Download

" u olup. _nano moleküler iyonlar sayesinde bıtkı bünyesine