UFKA YOLCULUK - PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN HAYATI
BİLGİ YARIŞMASI DENEME SORULARI
1. PEYGAMBER EFENDİMİZ "Bir yerde veba(taun) varsa ;orada iseniz sakın oradan
çıkmayın,taunun olduğu yerde değilseniz sakın oraya girmeyin." sözünü hangi seferi
esnasında söylemiştir? (ZT)
A) Tebük
B) Uhud
C) Hayber
D) Mute
E) Taif
2. Hacıların hac ibadeti sırasında sıklıkla söyledikleri "Lebbeyk Allahümme lebbeyk.."diye
başlayan duanın adı nedir? (ZT)
A) Tekbir
B) Tevhid
C) Telbiye
D) Tesmiye
E) Tesbih
3. Hz Muhammed 'in (sav) katıldığı son gaza (sefer) hangisidir? (ZT)
A) Taif
B) Hayber
C) Mute
D) Hendek
E) Tebük
4. Medine'de münafıklar tarafından inşa edilen PEYGAMBER EFENDİMİZ in Tebük
seferi dönüşünde Allah'ın emriyle yıktırdığı mescidin adı nedir? (ZT)
A) Mescid-i Kıbleteyn
B) Mescid-i Hubar
C) Mescid-i Dırar
D) Mescid-iKuba
E) Mescid-i Müşrikin
5. Müşriklerin Kabe'yi ziyaret etmelerini yasaklayan sure hangisidir? (ZT)
A) Rahman Suresi
B) Fetih S.
C) Nasr S.
D) Tevbe (BeraE) S.
E) İnsan Suresi
6. PEYGAMBER EFENDİMİZ Hicretin kaçıncı yılında hangi hicri ayda vefat etmiştir?
(ZT)
A) H.11.yıl-Rebiulevvel
B) H.10 yıl -Ramazan
C) H.11.yıl -Safer
D) H.11.yıl-Ramazan
E) H.10.yıl-Rebiıulevvel
7. PEYGAMBER EFENDİMİZ'in son günlerini geçirdiği, son nefesini verdiği ve
defnedildiği oda hangi hanımının odasıdır? (ZT)
A) Hz. Safiye
B) Hz. Zeynep
C) Hz. Aişe
D) Hz.Mariye
E) Hz. Hafsa
8. Hicretin 9.yılında Rumlara karşı çıklıan "Zorluklar Seferi" diye adlandırılan sefer
hangisidir? (ZT)
A) Mute
B) Tebük
C) Hayber
D) Huneyn
E) Taif
9. PEYGAMBER EFENDİMİZ in Tebük seferi dönüşü vefat eden çocuğu hangisidir?
(ZT)
A) Zeynep
B) Fatıma
C) Rukiye
D) Ümmü Gülsüm
E) İbrahim
10. PEYGAMBER EFENDİMİZ in "gerçek cimri" olarak nitelendirdiği kişiler kimlerdir?
(ZT)
A) O'nun (sav) adı anılınca salavat getirmeyen
B) Zekatını vermeyen
C) Dua etmeyen
D) Tebessüm etmeyen
E) Hiç sadaka vermeyen
11. Medine'deki baş münafık olarak adlandırılan kişinin adı nedir? (ZT)
A) Ebu Leheb
B) Abdullah b. Ubeyy
C) Ebu Amir
D) Ced b. Kays
E) Süveylim
12. Tebük Seferi öncesinde çok zor şartlarda hazırlanan orduya verilen "Zorluklar
Ordusu" anlamına gelen ifade nedir? (ZT)
A) Ceyşül Sefer
B) Ceyşül Kasre
C) Ceyşül Usre
D) Ceyşül Cebre
E) Şehrül sefer
13. PEYGAMBER EFENDİMİZ Tebük seferine çıkarken Medine'deki aile efradını
gözetmek için yerine kimi vekil bırakmıştır? (ZT)
A) Hz. Ebubekir
B) Hz.Ömer
C) Hz. Osman
D) Hz.Hüseyin
E) Hz.Ali
14. Aşağıdakilerden hangisi Veda hutbesinde yasaklananlardan biri değildir? (ZT)
A) Faiz
B) Kan davası
C) Irkçılık
D) Zina
E) Hayvanları avlamak
15. PEYGAMBER EFENDİMİZ in vefatından önceki hastalığı toplam kaç gün sürmüştür?
(ZT)
A) 8 gün
B) 10 gün
C) 40 gün
D) 13gün
E) 7 gün
16. PEYGAMBER EFENDİMİZ vefatından önce hastalığı esnasında cemaate namaz
kıldırması için hangi sahabeyi görevlendirmiştir? (ZT)
A) Hz.Ebubekir
B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman
D) Hz. Ali
E) Hz. Abbas
17. PEYGAMBER EFENDİMİZ in Veda Haccı dönüşünden sonra hazırladığı ordunun
başına tayin ettiği 20 yaşındaki genç sahabenin adı nedir? (ZT)
A) Halid b. Velid
B) Hz. Hasan
C) Hz. Hüseyin
D) Üsame b. Zeyd
E) Abdullah b. Abbas
18. PEYGAMBER EFENDİMİZ in Veda Hutbesinde "Size bir emanet bırakıyorum ona sıkı
sarıldıkça yolunuzu şaşırmazsınız " sözündeki emanet nedir? (ZT)
A) Hadisler
B) Kur'an-ı Kerim
C) Ailesi
D) Akıl
E) Sahabeleri
19. PEYGAMBER EFENDİMİZ in Veda Hutbesinde kan davalarını yasaklarken
kaldırdığını bildirdiği ilk kan davası kimin kan davasıdır? (ZT)
A) Amcasının oğlu Rebia
B) Amcası Abbas
C) Amcası Zübeyr
D) Dayısının oğlu Abdullah
E) Arkadaşı Hz. Ebu Bekir
20. PEYGAMBER EFENDİMİZ in vefat etmeden önceki son sözleri nedir? (ZT)
A) Allahu ekber. Allah'ın emrine uyun.
B) Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abuduhu ve rasuluh.
C) La ilahe illallah.En yüce dostla olmak ne güzel.
D) Estağfurullah.Allah'ım beni bağışla.
E) La ilahe illallah. Allah'ım ümmetimi bağışla.
21. PEYGAMBER EFENDİMİZ vefat ettiği esnada elinde ne bulunuyordu? (ZT)
A) Kur'an-ı Kerim'den bir kaç sayfa
B) Birkaç adet hurma
C) Tesbih
D) Kalem
E) Misvak
22. Veda Hutbesinde aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir? (ZT)
A) Kadınların kocaları üzerinde haklarının olduğundan.
B) Kocaların hanımlarının üzerinde haklarının olduğundan.
C) Müslümanların canlarının,mallarının,namuslarının dokunulmaz olduğundan.
D) Peygamber Efendimizin çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadığı sıkıntılardan.
E) Bütün Müslümanların kardeş olduğundan.
23. PEYGAMBER EFENDİMİZ in oğlu İbrahim'in vefatı esnasında alışılmadık bir doğa
olayı gerçekleşmiş bazı kişiler de bu olayı İbrahim'in ölümüyle ilişkilendirmişlerdir.
Ancak Peygamber Efendimiz bunun yanlış bir inanç olduğu konusunda arkadaşlarını
uyarmıştır. Gerçekleşen bu doğa olayı nedir? (ZT)
A) Deprem
B) Aniden bastıran sağanak yağmur
C) Sel felaketi
D) Güneş tutulması
E) Toprak göçmesi
24. Tebük Seferi çok zor şartlarda gerçekleştirilmiş bir seferdi. Bu zorluklardan dolayı
münafıklardan çoğu bu sefere katılmamak için bazı mazeretler öne sürmüş ve Medine'de
kalmışlardı. Onların yanı sıra bazı sahabelerden de bu sefere nefislerine ağır geldiği için
katılmayanlar olmuştu.
Aşağıdakilerden hangisi Tebük Seferine mazereti olmadığı halde katılmayan ve bu
hatasını itiraf edip özür dileyen, 50 gün boyunca Müslümanların kendisiyle ilişkisini kestiği
sahabelerden biridir? (ZT)
A) Kab b. Malik
B) Ali b. Ebu Talip
C) Abdullah b. Ümmü Mektum
D) Hz. Abbas
E) Hz. Ebu Zer
25. PEYGAMBER EFENDİMİZ Yemen' e vali olarak atadığı Muaz b. Cebel'e " Sana
'Cennetin anahtarı nedir?' diye sorarlarsa onlara ...............................................................
diye cevap ver." Buyurmuştur.
Yukarıdaki boşluğa hangi ifade gelmelidir? (ZT)
A) Namaz kılmak
B) La ilahe illallah demek
C) Adil ve merhametli olmak
D) Yoksulları gözetmek
E) Dua etmek
CEVAP ANAHTARI
1. A
2. C
3. E
4. C
5. D
6. A
7. C
8. B
9. E
10. A
11. B
12. C
13. E
14. E
15. D
16. A
17. D
18. B
19. A
20. C
21. E
22. D
23. D
24. A
25. B
Download

örnek 8