TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 24.0
Ekonomik Kodlar
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
830
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
830
01
830
01
01
830
01
01
01
830
01
01
01
830
01
01
02
830
830
01
01
02
01
01
03
830
01
01
03
830
01
01
04
830
830
01
01
04
01
01
05
830
01
01
05
830
01
01
06
830
830
01
01
06
01
01
09
830
01
01
830
01
02
830
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
01
02
09
01
01
01
01
01
800
Vergi Gelirleri
12.941.428,92
800 01
01
Temel Maaşlar
29.567.369,60
800 01
01
Temel Maaşlar
29.567.369,60
800 01
01
01
Zamlar ve Tazminatlar
26.864.182,18
800 01
01
02
Zamlar ve Tazminatlar
26.864.182,18
02
Ödenekler
800 01
800 01
01
848.679,51
03
Ödenekler
848.679,51
800 01
03
01
800 01
03
01
01
Beyana Dayanan KDV
03
01
02
Tevkif Suretiyle Kesilen KDV
05
Sosyal Haklar
1.501.516,08
Sosyal Haklar
1.501.516,08
Ek Çalışma Karşılıkları
566.355,55
800 01
800 01
Ek Çalışma Karşılıkları
566.355,55
800 01
05
01
800 01
05
01
800 01
06
800 01
06
800 01
800 01
06
01
06
09
800 01
06
09
Ödül ve İkramiyeler
Diğer Giderler
Ücretler
01
02
01
01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
01
02
01
02
830
01
02
02
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel
Ücretleri
Zamlar ve Tazminatlar
830
01
02
02
01
830
01
02
02
02
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve
Tazminatla
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam
ve Tazmina
03
02
Cari Yıl (N)
20.714.979,72
59.351.541,00
01
1
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Memurlar
830
830
27/02/2015 14:54
1.079.909.439,98
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
800 01
Sözleşmeli Personel
01
Ekonomik Kodlar
65.938.053,72
Diğer Giderler
01
Cari Yıl (N)
Personel Giderleri
Ödül ve İkramiyeler
01
Ay:
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
3.489.772,80
Gelir Vergisi
3.459.497,55
Gelir Vergisi Tevkifatı
3.459.497,55
Kurumlar Vergisi
30.275,25
Kurumlar Vergisi Tevkifatı
30.275,25
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
7.880.744,16
Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi
7.880.744,16
1.151,40
7.879.592,76
Damga Vergisi
1.565.564,23
Damga Vergisi
1.565.564,23
3.136,09
3.136,09
01
Damga Vergisi
1.565.564,23
Harçlar
5.347,73
Yargı Harçları
5.000,30
301,99
01
301,99
5.835.012,47
99
Diğer Yargı Harçları
5.000,30
Diğer Harçlar
347,43
2.917.550,97
31.604,06
2.885.946,91
931.105,55
4.816,66
926.288,89
99
800 03
Diğer Harçlar
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
800 03
01
800 03
01
01
800 03
01
01
01
347,43
5.570.262,69
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
48.674,24
Mal Satış Gelirleri
11.100,00
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
11.050,00
Sayfa 1 / 9
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Kurum Kodu : 24.0
Ekonomik Kodlar
830
01
02
Ödenekler
830
01
02
03
01
830
01
02
03
02
830
01
02
04
830
01
02
04
01
830
01
02
04
02
830
01
02
05
830
01
02
05
01
830
01
02
05
02
830
01
02
05
90
830
01
02
06
830
01
02
06
01
830
01
02
06
02
830
01
03
830
01
03
01
830
830
01
03
01
01
03
03
830
01
03
03
830
01
03
04
830
830
01
03
04
01
03
05
01
03
05
830
01
03
09
830
01
03
09
27/02/2015 14:54
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
03
830
Adı :
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel
Ödenekleri
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel
Ödenekleri
Sosyal Haklar
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal
Hakları
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel
Sosyal Hakları
Ek Çalışma Karşılıkları
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ek
Çalışma Karş
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Ek
Çalışma K
Diğer Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma
Karşılıklar
Ödül ve İkramiyeler
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personelin Ödül ve
İkramiy
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin
Ödül ve İkra
İşçiler
Ücretler
01
01
01
Sürekli İşçilerin Ücretleri
Ekonomik Kodlar
30.360,00
30.300,00
63.473,28
251,40
63.221,88
18.024,95
14.521,58
592,77
1.874.497,72
889,31
01
01
01
02
800 03
01
02
03
Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri
800 03
800 03
01
02
13
Ölçü ve Ayar Hizmet Gelirleri
01
02
99
Diğer hizmet gelirleri
800 03
04
800 03
04
09
800 03
800 03
04
09
05
800 03
05
01
800 03
05
01
01
800 03
05
01
02
800 03
05
09
800 03
05
09
800 03
06
800 03
06
01
800 03
800 04
06
01
800 04
04
800 04
04
01
800 04
800 04
04
01
02
Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar
04
01
04
Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar
Yabancılar İçin İkamet İzni Sat.Bed.
Hizmet Gelirleri
50,00
37.574,24
99
3.716,68
67,40
33.790,16
Kurumlar Hasılatı
13.272,80
Diğer Kurumlar Hasılatı
13.272,80
Diğer Kurumlar Hasılatı
13.272,80
Kurumlar Karları
5.415.946,12
Döner Sermayeler
5.415.494,88
Döner Sermayelerin Aylık Gayrisafi
Hasılatından Ak
Döner Sermayelerin Yılsonu Karlarından
Aktarmalar
Diğer kurumlar karları
293.509,10
5.121.985,78
451,24
1.873.608,41
51.962,94
36.692,82
36.692,82
6.756,31
Fazla Mesaileri
405,13
Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
405,13
Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri
800 03
800 03
Cari Yıl (N)
2.910,60
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
10
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
1
60,00
6.756,31
Diğer Ödemeler
01
Cari Yıl (N)
Sosyal Haklar
Ödül ve İkramiyeler
01
Ay:
8.049,21
8.049,21
59,47
800 05
99
01
Diğer kurumlar karları
Kira Gelirleri
92.369,53
Taşınmaz Kiraları
92.369,53
Lojman Kira Gelirleri
01
800 05
01
92.369,53
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler
39.690,27
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım
ve Bağışla
39.690,27
Cari
39.690,27
Diğer Gelirler
800 05
451,24
49,00
39.641,27
2.163.597,84
Faiz Gelirleri
101.883,01
Diğer Faizler
101.883,01
59,47
09
Sayfa 2 / 9
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 24.0
Ekonomik Kodlar
830
830
830
830
830
830
01
01
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
04
04
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Geçici Personel
01
Ücretler
Ay:
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
699.537,31
699.148,89
01
04
01
01
Vizesiz Geçici İşçilerin Ücretleri
14.563,74
01
04
01
02
29.176,34
01
04
01
03
Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin
Ücretle
Usta Öğreticilere Yapılacak Ödemeler
01
04
01
04
830
01
04
01
830
01
04
03
830
01
830
02
830
02
04
03
90
04
01
657 Sayılı kanunun 4/C Kapsamında
çalışanlara Yapılacak Ödem
Diğer Geçici Personele Yapılacak
Ödemeler
Sosyal Haklar
657 S. Kan. 4/c Mad. Kapsamında
Çalışanların Sosyal Hakları
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi Giderleri
Memurlar
02
09
03
11.040.468,38
800 05
03
10.120.705,72
800 05
03
01
800 05
03
02
800 05
800 05
03
02
03
04
800 05
03
04
388,42
10.120.705,72
6.243.425,21
830
830
02
01
06
02
Sağlık Primi Ödemeleri
3.877.280,51
02
02
Sözleşmeli Personel
770.150,21
830
02
02
04
830
02
02
04
830
02
02
06
830
830
02
02
06
02
02
06
830
02
03
03
06
27/02/2015 14:54
05
800 05
800 05
388,42
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
02
02
78.031,20
01
04
800 05
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
05
06
03
99
02
09
01
02
09
800 05
800 05
02
02
830
830
01
6113 sayılı Kanun Kapsamındaki Faiz
Gelirleri
Diğer Faizler
02
830
830
Kişilerden Alacaklar Faizleri
06
800 05
06
04
01
09
800 05
01
03
09
01
303.026,07
02
02
01
Genel Bütçeli İdarelere Ait Paylar
Cari Yıl (N)
100.025,61
30,24
1.827,16
250.222,48
23.882,49
274.351,54
830
Sosyal Güvenlik Kurumuna
800 05
800 05
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
1
03
Mahalli İdarelerden Alınan Paylar
Diğer Paylar
99
Diğer Paylar
Para Cezaları
01
Yargı Para Cezaları
01
99
226.339,99
34.094,56
50,00
Yargı Para Cezaları
50,00
İdari Para Cezaları
27.270,30
Diğer İdari Para Cezaları
Vergi Cezaları
01
23.882,49
226.339,99
Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme
Zamları
Diğer Para Cezaları
27.270,30
13,50
13,50
İşsizlik Sigortası Fonuna
317,60
800 05
03
09
İşsizlik Sigortası Fonuna
317,60
800 05
03
09
Sosyal Güvenlik Kurumuna
769.832,61
800 05
09
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
494.666,54
800 05
09
01
02
Sağlık Primi Ödemeleri
275.166,07
İşçiler
11.456,48
800 05
09
01
05
800 05
800 05
09
01
06
Kişilerden Alacaklar
982.149,35
09
01
99
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli
Gelirler
792.275,86
01
İşsizlik Sigortası Fonuna
01
İşsizlik Sigortası Fonuna
Sosyal Güvenlik Kurumuna
970,91
99
6.760,76
6.760,76
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para
Cezaları
Diğer Çeşitli Gelirler
1.777.397,79
Diğer Çeşitli Gelirler
1.777.397,79
Para Farkları
2.972,58
970,91
10.485,57
Sayfa 3 / 9
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Kurum Kodu : 24.0
Ekonomik Kodlar
06
Adı :
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
01
Ay:
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
830
830
02
03
02
04
830
02
04
04
830
02
04
04
830
02
04
06
830
830
02
04
06
02
04
06
830
03
830
03
02
830
03
02
01
830
03
02
01
01
Kırtasiye Alımları
830
830
03
02
01
02
Büro Malzemesi Alımları
3.363,00
03
02
01
03
Periyodik Yayın Alımları
4.156,43
830
830
03
02
01
05
Baskı ve Cilt Giderleri
2.781,90
03
02
01
90
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
830
03
02
02
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
Geçici Personel
10.485,57
810
138.155,97
810 01
İşsizlik Sigortası Fonuna
01
İşsizlik Sigortası Fonuna
528,42
528,42
810 01
01
1.563.518,78
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
1.563.466,50
Gelir Vergisi
1.563.466,50
01
01
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
134.649,89
810 01
01
01
01
Beyana Dayanan Gelir Vergisi
02
Sağlık Primi Ödemeleri
810 01
810 01
01
01
03
Gelir Vergisi Tevkifatı
05
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
79.946.428,41
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları
20.049.846,55
810 01
05
01
101.392,69
810 01
05
01
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
03
02
02
01
Su Alımları
03
02
02
02
Temizlik Malzemesi Alımları
830
03
02
03
Enerji Alımları
830
830
03
02
03
01
03
02
03
02
Akaryakıt ve Yağ Alımları
830
830
03
02
03
03
Elektrik Alımları
03
02
03
90
Diğer Enerji Alımları
830
03
02
04
830
830
03
02
04
03
02
830
830
03
02
Yakacak Alımları
80.587,20
10.504,16
1.351.145,94
01
Damga Vergisi
52,28
Damga Vergisi
52,28
Damga Vergisi
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
810 03
05
810 03
05
01
810 03
05
01
810 03
06
810 03
06
01
810 03
810 05
06
01
810 05
09
810 05
09
01
810 05
810 05
09
01
01
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
09
01
06
Kişilerden Alacaklar
01
80,32
1.563.386,18
52,28
5.687,41
Kurumlar Karları
100,00
Döner Sermayeler
100,00
100,00
Döner Sermayelerin Aylık Gayrisafi
Hasılatından Ak
Kira Gelirleri
5.587,41
Taşınmaz Kiraları
5.587,41
1.167.693,06
183.452,88
5.923.492,79
3.488.916,35
457.989,41
1.928.309,06
48.277,97
Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
12.091.579,84
01
Yiyecek Alımları
11.957.425,79
04
02
İçecek Alımları
04
90
Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
107.709,83
Giyim ve Kuşam Alımları
269.626,44
05
Vergi Gelirlerinden Ret ve İadeler
810 01
830
830
02
1.571.427,71
137.627,55
2.977,66
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE
İADELER HESABI
Sosyal Güvenlik Kurumuna
810 03
03
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
1
26.444,22
01
Lojman Kira Gelirleri
5.587,41
Diğer Gelirlerden Ret ve İadeler
2.221,52
Diğer Çeşitli Gelirler
2.221,52
Diğer Çeşitli Gelirler
2.221,52
230,00
1.991,52
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI(B) :
20.714.979,72
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET ve İADELER TOPLAMI (C
1.571.427,71
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
27/02/2015 14:54
Sayfa 4 / 9
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Kurum Kodu : 24.0
Ekonomik Kodlar
830
830
Adı :
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Cari Yıl (N)
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
03
02
05
01
03
02
05
02
Ekonomik Kodlar
Spor Malzemeleri Alımları
47,20
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
6.045,56
02
06
02
Temrinlik Mal
Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları
22.117,48
03
02
06
03
Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
2.448,30
830
830
03
02
06
90
Diğer Özel Malzeme Alımları
8.299,53
03
02
07
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal,
Malzeme ve Hiz
7.575,60
830
03
02
07
7.575,60
830
03
02
09
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik MakineTeçhizat Alım
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi
Alımları
830
03
02
09
01
830
03
02
09
90
830
03
03
830
03
03
01
830
830
03
03
01
03
03
02
830
03
03
02
830
03
03
03
830
830
03
03
03
03
04
830
03
04
02
830
03
04
02
830
830
03
04
02
03
04
03
830
03
04
03
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve
Bakım Giderl
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları
Yolluklar
01
01
01
27/02/2015 14:54
NET GELİR TOPLAM( D= B - C) :
19.143.552,01
1.060.765.887,97
16.336,91
249.785,47
502.610,42
341.886,75
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
341.886,75
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
147.319,17
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
147.319,17
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
13.404,50
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
13.404,50
12.467,65
Yasal Giderler
9.558,09
04
Mahkeme Harç ve Giderleri
4.932,77
90
Diğer Yasal Giderler
4.625,32
Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve
Benzeri Borçlar
2.909,56
işletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri
Giderler
2.164,56
02
(A- D):
1.571.427,71
266.122,38
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Görev Giderleri
Cari Yıl (N)
19.143.552,01
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET 38.910,87
ve İADELER TOPL
03
11
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
595,90
1.079.909.439,98
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI
830 03 02 06 01 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve
830
830
1
268.983,34
Giyecek Alımları
830 03 02 05 03 Tören Malzemeleri Alımları
BÜTÇE
GELİRİ
20.714.979,72
Özel Malzeme Alımları
03 02
06 TOPLAMI(
830
Ay:
Sayfa 5 / 9
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 24.0
Ekonomik Kodlar
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
90
Ay:
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
03
04
830
03
05
830
03
05
01
830
03
05
01
01
830
830
03
05
01
02
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
03
05
01
03
830
03
05
01
04
37.829.451,20
830
03
05
01
07
Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve
Donanım Ha
Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet
İhaleleri
Danışma Yönetim ve İşletim Giderleri
830
830
03
05
01
08
Temizlik Hizmet Alım Giderleri
10.242.987,27
03
05
01
09
Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
830
830
03
05
01
90
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
123.205,77
03
05
02
Haberleşme Giderleri
413.828,17
830
03
05
02
01
830
830
03
05
02
02
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
239.108,43
03
05
02
03
128.181,20
830
03
05
02
04
830
03
05
02
05
Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi
Giderleri
Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım
Giderleri
Uydu Haberleşme Giderleri
830
830
03
05
02
06
Hat Kira Giderleri
03
05
02
90
Diğer Haberleşme Giderleri
830
03
05
03
830
03
05
03
01
830
830
03
05
03
02
Taşımaya İlişkin Beslenme, Barındırma
Giderleri
Yolcu Taşıma Giderleri
03
05
03
03
Yük Taşıma Giderleri
830
830
03
05
03
04
Geçiş Ücretleri
03
05
03
90
Diğer Taşıma Giderleri
830
03
05
04
830
830
03
05
04
03
05
03
05
03
05
05
Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri
Giderler
Hizmet Alımları
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
Posta ve Telgraf Giderleri
Taşıma Giderleri
53.473.370,17
977,20
2.913,27
13.487,65
101.710,16
5.158.637,65
42.215,39
136,88
3.518,50
328,90
338,87
67.971,20
649,00
22.609,69
1.141,06
403,30
43.168,15
346.386,32
01
İlan Giderleri
275.425,28
04
02
Sigorta Giderleri
04
90
Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler
27/02/2015 14:54
Cari Yıl (N)
59.047.054,01
Tarifeye Bağlı Ödemeler
Kiralar
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
1
745,00
830
830
830
03
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
69.077,98
1.883,06
4.594.804,14
Sayfa 6 / 9
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Kurum Kodu : 24.0
Ekonomik Kodlar
Adı :
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Ay:
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
830
830
03
05
05
02
Taşıt Kiralaması Giderleri
3.178.252,14
03
05
05
05
Hizmet Binası Kiralama Giderleri
1.309.201,75
830
830
03
05
05
06
Lojman Kiralama Giderleri
03
05
05
12
Personel Servis Kiralam Giderleri
76.924,20
830
830
03
05
05
90
Diğer Kiralama Giderleri
24.176,05
03
05
07
Yargılama Giderleri
16.960,00
830
03
05
07
830
03
05
09
830
830
03
05
09
03
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
864,00
03
05
09
10
176,00
830
03
05
09
11
40.998,93
830
03
05
09
90
Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım
Giderleri
Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine
Katılım Gide
Diğer Hizmet Alımları
830
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
6.803,92
830
03
06
01
830
03
06
01
830
03
07
830
03
07
01
830
03
07
01
01
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
35.654,07
03
07
01
02
Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları
20.940,28
03
07
01
03
Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
2.351,10
830
830
03
07
01
04
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
1.551,70
03
07
01
90
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları
830
03
07
03
830
03
07
03
02
830
03
07
03
03
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım
Giderleri
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
830
830
03
07
03
90
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
03
08
830
03
08
830
830
90
Diğer yargılama Giderleri
Diğer Hizmet Alımları
01
27/02/2015 14:54
91.695,08
Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Gider
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,
Bakım ve Onarım
6.803,92
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım
Giderleri
01
16.960,00
133.734,01
6.803,92
Bakım ve Onarım Giderleri
Hizmet Binası Bakım ve Onarım
Giderleri
Cari Yıl (N)
6.250,00
Temsil Giderleri
Menkul Mal Alım Giderleri
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
1
256.630,05
118.165,53
57.668,38
138.464,52
83.961,55
43.920,14
10.582,83
50.247,94
50.247,94
Sayfa 7 / 9
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Kurum Kodu : 24.0
Ekonomik Kodlar
Adı :
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
830
830
03
08
01
01
Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
03
08
01
90
830
03
09
Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım
Giderleri
Tedavi ve Cenaze Giderleri
830
03
09
08
830
03
09
08
04
830
03
09
08
90
830
03
09
09
830
03
09
09
04
830
03
09
09
90
830
05
830
05
01
830
05
01
02
830
05
01
02
830
05
04
830
05
04
01
830
830
05
04
01
01
Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar
05
04
01
90
Diğer Transferler
830
05
04
02
830
830
05
04
02
05
04
04
830
05
04
04
830
05
04
05
830
830
05
04
05
05
04
05
830
05
04
Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi
Giderleri
Sosyal Güvenliği Bulunmayanların Tedavi
ve Sağlık
Diğer Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri
Diğer İlaç Giderleri
05
Sosyal Güvenliği Bulunmayanların İlaç
Giderleri
Diğer İlaç Giderleri
06
27/02/2015 14:54
Ekonomik Kodlar
20.767,87
6.234,91
214,46
6.020,45
14.532,96
53,71
14.479,25
548.583.421,23
Sosyal Güvenlik Kurumlarına
548.583.421,23
Sosyal Güvenlik Kurumu'na
548.583.421,23
374.401.068,24
262.033,37
59.903,51
202.129,86
Eğitim Amaçlı Diğer Transferler
97.896,78
Eğitim Amaçlı Diğer Transferler
97.896,78
Yiyecek Amaçlı Transferler
41.987,32
41.987,32
Barınma Amaçlı Transferler
2.596.963,59
01
Koruyucu Ailelere Yardım Ödemeleri
2.596.003,59
90
Diğer Barınma Amaçlı Transferler
Tarımsal Amaçlı Transferler
Cari Yıl (N)
7.198,00
Görev Zararları
Yiyecek Amaçlı Transferler
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
1
43.049,94
922.984.489,47
Burslar ve Harçlıklar
01
Cari Yıl (N)
Cari Transferler
Hane Halkına Yapılan Transferler
01
Ay:
960,00
4.532,82
Sayfa 8 / 9
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Kurum Kodu : 24.0
Ekonomik Kodlar
04
06
830
830
05
05
04
07
830
05
04
07
830
05
04
09
830
05
04
09
Adı :
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
90
90
01
Diğer Tarımsal Amaçlı Transferler
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
1
Cari Yıl (N)
4.532,82
Sosyal Amaçlı Transferler
355.898.268,67
Diğer Sosyal Amaçlı Transferler
355.898.268,67
Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
15.499.385,69
Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler
15.499.385,69
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
27/02/2015 14:54
Ay:
1.079.909.439,98
Sayfa 9 / 9
Download

tablo 1.1 bütçe uygulama sonuçları tablosu 830 1.079.909.439,98