TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK
MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman No
ULM-02-LS-00-003
Yayın Tarihi 01/07/2013
YETKİNLİK KRİTERLERİ LİSTESİ
Revizyon Tarihi
25.02.2015
No
11
Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi
Başkanlığı
GÖREV ALANI
1
3
UZMANLIK
İLİŞKİLİ MESLEK
EĞİTİM
TECRÜBE
SINIFI
GRUBU
Tehlikeli Madde 0.5 Bar Altı Çalışan Mühendis, Teknik Eğitim Sonlu Eleman Analiz - Dış inceleme elemanı olarak
Taşımacılığı
Tank Tasarım Tip Fakültesi Otomotiv, Metal Yöntemlerine
İlişkin
istihdam edilecekler için, TS EN
Ekipmanları
Onayı Uzmanı
veya Makine veya Fen Eğitim
13094 standartlarının en az birinde
Tasarım Tip Onayı
Fakültesi Mezunu
tasarım onay çalışması yapmış
olma şartı aranır. Ayrıca bir uzman
gözetiminde tasarım onay çalışması
yaptırılarak uzman tarafından
değerlendirme notu verilerek 70’in
üzerinde puan almak.
Tehlikeli Madde Muayene Uzmanı
Taşımacılığı
EkipmanlarıMuayene
(İlk,
Periyodik-Araİstisnai)
Mühendis, Teknik Eğitim .
Fakültesi Otomotiv, Metal
veya Makine veya Fen
Fakültesi Mezunu
ÖZEL
ŞARTLAR
Dış inceleme elemanı olarak istihdam
edilecek kişilerin aşağıda belirtilen
şartlardan en az birini sağlaması
durumunda eğitim şartı aranmaz;
1. Otomotiv sektöründe (imalat ve
belgelendirme),
Akaryakıt/LPG/Doğalgaz
sektöründe
(imalat,
belgelendirme, ikmal) ve basınçlı
kap
(tasarım,
imalat,
belgelendirme) sektöründe en az
6 ay çalışmış olmak. Uzman
gözetiminde en az 2 adet
muayene incelemesi yaparak son
muayenede
performans
değerlendirilmesinde en az 70
puan almak.
2. Kaynak mühendisi veya Kaynak
Sayfa 1 / 2
Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim Sisteminden takip edilmelidir.
Basım tarih ve saati: 25.02.2015 17:04
TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK
MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman No
ULM-02-LS-00-003
Yayın Tarihi 01/07/2013
YETKİNLİK KRİTERLERİ LİSTESİ
Revizyon Tarihi
25.02.2015
No
11
Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi
Başkanlığı
inspektörlüğü sertifikasına sahip
olmak. Uzman gözetiminde en az
2 adet muayene incelemesi
yaparak
son
muayenede
performans değerlendirilmesinde
en az 70 puan almak.
3. Gözle Muayene seviye 2 ve
Radyografi
Filmleri
değerlendirme sertifikası sahibi
olmak, Uzman gözetiminde en az
2 adet muayene incelemesi
yaparak
son
muayenede
performans değerlendirilmesinde
en az 70 puan almak.
4
Tehlikeli Madde Muayene Uzmanı
Mühendis, Teknik Eğitim
Dış inceleme uzmanları için;
--Taşımacılığı
Fakültesi Otomotiv veya
Makine veya Otomotiv alanında
Araçları
ADR
Makine
veya
Fen
lisans derecesi olmak veya Otomotiv
Muayenesi
Fakültesi Mezunu
sektöründe hizmet veren A tipi
muayene kuruluşlarında en az 6 ay
Elektrik,
Elektronik,
çalışmış olmak ve uzman
Makine,
Metalurji,
gözetiminde en az 3 araç incelemesi
Malzeme Meslek Yüksek
yaparak son incelemede performans
Okulu Mezunu
değerlendirilmesinde en az 70 puan
almak.
İş deneyimi; konusu ile ilgili imalat, tasarım, gözetim ve muayene, deney, kalite kontrol, teknolojik inceleme, ürün belgelendirme alanlarında olabilir. Uzman
atama şartlarını sağlayamayan personel uzman adayı veya gözlemci olarak incelemelere katılabilir.
Sayfa 2 / 2
Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda TSE Doküman Yönetim Sisteminden takip edilmelidir.
Basım tarih ve saati: 25.02.2015 17:04
Download

Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü Başvuru Şartları