İLK TESE PAKETİ
2 hafta
İlk defa yapılan sperm analizinde azoospermi gelen hastalar için önerilir.
Paketin içeriği 5 kalemden oluşmakta. Öncelikle testis muayenesi
yapılarak, sperm kanallarında bir tıkanıklık olup olmadığı araştırılır.
Tıkanıklık durumunda buna uygun tedavi seçenekleri de ilave edilir.
Sıklıkla sorun, testislerde sperm üretimine ait bir bozukluktur. Nadiren
beyinden kaynaklanan hormon eksiklikleri de bulunabilir. Bunlarda da
öncelikle eksik olan hormonun yerine konma tedavisi eklenir. Tıkanıklık ve
hormon eksikliği dışındaki olgularda aşağıdaki paket önerilir. Eğer
varikosel varsa, aynı seansta o da onarılır.
Hormon Paneli
• FSH
• Testosteron
• KC Enzimleri
• beta HCG
• AFP
Genetik Paneli
• Karyotip
• Y delesyonu
Pasaj Uyarımı
Semen Analizi
mikroTESE + Eksplorasyon
• Markır Paneli (LIM15 + PCNA)
• Sperm cryoprezervasyonu
Download

İLK TESE PAKETİ (2 hafta) •FSH •Testosteron •KC Enzimleri •beta