Adı Soyadı
Müracaat Ettiği
Bölüm
Öğrenci Sınıf Sonuç
Puanı
Gıda Mühendisliği
ÖSYM
Yerleştirme
En Küçük Puan
227,601
Ömer
Faruk
KÜÇÜK
Kübra ATUĞ
Gönül GÜLCAN
Mehmet SEVĠM
Mehmet KILIÇ
Merve
ÖZGÜLTEKĠN
BarıĢ YETKĠN
Kemal BĠCKAN
Salih MELEZ
Ġbrahim BULUT
Emine ACAR
Ferhat ÇEÇAN
Zeynep
KÜÇÜKYAYLA
Ramazan KILIÇ
Gülsüm ASLAN
Nevzat
Emre
KAYA
Alican AVCI
Halil
Fehmi
ELVEREN
Metin YIKMIġ
246,519
1
Uygundur.
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
227,601
233,947
227,301 (DGS)
223,585
223,585
242,004
240,309
230,996
231,449
225,089
1
2
3
1
1
Uygundur.
Uygundur.
Uygundur.
Uygundur.
Uygundur.
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Bitki Koruma
Bitki Koruma
Bitki Koruma
Bitki Koruma
Tarım Ekonomisi
229,532
245,579
251,686
259,436 (DGS)
259,436(DGS)
280,947
252,497
253,926
248,421
275,57
262,224
255,564
301,531
259,281
2
1
2
3
3
4
1
Uygundur.
Uygundur.
Uygundur.
Uygundur.
Uygundur.
Uygundur.
Uygundur.
256,282
278,177
236,94
1
2
4
Uygundur.
Uygundur.
Uygundur.
240,615
231,135
1
1
Uygundur.
Uygundur.
ve 208,232
222,144
1
Uygundur.
ve 198,264
251,839
2
Uygundur.
ve 198,264
223,137
2
Uygundur.
ve 197,647(DGS)
246,931
3
Uygundur.
ve 197,647
242,638
3
Uygundur.
ve 227,000
264,747
4
Uygundur.
ve 227,000
230,298
4
Uygundur.
187,477
224,628
1
Uygundur.
220,854
249,249
2
Uygundur.
202,827
220,854
238,919
252,68
3
4
Uygundur.
Uygundur.
Tarım Ekonomisi
252,497
Tarım Ekonomisi
159,099
Tarımsal Yapılar ve 226,125
Sulama
Tarla Bitkileri
230,708
Tarla Bitkileri
230,708
Toprak Bilimi
Bitki Besleme
Ahmet
Toprak Bilimi
AYDOĞDU
Bitki Besleme
Azize DĠNAR
Toprak Bilimi
Bitki Besleme
Bünyamin
Toprak Bilimi
ÜNSAL
Bitki Besleme
Ġsmail ÇINAR
Toprak Bilimi
Bitki Besleme
Semira
Toprak Bilimi
KÜÇÜKOĞLU
Bitki Besleme
Yasemin
Toprak Bilimi
DEMĠRBĠLEK
Bitki Besleme
Özlem
Berna Zootekni
ASLAN
M.
Sezar Zootekni
GÜMÜġ
Onur ÇINAR
Zootekni
Songül
Zootekni
KOCAMAN
M.
Süleyman Gıda Mühendisliği
ACU
227,601
215,411
1
AyĢegül
AYDINLIK
Bahçe Bitkileri
229,532
217,681
2
Nesibe KILIÇ
Bitki Koruma
251,686
239,067
2
Uygun
değildir.
(Öğrencinin
Puanı
YerleĢtirme
Puanından az)
Uygun
değildir.
(Öğrencinin
Puanı
YerleĢtirme
Puanından az)
Uygun
değildir.
(Öğrencinin
Puanı
YerleĢtirme
Puanından az)
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Merkezi Yatay
Geçiş ile Fakültemize müracat eden öğrencilerin başvuru sonuçları
Kesin Kayıt Tarihi : 16-17 Şubat
Download

Fakültemize yapılan yatay geçiş müraacatlarının değerlendirme