T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 92585227/330/1881260
Konu: Kuruluşlar Arası Masa Tenisi
Müsabakaları
19/02/2015
………………………..MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi :İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 17/02/2015 tarihli ve 1774042 sayılı yazısı.
İlgi yazıda belirtilen, "Kuruluşlar Arası Masa Tenisi" ile ilgili yazı ve Müsabaka
Talimatı ekte gönderilmiş olup, okulunuzda gerekli duyurunun yapılması hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mehmet BABA
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
:
EKLER
Yazı ve Ekleri (2 Sayfa)
DAĞITIM :
Tüm Okullara
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindena223-ec6e-3b25-8f83-e018 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 92585227/330/1881260
Konu: Kuruluşlar Arası Masa Tenisi
Müsabakaları
19/02/2015
………………………..MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi :İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 17/02/2015 tarihli ve 1774042 sayılı yazısı.
İlgi yazıda belirtilen, "Kuruluşlar Arası Masa Tenisi" ile ilgili yazı ve Müsabaka
Talimatı ekte gönderilmiş olup, okulunuzda gerekli duyurunun yapılması hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mehmet BABA
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
EKLER
:
Yazı ve Ekleri (2 Sayfa)
DAĞITIM :
Tüm Okullara
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindena223-ec6e-3b25-8f83-e018 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 68531273/330/1774042
Konu: Kuruluşlar Arası
Masa Tenisi Müsabakaları
17/02/2015
..........................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
:Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 06/02/2015 tarihli ve 920 sayılı yazısı.
Türkiye Masa Tenisi
Federasyonu Başkanlığının 2015 yılı faaliyet
programında yer alan Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Müsabakaları ile ilgili ilgi yazı ve
ekindeki Müsabaka Talimatı ilişikte gönderilmiş olup, ilçeniz/okullarına gerekli duyurunun
yapılmasını rica ederim.
Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
EK
1-İlgi yazı ve ekleri (2 sayfa)
DAĞITIM
Tüm Kaymakamlıklara
(İlçe MEM)
Ayşe Fitnat Hanım Caddesi 14.Sokak(Özbuğday Lisesi Yanı)
Antakya/HATAY
Mail :[email protected]
Ayrııntılı Bilgi İçin:memur-Fatma BİLGİN-1123
Santral :0 326- 2276868-(çoklu hat)
Faks : 0 326 - 2276969
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden9971-f3fa-3b5d-9651-2255 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Müsabakaları