1. Tebük Seferinde Peygamber Efendimiz (SAV) yönetici olarak kimi bıraktı? (YB)
A) Hz.Ebubekir
B) Ebu Dücane
C) Abdullah ibni Ümmi Mektum
D) Muhammed bin Mesleme
E) Kab bin Muaz
2. Aşağıdakilerden hangisi Tebük Seferine verilen adlardan değildir? (YB)
A) Saatül Usre
B) Ceyşül Usre
C) Gazvetül Usre
D) Gazvetül Fadıha
E) Gazvetüs-selasil
3. ”Ey Ali Benim yanımda sen Musa’nın yanında Harun gibi olmak istemez misin ?
(YB)”Hz Peygamber(SAV) in bu sözü hangi olayla ilgilidir? (YB)
A) Hayber Savaşı
B) Hicret
C) Tebük Seferi
D) Uhud Savaşı
E) Vefat ederken
4. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlar aleyhine toplantılar,konuşmalar yapılan veya
Müslümanlar aleyhine çalışmak için inşa edilen yerlerden değildir ? (YB)
A) Darün-nedve
B) Süveylimin evi
C) Mescidi Dırar
D) Kaynuka çarşısı
E) Darüt-talim
5. Hz Peygamber ve Ashabı Hangi olay esnasında Semud Kavminin topraklarından
geçtiler ? (YB)
A) Hudeybiye yolunda
B) Tebük Seferinde
C) Mute Savaşına giderken
D) Hayber yolunda
E) Huneyn Günü
6. Aşağıdakilerden hangisi Tebük Seferine Katılamayan ama Tevbe Suresi 118 ve
119.ayetleriyle tövbeleri kabul edilen üç kişiden biridir? (YB)
A) Muaz bin Amr
B) Enes bin Malik
C) İbni Duğunne
D) Hilal b.Ümeyye
E) İbni Şihab Ezzühri
7. Peygamberimizin Hangi çocuğu ölürken Güneş tutulmuştu ? (YB)
A) Hz Zeyneb
B) Kasım
C) İbrahim
D) Hz Fatma
D) Abdullah
E) Hz Rukiye
8. Peygamberimiz kimi “Hac emiri”tayin etmişti ? (YB)
A) Hz.Abdullah ibni Ümmi Mektum
B) Hz Ömer
C) Hz.Amr’ubnul As
D) Hz Muaviye
E) Hz Ebubekir
9. “Ey iman edenler, Müşrikler necistir. Artık Bu yıllardan sonra Mescidi Harama
Yaklaşmasınlar” Bu ayet hangi surede geçer? (YB)
A) Tevbe
B) Maide
C) Bakara
D) Ali İmran
E) Hacc
10. Hz. Peygamber(SAV) bir daha içmemeğe yemin ettiği şey nedir? (YB)
A) Arı Sütü
B) Hurma Şırası
C) Üzüm Şırası
D) Bal Şerbeti
E) Kuyu Suyu
11. Veda Hutbesinde Peygamberimiz Aşağıdaki konulardan hangisine değinmemiştir?
(YB)
A) Can ve Malın mukaddesliği
B) Faizin Yasaklanması
C) Kur’an
D) Kan davaları
E) Veda Haccına iştirak
12. Ayetlerde buyurulduğuna göre;“Kim Allah’a ve peygamberine itaat ederse. . . “ (YB)
A) Peygamberlerle beraberdir
B) Dosdoğru olanlarla beraberdir
C) Şehitlerle berberdir
D) İçlerinden ırmaklar akan cennete girer
E) Sırat’ta Peygamberlerle yoldaş olur.
Yusuf BİLGİNER
(650.-704.sayfalar)
Cevap Anahtarı:
1
2
3
D
E
C
4
E
5
B
6
D
7
C
8
E
9
A
10
D
11
E
12
E
Download

1-Tebük Seferinde Peygamber Efendimiz (SAV) yönetici olarak kimi