RİSK ANALİZİ
6331 Sayılı İş Kanunu ve Risk Değerlendirme Yönetmeliğine göre Müdürlüğümüze
bağlı tüm Okul/Kurumlarımızda Risk Analizi Yapılması zorunluluk haline gelmiştir, risk
analizini her kurum kendisi yapmakla yükümlüdür.
50’den fazla çalışanı bulunan okul/kurumlarımız (Mesleki ve Teknik Orta Öğretim
Kurumları Hariç). “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e göre İSG
Kurulu oluşturacaklardır. bu kurulun seçtiği risk değerlendirme ekibi ise risk analizini
yapmakla yükümlüdür.
50’den az çalışanı bulunan (Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumları Hariç)
okul/kurumlarımızın İSG kurulu oluşturma zorunluluğu olmadığından, Kurum Müdür veya
vekillerinin görevlendirdiği Risk Değerlendirme Ekibi risk analizini oluşturacaktır.
Risk analizini elektronik ortamda; yazılı metnini ise ekip üyelerinin her sayfada paraf
imzası, son sayfada imzaları olacak şekilde dosyalanarak sorulduğunda gösterilmek üzere
kendi kurumlarında muhafaza edilmesi gerekmektedir. Ayrıca müdürlüğümüze
gönderilmesine gerek yoktur.
Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumları işletmelere stajyer öğrenci gönderdiğinden
ve bu öğrencilerin SGK bildirgeleri kendi kurumları tarafından yapıldığından, bu
okul/kurumlarımıza İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi görevlendirmesi
Müdürlüğümüzce yapılacaktır, bu okul kurumların İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi
görevlendirilinceye kadar risk değerlendirme ekibi oluşturmasına ve risk analizi yapmasına
gerek yoktur.
Şefik COŞKUN
İş Güvenliği Uzmanı
İl Millî Eğitim Müdürlüğü Yeni Sanayi Mah. 2/E 90 Bul No:47
Ek Valilik 3 Nolu Hizmet Binası 68100-AKSARAY
Ayrıntılı bilgi için: İş Güvenliği Uzmanı Şefik Coşkun Dâhili:134
Tel: 0 (382) 213 68 40 [email protected]
Faks: 0 382 213 68 14 Elektronik Ağ: http://aksaray.meb.gov.tr e-posta
Download

Risk Analizleri 23.02.2015 11:18