T.C.
ERZURUM VALİLİĞİ
HORASAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1. T.C Kimlik Numarası
2. Diploma
3. Sınav Sonuç Belgesi
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Kesin Kayıt Kabul İşlemlerinin Yapılması
1 Gün
2
Nakil ve Geçiş Başvurularının Alınması
Dilekçe
1 Gün
3
Öğrenim Durum Belgesi Verilmesi
Dilekçe
2 Gün
4
Öğrenci Belgesi Verilmesi
Sözlü Talep
1 Gün
5
Geçici Mezuniyet Belgesi Verilmesi
Dilekçe
1 Gün
6
Diploma Verilmesi
7
ÖSYM Adına Başvuruların Alınması
Başvuru Kılavuz Ücreti
15 Gün
8
İl Disiplin Kurulu Kararlarına İtiraz Başvurularının Alınması
Dilekçe
1 Saat
9
İlçe Disiplin Kurulu Kararlarına İtiraz Başvurularının Alınması
Dilekçe
1 Saat
1. Sözlü Başvuru ve Vekâletname
2. Diplomanın iadeli taahhütlü gönderilmesinin istenmesi halinde dilekçe
30 Dakika
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede veya yukarıdaki
tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri : Okul Müdürlüğü
İsim
: Rukiye CEYHUN
Unvan
: Okul Müdürü
Adres
: Horasan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Horasan/Erzurum
Telefon
: (0442) 711 33 90
Faks
: (0442) 711 33 90
E-Posta
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
E-Posta
: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
: Selahattin KARAKURT
: İlçe Milli Eğitim Müdürü
: Esentepe mah.Harun LAL.cad.
Horasan/Erzurum
: (0442) 711 35 61
: (0442) 711 37 89
: [email protected]
Download

Kamu Hizmet Standartları