HASTA-SAĞLIK ÇALIŞANI
İLETİŞİMİ
İLETİŞİM
Düşünce, bilgi ve görüşlerin
konuşma, yazı ve resim gibi
semboller kullanarak paylaşımı ve
aktarımıdır
ANKARA SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
İLETİŞİM
İki insan birbirinin farkına vardığı
andan itibaren iletişim başlar;
söylediği
söylemediği
yaptığı
yapmadığı
her şeyin anlamı vardır
ANKARA SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
ETKİLİ İLETİŞİMİN AMACI
İletmek istediğimizi karşımızdaki kişiye
amaçladığımız biçimde iletebilmek,
isteneni elde etmek ve beklenen tepkiyi
oluşturmaktır
ANKARA SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
DOKTOR-HASTA İLİŞKİSİ BİR
UZMANLAR ORTAKLIĞIDIR
Doktor konusunda bilgi, beceri ve tecrübe
sahibidir
Başvuran ise herkesten daha çok kendi
yaşantısı, istek ve duyguları konusunda bilgi
ve tecrübe sahibidir
Her ikisi de birbiri için önemlidir, her biri
diğerinde olmayan bilgiye sahiptir ve bu
nedenle “iki yönlü iletişimi geliştirmek
zorundadırlar”
ANKARA SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK PERSONELİ-HASTA İLİŞKİSİ
(1)
“PATERNALİSTİK (BABACIL)YAKLAŞIM”
Genellikle sağlık personeli-hasta ilişkisi
otorite, ana- baba, öğretmen şeklinde
olmuştur
Bu yaklaşımda “geç şuraya sırtını aç, git
şu filmi çektir, ameliyat olacaksın….”
şeklinde emir kipiyle konuşulur
Hastalar sağlık çalışanlarını “ipleri
ellerinde tutan kişiler” olarak algılarlar
ANKARA SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK PERSONELİ-HASTA İLİŞKİSİ
(2)
KATILIMCI YAKLAŞIM
Burada sağlık personeli ve hasta sorunu
beraber çözmeye çalışır. Sağlık personeli
önerilerde bulunur, motive eder ve
cesaretlendirir, birlikte çalışarak sorunları
çözümlerler
İdeal iletişim şekli budur
ANKARA SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
İLETİŞİM

Sözsüz İletişim
Sözel İletişim
ANKARA SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZSÜZ İLETİŞİM
Beden dili
Yüz ifadeleri “güler yüz, göz teması”
Jestler, mimikler
Oturma biçimi
Duruş biçimi
ANKARA SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
HEPİNİZ
GÜLÜMSEYİN!.
NE KADAR SOĞUK
OLURSANIZ OLUN, YİNE DE
SICAK GÖZÜKÜRSÜNÜZ…
ETKİLİ BİR SÖZEL İLETİŞİM
İÇİN
Açık ve doğru mesaj vermek
Saygı duymalı güven vermek
Göz teması kurmak
Beden diline dikkat etmek
Karşılıklı iletişim kurmak
Geri bildirimde bulunmak
Dinlemeyi öğrenmek
Empati kurmak
çok önemlidir
ANKARA SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
SES TONU
Hasta kendisinden bahsederken çok
yüksek ya da anlaşılmayacak kadar
alçak olmayan bir ses tonuyla önemli
noktaları vurgulamasını bilmeli. Ses
tonu karşılıklı olarak huzur ve güven
vermelidir.
ANKARA SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
KARŞILIKLI DİNLEME
Dinleme bir sanattır, gerçek dinleme
konuşmaktan daha zordur, gayret ve
disiplin gerektirir.
DİNLEMENİN YARARLARI
Öğrenmek
Gelişmek geliştirmek
Çatışmaları önlemek
Anlaşmazlıkları çözümlemek
ANKARA SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
“Doğuştan iyi dinleyici olanların sayısı azdır. İyi bir dinleyici olabilmek için;
bilinçli bir çaba ve yeni beceriler öğrenmek gereklidir.” Doğan Cüceloğlu
DİNLEME TÜRLERİ
Görünüşte dinleme
Seçerek dinleme
Savunucu dinleme
Tuzak kurucu dinleme
Yüzeysel dinleme
Etkin dinleme
Empatik dinleme
ANKARA SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
ETKİN DiNLEME
Sağlık personeli-hasta iletişiminde
karşılıklı etkin dinleme çok önemlidir.
Etkin dinleme sayesinde teşhis ve
tedavi aşamaları daha kolay aşılabilir.
ANKARA SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
ETKİN DİNLEME
Bilinçli olarak dinlemedir
Dinleyen konuşanın söylediklerini açarak
geri verir, anlamadığı şeyleri sorar,
anladığından emin olmak için söyleneni
kendi ifadeleri ile tekrar eder böylece
konuşan dinleyenin ne anladığını öğrenir
ANKARA SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
EMPATİK DİNLEME
EMPATİ NEDİR?
Kişinin kendisini karşısındakinin yerine
koyarak ne hissettiğini anlamaya
çalışmasıdır
Kişinin karşısındakinin duygularının
yoğunluğunu ve anlatımını algılama ve
anlama yeteneğidir
Karşımızdaki kişinin dünyayı görüşünü
bir anlık yakalamadır
ANKARA SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
EMPATİK DİNLEME
ANKARA SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
Bir anlaşmazlık olduğunda, muhatabınızın
ayakkabılarını giyerek soruna bakın!”
Kızılderili atasözü
EMPATİK DİNLEME
Göğsü kınalı serçe, gök
gürlemesinden çok
korkar, “gök gürlediğinde
kırk kantar yağım eriyor”
dermiş.
Bir gün birisi demiş ki;
“Sen kendin beş dirhem
gelmezken nasıl oluyor
da kırk kantar yağın
eriyor?”
Bunun üzerine serçe
şöyle karşılık vermiş:
“Herkesin dirhemi de
kantarı da kendine göre”
Serçe masalında
empati
ANKARA SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
EMPATİK DİNLEME
Empatik dinleme sayesinde sağlık
personeli ve hastalar birbirlerini daha iyi
tanır, duygu ve düşüncelerini daha iyi
anlarlar.
ANKARA SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
EMPATİK DİNLEME
Her insanın, hatta her canlının
olaylara kendine özgü bir bakış açısı
vardır. Dışarıdan bakarak bunu
göremeyiz. Kendimizi karşımızdakinin
yerine koyup olaylara onun gözüyle
bakabilirsek onun duygularını,
düşüncelerini anlayabiliriz.
ANKARA SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
(Üstün Dökmen’den)
İDEAL İLETİŞİM
Hastanın ve sağlık personelinin karşılıklı
olarak nazik, açık ve dürüst
davranması yapılacak işleri kolaylaştırır.
Böylece hastanın ve sağlık personelinin
birbirini dinleme olasılığı artar, karşılıklı
olarak bilgi daha kolay aktarılır.
ANKARA SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA
SORULMUŞ;
Eğer siz ya da ailenizin bir
üyesi hizmet almak için bir
kliniğe gelseydiniz ne
beklerdiniz?
SAĞLIK ÇALIŞANLARI BAŞVURANIN
YERİNE KENDİLERİNİ KOYARAK
şu cevapları vermişlerdir.
Temiz, rahat bir kurum
En az sıkıntıyla etkili bir hizmet ve
yöntem seçeneği
Açık, kısa, öz, doğru bilgi
Yeterli ve saygılı personel
Mahremiyet ve güvenilirlik isteriz.
ANKARA SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ
Download

Hasta Hakları İletişim Eğitimi