T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 37525743/140/1754873
Konu: Öğrenci Servisi
17/02/2015
...............................MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi:Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 03/02/2015 tarihli ve 1170876 sayılı yazısı.
Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Öğrenci Servisi konulu yazısı ekte
gönderilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
DAĞITIM:
Taşıma Merkezi Okullar
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden1048-ab82-38c3-a27f-d2bd kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 79884513/140/1170876
Konu:Öğrenci Servisi
03/02/2015
............................. KAYMAKAMLIĞINA
( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı 1. Bölge Zabıta Şube
Müdürlüğünün 59158434-250-33/591 sayılı yazıları.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı 1. Bölge Zabıta Şube
Müdürlüğünün ilgi yazıları ekte gönderilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V
Eki : 1 Adet Yazı
DAĞITIM :
Tüm Kaymakamlıklara
( İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine)
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ürgenpaşa Mah. Ayşe Fitnat hanım Cad.
14. Sokak 31070 Antakya/Hatay
Elektronik Ağ : hatay.meb.gov.tr – www.hataymeb.gov.tr
E-posta
: [email protected]
Ayrıntılı Bilgi İçin: O.AŞIK /V.H.K.İ.
Tlf.
: 0 326 – 2276868 -1026
Faks
: 0 326 - 2276969
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden236c-8bbc-3855-829c-3a46 kodu ile teyit edilebilir.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ürgenpaşa Mah. Ayşe Fitnat hanım Cad.
14. Sokak 31070 Antakya/Hatay
Elektronik Ağ : hatay.meb.gov.tr – www.hataymeb.gov.tr
E-posta
: [email protected]
Ayrıntılı Bilgi İçin: O.AŞIK /V.H.K.İ.
Tlf.
: 0 326 – 2276868 -1026
Faks
: 0 326 - 2276969
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden236c-8bbc-3855-829c-3a46 kodu ile teyit edilebilir.
Download

37525743/140/1754873 17/02/2015 Konu: Öğrenci Servis