SINAVLAR VE ÖĞRETMEN KILAVUZU
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğrenciler zamanlarının
büyük bir çoğunluğunu okulda
öğretmenleri ve arkadaşları
ile geçirmektedir.
Dolayısıyla, öğretmenöğrenci ilişkisinin diğer ilişki
türlerine göre eğitimin
niteliği ve öğrencilerin
akademik başarıları üzerinde
daha büyük bir etki yarattığı
bilinen bir gerçektir.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Okulda Uygun Öğrenme Ortamının Oluşturulması İçin:
Öğretmenlere Öneriler
Öğretmenlere Öneriler
Öğretmenlere Öneriler
SINAVDA ÖZELLİKLE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ORTAK SINAVLARI TANIYALIM
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Okulda gerçekle en
Din kültürü ve Ah. Bilgisi ve nk lap tarihi ve
Atatürkçülük s navlar n n birincisi;
Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Yabanc
Dil derslerinin ise ikincisi
i lenen müfredat kapsayarak ortak s navlar
eklinde yap lmaktad r.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Mazeret sınavları her gün üç oturum olmak üzere toplam altı oturum halinde Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda
yapılacaktır.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
SINAV KAYGISI
• S navlarda bazen
ö rencilerimizin
kalplerinin h zl h zl
çarpt n ve a r
terlediklerini görürüz. Bu
çok nadir görülen,
çözümü basit olan
duygu durumuna s nav
kayg s diyoruz.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Sınav kaygısı;
öğrenilen bilginin sınav
sırasında etkili bir biçimde
kullanılmasını engel olur,
başarının düşmesine yol açar.
KAYGININ NORMAL
SEVİYESİ ÖĞRENCİYİ
ÇALIŞMAYA MOTİVE
EDERKEN ÇOK
FAZLASI BİRAZDAN
BAHSEDECEĞİMİZ
DURUMLARA SEBEP
OLUR.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
OLUMSUZ DÜŞÜNCELERLE BAŞA ÇIKMAK
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖĞRENCİYE “AFERİN” DEMENİN YOLLARI
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
“İYİ BİR ÖĞRETMEN OLMAYI SEÇİN”
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖĞRETMEN VE AİLE İLİŞKİSİ
Aile içi uyumun, ailenin destekleyici yaklaşımının öğrenci başarısı
üzerinde önemli etkileri vardır. Anne-baba ve öğretmenler elverişli bir
öğrenme ortamı oluşturabilmek için ortak çaba göstermelidirler. Bu
yüzden;
Öğretmenler çocuğun aile ortamını iyi tanımalıdır, aile üyeleri ile etkili
iletişim kurmalıdır. Okulda yapılan, evde anne-baba tarafından
desteklenmezse başarıya ulaşmak zor görünür. Öğretmen-veli
görüşmelerinde öncelikle çocuğun akademik başarısı değerlendirilir.
Çocuklar n performanslar hakk nda bilgi verirken sandviç tekni inden
yararlanabilirsiniz:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Eleştiri İçin Bir Teknik: Sandviç Tekniği
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
TEŞEKKÜRLER
Download

TEOG Öğretmen Kılavuzu için lütfen tıklayınız.