DUYURU 1
YENİ MADEN KANUNDA HÜKÜM ALTINA ALINAN İŞLETME RUHSAT
BEDELİNİN %70’LİK KISMI İLE ARAMA RUHSAT BEDELİNİN TAMAMI
BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK
MÜDÜRLÜĞÜNÜN
MERKEZ
BANKASI
ANKARA
ŞUBESİNDEKİ
TR150000100100000350121015 SAYILI HESABINA HER BİR RUHSAT İÇİN
SİCİL NUMARASI VERİLEREK YATIRILACAKTIR. SİCİL BİLGİSİ
BULUNMADAN YATIRILAN BEDELLER İÇİN İŞLEM YAPILMAYACAKTIR.
DUYURU 2
YENİ MADEN KANUNUNDA HÜKÜM ALTINA ALINAN, “RUHSAT
BİRLEŞTİRME VE KÜÇÜLTME, İZİN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ, İHALE, KÜÇÜK
ALANLARIN İHALESİ, DEVİR TALEPLERİ, İŞLETME RUHSATI VE SÜRE
UZATIM TALEPLERİNDE İŞLETME RUHSAT TABAN BEDELİ İLE ARAMA
RUHSATLARINDA MÜRACAATTA ARAMA RUHSAT TABAN BEDELLERİ”
GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O MADEN İŞLERİ
BAĞLI ŞUBESİNDEKİ TR090001500158007303193315 SAYILI HESABINA
YATIRILACAKTIR.
 RUHSAT BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE: ERİŞİM VE SİCİL VE RUHSAT
SAHİBİNİN UNVANI
 İZİN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİNDE : ERİŞİM VE RUHSAT
SAHİBİNİN UNVANI
 RUHSAT SAHASI İHALE İŞLEMLERİNDE: RUHSAT SAHİBİNİN UNVANI
 DEVİR TALEBİ İŞLEMLERİNDE: ERİŞİM NO VE DEVİR ALANIN UNVANI
 İŞLETME RUHSATI VE SÜRE UZATIM TALEPLERİNDE: ERİŞİM NO VE
RUHSAT SAHİBİNİN UNVANI
VERİLEREK YATIRILACAKTIR. YUKARIDAKİ BİLGİLER BULUNMADAN
YATIRILAN BEDELLER İÇİN İŞLEM YAPILAMAYACAKTIR.
Download

yeni maden kanununun kabulü sonrası değişikliklere ilişkin duyuru