırlama (İnteraktif Oturum)
Çay- Kahve Arası
Özgeçmiş (CV) Hazırlama (İnteraktif Oturum)
Prof. Dr. Ahmet AYAR
Prof. Dr. Orhan DEĞER
Prof. Dr. Orhan DEĞER
Prof. Dr. Ali Osman KILIÇ
Prof. Dr. Ahmet AYAR
Prof. Dr. Selim KUTLU
Prof. Dr. Ahmet AYAR, Prof. Dr. Orhan DEĞER
Prof. Dr. Ali Osman KILIÇ, Prof. Dr. Selim KUTLU
Prof. Dr. Ahmet AYAR, Prof. Dr. Ali Osman KILIÇ
Prof. Dr. Bayram YILMAZ Prof. Dr. Selim KUTLU
16.50-17.40
17-40-18.00
Özgeçmiş (CV) Hazırlama (İnteraktif Oturum)
Günün Değerlendirilmesi - Kısa Sorular
Prof. Dr. Ahmet AYAR, Prof. Dr. Bayram YILMAZ
Prof. Dr. Orhan DEĞER Prof. Dr. Selim KUTLU
Sayfa 1/3 2229-Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı- Tıp Öğrencileri İçin Bilimsel Araştırma ve AkademikBecerilere Giriş Bilim Okulu
Ayrıntılı Kurs Programı
Tıp Öğrencileri İçin Bilimsel Araştırma ve AkademikBecerilere Giriş Bilim Okulu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, 27 29 Mart 2015, Trabzon
Etkinlik Programı
Tarih
Saat
ve Eğitim Konuları
Dersin Konusu/İçeriği
Bir bilimsel araştırma sorusu nasıl tasarlanır ve geliştirilir?
Sorumlu Eğitmen ve Danışmalar
Prof. Dr. Ahmet AYAR
09.00–09.50
28 Mart 2015, Cumartesi
09.50–10.40
10.40-11.00
11.00–11.50
11.50-12.4 0
Bir bilimsel araştırma sorusu nasıl tasarlanır ve geliştirilir? İnteraktif Uygulama
Çay- Kahve Arası
Tıp öğrencilerinin bilimsel araştırmadaki rolü ve bilim dünyasına kazandırdığı buluşlar
Laboratuvar Güvenliği
14.40 -15.30
15.30-15.50
15.50-16.50
16.50-17.40
17-40-18.00
Prof. Dr. Halit CANATAN
Prof. Dr. Ali Osman KILIÇ
Öğle Yemeği
12.40–13.30
13.40-14.40
Prof. Dr. Ali Osman KILIÇ, Prof. Dr. Ahmet AYAR,
Prof. Dr. Selim KUTLU, Prof. Dr. Ali Osman KILIÇ
Prof. Dr. Bayram YILMAZ
Bilim Araştırma Etiği
Prof. Dr. Bayram YILMAZ
Bilimsel ve Mesleki Kariyer Planlama: Başarı için İlkeler
Çay- Kahve Arası
Tıp Eğitimi Esnasında Kariyer Planlama
Mezuniyetten Sonra Akademik ve Kariyer Planlama Hedefleri: Ulusal Destekler, Programlar ve
Fırsatlar Hakkında Bilgilendirme
Prof. Dr. Bayram YILMAZ
Prof. Dr. Bayram YILMAZ
Prof. Dr. Ali Osman KILIÇ
Günün Değerlendirilmesi - Kısa Sorular
Sayfa 2/3 2229-Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı- Tıp Öğrencileri İçin Bilimsel Araştırma ve AkademikBecerilere Giriş Bilim Okulu
Ayrıntılı Kurs Programı
Tıp Öğrencileri İçin Bilimsel Araştırma ve AkademikBecerilere Giriş Bilim Okulu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, 27 29 Mart 2015, Trabzon
Etkinlik Programı
Tarih
Saat
09.00–09.50
29 Mart 2015, Pazar
09.50–10.40
ve Eğitim Konuları
Dersin Konusu/İçeriği
Kaynak tarama stratejileri-Bilgiye Ulaşım
Kaynak tarama stratejileri-Bilgiye Ulaşım (UYGULAMA)
10.40-11.00
11.00–11.50
Çay- Kahve Arası
Bir bilimsel makaleyi kritik okuma ve analiz-İnteraktif Uygulama
11.50-12.4 0
Bir bilimsel makaleyi kritik okuma ve analiz-İnteraktif Uygulama
12.40–13.30
13.40-14.40
14.40 -15.30
15-30-16.00
Öğle Yemeği
Bir Fikrin Projelendirilmesi
(Eğitmen Gözetiminde Grup Çalışması, 4 ayrı grup halinde)
Bir Fikrin Projelendirilmesi
(Eğitmen Gözetiminde Grup Çalışması, 4 ayrı grup halinde)
Sorumlu Eğitmen ve Danışmalar
Prof. Dr. Selim KUTLU
Prof. Dr. Ahmet AYAR, Prof. Dr. Selim KUTLU, Prof.
Dr. Bayram YILMAZ, Prof. Dr. Ali Osman KILIÇ
Prof. Dr. Orhan DEĞER, Prof. Dr. Selim KUTLU, Prof. Dr.
Bayram YILMAZ, Prof. Dr. Ali Osman KILIÇ
Prof. Dr. Ahmet AYAR, Prof. Dr. Selim KUTLU, Prof. Dr.
Bayram YILMAZ, Prof. Dr. Orhan DEĞER
Prof. Dr. Ahmet AYAR, Prof. Dr. Selim KUTLU,
Prof. Dr. Bayram YILMAZ, Prof. Dr. Orhan DEĞER
Prof. Dr. Ahmet AYAR, Prof. Dr. Selim KUTLU,
Prof. Dr. Bayram YILMAZ, Prof. Dr. Orhan DEĞER
GENEL DEĞERLENDİRME - KAPANIŞ ve KATILIM BELGELERİNİN DAĞITILMASI
Sayfa 3/3 2229-Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı- Tıp Öğrencileri İçin Bilimsel Araştırma ve AkademikBecerilere Giriş Bilim Okulu
Ayrıntılı Kurs Programı
Download

14 Nisan Çarşamba (14th April, Wedesday) 2010