ULUSAL İÇ MİMARLIK lİSANsÜSTÜ EĞİTİM KONGRESİ - I
26-27 ŞUBAT 2015 ISTANBUL
PROGRAM
26 Şubat 2015 | Perşembe
Kayıt
09:00-09:30 I 109
Açılış Konuşmaları
09:30-10:00 I 109
Prof.Dr.Mehmet KARACA, İTÜ Rektörü
Prof.Dr.Sinan Mert ŞENER, İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Şebnem BURNAZ, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof.Dr.Gül Koçlar ORAL, İTÜ İç Mimarlık Bölüm Başkanı
Öğr.Gör.Dr.Özge CORDAN, Kongre Başkanı
Davetli Konuşma-I
10:00-11:00 I 109
The Human Factor in the Development of the IMIAD Program
Prof.Eberhard HOLDER
Kahve/Çay İkramı
11:00-11:30 I 109 Holü
Sunumlar
11:30-13:00 I 109
1. Oturum Başkanı: Prof.Dr.Gül KOÇLAR ORAL
İç Mimarlık Lisans Sonrası Eğitimi, Tasarımı ve Programlanması İçin Bir Model Önerisi
Çiğdem Berdi GÖKHAN
Dünya’da ve Türkiye’de İç Mimarlik’ta Lisansüstü Eğitime Genel Bir Bakış
Özge CORDAN, Sıla Burcu BAŞARIR, Enes Can KILIÇ
Türkiye’de İç Mimarlık Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Başlıca Araştırma Alanları ve Konular
Bağlamında İrdelenmesi
Nilüfer Sağlar ONAY, Tuba ÖZKAN, Sibel Yasemin ÖZGAN
Stratejik Deneyimsel Modülün Öğrenme ve Öğretme Sistemine Uygulanması Üzerine Bir Öneri
Ayşegül PEKPOSTALCI
Bir Araştırma Ortamı Olarak Lisansüstü Eğitim
Orçun KEPEZ
Öğle Yemeği
13:00-14:00 I Öğretim Üyesi Yemekhanesi
Sunumlar
14:00-15:30 I 109
2. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Meral NALÇAKAN
Sürdürülebilirlik Bağlamında Eğitimde Bütünleşik Tasarım Yaklaşımı
Emine GÖRGÜL, Gül Koçlar ORAL
Tasarımda Yeni Yaklaşımlar: Yeşil Tasarım ve İç Mimarlık Eğitimindeki Yeri
Ceren KOÇ, Vildan DÜNDAR
İç Mimarlık Yüksek Lisans Eğitimi’nde Disiplinlerarası İlgi Alanları
Bilge Yıldırım GÖNÜL
DAÜ İç Mimarlık Lisansüstü Eğitiminde Disiplinlerarası, Çok Boyutlu Bir Ders Modeli
Özlem Olgaç TÜRKER, Uğur Ulaş DAĞLI
Dijital ve Fiziksel Arasında Bir Köprü: Kavramsal Modellerin Sezgisel Süreçlerini Tasarım
Öncülüğünde Araştırma
Elif AKTAŞ
Kahve/Çay İkramı
15:30-16:00 I 109 Holü
Sunumlar
16:00-17:30 I 109
3. Oturum Başkanı: Prof.Dr.Hülya TURGUT
Mekansal İlişkiler ve Arakesitler Üzerinden İç Mimarlık ve Mimarlık
Meral NALÇAKAN
Belediye, Sivil Toplum Kuruluşu ve Akademi Arasında İşbirliği: Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi
Müge Belek Fialho TEIXEIRA, Çağıl YURDAKUL, Sıla Burcu BAŞARIR
Bütünleşik ve İşbirlikliğine Dayalı Stüdyo Deneyimi: Mardin Artuklu Anadolu Lisesi Konferans Salonu
İç Mimari Projelendirmesi
Çağıl YURDAKUL, Müge Belek Fialho TEIXEIRA, Özge CORDAN, Sıla Burcu BAŞARIR
Hadi Ölçeklendir! (Scale it!) _IMIAD Istanbul 2013 Workshop
Demet DİNÇAY, Özge CORDAN, Çağıl YURDAKUL
Ürün Tasarım Atölyesi IMIAD 2011, İTÜ
Can TAŞKENT
Kokteyl
17:30-19:00 I 109 Holü
27 Şubat 2015 | Cuma
Davetli Konuşma-II & III
9:30-11:00 I 109
Kolektif Tasarım ve Lisansüstü Eğitimi
Yrd.Doç.Dr.Umut EKMEKÇİ, Sabancı Üniversitesi
Açık İş
Koray MALHAN, KOLEKSİYON
Kahve/Çay İkramı
11:00-11:30 I 109 Holü
Sunumlar
11:30-13:00 I 109
4. Oturum Başkanı: Prof.Dr.Hasan Şener
Yüksek Lisans Eğitimi Kapsamında Kamu-Üniversite İş Birliğine İlişkin Bir Model Önerisi: İTÜ ve
Erenköy RSHH İşbirliği ve TRSM- Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Tasarım Rehberi Ar&Ge Çalışması
İmre AÇIKKAN, Emine GÖRGÜL, Nilay GÜLMEZ
IMIAD Programı Tez Çalışmalarının Bütünsel Eğitim Süreci Bağlamında Metodolojik Olarak
İrdelenmesi
Nazlı SAĞLAM, Pınar ÖNAL, Nilüfer Sağlar ONAY
Ses ve Mekan: Yüksek Lisans Düzeyinde Disiplinler Arası Tasarım Yöntemleri ile Form Üretimi
Üzerine Örnek Bir Çalışma
Didem ACAR, Sıla Burcu BAŞARIR, Nurgün Tamer BAYAZIT
İnsan ve İç Mekân Etkileşimi ve Temsilinde Bir Araç Olarak Sinemasal-Mekân ve Araştırma
Yöntemi Önerisi Olarak Semiyoloji ve Sinematografi İlişkisi
Cansu KÖKSAL, Emine GÖRGÜL
Türk Modern Mobilya Tarihini Belgelemek: Tasarımcıların Mobilya Eğitimi Üzerine
Deniz HASIRCI, Zeynep Tuna ULTAV, Seren BORVALI, Hande ATMACA
Öğle Yemeği
13:00-14:00 I Öğretim Üyesi Yemekhanesi
İç Mimarlık Alanı En Başarılı Yüksek Lisans Tez Ödül Töreni
14:00-14:45 I 109
Patient Centered Approaches in Labor and Delivery Room Design in Hospitals: A Case Study
in Dokuz Eylül University Hospital
Hande ATMACA
Kapanış
14:45-15:00 I 109
Kahve/Çay İkramı
15:00-15:30 I 109 Holü
Download

Program