İSTANBUL ŞUBESİ
Bilimsel toplantı / Conferences
“Gıda Üretim ve İşleme Teknolojilerinde Yeni Eğilimler”
“Novel Food Production and Processing Technology”
1. Oturum / Session
Gıda Sanayiinde Yeni İşleme Teknolojileri
Novel Food Processing Technologies in Food Industry
Prof. Dr. Gürbüz Güneş
İTÜ, Kimya Metalurji Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı
ITU , Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering
Head of Food Engineering Department
Kahve molası ve ikram / Coffee Break
2. Oturum / Session
Gıda Sanayiinde Nanoteknoloji Uygulamaları
Nanotechnology Applications in Food Industry
Yrd. Doç. Dr. Filiz Altay
İTÜ, Kimya Metalurji Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
ITU , Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering
Academic Member of Food Engineering
Soru - cevaplar / Question & Answer
07 Mart 2015 Cumartesi
th
07 March 2015 Saturday
CNR Expo Hall 1 Mars Salonu / Room
Saat / Time : 11:00-13:00
SEMİNER / SEMINAR
“Süt ve Gıda Sektöründe Membran Teknolojisinin
İşletim Sistemleri, Tasarımları ve Kurulumu”
“Operating System, Designs and Configuration
of Membrane Technologies in Milk and Food Sector”
Rumen Stefanov
Otomasyon Mühendisi /Automation Engineer
Rusys Ltd. Şti.
Genel Müdür /Managing Director
07 Mart 2015 Cumartesi
th
07 March 2015 Saturday
CNR Expo Hall 1 Mars Salonu / Room
Saat / Time : 15:00-16:00
Download

buradan - foteg istanbul