PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
Analist Raporu
Şubat, 2015
Önemli Beyan
İşbu Değerleme Raporu ("Rapor"), halka açık olan Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.’nin piyasa sunmuş olduğu verilerden yararlanılarak hazırlanmıştır.
Rapordaki bilgilerin doğru olduğuna güvenilmekle birlikte Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. veya yöneticileri, çalışanları, acenteleri, danışmanları ya da
müşavirleri tarafından Raporda yer alan bilgilerin ve yorumların veya ilgili tarafa veya onun danışmanlarına sağlanan diğer yazılı veya sözlü bilgilerin
doğru veya tam olmasına yönelik olarak açık veya örtülü herhangi bir beyan ve tekeffül verilmemiştir ve verilmeyecektir ve herhangi bir sorumluluk veya
yükümlülük kabul edilmemiştir ve edilmeyecektir. Raporda yer alan veya almayan söz konusu bilgiler ve görüşlerdeki hatalar, atlamalar veya yanlış
beyanlar, ihmaller veya diğerleri için açık veya örtülü hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul edilmeyecektir ve bu bilgilerle veya başka şekilde ortaya
çıkabilecek kusur ve ihmalle ilgili olarak bütün sorumluluk açıkça reddedilmektedir. Özellikle ve ancak yukarıda ifade edilenlerin genel kural olma niteliğine
halel gelmeksizin, Raporda yer alan gelecek projelerinin, idari tahminler, beklentiler veya geri dönüşlerin veya diğer sözlü veya yazılı bilgilerin makullüğü
veya başarısına ilişkin açık veya örtülü hiçbir sorumluluk kabul edilmemiştir veya kabul edilmeyecektir. Bu itibarla, ne Asya Yatırım ve ne de Asya
Yatırım’ın ilgili yöneticileri, çalışanları, pay sahipleri, acenteleri, danışmanları veya müşavirleri, açıkça ve özellikle kabul edilmedikçe, herhangi bir kişinin
Raporda yer alan herhangi beyan veya ihmale dayanmasının sonucu olarak veya gelecek irtibatlar nedeniyle uğradığı hiçbir doğrudan veya dolaylı kayıp
ve zarardan sorumlu olmayacaktır.
2
Yatırım Özeti
 Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. İçin hazırlanmış olan değerleme çalışmasında şirketin hedef
piyasa değeri 3.233.232.923 TL (31,60 TL/hisse) olarak tespit edilmiştir. Mevcut durumda 28,00
TL olan hisse fiyatı baz alındığında şirketin %13 yükselme potansiyeli olup şirket için "piyasaya
paralel" getiri beklentimiz vardır.
 Pegasus, "düşük maliyet modeli"ni benimsemiş bir havayolu şirketidir.
 Pegasus, agresif bir büyüme aşamasında olup gelecek 8 yıl içerisinde filosunu aşamalı olarak
toplamda %143, yolcu kapasitesini ise %135 oranında büyütecektir.
 Şirket, iç hatlarda %28 pazar payı ile sektörde ikinci sırada yer almaktadır.
 Şirketin 30 tanesi yurtiçi ve 56 tanesi de yurtdışı olmak üzere 36 ülkede 86 uçuş noktası
bulunmaktadır.
Şirket
Öneri
Piyasa Değeri
Fiyat
Hedef Fiyat
Pegasus Hava Yolları
Piyasaya Paralel
2.848.275.200 TL
28,00 TL
31,60 TL
3 Aylık
12 Aylık
-7,0%
0,7%
1 Aylık
-10,8%
Hisse Performansı
Hisse Performansı
 Toplam 54 uçaklı bir filosu bulunan şirketin filo yaş ortalaması ise 4,68’dir.
 Şirketin çalışma prensibinin temelinde finansal kiralama ve operasyonel kiralama ile uçak alımı ve
kiralanması bulunmaktadır. Mevcut 54 adet uçağın 1 tanesinin mülkiyeti şirkete ait olup 27 tanesi
finansal kiralama ve 26 tanesi ise operasyonel kiralama yoluyla filoda tutulmaktadır.
95.000
XU100
PGSUS
42
90.000
40
85.000
38
 Şirketin bir tane iştiraki ve 3 tane bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Bu iştirak ve bağlı ortaklıklar,
şirketin ihtiyaç duyduğu "tarifeli ve tarifesiz hava taşımacılığı", "otel ve benzin hizmetleri" ve
"simülatör ve uçuş eğitimleri" gibi temel hizmetlerini karşılamaktadır.
80.000
 Şirket, güçlü bir mali yapıya sahip olup 2014/09 dönemi itibariyle 1.235.491.384 TL likit varlığa
sahiptir. Bu tutar, yeni yatırım fırsatları açısından şirkete büyük avantaj sağlamaktadır.
70.000
36
34
75.000
32
30
28
65.000
26
3
Şubat 2015
Ocak 2015
Aralık 2014
Kasım 2014
Ekim 2014
Eylül 2014
Ağustos 2014
Temmuz 2014
Haziran 2014
Mayıs 2014
Nisan 2014
Mart 2014
Şubat 2014
24
Ocak 2014
60.000
İçindekiler
1. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Hakkında
6
1.1. Pegasus Genel Bilgiler
1.2. Faaliyetler
1.3. Uçak Filosu
1.4. Uçak Yatırımları
1.5. Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
6
7
9
10
11
2. Sektör
13
2.1. Havacılık Sektörü
2.2. Sektör Gelirleri
2.3. Türkiye Havacılık Sektörü
13
14
15
3. Mali Yapı
4. Değerleme
17
22
4.1. Çarpan Analizi
4.2. İndirgenmiş Nakit Akımı Analizi
4.3. Piyasa Değeri
22
23
27
5. Ek 1 – Mali Tablolar
29
5.1. Pegasus Hava Yolları Bilanço
5.2. Pegasus Hava Yolları Gelir Tablosu
29
31
6. Ek 2
32
6.1. Net İşletme Sermayesi Detayları
6.2. Hizmet Maliyetleri Detayları
6.3. Faaliyet Giderleri Detayları
32
33
34
7. Ek 3
35
7.1. Şirket Projeksiyonları
7.2. Net İşletme Sermayesi Projeksiyonu
35
36
4
1. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Hakkında
Ortaklık Yapısı
1.1. Pegasus Genel Bilgiler
 Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş., düşük maliyet modelini benimsemiş bir havayolu şirketidir. Şirketin
Esas Holding
A.Ş.;
64.353.570 TL
; 63%
özsermayesi 1,34 milyar TL ve aktif büyüklüğü 3,82 milyar TL’dir. Şirket, Esas Holding bünyesinde faaliyet
göstermektedir.
 Pegasus, Türkiye'nin lider düşük maliyetli (low-cost) havayolu taşıyıcısıdır.
 Pegasus, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki merkez üssü ağırlıklı olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışı
uçuş ağı kapsamında kısa ve orta mesafeli, noktadan noktaya ve transit yüksek sıklıkta uçuşlar sunmaya
Emine
Kamışlı;
874.810 TL ;
1%
Halka Açık;
35.294.000 TL
; 35%
Ali İsmail
Sabancı;
874.810 TL ;
1%
odaklanmıştır. Ayrıca başlıca Adana, Antalya ve İzmir'deki diğer yurtiçi üslerden de tarifeli seferler
sunulmaktadır. 2014/09 dönemi itibarıyla Pegasus, misafirlerine Türkiye'de 30, Avrupa, Kuzey Kıbrıs,
Bağımsız Devletler Topluluğu ve Ortadoğu'da ise 56 destinasyona tarifeli seferler sunmuş ve böylece 36
ülkede 86 destinasyonluk bir uçuş ağında hizmet vermiştir.
 Ana faaliyet konusu olan havayolu yolcu taşıma hizmetlerinden doğrudan doğruya elde ettiği gelire ek olarak
Pegasus, yolcu taşımacılığı ile bağlantılı uçuş öncesi ve uçak içi yiyecek-içecek satışı, uluslararası uçuşlarda
gümrüksüz ürün satışı, fazla bagaj, rezervasyon değişikliği ve bilet iptal ücretleri, havalimanı check-in ve
koltuk seçimi ücretleri gibi ürün ve hizmetleri içeren çeşitli yan hizmetler sunmakta ve bu hizmetlerden gelir
elde etmekte olup 2014 yılının ilk dokuz ayı içerisinde yan hizmetlerden elde edilen gelirler toplam gelirlerin
%16.3'u olarak gerçekleşmiş ve 2013 yılının aynı dönemine oranla % 64 artış göstermiştir.
 Şirketin çalışan sayısı 3.516 olup 29 tane üst düzey yöneticisi vardır.
6
Can Köseoğlu;
437.405 TL ;
0%
Ödenmiş Sermaye: 102.272.000 TL
Özsermaye: 1.340.060.664 TL
Kazım
Köseoğlu;
437.405 TL ;
0%
1. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Hakkında
1.2. Faaliyetler
 1990 yılında kurulan Pegasus, 2005 yılında Esas Holding bünyesine
geçtikten
sonra
düşük
maliyetli
işletme
stratejisi
uygulamaya
başlamıştır. 2007 ile 2013 yılları arasında Türkiye pazarında yıllık
ortalama %13 oranında büyüme göstermiştir. Yine aynı dönemde
tarifeli yolcu sayısında ise yıllık %31’lik büyüme gerçekleşmiştir.
 Pegasus, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki merkez üssü
ağırlıklı olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışı uçuş ağı kapsamında kısa ve
orta mesafeli, noktadan noktaya ve transit yüksek sıklıkta uçuşlar
sunmaya odaklanmıştır. Ayrıca başlıca Adana, Antalya ve İzmir'deki
diğer yurtiçi üslerden de tarifeli seferler sunulmaktadır. 30 Eylül 2014
itibarıyla Pegasus, misafirlerine Türkiye'de 30, Avrupa, Kuzey Kıbrıs,
Bağımsız Devletler Topluluğu ve Ortadoğu'da ise 56 destinasyona
tarifeli seferler sunmuş ve böylece 36 ülkede 86 destinasyonluk bir
uçuş ağında hizmet vermiştir.
 Şirketin 9 aylık ve son 3 aylık faaliyet sonuçları yandaki tabloda
verilmiştir.
İÇ HATLAR
Misafir/Yolcu (milyon)
Koltuk (milyon)
Doluluk Oranı (%)
Konma
Konma/Misafir
AKK (milyon)
2014/09 2013/09 Değişim%
9,06
7,6
19,3%
10,96
9,27
18,2%
82,70% 82,00%
0,7%
58.492 49.344
18,5%
155
154
0,6%
6.362
5.271
20,7%
3Ç 2014 3Ç 2013 Değişim (%)
3,32
2,88
15,6%
3,96
3,45
14,6%
84.0% 83,30%
0,7%
21.114 18.406
14,7%
157
156
0,8%
2.277
1.945
17,1%
DIŞ HATLAR *
Misafir/Yolcu (milyon)
Koltuk (milyon)
Doluluk Oranı (%)
Konma
Konma/Misafir
AKK (milyon)
2014/09 2013/09 Değişim%
5,96
4,98
19.5%
7,67
6,33
21.2%
77,70% 78,70%
-1,0%
42.026 34.587
21,5%
142
144
-1,6%
12.035
9.805
22,7%
3Ç 2014 3Ç 2013 Değişim (%)
2,45
2,16
13,8%
3,02
2,62
15,3%
0,811 82,20%
-1,1%
16.628 14.311
16,2%
147
151
-2,1%
4.947
4.174
18,5%
TOPLAM
Misafir/Yolcu (milyon)
Koltuk (milyon)
Doluluk Oranı(%)
Konma
Konma/Misafir
AKK (milyon)
BlokSaat (BS)
Uçakkullanım (BS)
2014/09 2013/09 Değişim%
15,02
12,58
19,4%
18,63
15,6
19,4%
80,60% 80,60%
0,0%
100.518 83.931
19,8%
149
150
-0,3%
18.397 15.076
22,0%
178.010 143.692
23,9%
12,8
12,8
-0,1%
3Ç 2014 3Ç 2013 Değişim (%)
5,78
5,03
14,8%
6,98
6,08
14,9%
82,70% 82,80%
-0,1%
37.742 32.717
15,4%
153
154
-0,5%
7.224
6.120
18,1%
69.032 57.543
20,0%
13,9
14
-0,7%
*Dış hatlara charter operasyonları dahildir.
7
1. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Hakkında
1.2. Faaliyetler
Koltuk Sayısı (milyon)
Yolcu Sayısı (milyon kişi)
20,00
25,00
15,00
20,00
6,59
5,96
5,28
10,00
15,00
4,98
8,42
6,96
7,67
6,33
10,00
5,00
8,30
10,23
7,60
9,06
5,00
10,39
9,27
2012/12
2013/09
2012/12
2013/09
2013/12
İç Hatlar
2014/09
İç Hatlar
Dış Hatlar
1.000,0
2013/12
2014/09
61,1 €
Dış Hatlar
Gelirler (milyon euro)
Kişi Başına Gelir (Euro)
65,0 €
10,96
0,00
0,00
75,0 €
12,54
800,0
66,0 €
56,6 €
65,7 €
66,6 €
59,2 €
56,4 €
55,0 €
54,9 €
600,0
53,4 €
348,7
433,2
331,9
400,0
45,0 €
32,2 €
35,0 €
30,1 €
27,4 €
200,0
25,0 €
2012/12
2013/09
Ortalama
2013/12
Yutiçi
318,2
469,7
244,8
2014/09
308,2
248,2
2013/12
2014/09
-
Yutdışı
2012/12
8
2013/09
Yutiçi
Yutdışı
1. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Hakkında
1.3. Uçak Filosu
 Şirketin 2014/09 dönemi itibariyle uçak sayısı 54 adet olup bir önceki yılın aynı dönemine göre uçak sayısı %20 oranında artış göstermiştir.
 Koltuk kapasitesi incelendiğinde 2014/09’da toplam koltuk kapasitesi 10.149 adet olup önceki yılın aynı dönemine göre koltuk kapasitesinde %19,6’lık artış olmuştur.
 Şirket son bir yılda 5 adet B737-800 ve 4 adet Airbus A320 tipi uçak satın alarak toplam uçak sayısını 9 ve koltuk kapasitesini 1.665 adet artırmıştır.
 Şirketin filosunda yer alan 54 adet uçağın 1 tanesi şirkete ait olup 27 tanesi finansal kiralama ve 26 tanesi ise operasyonel kiralama yoluyla filoda tutulmaktadır.
Filo Yapısı
Sahiplik Yapısı
Uçak Sayısı
UÇAK TİPİ Menzil (km)
2013/09 2014/09
Koltuk Kapasitesi
Değişim
2013/09 2014/09
Ortalama Filo Yaşı
Değişim
2014/09
B737-400
3.148
1
1
0,0%
168
168
0,0%
16,50
B737-800
4.360
44
49
11,4%
8.316
9.261
11,4%
4,76
Airbus A320
3.900
0
4
-
0
720
-
0,70
45
54
20,0%
8.484
10.149
19,6%
4,68
TOPLAM
9
1. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Hakkında
1.4. Uçak Yatırımları
 Şirketin uçak sayısı le ilgili projeksiyonu aşağıda olup 2015 yılında filodaki uçak sayısını 56’ya ve bir sonraki yılda ise 63 olacaktır. Mevcut durumda filosunda
toplam 54 adet uçağı bulunan şirketin uçaklarının 27 tanesi finansal kiralama ve 26 tanesi ise operasyonel kiralama ile elde edilmiştir.
 Pegasus, Temmuz 2012'de Airbus firmasına 57 adet A320neo ve 18 adet A321 neo tipi uçaktan oluşan 75 adedi kesin ve buna ilave 25 adedi opsiyonlu olacak
şekilde toplam 100 adet yeni uçağı kapsayan bir sipariş vermiştir. B737-800NG ve A320neo/A321neo kesin uçak siparişlerimizin teslimat takvimi şu şekildedir:
Yolcu Kapasitesi
Uçak Sayısı (Toplam)
2014/12 T
2015/12 T
2016/12 T
2017/12 T
2018/12 T
2019/12 T
2020/12 T
2021/12 T
2022/12 T
54
56
63
68
78
92
105
118
131
B737-400NG
168
1
1
1
1
1
1
1
1
1
B737-800NG
189
49
51
51
51
51
51
51
51
51
A320neo
174
4
4
11
16
26
40
53
61
61
A321neo
185
0
0
0
0
0
0
0
5
18
10.125
10.503
11.721
12.591
14.331
16.767
19.029
21.346
23.751
Toplam Yolcu Kapasitesi
10
1. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. Hakkında
1.5. Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
 Pegasus Hava Yolları’nın üç tane bağlı ortaklığı ve bir iştiraki bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Kırgızistan’da ve diğer üçü ise Türkiye’de faaliyet
göstermektedir.
 Şirketin bağlı ortaklıkları ve iştirakleri hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Ticaret Unvanı
Uyruğu / Faaliyet Konusu
T.C. / Tarifeli ve tarifesiz
hava taşımacılığı
İzmirliler Otelcilik Yatırım Turizm ve T.C. / Otel ve benzin
Ticaret A.Ş. ("İzmirliler Otelcilik")
istasyonu işletmeciliği
Pegasus Uçuş Eğitim Merkezi A.Ş.
T.C. / Simülatör ile uçuş
("PUEM")
eğitim hizmetleri
IHY İzmir Havayolları A.Ş. ("İzAir")
Air Manas Air Company LLC ("Air
Manas")
Kırgızistan / Tarifeli ve
tarifesiz hava taşımacılığı
Çıkarılmış
Sermaye
Nominal
Ortaklık
Pegasus ile
Ortaklık Payı Oranı İlişkisinin Niteliği
59.500.000 TL
41.125.000 TL
69%
Bağlı Ortaklık
4.205.000 TL
2.499.995 TL
59%
Bağlı Ortaklık
200.000 TL
98.800 TL
49%
İştirak
12.425.000 KGS
6.088.250 KGS
49%
Bağlı Ortaklık
11
2. Sektör
2.1. Havacılık Sektörü
 Uluslararası Hava Taşımacılığı Örgütü üyesi olan toplam 270 firmanın verileri incelendiğinde 2014/09
döneminde "arz edilen koltuk sayısı * km" verisi %5,7 oranında artış göstermiştir. Bu dönemde Pegasus’un
ise %22 oranında büyüme gösterdiğini görmekteyiz.
 Sektörün gelişimi incelendiğinde 2009 yılı krizinde bir miktar gerileme olmasına karşın 2010 yılından 2014
yılına kadar sektörün cirosunun dolar bazında yıllık ortalama %7,2 oranında büyüdüğü görülmektedir. 2009
2014/09 - 2013/09 Değişimleri
Arz Edilen Koltuk*Km Artışı
Ücretli Yolcu*Km Artışı
Ücretli Kargo Ton*Km Artışı
IATA
5,7%
5,9%
4,4%
IATA: Uluslararası Hava Taşımacılığı Örgütü
IATA (International Air Transport Association, Uluslararası Hava
yılındaki kriz nedeniyle zarar eden sektör, sonraki yıllarda sürekli kar elde etmiştir. 2014 yılı için sektörün
Taşımacılığı Birliği), sadece havayolu şirketlerinin üye olabildiği,
net kar marjının %2,5 olduğu tahmin edilmektedir. (Detaylar bir sonraki sayfada yer almaktadır.)
uluslararası bir ticaret kuruluşudur. Kurumun merkezi Kanada'nın
 Sektörün en büyük gideri akaryakıt giderleri olup operasyonel giderler içerisinde akaryakıt giderleri yaklaşık
%30’luk paya sahiptir. Bu nedenle sektörün karlılığı büyük ölçüde petrol fiyatlarının gelişimine bağlıdır.
Düşük maliyet modelini benimsemiş olan Pegasus, bu bağlamda ortalamanın üzerinde bir yakıt giderine
sahiptir. Şirketin hizmet maliyetleri içerisinde yakıt giderleri %44,5 oranına sahiptir (2014/09 döneminde).
13
Montreal şehrindedir. Dünya genelinde 140 ülkeden 270'in üzerinde
üyeye sahiptir.
2. Sektör
2.2. Sektör Gelirleri
 IATA üyesi olan havayolu şirketlerinin yıllara göre toplam gelirleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
GELİRLER (milyar $)
Yolcu Geliri
Kargo Geliri
Trafik
Yolcu Gelişimi %
Kargo Gelişimi %
OPERASYONEL GİDERLER (milyar $)
Akaryakıt
Akaryakıtın toplam giderlerdeki payı(%)
Akaryakıt dışı giderler
OPERASYON KARI (milyar $)
Operasyon Kar/(Zarar) Marjı (%)
NET KAR (milyar $)
Net Kar/(Zarar) Marjı (%)
2008
570
444
63
2009
476
374
48
2010
564
445
66
2011
618
500
67
2012
679
539
64
2013
708
567
61
2014 T
745
598
63
2,6
-0,7
571
187
33
384
-1,1
-0,2
-26,1
-4,6
-2,4
-8,8
474
123
26
351
1,9
0,4
-4,6
-1,0
8,8
19,4
536
139
26
398
27,6
4,9
17,3
3,1
6,9
-0,4
604
174
29
430
14,0
2,3
7,5
1,2
4,9
-1,0
667
208
31
459
12,1
1,8
6,1
0,9
5,3
1,4
686
210
31
477
21,5
3,0
12,9
1,8
5,8
4,0
713
213
30
501
32,0
4,3
18,7
2,5
14
2. Sektör
2.3. Türkiye Havacılık Sektörü
 Türkiye havacılık sektörü her yıl agresif şekilde büyüme gösteren bir sektördür. Gelir düzeyindeki yükseliş
halkımızın havayolu sektörüne olan ilgisini artırmıştır.
 Türkiye’de iç hatlar 2007 yılından bugüne kadar ortalama yıllık %16 oranında büyüme göstermiştir. Dış hatlardaki
yıllık ortalama gelişim ise %11 oranında meydana gelmiştir.
Türkiye Pazar Gelişimi (milyon kişi)
120
97
100
89
82
73
80
66
59
52
60
38
44
44
40
20
16
18
21
2007
2008
2009
25
29
32
2011
2012
38
43
46
2014T
2015T
50
0
2010
İç Hatlar
2013
Dış Hatlar
15
2016T
3. Mali Yapı
 Pegasus Hava Yolları’nın 2014/09 döneminde aktif büyüklüğü 3,8 milyar TL ve özkaynak büyüklüğü ise 1,34 milyar TL’dir.
 Şirketin varlık dağılımı incelendiğinde varlıklarının %45’inin dönen varlıklardan ve kalan %55’lik kısmının duran varlıklardan oluştuğu
görülmektedir. Detaylı incelendiğinde varlıklarının likit varlıklarda ve maddi duran varlıklarda yoğunlaştığı görülmektedir. Şirket varlıklarının
%32,4’ü likit varlıklardan ve %52,5’lik kısmı maddi duran varlıklardan oluşmaktadır. Maddi duran varlıklarının ise tamamına yakın kısmı şirketin
sahip olduğu ve finansal kiralama yoluyla elde ettiği uçaklardan oluşmaktadır. Bunun yanında şirketin toplam 54 adet uçağının 26 tanesinin
şirkete ait olmadığı ve operasyonel kiralama ile işletildiği de göz önünde bulundurulduğunda şirketin tüm filosunun bilançoda görülmediği de
unutulmamalıdır.
 Şirketin kaynak yapısı incelendiğinde ise kaynaklarının %35’lik kısmının özkaynaklardan, %22’sinin kısa vadeli yabancı kaynaklardan ve kalan
%43’lük kısmının ise uzun vadeli yabancı kaynaklardan oluşmaktadır. Kaynakların toplamının %39’u finansal borçlardan oluşmaktadır. Bu
finansal borçların tamamı ise şirketin uçak alımında kullandığı finansal kiralama borçlarından oluşmaktadır.
 Şirketin bilançosu özetlendiğinde şirketin özellikle finansal borçlanma yoluyla uçak alımına gittiği ve bu şekilde gelir elde ettiği görülmektedir. Bu
sistem, sektördeki bir çok firma için de temel çalışma sistematiğidir. Şirketin likit varlıkları yüksek olup şirketin finansal borçlarının %83’ünü
kapatabilecek bir düzeydedir. Buna karşın şirket, böyle bir yola başvurmamaktadır. Şirketin likit varlıklarının önemli bir kısmının da halka arzdan
elde edildiği unutulmamalıdır.
17
3. Mali Yapı
 Şirketin 2014/09 gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,4 oranında artmıştır. Agresif büyüme
gösteren şirket, 2013 yılında %25,2 ve 2012 yılında ise %29,2 oranında büyüme göstermiştir.
Hizmet Maliyetleri Dağılımı (2014/09)
 Şirketin hizmet maliyetlerinin ciroya oranı 2014/09 döneminde %82,4 olarak gerçekleşmiştir.
Personel giderleri;
235.616.279; 12%
 Şirketin hizmet maliyetlerinin dağılımı incelendiğinde en büyük giderin yakıt giderleri olduğu
görülmektedir. 2014/09’da şirketin yakıt giderlerinin toplam hizmet giderleri içerisinde oranı %44 olarak
Yakıt giderleri;
886.997.200; 44%
gerçekleşmiştir. Geçmiş dönemler ile kıyaslandığında yakıt giderlerinin hizmet giderleri içerisindeki
Yer hizmetleri ve
istasyon giderleri;
162.606.098; 8%
Üst geçiş giderleri;
154.760.603; 8%
oranında önemli bir dalgalanma gerçekleşmediği görülmektedir. Yakıt giderlerini sırasıyla %12 ile
personel giderleri ve %8 ile yer hizmetleri ve istasyon giderleri oluşturmuştur. Kalan %36’lık kısım ise
diğer giderlerden oluşmaktadır.
Faaliyet kiralaması
giderleri;
136.836.715; 7%
Diğer;
92.002.714;
5%
Amortisman ve
itfa payı giderleri;
116.188.630; 6%
Yolcu hizmet ve
ikram giderleri;
25.897.203; 1%
Konma giderleri;
62.516.028; 3%
Net Satışlar: 2.419.814.918 TL
SMM: 1.994.206.712 TL
18
Bakım giderleri;
120.785.242; 6%
3. Mali Yapı
Pazarlama Giderleri (2014/09)
Reklam
giderleri;
52.453.743;
51%
 Şirketin faaliyet giderleri 2014/09 döneminde 486,9 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Pegasus Hava
Yolları’nın faaliyet giderlerinin detayları incelendiğinde %53 ile en yüksek kısmın personel giderlerinde
Komisyon
giderleri;
32.278.864;
31%
yoğunlaştığı görülmektedir. Bunu sırasıyla %15 ile amortisman giderleri, %11 ile haberleşme giderleri ve
%6 ile hizmet giderleri oluştururken kalan %14’lük kısmı ise kira, bakım, sigorta vb. giderler
oluşturmaktadır.
 Şirketin esas faaliyet kar marjı 2014/09 döneminde %7,4 olmuştur. Şirketin net kar marjı ise %8,4 olarak
gerçekleşmiştir. Şirketin diğer çeşitli faaliyetleri ve gelirleri dönemler itibariyle çok değişmektedir.
 Şirketin cirosunun %84,5’i yurtdışı satışları olduğundan şirket kurdaki dalgalanmalardan önemli ölçüde
etkilenmektedir. Döviz kurlarında meydana gelen yükselişler şirketin net karını olumlu yönde
Diğer;
1.613.834; 1%
Amortisman
ve itfa payı
giderleri;
1.728.420; 2%
Personel
Çağrı merkezi giderleri;
giderleri;
8.904.645;
6.127.849; 6%
9%
Genel Yönetim Giderleri
etkilemektedir.
Kira giderleri;
7.451.296; 12%
 Şirket, sürekli yatırım faaliyetlerinde bulunmakta olup her yıl cirosunu önemli ölçüde yükseltmektedir. Şirket
son 3 yıl içerisinde yaptığı yatırımların etkisi ile her yıl %25’in üzerinde cirosunu artırmıştır.
Personel giderleri;
27.074.250; 44%
Amortisman ve
itfa payı giderleri;
7.312.271; 12%
 Şirketin dikkat çeken yanlarından bir tanesi ise net borç seviyesinin oldukça yüksek olmasıdır. 2014/09
döneminde net borç 11,4 milyar TL’ye yükselmiştir. Net borç seviyesinin yüksek olması şirket için her ne
kadar risk teşkil etse de şirketin net işletme sermayesi ihtiyacının düşük olması nedeniyle esas faaliyetleri
Diğer; 5.904.076;
10%
açısından önemli bir risk teşkil etmemektedir.
Genel ofis
giderleri;
1.184.582; 2%
19
Noter ve diğer
yasal giderler;
1.800.649; 3%
Bilgi işlem
giderleri;
4.727.304; 8%
Danışmanlık
giderleri;
3.835.036; 6%
Seyahat giderleri;
2.086.059; 3%
3. Mali Yapı
 Şirketin ticari alacak devir süresi 13,6 gün, stok devir süresi 0,7 gün ve ticari borç devir süresi 24,1 gündür.
Net İşletme Sermayesi
Ortalama Ticari Alacaklar
Bu çerçevede şirketin net işletme sermayesi ihtiyaç süresi 3,3 gün olmaktadır.
KDV Oranı
 2014/09 dönemi net işletme sermayesi ihtiyacı 24,8 milyon TL’dir. Şirketin mevcut net işletme sermayesi
KDV Hariç Ortalama Ticari Alacaklar
2014/09
253.648.595
7,10%
236.825.658
(Dönen Varlıklar – Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) ise 873,9 milyon TL olup şirketin net işletme sermayesi
Ticari Alacak Devir Hızı
13,6
açığı bulunmamaktadır.
Ticari Alacak Devir Süresi (gün)
26,8
 Şirketin net işletme sermayesi açığı bulunmaması nedeniyle şirketin önemli bir likit varlığa sahip olduğu ve
Ortalama Stoklar
4.762.202
bu tutarı vadeli mevduatlarda değerlendirdiği görülmektedir. Şirketin 2014/09 dönemi likit varlıklarının tutarı
Stok Devir Hızı
1.235 milyon TL olup bunun 1,16 milyar TL’lik kısmı vadeli mevduatlardadır.
Stok Devir Süresi (gün)
0,7
Ortalama Ticari Borçlar
203.586.140
KDV Oranı
KDV Hariç Ortalama Ticari Borçlar
7,10%
190.083.535
Ticari Borç Devir Hızı
15,1
Ticari Borç Devir Süresi (gün)
24,1
Net İşletme Sermayesi İhtiyaç Süresi
Net İşletme Sermayesi İhtiyacı
20
558,3
3,3
24.812.869
4. Değerleme
 Pegasus için hazırlanan değerleme çalışmasında çarpan analizi ve indirgenmiş nakit akımı analizinden yararlanılmıştır.
 Çarpan analizinde şirketin faaliyet gösterdiği sektörün F/K, PD/DD, FD/FAVÖK ve FD/Ciro çarpanlarından yararlanılarak şirketin değerlemesi yapılmıştır. Çarpan
analizinde Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren ulaştırma sektörü şirketlerinin verilerinden yararlanılmıştır. İndirgenmiş nakit akımı analizinde ise şirketin gelecek yıllarda
elde edeceği tahmin edilen serbest nakit akımlarının bugünkü değeri hesaplandıktan sonra mevcut net nakdinin de eklenmesi ile elde edilen değer, şirketin piyasa değeri
olarak alınmıştır.
4.1. Çarpan Analizi
 Şirket için yapılan çarpan analizinde Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan ulaşım sektörü hisse senetlerinin verileri baz alınarak hesaplama yapılmıştır. Borsa İstanbul
ulaşım sektörü şirketleri sırasıyla Türk Hava Yolları, GSD Denizcilik, Reysaş Lojistik, Çelebi Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları’dır. Borsa İstanbul ulaştırma sektörü
10,51 x F/K, 8,78 x FD/FAVÖK, 1,08 x FD/Satışlar ve 1,57 x PD/DD çarpanları ile işlem görmektedir. Sektörde yer alan şirketler ve verileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Şirket
Piyasa Değeri
Firma Değeri
Net Borç
Özkaynaklar
Net Satışlar
FAVÖK
Net Kar
F/K
FD/FAVÖK
FD/Satışlar
PD/DD
PGSUS
2.971.001.600
3.232.071.557
261.069.957
1.340.060.664
2.999.586.468
393.859.519
163.029.093
18,22
8,21
1,08
2,22
CLEBI
755.730.000
999.960.118
244.230.118
91.858.397
598.392.290
114.399.965
41.031.940
18,42
8,74
1,67
8,23
GSDDE
80.880.326
130.927.326
50.047.000
67.572.000
13.825.000
3.982.000
-5.565.000
-14,53
32,88
9,47
1,20
RYSAS
105.600.000
335.115.258
229.515.258
189.592.392
348.949.374
89.535.968
33.463.882
3,16
3,74
0,96
0,56
THYAO
13.261.800.000
24.667.353.108
11.405.553.108
9.221.173.311
23.326.972.288
2.741.765.872
1.401.691.281
9,46
9,00
1,06
1,44
22
Toplam
17.175.011.926
29.365.427.367
12.190.415.441
10.910.256.764
27.287.725.420
3.343.543.324
1.633.651.196
10,51
8,78
1,08
1,57
4. Değerleme
 Hazırlanan çarpan analizinde şirketin hedef piyasa değeri 2.497.124.919 TL olarak tespit edilmiştir. Dört farklı çarpan
kullanılarak yapılan değerlemede şirketin hedef hisse fiyatı ise 24,42 TL hesaplanmıştır.
 Çarpan analizinden elde edilen sonuçların detayları yandaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre dört çarpan kullanılarak
yapılan değerlemede şirketin minimum değeri 20,63 TL/hisse ve maksimum değeri ise 31,27 TL/hisse olarak tespit
edilmiştir.
Yurtiçi Çarpanları
F/K
FD/FAVÖK
FD/Satışlar
PD/DD
Hedef Piyasa Değeri
Hedef Fiyat
Piyasa Değeri
1.713.968.455
3.198.090.573
2.966.906.622
2.109.534.027
2.497.124.919
24,42
4.2. İndirgenmiş Nakit Akımı Analizi
 Şirket için hazırlanan indirgenmiş nakit akımı analizi tablosunda şirketin gelecek yıllarda elde edeceği tahmin edilen
serbest nakit akımları belirlenen bir iskonto oranı (ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti) üzerinden bugüne indirgenerek
şirketin işletme değerine ulaşılmıştır. Mevcut net nakdin de eklenmesinin ardından şirketin piyasa değerine
ulaşılmıştır.
 Şirketin iskonto oranı olarak kullanılan ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti yandaki tabloda yer aldığı şekli ile
hesaplanmıştır. Risksiz getiri oranı gösterge tahvil değeri olan %8,1 olarak alınmış ve şirketin risk primi %5,0 olarak
varsayılmıştır.
Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti
Özkaynak Maliyeti
Risksiz Getiri Oranı
Beta
Piyasa Risk Primi
Ke
8,1%
1,02
5,0%
13,21%
Borçlanma Maliyeti
Borç Maliyeti
Vergi Oranı
Kd
10,0%
20%
8,0%
Borç / (Borç + Özkaynak)
AOSM
23
52,8%
10,46%
4. Değerleme
 Şirket için hazırlanan indirgenmiş nakit akımı analizinde aşağıdaki varsayımlar yapılmıştır:
 Şirketin gelecek yıllarda taşıyacağı yolcu sayısındaki artış, şirketin uçak kapasitesi ile orantılı olarak artırılmıştır. Mevcut durumda şirketin toplam yolcu kapasitesi
10.125 kişi olup gelecek yıllarda filosuna katacağı uçaklar ile birlikte 2015 yılında yolcu kapasitesi 10.503 ve sonraki yıllarda ise aşamalı olarak 2022 yılında
23.751 kişiye çıkacaktır.
 2012 yılından itibaren incelendiğinde şirketin yolcu başına gelirleri euro bazında önemli bir değişiklik göstermediği görülmüş ve 2014/09 döneminde yurtiçi tarifeli
yolcular için ortalama gelir 27,4 euro, yurtdışı tarifeli yolcular için ise 63,9 euro olarak gerçekleştiği görülmüştür. Şirketin gelecek dönemlerde yolcu başına elde
edeceği gelirlerin euro bazında sabit kalacağı varsayılmıştır.
 Tarifeli yolcu sayısı, uçak kapasitesi ile orantılı olarak artırılırken bu çerçevede tespit edilen yıllık yolcu sayısı, euro bazında kişi başına elde edileceği tahmin edilen
gelir ile çarpılarak euro bazında şirketin yolcu gelirlerine ulaşılmıştır.
 Ortalama euro kurunun gelecek yıllarda her yıl için %7 oranında artacağı varsayılmıştır.
 Şirketin gelirleri üç çeşit olup bunlar yurtiçi tarifeli yolcu gelirleri, yurtdışı tarifeli yolcu gelirleri ve diğer gelirler şeklinde gruplandırılmıştır. Diğer gelirler kategorisinde
kargo, charter vb. gelirler bulunmaktadır. Şirketin diğer gelirlerinin de yine yolcu kapasitesi ile orantılı olarak artacağı varsayılmıştır.
 Şirketin hizmet giderlerinin ciroya oranının geçmiş yıllarda %83,4 - %81,3 aralığında gerçekleştiği görülmüş olup bu oranın gelecek yıllarda ise 2014/09 dönemi
rakamı olan %82,4 seviyesinde gerçekleşeceği varsayılmıştır. Yine faaliyet giderlerinin ciroya oranı için de aynı yöntem ile %14,5 olacağı varsayılmıştır.
 Şirketin yatırım giderleri, şirketin yayınlamış olduğu finansal raporlarda yer almakta olup bu rakamlar olduğu şekilde (borç faiz ödeme tutarları ile birlikte) yatırım
giderleri kısmında gösterilmiştir. Şirketin amortisman giderleri ise yatırım giderleri de baz alınarak hesaplanmıştır. Buna göre şirketin amortisman süresi 10 yıl
olarak alınmış ve bu çerçevede hesaplanmıştır.
24
4. Değerleme
 Şirketin net işletme sermayesi değişimi ile ilgili hesaplamalar "Ek 3"te yer alana tabloda gösterilmiştir.
 Şirketin gelecek 8 yıllık uçak alım programı şirket tarafından planlanmış olup hazırlanan indirgenmiş nakit akımı analizi de bu çerçevede gelecek 8 yıllık plana göre
hazırlanmıştır. 8 yılın ardından elde edilecek olan nakit akımlarının ise %3,5 ortalama büyüme hızı ile artacağı varsayılmıştır.
 Şirketin net nakdi son mali tablolarında (2014/09 dönemi mali tabloları) -84.479.313 TL’dir. Hazırlanan değerleme çalışmasında şirketin gelecek yıllarda elde
edeceği tahmin edilen serbest nakit akımları bugüne indirgenmiş ve elde edilen şirket değerine mevcut net nakit eklenerek şirketin piyasa değerine ulaşılmıştır.
 Yukarıdaki varsayımlar çerçevesinde indirgenmiş nakit akımı analizi yönteminde şirketin piyasa değeri 3.430.471.954 TL olarak hesaplanmıştır. Bu değer, hisse senedi
başına 33,54 TL’lik bir değere tekabül etmektedir.
 Değerleme çalışması ile ilgili ayrıntılı tablo sonraki sayfada yer almaktadır.
25
4. Değerleme
2014/12T
Net Satışlar
Yutiçi Tarifeli Gelirler
Yutdışı Tarifeli Gelirler
Diğer Gelirler
Satışların Maliyeti (-)
Satışların Maliyeti / Net Satışlar
2017/12 T
2018/12 T
2019/12 T
3.204.951.633 TL 3.500.626.440 TL
4.151.235.867 TL 4.726.733.070 TL
5.723.811.476 TL
7.132.264.638 TL
8.605.485.216 TL 10.230.559.353 TL 12.022.432.613 TL
962.088.436 TL 1.067.561.835 TL
1.285.077.559 TL 1.484.162.590 TL
1.821.591.320 TL
2.298.941.661 TL
2.807.457.561 TL
3.375.900.873 TL
4.010.169.707 TL
1.475.803.483 TL 1.637.595.272 TL
1.971.255.309 TL 2.276.643.433 TL
2.794.245.014 TL
3.526.480.502 TL
4.306.522.656 TL
5.178.490.958 TL
6.151.432.861 TL
1.107.975.141 TL
1.306.842.475 TL
1.491.504.998 TL
1.676.167.522 TL
1.860.830.045 TL
767.059.713 TL
2015/12 T
795.469.332 TL
2016/12 T
894.902.999 TL
965.927.046 TL
2020/12 T
2021/12 T
2022/12 T
2022+
-2.641.249.961 TL -2.884.920.120 TL -3.421.097.361 TL -3.895.373.462 TL -4.717.081.120 TL -5.877.809.045 TL -7.091.912.795 TL -8.431.161.399 TL -9.907.871.728 TL
82,4%
82,4%
82,4%
82,4%
82,4%
82,4%
82,4%
82,4%
82,4%
Brüt Kar
563.701.672 TL
615.706.320 TL
730.138.506 TL
831.359.608 TL
1.006.730.356 TL
1.254.455.593 TL
1.513.572.421 TL
1.799.397.954 TL
2.114.560.886 TL
Esas Faaliyet Giderleri
466.188.608 TL
509.197.128 TL
603.834.033 TL
687.545.199 TL
832.579.087 TL
1.037.451.077 TL
1.251.744.061 TL
1.488.125.491 TL
1.748.769.331 TL
97.513.064 TL
106.509.192 TL
126.304.474 TL
143.814.409 TL
174.151.269 TL
217.004.516 TL
261.828.360 TL
311.272.463 TL
365.791.555 TL
14,5%
14,5%
14,5%
14,5%
14,5%
14,5%
14,5%
14,5%
14,5%
Amortisman Giderleri
164.667.868 TL
168.331.342 TL
182.985.238 TL
201.095.596 TL
219.205.954 TL
237.316.311 TL
255.426.669 TL
274.798.271 TL
294.169.872 TL
FAVÖK
262.180.932 TL
274.840.534 TL
309.289.712 TL
344.910.005 TL
393.357.223 TL
454.320.828 TL
517.255.030 TL
586.070.734 TL
659.961.427 TL
Vergi
-19.502.613 TL
-21.301.838 TL
-25.260.895 TL
-28.762.882 TL
-34.830.254 TL
-43.400.903 TL
-52.365.672 TL
-62.254.493 TL
-73.158.311 TL
İşletme Sermayesi Yatırımları
-2.657.129 TL
-2.657.129 TL
-5.907.140 TL
-5.272.282 TL
-9.013.085 TL
-12.663.324 TL
-13.238.023 TL
-14.597.002 TL
-16.077.056 TL
Yatırım Giderleri (Leasing Ödemeleri Dahil)
36.634.740 TL
146.538.960 TL
181.103.578 TL
181.103.578 TL
181.103.578 TL
181.103.578 TL
193.716.015 TL
193.716.015 TL
193.716.015 TL
203.386.450 TL
104.342.607 TL
97.018.098 TL
129.771.263 TL
168.410.306 TL
217.153.022 TL
257.935.320 TL
315.503.224 TL
377.010.045 TL
5.607.244.998 TL
1,00
0,91
0,82
0,74
0,67
0,61
0,55
0,50
0,45
0,45
94.462.791 TL
79.515.343 TL
96.288.805 TL
113.126.673 TL
132.056.967 TL
142.005.558 TL
157.252.449 TL
170.116.181 TL
2.530.126.501 TL
Esas Faaliyet Karı
Esas Giderleri / Net Satışlar
Serbest Nakit Akımları
İskonto Katsayısı
Serbest Nakit Akımlarının Bugünkü Değeri
Nakit Akımlarının Şimdiki Değeri
Net Nakit
Hedef Piyasa Değeri
Hedef Fiyat
3.514.951.267 TL
-84.479.313 TL
3.430.471.954 TL
33,54 TL
26
4. Değerleme
4.3. Piyasa Değeri
 Pegasus Hava Yolları için yapılan değerleme çalışmasında çarpan analizi yöntemine göre 2.444.276.798 TL’lik ve indirgenmiş nakit akımı analizine göre ise
3.430.471.954 TL’lik bir piyasa değerine ulaşılmıştır. Her iki yöntemde elde edilen piyasa değerleri çeşitli ağırlıklarda oranlanarak nihai piyasa değerine ulaşılmıştır.
İndirgenmiş nakit akımı analizine %80 ve çarpana analizine ise %20 ağırlık verilmiştir.
 Yapılan değerleme sonucunda şirketin hedef piyasa değeri 3.233.232.923 TL olarak hesaplanmıştır.
İndirgenmiş Nakit Akımı Analizi
Çarpan Analizi
Pegasus Hedef Piyasa Değeri
Pegasus Hedef Fiyat
Hesaplanan PD
3.430.471.954 TL
2.444.276.798 TL
Ağırlık
80%
20%
Ağırlıklı PD
2.744.377.563 TL
488.855.360 TL
3.233.232.923 TL
31,61 TL
27
5. Ek 1 – Mali Tablolar
5.1. Pegasus Hava Yolları Bilanço
BİLANÇO
Dönen Varlıklar
2011/12
198.137.315
2012/12
2013/09
2013/12
2014/03
2014/06
2014/09
339.329.147 1.277.254.128 1.191.494.023 1.263.981.438 1.582.815.552 1.721.887.494
Hazır Değerler
19.549.364
210.150.238
958.801.229
877.401.671
Finansal Yatırımlar
11.782.110
14.898.232
0
0
0
0
0
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
78.693.508
41.871.360
215.334.660
191.391.666
260.773.756
336.324.718
315.905.524
Diğer Kısa Vadeli Alacaklar
46.342.853
30.865.636
37.190.645
40.525.685
43.039.073
67.113.584
60.378.180
580.183
1.882.592
2.285.324
4.035.669
3.965.038
4.938.375
5.488.734
0
0
46.491.693
41.115.109
53.006.312
105.707.424
103.236.630
41.189.297
39.661.089
2.618.956
11.622.291
10.318.566
1.391.506
1.387.042
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Diğer Uzun Vadeli Alacaklar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Ertelenen Vergi Varlıkları
Peşin Ödenmiş Giderler
TOPLAM AKTİFLER
857.780.444 1.026.069.394 1.235.491.384
1.634.051.533 1.869.681.888 2.122.910.413 2.306.710.614 2.313.440.815 2.120.946.667 2.095.671.578
202.706.762
132.838.505
64.071.031
67.085.279
66.642.956
43.979.289
45.446.499
662.186
1.512.211
1.103.859
1.376.792
2.368.139
2.125.792
2.242.454
1.412.703.602 1.730.317.522 1.925.558.181 2.120.627.943 2.141.599.248 2.034.117.675 2.005.259.933
5.632.441
5.013.650
10.436.084
11.447.742
11.466.690
11.476.742
11.455.338
12.346.542
0
10.454.117
8.002.688
8.304.704
7.924.262
8.458.080
0
0
111.287.141
98.170.170
83.059.078
21.322.907
22.809.274
1.832.188.848 2.209.011.035 3.400.164.541 3.498.204.637 3.577.422.253 3.703.762.219 3.817.559.072
29
5. Ek 1
5.1. Pegasus Yolları Bilanço
BİLANÇO
2011/12
2012/12
2013/09
2013/12
2014/03
2014/06
2014/09
Kısa Vadeli Yükümlülükler
557.525.418
538.075.762
733.327.029
677.597.387
838.302.651
990.514.017
847.951.894
Finansal Borçlar
292.036.185
185.954.714
11.666.431
3.980.899
4.310.664
11.063.253
14.408.340
0
0
158.289.676
181.171.887
180.119.576
173.914.664
176.590.644
Ticari Borçlar
100.683.084
88.538.575
219.976.038
167.294.824
177.279.942
226.784.381
239.877.455
Diğer Borçlar
12.044.787
9.555.176
12.420.923
17.079.784
15.240.795
16.141.453
13.690.750
Ertelenmiş Gelirler
0
0
281.579.174
248.254.755
410.686.191
518.289.614
326.071.539
Cari Dönem Vergi Yükümlülüğü
0
0
0
0
0
0
7.198.649
Borç ve Gider Karşılıkları
0
0
38.241.737
41.697.458
42.867.742
34.219.647
42.084.826
6.627.087
26.210.428
6.968.997
6.805.756
7.579.748
8.703.419
9.768.529
146.134.275
224.810.724
1.105.905
372.921
217.993
1.397.586
1.611.593
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Borçlar
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.085.966.355 1.343.583.125 1.537.386.086 1.674.380.165 1.668.846.147 1.596.609.249 1.629.609.556
Finansal Borçlar
1.030.040.742 1.240.919.331 1.325.570.014 1.441.206.556 1.431.215.090 1.334.545.099 1.305.562.357
Borç ve Gider Karşılıkları
625.339
4.149.445
50.665.169
65.577.108
76.655.492
86.395.145
104.036.161
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil)
188.697.075
327.352.148 1.129.451.426 1.146.227.085 1.070.273.455 1.116.638.953 1.339.997.622
ÖZ SERMAYE (ANA ORTAKLIĞA AİT)
188.766.259
327.352.148 1.127.766.030 1.145.684.240 1.071.515.070 1.118.307.307 1.340.060.664
75.000.000
75.000.000
102.272.000
102.272.000
102.272.000
102.272.000
102.272.000
Sermaye Yedekleri
0
0
456.871.366
455.687.025
455.687.025
455.687.025
455.687.025
Net Dönem Karı
0
126.303.516
161.691.882
91.683.825
0
0
235.157.369
27.212.283
11.889.279
138.192.795
138.192.795
229.876.620
229.876.620
229.876.620
Sermaye
Geçmiş Yıl Karları
TOPLAM PASİFLER
1.832.188.848 2.209.011.035 3.400.164.541 3.498.204.637 3.577.422.253 3.703.762.219 3.817.559.072
30
5. Ek 1
5.2. Pegasus Hava Yolları Gelir Tablosu
GELİR TABLOSU
SATIŞ GELİRLERİ
Satışların Maliyeti (-)
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı
Faaliyet Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-)
Faaliyet Karı veya Zararı
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Özkaynak Yönt. Değer. Yat. Kar/Zarar Payları
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)
Vergi Öncesi Kar/Zarar
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)
Dönem Vergi Gelir/Gideri
Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri
NET DÖNEM KARI/ZARARI
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı
2011/12
2012/12
2013/09
2013/12
1.484.079.753 1.919.892.223 1.828.002.780 2.404.060.243
1.376.748.406 1.600.787.909 1.384.722.186 1.953.544.819
107.331.347
319.104.314
443.280.594
450.515.424
112.733.063
130.604.418
127.097.560
174.865.930
0
0
0
0
67.845.635
80.353.989
77.220.951
105.089.686
44.887.428
50.250.429
49.876.609
69.776.244
-5.401.716
188.499.896
316.183.034
275.649.494
9.850.948
4.189.016
6.217.904
6.488.899
0
0
36.784.691
24.047.246
4.449.232
192.688.912
285.616.247
258.091.147
0
0
105.091
108.327
0
0
1.981.568
4.216.608
409.670
-1.513.990
-647.979
-515.547
13.984.584
13.278.513
32.760.603
50.762.349
31.522.079
49.133.836
89.826.429
149.556.533
-12.678.593
155.319.599
226.025.965
154.673.135
1.407.307
29.016.083
66.605.554
66.361.129
0
0
0
0
-1.407.307
-29.016.083
-66.605.554
-66.361.129
-14.085.900
126.303.516
159.420.411
88.312.006
-15.323.004
126.303.516
161.691.882
91.683.825
2014/03
2014/06
2014/09
512.131.486 1.311.178.083 2.419.814.918
562.608.265 1.224.742.815 1.994.206.712
-50.476.779
86.435.268
425.608.206
62.807.787
118.499.351
164.482.878
0
0
0
43.825.582
77.238.025
103.107.355
18.982.205
41.261.326
61.375.523
-113.284.566
-32.064.083
261.125.328
821.917
10.087.979
48.555.052
13.635.185
1.699.784
1.894.119
-126.097.834
-23.675.888
307.786.261
1.805.460
10.476
5.918.267
0
71.874
0
966.749
789.191
898.771
53.123.469
71.910.392
70.926.803
44.162.703
54.247.341
78.391.977
-114.364.859
-5.285.044
307.138.125
-9.840.264
12.637.199
73.000.627
0
0
10.897.444
9.840.264
-12.637.199
-62.103.183
-104.524.595
-17.922.243
234.137.498
-102.552.797
-15.394.928
235.157.369
Amortismanlar
75.870.148
104.401.778
88.336.261
136.374.671
42.316.842
83.502.454
125.229.321
FAVÖK
70.468.432
292.901.674
404.519.295
412.024.165
-70.967.724
51.438.371
386.354.649
31
6. Ek 2
6.1. Net İşletme Sermayesi Detayları
Net İşletme Sermayesi
2011/12
2012/12
2013/12
2014/09
78.693.508
60.282.434
116.631.513
253.648.595
7,84%
7,48%
7,65%
7,10%
72.974.176
56.085.754
108.339.798
236.825.658
Ticari Alacak Devir Hızı
20,3
34,2
22,2
13,6
Ticari Alacak Devir Süresi (gün)
17,9
10,7
16,4
26,8
580.183
1.231.388
2.959.131
4.762.202
2.373,0
1.300,0
660,2
558,3
Stok Devir Süresi (gün)
0,2
0,3
0,6
0,7
Ortalama Ticari Borçlar
100.683.084
94.610.830
127.916.700
203.586.140
7,84%
7,48%
7,65%
7,10%
93.365.581
88.024.310
118.822.684
190.083.535
Ticari Borç Devir Hızı
16,0
19,7
17,9
15,1
Ticari Borç Devir Süresi (gün)
22,9
18,6
20,4
24,1
Net İşletme Sermayesi İhtiyaç Süresi
-4,8
-7,6
-3,4
3,3
-18.504.924 -33.935.735
-18.420.079
24.812.869
Ortalama Ticari Alacaklar
KDV Oranı
KDV Hariç Ortalama Ticari Alacaklar
Ortalama Stoklar
Stok Devir Hızı
KDV Oranı
KDV Hariç Ortalama Ticari Borçlar
Net İşletme Sermayesi İhtiyacı
32
6. Ek 2
6.2. Hizmet Maliyetleri Detayları
Hizmet Maliyetleri
Yakıt giderleri
Personel giderleri
Yer hizmetleri ve istasyon giderleri
Üst geçiş giderleri
Faaliyet kiralaması giderleri
Bakım giderleri
Amortisman ve itfa payı giderleri
Konma giderleri
Yolcu hizmet ve ikram giderleri
Diğer
AirBerlin Türkiye operasyon maliyeti
2012/12
1.600.787.909
702.382.938
168.809.612
111.189.844
103.234.544
84.761.760
69.973.272
99.366.795
39.721.507
20.061.038
63.376.899
137.909.700
33
2013/09
1.382.326.622
634.212.827
165.498.319
109.090.156
105.396.864
69.975.908
68.313.241
82.531.171
44.321.202
18.726.080
72.516.321
11.744.533
2013/12
1.953.544.819
867.362.055
235.661.307
156.241.305
143.093.289
116.137.080
108.282.864
128.068.719
60.404.747
25.242.525
101.306.472
11.744.456
2014/09
1.994.206.712
886.997.200
235.616.279
162.606.098
154.760.603
136.836.715
120.785.242
116.188.630
62.516.028
25.897.203
92.002.714
0
6. Ek 2
6.3. Faaliyet Giderleri Detayları
Pazarlama Giderleri
Reklam giderleri
Komisyon giderleri
Personel giderleri
Çağrı merkezi giderleri
Amortisman ve itfa payı giderleri
Diğer
2012/12
90.353.989
36.845.431
35.299.061
7.608.744
7.383.975
1.006.992
2.209.786
2013/09
77.220.951
35.420.651
25.226.366
7.580.766
6.110.860
1.109.830
1.772.478
2013/12
105.069.686
47.947.919
34.838.294
10.234.980
7.817.024
1.589.432
2.642.037
2014/09
103.107.355
52.453.743
32.278.864
8.904.645
6.127.849
1.728.420
1.613.834
Genel Yönetim Giderleri
Personel giderleri
Kira giderleri
Amortisman ve itfa payı giderleri
Bilgi işlem giderleri
Danışmanlık giderleri
Seyahat giderleri
Noter ve diğer yasal giderler
Genel ofis giderleri
Diğer
2012/12
50.250.429
21.195.796
4.589.543
4.027.991
2.973.074
3.216.613
3.733.317
1.756.710
958.986
7.798.399
2013/09
48.558.086
20.713.682
5.526.826
4.695.260
2.876.198
2.521.054
1.980.210
923.438
1.310.215
8.011.203
2013/12
69.776.244
28.450.420
7.765.159
6.716.520
4.220.829
3.171.605
4.634.031
2.821.494
1.715.769
10.280.417
2014/09
61.375.523
27.074.250
7.451.296
7.312.271
4.727.304
3.835.036
2.086.059
1.800.649
1.184.582
5.904.076
34
7. Ek 3
7.1. Şirket Projeksiyonları
2014/12T
2015/12 T
2016/12 T
2017/12 T
2018/12 T
2019/12 T
2020/12 T
2021/12 T
2022/12 T
2,91 TL
3,11 TL
3,33 TL
3,56 TL
3,81 TL
4,08 TL
4,36 TL
4,67 TL
4,99 TL
Yutiçi Tarifeli Kişi Başına Gelir
27,4 €
27,4 €
27,4 €
27,4 €
27,4 €
27,4 €
27,4 €
27,4 €
27,4 €
Yutdışı Tarifeli Kişi Başına Gelir
63,9 €
63,9 €
63,9 €
63,9 €
63,9 €
63,9 €
63,9 €
63,9 €
63,9 €
3.204.951.633 TL
3.500.626.440 TL
4.151.235.867 TL
4.726.733.070 TL
5.723.811.476 TL
7.132.264.638 TL
8.605.485.216 TL
10.230.559.353 TL
12.022.432.613 TL
962.088.436 TL
1.067.561.835 TL
1.285.077.559 TL
1.484.162.590 TL
1.821.591.320 TL
2.298.941.661 TL
2.807.457.561 TL
3.375.900.873 TL
4.010.169.707 TL
1.475.803.483 TL
1.637.595.272 TL
1.971.255.309 TL
2.276.643.433 TL
2.794.245.014 TL
3.526.480.502 TL
4.306.522.656 TL
5.178.490.958 TL
6.151.432.861 TL
767.059.713 TL
795.469.332 TL
894.902.999 TL
965.927.046 TL
1.107.975.141 TL
1.306.842.475 TL
1.491.504.998 TL
1.676.167.522 TL
1.860.830.045 TL
Ortalama Euro Kuru
Kişi Başına Gelir (Euro)
Toplam Gelirler (TL)
Yutiçi Tarifeli Gelirler
Yutdışı Tarifeli Gelirler
Diğer Gelirler
Uçak Türü
54 adet
56 adet
63 adet
68 adet
78 adet
92 adet
105 adet
118 adet
131 adet
B737-400NG
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
B737-800NG
49 adet
51 adet
51 adet
51 adet
51 adet
51 adet
51 adet
51 adet
51 adet
A320neo
4 adet
4 adet
11 adet
16 adet
26 adet
40 adet
53 adet
61 adet
61 adet
A321neo
0 adet
0 adet
0 adet
0 adet
0 adet
0 adet
0 adet
5 adet
18 adet
10.125 kişi
10.503 kişi
11.721 kişi
12.591 kişi
14.331 kişi
16.767 kişi
19.029 kişi
21.346 kişi
23.751 kişi
Yutiçi Tarifeli
12,1
12,5
14,1
15,2
17,4
20,6
23,5
26,4
29,3
Yutdışı Tarifeli
7,9
8,2
9,3
10,0
11,5
13,5
15,5
17,4
19,3
Toplam Yolcu Kapasitesi (kişi)
Yolcu Sayısı (Milyon Kişi)
35
7. Ek 3
7.2. Net İşletme Sermayesi Projeksiyonu
Net İşletme Sermayesi
Ortalama Ticari Alacaklar
KDV Oranı
KDV Hariç Ortalama Ticari Alacaklar
2014/12 T
2015/12 T
2016/12 T
2017/12 T
2018/12 T
2019/12 T
2020/12 T
2021/12 T
2022/12 T
253.648.595
275.205.648
326.354.034
371.597.387
449.983.817
560.710.932
676.529.810
804.286.824
945.156.937
7,10%
7,10%
7,10%
7,10%
7,10%
7,10%
7,10%
7,10%
7,10%
236.825.658
256.952.966
304.708.997
346.951.640
420.139.185
523.522.457
631.659.788
750.943.472
882.470.545
Ticari Alacak Devir Hızı
13,6
13,6
13,6
13,6
13,6
13,6
13,6
13,6
13,6
Ticari Alacak Devir Süresi (gün)
26,8
26,8
26,8
26,8
26,8
26,8
26,8
26,8
26,8
4.762.202
5.166.931
6.127.232
6.976.666
8.448.356
10.527.235
12.701.711
15.100.324
17.745.132
558,3
558,3
558,3
558,3
558,3
558,3
558,3
558,3
558,3
Stok Devir Süresi (gün)
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Ortalama Ticari Borçlar
203.586.140
240.074.545
284.693.634
324.161.492
392.541.580
489.133.935
590.168.069
701.616.388
824.503.867
7,10%
7,10%
7,10%
7,10%
7,10%
7,10%
7,10%
7,10%
7,10%
190.083.535
224.151.891
265.811.672
302.661.873
366.506.734
456.692.718
551.025.885
655.082.529
769.819.644
Ticari Borç Devir Hızı
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1
15,1
Ticari Borç Devir Süresi (gün)
24,1
24,1
24,1
24,1
24,1
24,1
24,1
24,1
24,1
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
29.945.390
32.602.519
38.509.659
43.781.941
52.795.027
65.458.350
78.696.373
93.293.376
109.370.431
2.657.129
5.907.140
5.272.282
9.013.085
12.663.324
13.238.023
14.597.002
16.077.056
Ortalama Stoklar
Stok Devir Hızı
KDV Oranı
KDV Hariç Ortalama Ticari Borçlar
Net İşletme Sermayesi İhtiyaç Süresi
Net İşletme Sermayesi İhtiyacı
Net İşletme Sermayesi Değişimi
36
Download

pegasus hava taşımacılığı a.ş.