T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 52656196/821/1707437
Konu: Vergi Haftası
16/02/2015
………………………..MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi :İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 11/02/2015 tarihli ve 1501508 sayılı yazısı.
İlgi yazıda belirtilen, "26. Vergi Haftası" kapsamında 23 Şubat-1 Mart 2015 tarihleri
arasında Gelir İdaresi okullarımızı ziyaret ederek, çocuklarda vergi bilincinin geliştirilmesi
amacıyla bilgilendirme çalışması yapacaklarından hazırlanan afişlerin öğrencilerin
görebilecekleri yerlere asılması hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mehmet BABA
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
:
EKLER
Yazı Örneği (4 Sayfa)
DAĞITIM :
Tüm Okullara
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden1944-e6be-3766-b57e-4a93 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 43589099/821/1501508
Konu: Vergi Haftası
11/02/2015
.................................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
:Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün
04/02/2015 tarihli ve 1252429 sayılı yazısı.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın,
"26. Vergi Haftası" kapsamında 23 Şubat - 1 Mart 2015 tarihleri arasında Gelir İdaresi
Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatlarının, Bakanlığımıza bağlı resmi/özel tüm ilkokul,
ortaokul, lise ve dengi okulları ziyaret ederek, çocuklarda vergi bilincinin geliştirilmesi
amacıyla bilgilendirme çalışması yapmaları ve hazırlanan afişlerin öğrencilerin
görebilecekleri yerlere asılması ilgili yazı ile uygun görülmüştür.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Halil SANLI
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
Ek:
1-Yazı Örneği (1 Sayfa)
Dağıtım:
Tüm Kaymakamlıklara
(İlçe Milli Eğİtim Müdürlükleri)
Ürgen Paşa Mah.ANTAKYA/ HATAY
Elektronik Ağ: www.hataymeb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: M.ARSLAN
Tel: (0 326) 227 68 68 dahili:1156
Faks: (0 326) 277 69 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenef0e-4860-30af-ab52-0fed kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sayı : 88013337/821.05/1252429
Konu : 26.Vergi Haftası
04/02/2015
……………..VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın
29/01/2015 tarihli 62845061-602.05-8450 sayılı yazısı.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın,
"26. Vergi Haftası" kapsamında 23 Şubat - 1 Mart 2015 tarihleri arasında Gelir İdaresi
Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı tarafından, Bakanlığımıza bağlı resmi/özel tüm ilkokul,
ortaokul, lise ve dengi okulların ziyaret edilerek, çocuklarda vergi bilincini geliştirmek
amacıyla kısa bir bilgilendirme çalışması yapılması ve hazırlanan afişlerin öğrencilerin
görebilecekleri yerlere asılması talepleri uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Genel Müdür
EK: İlgi yazı ve ekleri (2 sayfa)
DAĞITIM :
Gereği:
B Planı
Teknikokullar - 06500 Yenimahalle/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bilgi:
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Maliye Bakanlığı G.İ.B. Mükellef Hizmetleri
Daire Başkanlığı
Ayrıntılı bilgi için : C.SUKAYA Şef
Tel: (0 312) 296 94 00-9431
Faks: (0 312)223 8736
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden9ea8-118f-3db9-bbd0-429f kodu ile teyit edilebilir.
Download

Vergi Haftası - yayladağı ilçe millî eğitim müdürlüğü