Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programları
2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Transferi ve Muafiyet Duyurusu
09-27 Şubat 2015
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I–II, Türk Dili I–II, Yabancı Dil I–II, Temel Bilgi Teknolojileri I–II
ders/dersleri için 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders transferi ve muafiyet başvuruları ile ilgili
açıklamalar aşağıdadır.
Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı iken yukarıda
adı geçen veya bunlara eşdeğer ders/dersleri almış ve başarmış ya da mezun olmuş öğrencilerin
kayıtlı olduğu programdaki muafiyet işlemleri ilgili Fakülte tarafından yapılır.
Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine Batı Avrupa
Programları Öğrenci Numarası ile kaydı bulunduğu için muafiyet işlemi yapılamayan öğrenciler,
muafiyet işlemleri için 09-27 Şubat 2015 tarihleri arasında Batı Avrupa İrtibat Bürosuna
başvuracaklardır.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri dışında bir yükseköğretim
programından mezun olan ya da yukarıda adı geçen ders/dersleri alıp başarmış ve muafiyet
talebinde bulunacak öğrenciler; muafiyet işlemleri için gerekli belge/belgelerini 09-27 Şubat tarihleri
arasında Batı Avrupa İrtibat Bürosuna elden teslim etmeli ya da posta yoluyla göndermelidir. Muafiyet
için gerekli belge/belgeleri zamanında teslim etmeyen ya da eksik teslim eden öğrencilerin ders
transferleri ve muafiyet başvuruları kabul edilmeyecektir.
DERS TRANSFERİ VE MUAFİYET TALEP
DERS TRANSFERİ VE MUAFİYET İŞLEMLERİ İÇİN
ETTİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM
GEREKLİ BELGELER
PROGRAMDAKİ ÖĞRENİM DURUMU
Mezun
•
Diplomanın Eğitim Ataşeliği / Müşavirliği ya
da T.C. Noterleri tarafından onaylanmış
Fotokopisi,
•
Geçici Mezuniyet Belgesinin Eğitim Ataşeliği
/ Müşavirliği ya da T.C. Noterleri tarafından
onaylanmış Fotokopisi ,
•
Mezuniyet Tarihini Gösteren Onaylı
Transkript (Not Durum Belgesi)
belgelerinden herhangi biri
Kayıtlı
•
Onaylı Transkript (Not Durum Belgesi)
Kaydı Silinmiş
Lisans Programından Kaydını Sildirerek Önlisans
Diploması Almış
•
•
Mezun öğrenciler yukarıda adı geçen derslerin tümünden,
Kayıtlı, kaydı silinmiş, lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması alan
öğrenciler, alıp başarılı oldukları ders/derslerden ders transferi ve muafiyet talebinde
bulunabilir.
Muafiyet talebinde bulunan öğrenci, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Ders Transferi ve
Muafiyet Esasları’nı kabul etmiş sayılır.
Download

Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programları 2014