BALONLU A
ARABA YA
ARIŞMASI BAŞVURU
U ESASLAR
RI ARABA İÇİN
N GEREKLİ MALLZEMELER 







*takkım üyelerinin yyaşadığı sehir posta kodu Cd ( en
n fazla 4 adet) Latekss Balonlar (9 in
nch=22.86cm ) ( en fazla 2
2 adet) Büyükk çöp şiş yaklaaşık ½ inch=1.2
27cm çapınd
da ve 99 inch=22.8
86cm uzunlu
ugunda ( en fazzla 2 adet) Tahta kalem 7 3/8 inch =18.7325
5 cm uğunda ( en fazzla 2 adet) uzunlu
Kağıt 2
21.59 cm * 27.94 cm uzunluğunda (en fazzla 6 adet) Büyükk boy ataçlar1 ¾
¾ inch (4.45 cm) Selobaant (1 rulo) Makass ARABA NA
ASIL OLUŞTURULUR 











Plastikk şişe,plastik baardak,strafor,kaarton kutu,vveya bir parça o
oluklu karton Tekerllekler için cd , şşişe kapağı veyaa boş bant rruloları Aks gö
örevi görecek taahta kalem ve yya şiş Tekerllekleri aksa bağlamak için kuru sünger ve ya modeelleme kili tarzzı bir malzeme Akslarrı arabanın gövd
desine bağlamaak ve balonu
u arabaya tutturmak için kullanılacak plastik pipet Nesne
eleri bir araada tutmak için yapıstırıcı,bant,bağlama klipsleri ve v ya ataçlar ve lastik bantlar Balonllar makass gibi kesici alett Arabanı test edebilm
mek için açık bir alan Defterr Şerit m
metre (mezura)) Tercih
he bağlı olarak d
dijital kamera vve ya akıllı telefon ARABA YARIŞI N
NEDİR? BALONLU A
Şekil 1 dekki gibi balon gücüyle çalışan bir araba yaapmak hattaa oynamak çok eğlencelidir fakat bu yarışmada kendi k
t
zzorundasın. Balon B
arabanı tasarlamak gücüyle çaalışan araba üç ana parçadan oluşur: arabanın gövdesi( şekill 1 de bir parça p
mukavva ve
eya plastik şişe) arabanın tekerlekleri t
( şşekil 1 de cd veya plastik şişe kapağı) *takkımın arabasının fotoğrafı *puaanlama çalışma
ası ile hesaplanan puanınız yarışşmaya uygun olanlar hakkkındaki ve yarışşmaya girdiklerinde 1500 rasstgele çizim ödü lü hakkındaki detayları 2015 2
fluor engiineering challenge
sitesinde bulaabilirsiniz. Tekerleri arabbanın gövdesin
ne bağlayan ve tekerlekleri d öndürmeye yarayan y
akslarr( şekil 1 de tahtaa çöp şiş) Şişirilmiş bir baalonu bağlamadan bırakmay
yı denediniz m i hiç? Hava hızlı h
bir şekilde balondan dışa rıya çıkar ve balonu odanın içersinde gelişiigüzel harekett ettirir! Bunun sebebi balonu şişirdiğinizde b
balonun içindek
ki hava basıncınıı arttırmanızdırr. Hava basınccı bi lastik balon maalzemesini lastik bir bant gib
gerginleştirir. Hem hava baasıncı hem de gergin lastik ppotansiyel ene
erjiyi diğer bir deyişle eylem e geçmek için “bekleyen “ enerji ortaya ççıkarır. Balonu bırakttığınızda içind
deki potansiye
el enerji kinesteetik enerjiye dönüşür.Çünkü balonun arkasıından hızla çıkaan hava balonu ileri doğru harreket ettiren bir hareket gücü ortaya çıkarırr. Bu kurallarr Newton ‘un üçüncü harekett kanunlarındandır. 1.M
MATERYALLER: Yarışşma araccınızı oluşturrmak için kullaanabileceğiniz malzemelerr listesini sınırrlar. Tüm malze
emeleri kullanm
mak zorunda değiilsiniz, ancak farklı malzemeler ya da makksimum izin verilen miktaardan daha fazlaasını kullanam
mazsınız. Kullanılmayan her öğe için puan kazanırsınız. Malzeme gereeksinimleri ta
ablo 1'de özzetlenmiştir. malzzemeleri kesmek için
n makas kullaanabilirsiniz. PUA
ANLAMA NASILL OLACAK ? a. Ö
Örneğin, her CD 500 puan değeerindedir ve en ffazla 4 CD kullanabilirsiniz. Sadece 2 CD kullaanırsanız, 1.000
0 puan kazanacaksınız Balonu tek bbaşına bıraktığğınızda odanın etrafına rastgeele uçar ve yönlendirmeniz mümkün değilddir. b.Noot: Bant kullanımı oranlanmamıştır. Herhhangi bir bant hiç kullanmazssanız sadece 200 puan kazanabilirsiniz Fakat balonu bir arabaya bağladığınızda
a, arabayı balonuun gücüyle itttirebilirsiniz. Bu projedeki mühhendislik amaccı sadece balon gücüyle çalışann bir araba tasarlamaktır. Maddde YARIŞMAYA NA
ASIL KATILABİLLİRİM ? Flour mühenddislik mücadelesinin araban
nı yapmada ve oonun performansını ölçmede kullanılacak sskor tablosu hakkında öze
el ilkeleri vardırr.Amaç arabanın yükü bir başlangıç nooktasından bitiş noktasına taşımasıdır.puaanlar fazla yük taşıyan arabaya ve kullanılm
mayan yapı materyallerine verilir.kurallarınn özeti ve skor ilkelerri açıklayıcı bir videoyla birlikte aşağıda sunulmuştur.A rabanı mücad
deleye sokmak için scibuddy@
@sciencebuddie
es.org adresine aşağıdaki bilgileeri yazarak bir e
e‐mail atın: *takım adı(beğğenilir olmalı) *takımdaki öğrrenci sayısı (1‐4
4 öğrenci arası)
Bu vvideo flour yarışmasına bir genel bakış sağllar: ube.com/watch
h?v=mCT‐
httpp://www.youtu
LGu uL24 *okul adı *öğrencilerin yyaşları Cd Balo n Jumbbo Pipett Kurş un Kalem
m Kağıtt Jumbbo Ataç ç Bantt İzin verilen en fazla sayı 4 2 2 Kullanılm
ayan Öğe Başına Puan Maksimum M
O
Olası Puan 500
3000
200
2000
2
6
6000
4
400
2 100
2
200
10 6 50
10
500
5
6
60
1 rulo 200
2
200
Tabllo 1. İzin verilen
n malzeme ve p
puanlama 2. Ağırlık: ABD penny ağırlık olarak kullaanmanız gerekir. Her penny 40
0 puandır. 3.Arraba Boyutları: Tamamlan
nan araba (baloonlar hariç) en
n fazla 28 inç== 71,12 cm geniişliğinde, 18 inçç = 45,72 cm u
uzunluğunda veyaa 24 inç = 60,9
96 cm uzunluğu
unda olmalı. Arabba "A alanına ""tamamen sığm
ması gerekir (bkzz. bir sonraki ad
dım). 4.Test alan
nı Boyutları: Arraba şekil 8'deeki A. alanı içine ttamamen sığm
malı. arabaya saadece ayarlama vve üfleme esnassında dokunabiilirsin hareket etttikten sonra dokunamazsın. Ağırlıklar sınırların dışın
na gitmeden bitiş çizgisine gelmeli. g
Arabanın parçaları saha dışına çıkarrsa ağırlıklar haala (Şekil 9, aşaağıya bakınız) sın
nırlar içinde old
duğu sürece, sorun s
değil. Ağırlıklar harekete h
devam
m ederse ve sınırın dışına çıkarsa(kenar ç
ya da arka sınırlardan))onlar bitiş sınırını geçtikten ssonra sorun değill. Test alanı d
düz pürüzsüz b
bir yüzey olmalıı. (bir ahşap masaa gibi), karolar ,,halı değil Ne kadar yükseek puan alabilirrim? Puanınınızzı science budddies sitesine girin Diğe
er rakiplerinizi takkip edin. ARABA YAPIM INDA NELERE D
DİKKAT ETMEM
M GEREKİR? Araba yapımın da standart bir prosedür yok
k. ni Kendi tasarım ını kendin yap.önce çizimin
yap(resim 4) Resiim 6 Resim 4 Balon arabala r çoğunlukla balonun boyun kısmının kıvrım
mlı bir pipettle bantlanarak yapılır.(resim 55) Eğer balon d
direkt bağlanırsa şişirmesi zor ol acaktır.(Resim 4) Test bölgessi boyutları Şekkil 8 Resim 4 Resiim 7 Şekil 9 5.puanlama:Başarılı test iin toplam puaanlar denklem 1
1 e göre ölçülürr. Denklem1:: Ağırlık pu
uanları +mate
eryal puanları Puan hesaplama kon
nusunda yardıma ihtiyacınız varsa puanlam
ma çalışma sayffasını kullanın. Resim 5 Aks(dingil) kollay dönerse araba a
daha iy
yi çalışır. Kalem s okarsanız pipette resim 6 daha g
Aks ların kolay döner v e aks görevi görür. üzerine direkssiyonlar yerleşirse daha iy
yi çalışır. Cd nin ortasındaki delik kaleme göre çok büyük oluursa yalpalayaccaktır o yüzden delik bir mikttar kille kapaatılırsa ya da süngerle cd dahha güvenli duraacaktır. Resim 7
7 
Download

Balonlu Araba Yarışması ile ilgili detaylı bilgiler ait broşürü indirmek