AKDENİZ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
17812098-TİM.AKİB.GSK.YAŞMEY.2015/415-1633
Mersin, 25/02/2015
RUSYA FEDERASYONU İHRACATI DANIŞMAN ZİRAAT MÜHENDİSİ EĞİTİMİ
HK.
E-POSTA
Sayın
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Üyesi
Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü tarafından Rusya Federasyonu’ na taze meyve sebze
ihracatı yapan Mersin, Adana ve Hatay illerindeki firmaların danışman ziraat
mühendislerine 11/03/2015 Çarşamba günü saat 09:00’ da Akdeniz İhracatçı
Birlikleri(MERSİN) binasında bir eğitim verilecek olup, katılım zorunludur.
Danışman ziraat mühendisinizin belirtilen gün ve saatte eğitime katılımı hususunda bilgileri
ve gereği önemle rica olunur.
Canan AKTAN ERDOĞMUŞ
Genel Sekreter V.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4
Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 325 37 37 Fax.: (0324) 325 41 42
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.akib.org.tr
5070 sayılı kanunAyrıntılı
gereğince
bilgiCANAN
için: İDİL DİLAN ÖĞÜT - UZMAN YARDIMCISI
AKTAN ERDOĞMUŞ (25.02.2015
16:06:40) tarafından güvenli
elektronik imza ile imzalanmıştır.
ID:7633277472015225155045
Bu Kod İle http://evrak.akib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:7633277472015225155045. Bu kod ile http://evrak.akib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

rusya federasyonu ihracatı danışman ziraat mühendisi eğitimi hk.