BİGA 18 EYLÜL ANADOLU LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MART AYINA AİT
BELLETİCİ ÖĞRETMENLER NÖBET ÇİZELGESİDİR.
SIRA
TARİH
GÜNÜ
1
01.03.2015
02.03.2015 Pazar
2
02.03.2015
03.03.2015 Pazartesi
3
03.03.2015
04.03.2015 Salı
4
04.03.2015
05.03.2015 ÇarĢamba
5
05.03.2015
06.03.2015 PerĢembe
6
06.03.2015
07.03.2015 Cuma
7
07.03.2015
08.03.2015 Cumartesi
8
08.03.2015
09.03.2015 Pazar
9
09.03.2015
10.03.2015 Pazartesi
10
10.03.2015
11.03.2015 Salı
11
11.03.2015
12.03.2015 ÇarĢamba
12
12.03.2015
13.03.2015 PerĢembe
13
13.03.2015
14.03.2015 Cuma
14
14.03.2015
15.03.2015 Cumartesi
15
15.03.2015
16.03.2015 Pazar
16
16.03.2015
17.03.2015 Pazartesi
17
17.03.2015
18.03.2015 Salı
18
18.03.2015
19.03.2015 ÇarĢamba
19
19.03.2015
20.03.2015 PerĢembe
20
20.03.2015
21.03.2015 Cuma
21
21.03.2015
22.03.2015 Cumartesi
22
22.03.2015
23.03.2015 Pazar
23
23.03.2015
24.03.2015 Pazartesi
24
24.03.2015
25.03.2015 Salı
25
25.03.2015
26.03.2015 ÇarĢamba
26
26.03.2015
27.03.2015 PerĢembe
27
27.03.2015
28.03.2015 Cuma
28
28.03.2015
29.03.2015 Cumartesi
29
29.03.2015
30.03.2015 Pazar
30
30.03.2015
31.03.2015 Pazartesi
31
31.03.2015
01.04.2015 Salı
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
NÖBETÇİ BELLETMENLER
ORHAN GENÇOĞLU
ÖZKAN TUNCAY
YASEMĠN DÜNDAR
TAMER ÖZDEMĠR
SAFFET DENĠZ
BERRĠN ÖZTÜRK
MURAT DEMĠRTAġ
AYKUT KIZILKAYA
MERAL PEMPE
ÖZKAN TUNCAY
LÜTFĠ KAVALCI
CEYDA KILINÇ
MURAT DEMĠRTAġ
TAMER ÖZDEMĠR
BERRĠN ÖZTÜRK
ÖZDEN AKMAN
YASEMĠN DÜNDAR
ORHAN GENÇOĞLU
CEYDA KILINÇ
ÖZKAN TUNCAY
SAFFET DENĠZ
MERAL PEMPE
ORHAN GENÇOĞLU
ÖZDEN AKMAN
YASEMĠN DÜNDAR
MURAT DEMĠRTAġ
TAMER ÖZDEMĠR
MERAL PEMPE
LÜTFĠ KAVALCI
ORHAN GENÇOĞLU
BERRĠN ÖZTÜRK
TAMER ÖZDEMĠR
AYKUT KIZILKAYA
HALĠME KIZILKAYA
ÖZDEN AKMAN
YASEMĠN DÜNDAR
LÜTFĠ KAVALCI
CEYDA KILINÇ
MURAT DEMĠRTAġ
AYKUT KIZILKAYA
HALĠME KIZILKAYA
ÖZKAN TUNCAY
ÖZDEN AKMAN
YASEMĠN DÜNDAR
AYKUT KIZILKAYA
TAMER ÖZDEMĠR
CEYDA KILINÇ
LÜTFĠ KAVALCI
ORHAN GENÇOĞLU
MERAL PEMPE
MURAT DEMĠRTAġ
AYKUT KIZILKAYA
HALĠME KIZILKAYA
ORHAN GENÇOĞLU
BERRĠN ÖZTÜRK
LÜTFĠ KAVALCI
CEYDA KILINÇ
TAMER ÖZDEMĠR
ÖZKAN TUNCAY
BERRĠN ÖZTÜRK
ORHAN GENÇOĞLU
ÖZDEN AKMAN
MERAL PEMPE
MURAT DEMĠRTAġ
AYKUT KIZILKAYA
CEYDA KILINÇ
ÖZKAN TUNCAY
LÜTFĠ KAVALCI
YASEMĠN DÜNDAR
TAMER ÖZDEMĠR
AYKUT KIZILKAYA
HALĠME KIZILKAYA
ORHAN GENÇOĞLU
MERAL PEMPE
ÖZDEN AKMAN
CEYDA KILINÇ
TAMER ÖZDEMĠR
LÜTFĠ KAVALCI
YASEMĠN DÜNDAR
ÖZKAN TUNCAY
ÖZDEN AKMAN
BERRĠN ÖZTÜRK
MURAT DEMİRTAŞ
AYKUT KIZILKAYA
MERAL PEMPE
1. Nöbetler, sabah 09.00`da baĢlayıp, ertesi gün 09.00`da sona erecektir.
2. Nöbetçi öğretmenlerin buna dikkat etmeleri aksi durumda gerekli iĢlemlerin yapılacağı hususu duyrulur.
3. Nöbetler, 24 saat boyunca geçerlidir. Eğer nöbetçi belletmen öğretmenin okulda dersi yoksa bütün gün boyunca
pansiyonda bulunması zorunludur. Okuldaki dersinin bitiminden sonra tekrar pansiyondaki nöbetine geri dönmesi zorunludur.
4. Nöbetçi belletmen öğretmenler, genel sorumlu oldukları günlerde pansiyonun genel iĢ ve iĢleyiĢini takip etmekle yükümlüdürler.
5. Nöbetçi belletmen öğretmenler, nöbet günlerinde nöbetleriyle ilgili iĢleyiĢi ve raporlarını pansiyon nöbet defterine (pansiyon ile ilgili
çizelgeler), genel yoklamaları da yoklama çizelgesine iĢleyip imzalayacaklardır.
6. PerĢembe günü nöbetçi belletmen öğretmenler, evci dilekçelerini dağıtıp hafta sonu evci öğrenci listesine imzalarını alarak dilekçeleri ilgili
dosyaya bırakacaklardır.
7. Nöbetçi belletmen öğretmenler, nöbet günlerinde Revir Ġlaç Defterini Reçeteye göre ilgili öğrenciye kontrolünde verip imza altına alacaktır.
Öğrencinin eline ilaç kutusu/haplar verilmeyecektir. Ġlaçlar Ecza Dolabında tutulacaktır.
8. Nöbetçi belletmen öğretmenler, kalorifer yakma, banyo ve çamaĢır yıkama zaman çizelgelerini takip ederek görevli personel ve
öğrencilerle bu faaliyetlerin düzenli yapılmasını sağlayacaklardır.
9. Öğretmenler, nöbet değiĢimlerini bir gün önceden gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak okul müdürlüğüne bildireceklerdir.
Mazereti geçerli kabul edilen öğretmenin yerine yedek öğretmen görevlendirilecektir.
10. Nöbetçi öğretmenler, pansiyonla ilgili öncelikle pansiyon müdür yardımcısına, daha sonra okul müdürüne karĢı sorumludurlar.
27.02.2015
NERMĠN KUNT
OKUL MÜDÜRÜ
Download

biga 18 eylül anadolu lisesi 2014-2015 eğitim öğretim yılı mart ayına