DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
Deloitte Values House
Maslak No1 34398 İstanbul
Tel: + 90 (212) 366 60 00
Fax: + 90 (212) 366 60 15
www.deloitte.com.tr
www.verginet.net
www.gümrüknet.net
GÜMRÜK SİRKÜLERİ
19 Şubat 2015
NO: 2015/11
KONU
Halı İthalatında İlave Gümrük Vergisi Getirildi.
18 Şubat 2015 tarihli ve 29271 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7252 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük
tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi
alınması hususunda düzenleme yapılmıştır.
Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli Kararda bulunan
tabloda gösterilmektedir.
Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
Saygılarımızla.
Deloitte Türkiye
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından
ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız
muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet
sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade,
konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu si rkülerler ve içeriğindeki bilgiler,
oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına
gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri
(bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide
bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli
performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri
2015Y/11-G
kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk ta rafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü
zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı,
(ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya hak sız fiilden doğan her türlü
özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
2
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
Download

Sirküleri indirmek için tıklayın.