SUNGURLU ANADOLU LİSESİ
ÖĞRENCİ İZİN BELGESİ
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI
ÖĞRENCİNİN SINIF VE ŞUBE BİLGİSİ
ÖĞRENCİNİN NUMARASI
ÖZÜRSÜZ DEVAMSIZLIK SÜRESİ
ÖZÜRLÜ DEVAMSIZLIK SÜRESİ
o
o
o
o
İZİN İSTEK NEDENİ
o
1İZİN
Hastalığından dolayı
Vefat
Şehir dışına çıkacağından
Ailevi nedenlerden
Diğer
İSTEK NEDENİNİ YAZINIZ :
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğince yukarıda belirttiğim nedene
bağlı olarak velisi bulunduğum öğrencimin ….. …gün izinli sayılması hususunu bilgilerinize
arz ederim.
İ M Z A
…/…../2015
………………………………
İZNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ
:
İZNİN BİTİŞ TARİHİ
:
Yukarıda bilgileri belirtilen öğrencinin izinli sayılmasında herhangi bir sakınca yoktur.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Müdür Yardımsının
Kaşe ve İmzası
UYGUNDUR
…./…../2014
İhsan SEPETCİ
Sungurlu Anadolu Lisesi Müdürü
İzin istek nedeni diğer ise nedenini yazınız.
Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden
en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine verilir.
*
Öğrencinin izin işlemleri için velinin okula gelmesi zorunludur.
1
*
Download

tıklayınız - Milli Eğitim Bakanlığı