İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ FORMU
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
1/1
GENEL HÜKÜMLER
1. Akredite Analiz (* işaretli analizler) Ücretleri %10 Akreditasyon payı ilave edilerek hesaplanmıştır.
2. ** Belirtilen numune miktarları standartlar gereğidir, daha az miktarlar söz konusu olduğunda “Numune Kabul” birimiyle irtibata geçilir.
3. Denetim, İthalat ve İhracat amaçlı numunelerin ilgili yönetmelik ve talimatlarına uygun şekilde alınıp gönderilmesi gerekmektedir. Yönetmelik ve
talimatlarına uygun şekilde alınıp gönderilmeyen numuneler, gerekçesi belirtilerek ret edilir.
4. ***Verilen Süreler Mesai Günleri İçin Geçerlidir.
5. Başka analiz ya da analizlerden elde edilecek sonuçların kullanılacağı analizlerde ücret, bu analizlere ait ücretlerin hepsi toplanarak hesap
edilmiştir.(Örn. Kuru maddede Tuzsuz Kül vb. gibi)
6. **** Gıda ve yem numunelerinde hesaplama ile elde edilen sonuçlarda, kullanılan parametrelere göre ücret alınacaktır (Enerji, Karbonhidrat vb. gibi)
7. Enstrümantal cihazlarla aynı anda birden fazla parametrenin sonuç olarak verilmesi durumunda bu analizlerden bir tek ücret alınacaktır.
8. Özel ve Resmi İstek numuneleri ücreti yatırılmadan analize alınmaz. Yalnızca Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından gönderilenler acil numunelerde
numune kabul edilerek bir an evvel analize başlanılır, daha sonra faturanın tahsili yoluna gidilir.
9. Müdürlüğün faaliyet alanı içerisinde olup da listede yer almayan birim fiyatları için Bakanlığımızca belirlenen diğer Döner Sermaye İşletmeleri
listelerindeki birim fiyatları uygulanır.
10. Analiz ücretlerinden KDV alınmamaktadır.
EĞİTİM ÜCRETLERİ
1. Analiz eğitimleri için kişi başı günlük 200,00 TL+KDV ve uygulama esnasında yapılan analizin/analizlerin ücreti alınır.
2. Cihaz eğitimleri ve Kalite eğitimleri için kişi başına günlük 300,00 TL+KDV ücret alınır.
3. Özel Gıda Laboratuvarlarının Genel Numune Kayıt Defterlerinin Onayı (Her 100 sayfa) için 25,00 TL ücret alınır.
4. Özel Gıda Laboratuvarlarının Analiz Detay Defterlerinin Onayı (Her 100 sayfa) için 25,00 TL ücret alınır.
5. Özel Laboratuvarlarca onay için getirilen defterlerin sayfa ve adet miktarlarını bildiren bir dilekçe ile Kuruma başvurmaları gerekmektedir.
* Akredite Analizler
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ FORMU
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
2/2
HESAP NUMARAMIZ: TÜRKİYE HALK BANKASI Antalya Yeni Hal Şubesi TR 08 0001 20095 830000 50 00017
ADRES: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Güneş Mah. Toptancı Hali İçi 07260 Kepez/ANTALYA
Tel: 0 242 3395884-0 242 3393632
Numune Kabul ve Raporlama: 113-114
Döner Sermaye Saymanlığı: 731-741
Fax: 0242 3392325
Web: http://gidalab.tarim.gov.tr/antalya
Not:
1. Numune alma işlemi, müdürlüğümüz faaliyet alanında yer almamaktadır. Ancak büyük orijinal ambalajlı özel istek numuneleri laboratuvarımıza
getirildiği takdirde istenilen analizlere uygun şekilde numune alınarak geri kalanı sahibine iade edilir.
2. Müdürlüğümüzde yapılan analizlerde taşeron firma kullanılmamaktadır.
3. Kurumumuz müşteri ve müşteri temsilcilerinin talepleri durumunda yapılan deneylere diğer müşterilerin haklarını gizli tutarak (diğer müşterilere ait
laboratuar ortamında bulunabilecek numune, rapor, belge vb. kaldırılmak suretiyle) ve KYS-FR-85 Kurum Dışı Kişilerin Yönetime Taahhütü Formu
imzaltılarak tanık olmasına izin verir.
4. Müşteri talebi doğrultusunda kurumumuza gelen numunenin bir miktarını müşteriye vererek başka laboratuvarda tekrarlatması için numune
hazırlanmasına imkan sağlar.
5. Müşteri tarafından yazılı olarak istenmesi ve ücretin ödenmesi şartı ile ayrılan şahit numune kurumumuz tarafından referans bir laboratuvara
gönderilebilir.
6. Kalan numunelerin ve şahit numunelerin saklama sürelerinin belirlenmesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıdanın Resmi Kontrolü Ve İdari
Yaptırımlar Prosedürüne göre hareket edilir.
* Akredite Analizler
BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
ANALİZİN ADI
GDO Tarama Testi
GDO
Tip
Tayini
Analizi (Her Bir Gen
Bölgesi İçin) (Event
Spesifik) (GDO Pozitif
Çıkması
durumunda
yapılmaktadır.)
Ette Tür Tayini (Real
Time PCR ile domuz,
koyun, keçi, sığır, at,
hindi, tavuk tür tayini)
Ette Tür Tayini (
domuz,
sığır,
tek
tırnaklı, kanatlı)
* Akredite Analizler
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
1/1
UYGULANAN
ANALİZ
ANALİZ
METOT KAYNAĞI
NUMUNE MİKTARI**
MATERYAL
SÜRESİ*** FİYATI (TL)
*İşlenmiş
ve REAL TIME PCR, ISO 21569, Tohumlar ve dane yemler için: 10.000
Dane/Tohum sayısına karşılık gelen
İşlenmemiş Gıda, Yem, ISO24276
Tohum Numuneleri
ağırlık (g). Diğer gıda ve yemlerde
1-2
990,00
orijinal ambalajında steril koşullarda
(500 g - mL).
İşlenmiş ve İşlenmemiş Eurofins GeneSpin DNA Tohumlar ve dane yemler için: 10.000
Gıda, Yem, Tohum Ekstraksiyonu ile Eurofins Dane/Tohum sayısına karşılık gelen
Numuneleri
GeneScan GMOIdent RT ağırlık (g). Diğer gıda ve yemlerde
(IPC) Roundup Ready™ Soy; orijinal ambalajında steril koşullarda
2-5
300,00
Event Bt11 Corn; Bt176 Corn; (500 g/mL).
(IPC) Event MON810 Corn ve
(IPC) Event T25 Corn Kit
Metotları
İşlenmiş ve İşlenmemiş Eurofins GeneScan DNAnimal Orijinal ambalajında steril koşullarda
Gıdalarda
Ident Beef; Goat; Horse; (500 g/mL).
1-2
345,00
Lamb; Pork; Chiken ve
Turkey Kit Metotları
İşlenmemiş Gıdalarda
AGİD
(Agar
Jel Orijinal ambalajında steril koşullarda
İmmünodifüzyon)
Metodu. (500 g/mL).
Prof. Dr. Turan İNAL, Besin
3
75,00
Hijyeni, Hayvansal Gıdaların
Sağlık Kontrolu; İstanbul1992.
BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
UYGULANAN
MATERYAL
Bitki Spesifik Gen İşlenmiş ve İşlenmemiş
Gıda
ve
Yem
Testi (Soya Araması)
Numuneleri
İşlenmiş ve İşlenmemiş
Bitki Spesifik Gen Gıda
ve
Yem
Testi (Mısır Aranması) Numuneleri
ANALİZİN ADI
* Akredite Analizler
METOT KAYNAĞI
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
NUMUNE MİKTARI**
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
2/2
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ*** FİYATI (TL)
Eurofins GeneScan SPECIES Orijinal ambalajında steril koşullarda
IDENT RT IPC (LR/HR) Soy (500 g/mL).
1-2
900,00
Eurofins GeneScan MasterMix Orijinal ambalajında steril koşullarda
RT (LR) Corn Species
(500 g/mL).
1-2
900,00
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
ANALİZİN ADI
UYGULANAN MATERYAL
METOT KAYNAĞI
1000 Tane Ağırlığı
1000 Tane Ağırlığı ( KM )
Ağırlık Kontrolü
Net Ağırlık
Brüt Ağırlık
Tahıl, Baklagil, Malt
Tahıl, Baklagil, Malt
TST EN ISO 520/2014
TST EN ISO 520/2014
Yumurta
Ambalajlı Gıda Maddeleri
Net Ağırlık
Ambalajlı Gıda Maddeleri
TS 1068 / 2009
T.K.B. Gıda Maddeleri Muayene
ve Analiz Metodları
T.K.B. Gıda Maddeleri Muayene
ve Analiz Metodları
TS 3076/2001
Arduvaz Görünümlü çekirdek
Asitte Çözünmeyen Kül
Asitte Çözünmeyen Kül
Asitte Çözünmeyen Kül (KM)
Asitte Çözünmeyen Kül
Asitte Çözünmeyen Kül
Asitte Çözünmeyen Kül
HCl'de Çözünmeyen Kül
HCl'de Çözünmeyen Kül
HCl'de Çözünmeyen Kül
Askıda Katı Madde
Benek Sayısı
Bozuk tane
Bozuk tane
Bozuk tane
Bozuk tane
* Akredite Analizler
Baharatlar, Susam Tohumu
Çay
Kahve (Çiğ çekirdek, Öğütülmüş)
Öğütülmüş Kakao
Meyve ve Sebze Mam., Fındık İçi,
Buğday, Pirinç Unu, Büsküvi
Hayvan Yemleri, Mısır Kepeği,
Mısır Gluteni, Mısır Silajı, Buğday
Kepeği
Yağlı Tohum Küspeleri
Su
İrmik
Arpa
Ayçiçeği Çekirdeği-Çerezlik
Ayçiçeği Tohumu
Kolza
NUMUNE
MİKTARI**
1 kg
1 kg
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
1/1
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ*** FİYATI(TL)
1
25,00
1
57,00
Orj. Ambalaj
Orj. Ambalaj
1
1
25,00
25,00
Orj. Ambalaj
1
25,00
500 g
2
25,00
TS 2133 ISO 933 / 2001
TS 1566 ISO 1577 / 2001
TS 3117 / 2010
TS 3076-1 / 2001
TS 1128 ISO 763 / 2000
TS 2383/ 2010
YEM KANUNU
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
1
1
1
1
1
1
1
85,00
117,00
85,00
85,00
85,00
116,00
116,00
TS ISO 735 / 2010
Gravimetrik
TS 2283 / 2012
TS 4078 / 2010
TS 12714 / 2001
TS 309 / 2005
TS 4670 / 1985
100 g
1
2
1
1
1
1
1
116,00
60,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
500 g
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
ANALİZİN ADI
Bozuk tane
Bozuk tane
Bozuk tane
Bozuk tane
Bozuk tane
Canlı veya ölü böcek veya böcek
parçaları, kemirici hayvan
kalıntıları.
Böcek Aranması
Böcek yenikli, çimlenmiş, isli,
yabancı tat ve kokulu çekirdek
sayısı
Böcek, kemirici hayvan ve
bunların kalıntıları aranması
Brix
Canlı veya ölü böcek / böcek
parçaları aranması
Çürük çekirdek
Çürük Çekirdek, Küflü Çekirdek
ve Yabancı Madde Miktarı
Diğer Çeşitlerin Tayini
Diğer Çeşitlerin Tayini
Diğer Çeşitlerin Tayini
Diğer Çeşitlerin Tayini
Diğer Çeşitlerin Tayini
Yabancı Tohum Tayini
* Akredite Analizler
UYGULANAN MATERYAL
METOT KAYNAĞI
NUMUNE
MİKTARI**
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
2/2
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ*** FİYATI(TL)
1
25,00
1
25,00
1
25,00
1
25,00
1
25,00
1
25,00
Kuru Fasulye
Mısır
Nohut
Soya Fasulyesi
Susam
Çekirdek Kakao
TS 141 / 2008
TS 3415 / 2010
TS 142 / 2008
TS 308 / 2011
TS 311 / 2005
TS 3076-2 ISO 2451 / 2001
İncir Ezmesi
Çiğ Çekirdek Kahve
TS 542 / 1989
TS 3117 / 2010
1 kg
1 kg
1
1
25,00
25,00
Çekirdek Kakao
TS 3076-2 ISO 2451 / 2001
1 kg
1
25,00
100 ml
1 kg
1
1
25,00
25,00
Arı Şurubu
Kahve
Kahve (Çiğ Çekirdek)
TS 3117 / 2010
TS 3117 / 2010
1 kg
1 kg
1
1
25,00
25,00
Arpa
Kuru Fasulye
Nohut
Tahıllar
Kolza
TS 4078 / 2010
TS 141 / 2008
TS 142 / 2008
TS 2974 / 2014
TS 4670 / 1985
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1
1
1
1
1
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
ANALİZİN ADI
Doldurma Oranı Tayini
Doldurma Oranı Tayini
Doldurma Oranı Tayini
UYGULANAN MATERYAL
METOT KAYNAĞI
Bezelye Konserve
TS 382 / 2011
Cam Kaplarda Muhafaza Edilen
TKB Gıda Maddeleri Muayene ve
Tüm Gıda Maddeleri
Analiz Metodları
Doldurma Oranı Tayini
Mantar Konserve, Portakal Suyu,
TS 2664 / 2007
Domates Salçası, Zeytin,
Barbunya Pilaki, Yaprak
Konserve, Vişne Konserve
Dondurulmuş Etlerin Çözünmesiyle Ortaya Çıkan Su Miktarı Tayini
Dondurulmuş Etlerin
Beyaz Etler
TS 8057 / 2014
Çözülmesinde Ortaya Çıkan Su
Oranı
Dondurulmuş Etlerin
Kırmızı Etler
TS 6160 / 2014
Çözülmesinde Ortaya Çıkan Su
Oranı
Ekmek 13 Adet Net Ağırlık
m13
Ekmek
TS 5000/2010
Ekmek
TS 5000/2010
m8
Ekmek
TS 5000/2010
m10
Ekmek
TS 5000/2010
m11
Ekmek
TS 5000/2010
Ortalama Net Ağırlık
Ekmek
TS 5000/2010
m3
Ekmek
TS 5000/2010
m2
Ekmek
TS 5000/2010
m3
Ekmek
TS 5000/2010
m4
Ekmek
TS 5000/2010
m5
Ekmek
TS 5000/2010
* Akredite Analizler
NUMUNE
MİKTARI**
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
3/3
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ*** FİYATI(TL)
Orj. Ambalaj
Orj. Ambalaj
1
1
25,00
25,00
Orj. Ambalaj
1
25,00
1 kg
2
40,00
1 kg
2
40,00
1
1
1
1
1
1
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
ANALİZİN ADI
UYGULANAN MATERYAL
METOT KAYNAĞI
m6
m7
m9
m12
m1
Elek Altı Tayini
Elek Üstü Tayini
Elek Üstü Tayini
Elektriksel İletkenlik
Et-Kemik Unu Aranması
Haşere Zararı Görmüş Tane
Hava Boşluğu Tayini
Ekmek
Ekmek
Ekmek
Ekmek
Ekmek
Un
Un
Pirinç Unu
Bal
Yemler
Tahıllar
Yumurta
TS 5000/2010
TS 5000/2010
TS 5000/2010
TS 5000/2010
TS 5000/2010
TS 4500 / 2010
TS 4500 / 2010
TS 2639 / 1977
Int. Honey Com. / 2002
Mikroskobik
TS 2974 / 2014
TS 1068 / 2009
Hektolitre Ağırlığı Tayini
Kalburaltı Oranı
Keçi ve Piç Oranı
Kırık Tane
Kırık Tane
Kırık Tane
Kırık Tane
Kırık Tane
Kırık Tane
Kırık Tane
Kırık Tane
Kırık Tane
Kırık ve Cılız Tane
Kırılma İndisi
Tahıl
Nohut
Nohut
Arpa
Çekirdek Kakao
Karabiber
Kuru Fasulye
Mercimek
Mısır
Nohut
Pirinç
Tahıl
Hayvansal-Bitkisel Katı ve Sıvı
NUMUNE
MİKTARI**
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
4/4
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ*** FİYATI(TL)
500 g
500 g
500 g
100 g
200 g
1 kg
10 adet
1
1
1
1
1
1
1
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
28,00 (Her 10
TS EN ISO 7971-1-2-3/2012
TS 142 / 2008
TS 142 /2008
1 kg
1 kg
500 g
1
1
1
25,00
25,00
25,00
TS 4078 / 2010
TS 3076-2 ISO 2451 / 2001
TS 2290 ISO 959-1 / 2000
TS 141 / 2008
TS 143 / 2008
TS 3415 / 2010
TS 142 / 2008
TS 2408 / 2003
TS 2974 / 2014
TS 4960 EN ISO 6320 / 2004
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
Yumurta için)
* Akredite Analizler
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
ANALİZİN ADI
UYGULANAN MATERYAL
METOT KAYNAĞI
NUMUNE
MİKTARI**
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
5/5
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ*** FİYATI(TL)
Yağlar
Kuru Madde Tayini
Kurutma kaybı
Kuru Madde Miktarı
Kuru Madde Miktarı
Kuru Madde Miktarı
Kuru Madde Miktarı
Kuru Madde Miktarı
Kuru Madde Miktarı
Kuru Madde Miktarı
Kuru Madde Miktarı
Kuru Madde Miktarı
Kuru Madde Miktarı
Kuru Madde Miktarı
Kuru Madde Miktarı
Kuru Madde Miktarı
Kuru Madde Miktarı
Kuru Madde Miktarı
Kuru Madde Miktarı
* Akredite Analizler
Toz Şeker
Peynirler
*Nişasta
Yoğurt
Tereyağı
Et ve Et Ürünleri
Bal
Çekirdek Kakao, Öğütülmüş
Kakao
Çiğ Çekirdek ve Öğütülmüş
Kahve
Çocuk Mamaları ve Hazır kuru
Çorba
Ekmek Mayası
Yem ve Yem Ham Maddeleri,
Polen, Et Kemik Unu
Tuz
*Tahıllar,Baklagiller, Pirinç Unu,
Tel Kadayıf, İrmik, Makarna,
Soya unu, Tarhana, Mercimek
Unu
*Ekmek, Yufka
Çay
İç Fındık, İşlenmiş İç Fındık
TS 861/2007
TS EN ISO 5534 / 2006
TS 1252 EN ISO 1666 / 2001
TS 1330 / 2006
TS 1331 / 1995
TS 1743 ISO 1442 / 2001
TS 3036 / 2010
TS 3076-1 / 2001
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
1
1
1
1
1
1
1
1
32,00
32,00
35,20
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
TS 3117 / 2010
100 g
1
32,00
TS 3190 / 2010
100 g
1
32,00
TS 3522 / 1992
TS 6318 / 1989
100 g
100 g
1
1
32,00
32,00
TS 933 / 2003
TS EN ISO 712 / 2012
100 g
100 g
1
1
32,00
35,20
TS 5000 / 2010
TS 1561 / 1990
TS 3075 / 2012
250 g
100 g
100 g
1
1
1
35,20
32,00
32,00
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
ANALİZİN ADI
Kuru Madde Miktarı
Kuru Madde Miktarı
Kuru Madde Miktarı
Yağsız Kuru Madde Miktarı
Yağsız Kuru Madde Miktarı
Yağsız Kuru Madde Miktarı
Yağsız Kuru Madde Miktarı
Kuru Madde Miktarı
Toplam Kusurlu Tane (Yabancı
T.+Kırık T. +Zarar G.T.)
Küflü Tane
Kül Miktarı Tayini
Kül Miktarı Tayini
Kül Miktarı Tayini (KM ‘ de)
Ham Kül Miktarı Tayini
Kül Miktarı Tayini
Kül Miktarı Tayini(KM ‘ de)
Kül Miktarı Tayini
* Akredite Analizler
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
6/6
Çikolata
Cezerye
Şarap, Bira
Dondurma
Yoğurt
Tereyağı, Süt Kreması,Süt
Kaymağı
Çiğ Süt, UHT Süt, Ayran,
Ayran, Çiğ Süt, UHT Süt, Krema
Tahıl
TS 7800 / 2010
TS 9131 / 1991
TS 522 / 1976
TS 4265 / 2013
TS 1330 / 2006
TS 1331 / 1995
NUMUNE
MİKTARI**
100 g
100 g
250 ml
100 g
100 g
100 g
TS 1018 / 2002
TS 1018 / 2002
TS 2974 / 2014
100 g
100 g
500 g
2
1
1
64,00
32,00
25,00
Kakao (Çekirdek)
TS 3076-2 ISO 2451 / 2001
500 g
1
25,00
*Tahıl ve Öğütülmüş Tahıl
Ürünleri, Ekmek, Büsküvi,
Baklagiller ve Mamülleri
*Tahıl ve Öğütülmüş Tahıl
Ürünleri, Ekmek, Büsküvi,
Baklagiller ve Mamülleri
Hayvan Yemi, Yem Katkı Mad.
Mısır Kepeği, Mısır Silajı, Mısır
Gluteni, Pancar Posası,
KuşYemi,Polen
Küspe (Yağlı Tohum Küspeleri)
Kahve (Çiğ Çekirdek ve
Öğütülmüş)
Kakao (Çekirdek ve Öğütülmüş)
TS EN ISO 2171 / 2010
100 g
1
66,00
TS EN ISO 2171 / 2010
100 g
1
101,20
TS ISO 5984/ 2009
100 g
1
48,00
TS 921 / 1971
TS 3117 / 2010
100 g
100 g
1
1
48,00
92,00
TS 3076-1 / 2001
100 g
1
60,00
UYGULANAN MATERYAL
METOT KAYNAĞI
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ*** FİYATI(TL)
1
32,00
1
32,00
1
32,00
2
64,00
2
64,00
2
122,00
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
ANALİZİN ADI
Kül Miktarı Tayini
Kül Miktarı Tayini
Kül Miktarı Tayini
Kül Miktarı Tayini
Kül Miktarı Tayini
Kül Miktarı Tayini (KM ' de)
Kül Miktarı Tayini
Kül Miktarı Tayini
Kül Miktarı Tayini (Tuz Hariç
KM )
Kül Miktarı Tayini (Tuz Hariç)
Meyve Ağırlığı Oranı
Meyve Ağırlığı Oranı
Meyve Ağırlığı Oranı
Meyve Ağırlığı Oranı
Badem Miktarı Tayini
Kuru Meyve Ağırlığı Oranı
Okside Olmamış Parça Oranı
Siyah Çayda Okside Olmamış
Parça Oranı
Organik Madde
Organoleptik Analiz
Organoleptik Analiz
* Akredite Analizler
UYGULANAN MATERYAL
METOT KAYNAĞI
Süt ve Süt Mamülleri
Et ve Et Mamülleri
Meyve-Sebze ve Mamülleri
Yenilebilir Kazein ve Kazeinatlar
Baharatlar, Anason, Bal, Fındık
Ezmesi, Susam Tohumu
Çay
Pekmez, Çikolata, Akide Şekeri ,
Tahin Helvası,
Şarap, Bira
Ekmek, Yufka, Pizza
A.O.A.C 920-108/2000
TS 1746 ISO 936 / 2001
TS 4888 / 1986
Türk Gıda Kodeksi 2002 / 18
TS 2131 ISO 928 / 2001
NUMUNE
MİKTARI**
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
7/7
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ*** FİYATI(TL)
1
60,00
1
60,00
1
60,00
1
60,00
1
60,00
TS 1564 / 1990
TS 3792 / 2008
100 g
100 g
1
1
92,00
60,00
100 g
250 g
1
1
60,00
124,00
Ekmek, Yufka, Pizza
TS 522 / 1976
TS 5000 / 2010, TS EN ISO 2171 /
2010
TS EN ISO 2171 / 2010
1
92,00
Lokum
Akide Şekeri
Reçeller
Badem Şekeri
Lokum
TS 8444 / 2006
TS 7780 / 1990
TS 3958 / 2010
TS 5230 / 1987
TS 8444 / 2006
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
1
1
1
1
1
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
Siyah Çay
TS 4600 ISO 3720 / 2003
500 g
1
25,00
550 C de 4 saat süre ile yakılması
sonucu elde edilen değerdir.
TS ISO 5984 / 2009
100 g
1
48,00
Genel gıda ürünleri
TS 3707 ISO 5492 / 2014
6 adet/500 g
1
50,00
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
ANALİZİN ADI
Organoleptik Analiz
Organoleptik Analiz
Organoleptik Analiz
Organoleptik Analiz
Organoleptik Analiz
Organoleptik Analiz
Organoleptik Analiz
Organoleptik Analiz
Organoleptik Analiz
pH Tayini
pH Tayini
pH Tayini
pH Tayini
pH Tayini
pH Tayini
pH Tayini
pH Tayini
Rengi daha koyu olan ceviz içi
Rutubet Tayini
* Akredite Analizler
UYGULANAN MATERYAL
METOT KAYNAĞI
Sarımsak
Karabiber
İncir Ezmesi
Peynir
Süt (Pastörize)
Süt (UHT)
Nohut
Badem
Yumurta
TS 1131 / 2008
TS 2290 ISO 959-1 / 2000
TS 542 / 1989
TS 591 / 2013
TS 1019 / 2002
TS 1192 / 2001
TS 142 / 2008
TS 1278 /2006
Et ve Et Ürünü Çeşitleri
Bira
Çözünebilir Kahve
Arı Şurubu, Meyve ve Sebze
Ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri,
Mayonez, Yem ve Yem Katkı
Mad.
Peynir
Pekmez
Zeytin
Ceviz
TS 3136 ISO 2917 / 2002
TS 2259 / 2012
TS 5389 / 2010
TS 1728 ISO 1842 / 2001
TS 591 / 2013
TS 3792 / 2008
TS 774 / 2003
TS 1276 / 2006
NUMUNE
MİKTARI**
6 adet/500 g
6 adet/500 g
6 adet/500 g
6 adet/500 g
6 adet/500 g
6 adet/500 g
6 adet/500 g
6 adet/500 g
6 adet/500 g
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
8/8
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ*** FİYATI(TL)
1
50,00
1
50,00
1
50,00
1
50,00
1
50,00
1
50,00
1
50,00
1
50,00
100 g
100 ml
100 g
100 ml/100 g
1
1
1
1
25,00
25,00
25,00
25,00
100 g
100 ml
100 g
250 g
1
1
1
1
25,00
25,00
25,00
25,00
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
ANALİZİN ADI
UYGULANAN MATERYAL
METOT KAYNAĞI
NUMUNE
MİKTARI**
100 g
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
9/9
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ*** FİYATI(TL)
2
35,20
Rutubet Tayini
*Tahıllar (Mısır hariç)
TS EN ISO 712 / 2012
Rutubet Tayini
*Pirinç Unu, İrmik, Soya Unu,
Mercimek Unu, Nohut
TS EN ISO 712 / 2012
100 g
2
35,20
Rutubet Tayini
Mısır, Tel Kadayıf, Tarhana,
Makarna,
Yem ve Yem Ham Maddeleri,
Polen, Et Kemik Unu (Sıvı
numuneler Hariç)
Kahve (Çiğ Çekirde, Öğütülmüş)
Kakao (Çekirdek, Öğütülmüş)
Ekmek, Yufka
Et ve Et Ürünleri
Peynirler, Zeytin ve Zeytin Ezmesi
Tereyağı
Yoğurt
Bal
Çay
Tuz
Çocuk Maması ve Hazır kur.
Çorba
Baklagiller
İç Fındık, İşlenmiş İç Fındık
Ekmek Mayası
Cezerye
Çikolata
Nişasta
Ceviz
TS EN ISO 712 / 2012
100 g
2
32,00
YEM KANUNU
100 g
2
32,00
TS 3117 / 2010
TS 3076-1 / 2001
TS 5000 / 2010
TS 1743 ISO 1442 / 2001
TS EN ISO 5534 / 2006
TS 1331 / 1995
TS 1330 / 2006
TS 3036 / 2010
TS 1562 / 1990
TS 933 / 2003
TS 3190 / 2010
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
TS EN ISO 712 / 2012
TS 3075 / 2012
TS 3522 / 1992
TS 9131 / 1991
TS 7800 / 2010
TS 1252 EN ISO 1666 / 2001
TS 1275/ 2006
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
2
2
2
2
2
2
2
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
Rutubet Tayini
Rutubet Tayini
Rutubet Tayini
Rutubet Tayini
Rutubet Tayini
Rutubet Tayini
Rutubet Tayini
Rutubet Tayini
Rutubet Tayini
Rutubet Tayini
Rutubet Tayini
Rutubet Tayini
Rutubet Tayini
Rutubet Tayini
Rutubet Tayini
Rutubet Tayini
Rutubet Tayini
Rutubet Tayini
Rutubet Tayini
* Akredite Analizler
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
ANALİZİN ADI
UYGULANAN MATERYAL
Rutubet Tayini (Toluen Metodu)
Rutubet ve Uçucu Madde Tayini
Rutubet ve Uçucu Madde Tayini
Baharatlar
Çözünebilir Kahve
Yağlı Tohumlar, Ceviz, Hindistan
Cevizi
Yağlı Tohum Küsperleri, Kolza
Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı
Yağlar
İç Ceviz
Kabuklu Ceviz
Sarımsak
Rutubet ve Uçucu Madde Tayini
Rutubet ve Uçucu Madde Tayini
Sınıflandırma
Sınıflandırma
Sınıflandırma
Sınıflandırma
Siyah Leke Tayini
Elma Kurusu
Domates-Biber Salçası, Domates
suyu
Su Miktarı Tayini
Bitkisel Margarin
Suda Çözünen/Çözünmeyen Kül Miktarı
Suda Çözünen Kül Miktarı
Kahve (Çiğ Çekirdek ve
Öğütülmüş)
Suda Çözünen Kül Miktarı
Çay
(Toplam Küle Göre KM'de)
Suda Çözünmeyen Kül Miktarı
Baharatlar
Suda Çözünmeyen Katı Madde Tayini
Suda Çözünmeyen Katı Madde
Bal
Tayini
Suda Çözünmeyen Katı Madde
Tuz
Tayini
Suda Çözünür Kuru Madde
* Akredite Analizler
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
10/10
TS 2134 / 1987
TS 5389 / 2010
TS 1632 EN ISO 665 / 2001
NUMUNE
MİKTARI**
250 g
100 g
100 g
TS ISO 771 / 2008
TS 1607 EN ISO 662 / 1999
100 g
100 g
1
1
25,00
25,00
TS 1276 / 2006
TS 1275 / 2006
TS 1131 / 2008 ve Dış Tic. Tebliği
2009/40
TS 3688/2002
TS 1466 / 2008
500 g
500 g
500 g
1
1
1
32,00
32,00
32,00
500 g
500 g
1
1
25,00
25,00
TS 2812 / 1991
100 g
1
32,00
TS 3117 / 2010
100 g
2
108,00
TS 1565 / 1990
100 g
2
140,00
TS 2132 / 1987
100 g
2
108,00
TS 3036/2010
100 g
1
25,00
1
25,00
METOT KAYNAĞI
TS 933 /2003
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ*** FİYATI(TL)
2
48,00
1
25,00
1
25,00
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
ANALİZİN ADI
Tayini (Refraktometrik
Yöntem)
Suda Çözünen Kuru Madde
Miktarı Tayini (Refraktometrik
Yöntem)
Suda Çözünür Katı Madde
Miktarı Tayini (Refraktometrik
Yöntem)
Suda Çözünürlük Tayini
Su Ekstraktı Tayini (KM)
Suda Çözünen Madde (KM'de)
Süzme Ağırlığı
Süzme Ağırlığı Oranı Tayini
Tane Sayısı Tayini
Toplam Toz Çay Miktarı
Tortu Tayini
Tortu Tayini
Yabancı Madde
Yabancı Madde
Yabancı Madde
Yabancı Madde
Yabancı Madde
Yabancı Madde
Yabancı Madde
* Akredite Analizler
UYGULANAN MATERYAL
METOT KAYNAĞI
NUMUNE
MİKTARI**
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
11/11
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ*** FİYATI(TL)
Domates Salçası, Ketçap, Sos,
Sıvı Gıda Maddeleri, Sirke,
Kestane Şekeri, Gazlı Alkolsüz
İçecekler
Meyve ve Sebze Mamulleri, Biber
Salçası,
TS 1466 / 2008
100 g/100 ml
1
25,00
TS 4890 / 1986
100 g
1
25,00
Çözünebilir Kahve
Çay
Kahve (Çiğ Çekirdek ve
Öğütülmüş)
TS 5389 / 2010
TS ISO 9768 / 2003
TS 3117 / 2010
100 g
100 g
100 g
1
1
1
25,00
57,00
57,00
1
Konserve
Zeytin
Çay
Şarap
Bitkisel Yağlar
TS 2664 / 2007
TS 774 / 2003
TS 4600 / 2003
TS 522 / 1976
TS 894 / 2004
Yumurta
Nohut
Ayçiçeği Tohumu
Baharatlar, Anason , Çam Fıstığı
Biber Salçası
Çeltik
TS 1068/2009
TS 142 / 2008
TS 309 / 2005
TS EN ISO 927/ 2010
TS 7896 / 1990
TS 3997 / 2013
Orj. Ambalaj
500 g
500 g
Orj. Ambalaj
500 ml
1
1
1
1
25,00
25,00
25,00
25,00
48,00
48,00
10 adet
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
1
1
1
1
1
1
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
ANALİZİN ADI
Yabancı Madde
Yabancı Madde
Yabancı Madde
Yabancı Madde
Yabancı Madde
Yabancı Madde
Yabancı Madde
Yabancı Madde
Yabancı Madde
Yabancı Madde
Yabancı Madde
Yabancı Madde
Yabancı Madde
Yabancı Madde
Yabancı Madde
Yabancı Madde
Yabancı Madde
Yabancı Madde
Yabancı Madde
Yabancı Madde
Yabancı Madde
Yabancı Madde
Yabancı Madde
Yasaklı Madde
* Akredite Analizler
UYGULANAN MATERYAL
Çözünebilir Kahve
Domates Salçası
İrmik
Karabiber
Kakao (Çekirdek)
Kekik
Kolza
Kuru Fasulye
Kuş Yemi
Mercimek
Mısır
Nohut, Yerfıstığı (Kabuklu ve İç),
Kabak Çekirdeği
Pamuk Tohumu Küspesi
Pirinç
Soya Fasulyesi Unu
Tahıl, malt dahil
Yağlı Tohumlar
Ceviz
Cips
Ekmek
Çorba
Süt (UHT)
Süt (Pastörize)
Karma Yemler, Yağlı Tohum
Küspeleri
METOT KAYNAĞI
TS 5389 / 2010
TS 1466 / 2008
TS 2283 / 1976
TS 2290 ISO 959-1 / 2000
TS 3076-2 / 2001
TS 3786 / 2002
TS 4670 / 1985
TS 141 / 2008
TS 487 / 1983
TS 143 / 2008
TS 3415 / 2010
TS 142 / 2008
TS 315 / 2003
TS 2408 / 2003
TS 9779 / 2010
TS 2974 / 2014
TS 2947 EN ISO 658 / 2005
TS 1276 / 2006
TS 3628 / 2011
TS 5000 / 2010
TS 11342 / 1994
TS 1192 / 2001
TS 1019 / 2002
Mikroskobik
NUMUNE
MİKTARI**
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
12/12
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ*** FİYATI(TL)
1
25,00
1
25,00
1
25,00
1
25,00
1
25,00
1
25,00
1
25,00
1
25,00
1
25,00
1
25,00
1
25,00
1
25,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
ANALİZİN ADI
Yoğunluk
Bağıl Yoğunluk
Yoğunluk
Bağıl Yoğunluk
Zarar Görmüş Tane
Zarar Görmüş Tane
SU ANALİZLERİ
Tat, Koku
pH
Elektriksel İletkenlik
Renk
Bulanıklık
Amonyak
Amonyum
Amonyak Azotu
Fosfat
Fosfat
Orto fosfat
Orto fosfat
Flor
Flor
Serbest Klor
KOİ
BOİ
Nitrat
* Akredite Analizler
UYGULANAN MATERYAL
METOT KAYNAĞI
NUMUNE
MİKTARI**
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
13/13
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ*** FİYATI(TL)
Arı Şurubu
Arı Şurubu
Ayçiçekyağı
Gravimetrik
Gravimetrik/Volumetrik
TS 894/1970
250 ml
250 ml
250 ml
1
1
1
25,00
25,00
25,00
Tahıllar
TS 2974 / 2014
500 g
1
25,00
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
TS 266 / 2005
TS ISO 10523 / 2013
TS 9748 EN 22888 / 1996
Fotometrik
Fotometrik
Fotometrik
Fotometrik
Fotometrik
Fotometrik
İyon Kromotografisi
Fotometrik
İyon Kromotografisi
Fotometrik
İyon Kromotografisi
Fotometrik,
Fotometrik
AOAC 1984 33.019
Fotometrik
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
1000 ml
50 ml
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
50,00
25,00
25,00
25,00
25,00
28,00
65,00
50,00
60,00
145,00
60,00
145,00
60,00
145,00
40,00
90,00
75,00
60,00
FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
ANALİZİN ADI
Nitrat
Nitrit
Nitrit
Sülfat
Sülfat
* Akredite Analizler
UYGULANAN MATERYAL
Su
Su
Su
Su
Su
METOT KAYNAĞI
İyon Kromotografisi
Fotometrik
İyon Kromotografisi
Fotometrik
İyon Kromotografisi
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
NUMUNE
MİKTARI**
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
14/14
ANALİZ
ANALİZ
SÜRESİ*** FİYATI(TL)
1
145,00
1
60,00
1
145,00
1
60,00
1
145,00
KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
ANALİZİN ADI
Amonyak Miktarı
Asetilmetil karbinol
Asitlik
Asitlik (oleik asit cins.)
Asitlik (laktik asit cins.)
Asitlik(tartarik as. cins)
Asitlik
Asitlik (asetik asit cins.)
Asitlik
Asitlik (laktik asit cins.)
Asitlik (sitrik asit cins.)
Asitlik ( ekstrakte yağda oleik asit cins.)
Asitlik ( H2SO4 cins. ) KM' de
Asitlik (laktik asit)
Asitlik (laktik asit cins.)
Asitlik (laktik asit cins.)
Asitlik (olek asit cins.)
Azot
Azotsuz Öz Madde
Bitkisel Yağ Aranması
Bitkisel Yağ Aranması
Çözünmeyen Safsızlıklar
Düşme Sayısı
Ekstrakte Edilen Yağ Miktarı
Ekstrakte Edilen Yağda Asitlik (oleik asit
* Akredite Analizler
UYGULANAN
MATERYAL
Et Türleri-Balık
Sirke
Bal
Bitkisel Yağlar
Peynir
Şarap
Un
Sirke
Meyve Sebze
Süt Krema Ayran
Salça
Tahin Margarin Helva
Un ve Unlu Mamüller
Tereyağı
Bira
Yoğurt
Bikisel Margarin
Yem Ve Gıda
Yem Ve Hammadeleri
Süt Mamülleri
Tereyağı, Süt Kreması
Zeytin Yağı
Un
Tahin
Bisküvi Baharat
METOT KAYNAĞI
NUMUNE
MİKTARI**
EC 2074/2005
TS 1880 EN 13188 MART 2003
TS13360 MART 2008
TS EN ISO 660 OCAK 2010
TS 591 MART 2006
TS 522 OCAK 1976
TS 6179 MART 2001
TS 1880 MART 2003
TS 1125 MART 2002
TS 1018 NİSAN 2002
TS1125 MART 2002
TS 1605 NİSAN 1997
TS 6179 MART 2001
TS 1332 MART 1997
AOAC 1984 - 10. 039
TS 1330 NİSAN 2006
TS EN ISO 660 OCAK 2010
AOAC 2011 - 968.06
RG 14987 AĞUSTOS 1974
TGK 2010/36
TGK 2010/36
TS 1608 MART 2003
TS ISO3093 -2010
TS 2590 NİSAN 2006
TS 1605 NİSAN 1997
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
1/1
ANALİZ
SÜRESİ**
*
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
ANALİZ
FİYATI (TL)
60,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
64,00
32,00
32,00
32,00
32,00
75,00
****
190,00
150,00
60,00
48,00
48,00
80,00
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
2/2
NUMUNE
MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ**
*
ANALİZ
FİYATI (TL)
KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
ANALİZİN ADI
cins.)
Ekstrakte Edilen Yağda Asitlik (oleik asit
cins.)
Ekstrakte Edilen Yağda Peroksit Sayısı
Erusik Asit
Etanol
Eterde Çözünmeyen Madde
Gluten
Gluten ( KM'de )
Hacmen Alkol
Hacmen Alkol
Ham Protein
Ham Selüloz
Ham Yağ
Hidrojen peroksit
Homojenizasyon
İyot Sayısı
Karbondioksit
Karbondioksit
Karbonhidrat
* Akredite Analizler
UYGULANAN
MATERYAL
METOT KAYNAĞI
Tahin Helvası, Kek
TS 1605 NİSAN 1997
100 -500 G
1-5
80,00
Gıda Maddeleri
Kolza Bitkisel Yağlar
Meyveli İçecek (GC)
TS 4964 ŞUBAT 2004
TGK 2010/36
CONSLEG R 2870/2000 MOD2011
TS 894 ARALIK 1970
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
1-5
1-5
1-5
88,00
150,00
135,00
100 -500 G
1-5
90,00
TS 4178 MART 1984
TS 4178 MART 1984
CONSLEG R 2870 /2000 MOD
-2011
CONSLEG R 2870 /2000 MOD
-2011
AOAC 2011-992.23
TS 324 KASIM 1981
TSEN ISO 659 TEMMUZ 2010
TS1018-NİSAN 2002
TS 1019 OCAK 2002
TS 4961 ŞUBAT 2004
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
1-5
1-5
1-5
25,00
57,00
135,00
100 -500 G
1-5
148,50
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
75,00
72,00
48,00
55,00
48,00
56,00
TS 2259-Nisan 2012
TS 2259-Nisan 2012
AOAC 2011 - 44.1.21
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
1-5
1-5
1-5
38,00
38,00
Bitkisel Ve Hayvansal
Yağlar
Diğer
Un
Alkollü İçkiler(GC)
*Distile Alkollü
İçkiler(GC)
Yem Ve Gıda
Yem
Yem Ve Gıda
Çiğ Süt
Pastörize Süt
Bitkisel Ve Hayvansal
Yağlar
Gazoz
Bira
Gıda Maddeleri
****
KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
ANALİZİN ADI
Klorür
Metabolik Enerji (Kanatlı Yemi)
UYGULANAN
MATERYAL
Metil alkol
Su
Yem Ve Yem
Hammaddeleri
Alkollü içecekler
Metil alkol
*Distile Alkollü içecekler
Metil Alkol ( %100 lük alkolde )
Alkollü içecekler (GC)
Metil Alkol ( %100 lük alkolde )
*Distile Alkollü içecekler
(GC)
Zeytinyağı
Karabiber
Yem Ve UN
Et Ürünleri
Kakaolu Ürünler
*Meyve ve Sebze
Süt Ve Ürünleri
Etve Ürünleri
Su
Yoğurt
Süt
Bitkisel Ve Hayvansal
Yağlar
Zeytinyağı
Mineral Yağ Aranması
Nişasta Miktarı
Nişasta Miktarı
Nişasta Miktarı
Nişasta Miktarı
Nitrat
Nitrat
Nitrit
Organik Madde Tayini
Peroksidaz Testi
Peroksidaz Testi
Peroksit Sayısı
Prina Yağı Aranması
* Akredite Analizler
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
3/3
ANALİZ
FİYATI (TL)
TS 266 NİSAN 2005
TS 9610 ARALIK 1991
100 -500 G
100 -500 G
ANALİZ
SÜRESİ**
*
1-5
1-5
CONSLEG R 2870 /2000 MOD
-2011
CONSLEG R 2870 /2000 MOD
-2011
CONSLEG R 2870 /2000 MOD
-2011
CONSLEG R 2870 /2000 MOD
-2011
TS 342 NİSAN 2003
AOAC 2011. 41. 1. 21
TS ISO 6493 NİSAN 2004
TS 6812 NİSAN 1989
AOAC 2011. 41. 1. 21
TS 6183 MOD. 2011
AOAC -1984-16.278
TS 12014 MART 2006
TS 6288 NİSAN 1998
TS 1330 NİSAN 2006
TS 1019 OCAK 2002
TS 4964 ŞUBAT 2004
100 -500 G
1-5
135,00
100 -500 G
1-5
148,50
100 -500 G
1-5
135,00
100 -500 G
1-5
148,50
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
90,00
90,00
42,00
90,00
100,00
126,50
115,00
115,00
48,00
40,00
40,00
40,00
TS 5042 OCAK 1987
100 -500 G
1-5
32,00
METOT KAYNAĞI
NUMUNE
MİKTARI**
40,00
****
KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
ANALİZİN ADI
Protein
Sabun Miktarı
Sabunlaşma Sayısı
Sabunlaşmayan Madde
Sedimentasyon
Sedimentasyon + Gecikmeli
Sedimentasyon
Selüloz ( KM'de )
Serbest mineral asit
Sodyum Klorür
Sodyum Klorür
Sodyum klorür
Sodyum Klorür
Sterol Kompozisyonu
Suda Çözünen Külde Alkalilik (KOH
cins.)
Susam Yağı Aranması
Tahin Miktarı
Toplam Sertlik Tayini
Toplam Şeker
Tuz
Tuz
Tuz
* Akredite Analizler
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
4/4
ANALİZ
FİYATI (TL)
Gıda Yem (Leko)
Bitkisel Yağlar
Hayvansal Ve Bitkisel
Yağlar
Bitkisel Ve Hayvansal
Yağlar
Un
Un
AOAC 2011-968.06
TS 5038 OCAK 2007
TS 4962 MART 2005
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
ANALİZ
SÜRESİ**
*
1-5
1-5
1-5
TS 7570 MART 2002
100 -500 G
1-5
68,00
TS 5529 -2010
TS 5529 -2010
100 -500 G
100 -500 G
1-5
1-5
56,00
70,00
Çay - Diğer
Sirke
Unlu Mamüller
Et Ürünleri
D.Salçası
Tereyağı
Bitkisel Yağlar
Çay
TS 6932 NİSAN 1989
TS 1880 ŞUBAT 1988
TS 5000 NİSAN 1997
TS 1747
TS 2664 SUBAT 1990
TS 1333 OCAK 2001
TGK 2014/53
TS 1567 / MART 1990
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
104,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
165,00
108,00
Tahin Helvası
Tahin Helvası
Su
Gıda Yem
Et Ve Ürünleri
Deniz Suyu Diğer Sular
Salça
TS 2590 NİSAN 2006
TS 2590 NİSAN 2006
TS 266 -NİSAN 2005
AOAC 2011 - 41.1.21
TS 1747 NİSAN 1999
TS 266 NİSAN 1997
TS 2664 ŞUBAT 1990
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
32,00
48,00
40,00
32,00
32,00
25,00
32,00
UYGULANAN
MATERYAL
METOT KAYNAĞI
NUMUNE
MİKTARI**
75,00
32,00
40,00
KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
ANALİZİN ADI
Tuz
Tuz
Tuz
Tuz
Tuz
Tuz
Tuz ( Salamura da )
TVB -N
Uçar Asit
Uçucu Olmayan Eter Extraktı (KM)
Uçucu Yağ
Üre Analizi
Yağ Asitleri Kompozisyonu
Yağ Asitleri Kompozisyonu
Yağ Gress
Yağ tayini
Yağ tayini
Yağ tayini
Yağ tayini
Yağ tayini
Yağ tayini
Yağ tayini
Yağ tayini
Yağ tayini
Yağ tayini
* Akredite Analizler
UYGULANAN
MATERYAL
METOT KAYNAĞI
NUMUNE
MİKTARI**
Tereyağı Tahin
Ekmek
Meyve Sebze Mamülleri
Yem ve Hammadeleri
Ayran
Baharat
Mantar
Su Ürünleri
Şarap
Baharat
Pul Biber
Yem ve Hammaddeleri
Bitkisel Yağlar
Hayvansal Yağlar Tereyağ
Su
Margarin
Dondurma
Ayran Süt
Yoğurt
Çikolata
Salça
Peynir
Et Ürünleri
Yağlı Tohum Küspeleri
Çekirdeksiz Kuru Üzüm
TS 1333 OCAK 2001
TS 5000 OCAK 2010
TS 382 NİSAN 1991
RG 19034 - 1.3.1986
TS 3043 MART 1978
TS 3190 NİSAN 1995
TS 2664 HAZİRAN 2007
(EC) No:2074/2005
TS 522 OCAK 1976
TS 2137 EKİM 2000
TS 2290 NİSAN 2000
10338 TEMMUZ 1992
TGK 2014/53
TGK 2014/53
TS 7887- HAZİRAN 2010
TS 2812 MART 1991
TS 8189 MART 1990
TS 8189 MART 1990
TS 1330 NİSAN 2006
TS 7800 OCAK 1990
TS 973 ŞUBAT 2000
TS 3046 MART 1978
TS 1744 KASIM 1974
TSEN ISO 659 TEMMUZ 2010
TS 973 ŞUBAT 2000
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
5/5
ANALİZ
SÜRESİ**
*
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
ANALİZ
FİYATI (TL)
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
60,00
32,00
92,00
55,00
60,00
150,00
150,00
130,00
90,00
32,00
32,00
32,00
90,00
90,00
32,00
90,00
48,00
75,00
KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
ANALİZİN ADI
Yağ tayini
Yağ tayini (ekstraksyon)
Yağ tayini (ekstraksyon)
* Akredite Analizler
UYGULANAN
MATERYAL
Tereyağı - Kakao
Yem Ve Hammaddeleri
Ekmek Unlu Mamüller
METOT KAYNAĞI
NUMUNE
MİKTARI**
TS 1331 NİSAN 1995
TSEN ISO 659 TEMMUZ 2010
TS 4967 KASIM 1986
100 -500 G
100 -500 G
100 -500 G
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
6/6
ANALİZ
SÜRESİ**
*
1-5
1-5
1-5
ANALİZ
FİYATI (TL)
90,00
48,00
48,00
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
1/1
KALINTI LABORATUVARI
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
2-4D
2-Phenylphenol
4-CPA
Acetamiprid
Acetochlor
Acibenzolar-S-Methyl
Aclonifen
Acrinathrin
Alachlor
Aldicarb
Aldicarb-Sulfone
Aldicarb-Sulfoxide
Aldrin
LOQ
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,015
0,010
0,010
0,010
0,015
0,010
CİHAZ
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
UYGULANAN
MATERYAL
METOD
KAYNAĞI
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
Yaş Meyve
Sebze
TS EN 15662
En az 1 kg
2 Gün
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
2/2
KALINTI LABORATUVARI
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
*
*
*
14.
15.
16.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
Aminocarb
Amitraz
Amitraz Metabolitleri
(DMA, DMF, DMPF
Toplamı)
Anilofos
Atrazine
Azamethiphos
Azimsulfuron
Azinphos-Ethyl
Azobenzene
Azoxystrobin
Benalaxyl
Benfluralin
LOQ
CİHAZ
0,010
0,010
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
0,010
0,010
0,010
0,010
0,015
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
UYGULANAN
MATERYAL
METOD
KAYNAĞI
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
Yaş Meyve
Sebze
TS EN 15662
En az 1 kg
2 Gün
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
3/3
KALINTI LABORATUVARI
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
NO
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
Bensulfuron Methyl
Bentazone
Bifenthrin
Biphenyl
Bispyrbac
Bitertanol
Boscalid
Bromacil
Bromophos
Bromopropylate
Bromoxynil
Bromuconazole
Bupirimate
Buprofezine
LOQ
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,015
0,010
0,010
0,010
CİHAZ
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
UYGULANAN
MATERYAL
METOD
KAYNAĞI
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
Yaş Meyve
Sebze
TS EN 15662
En az 1 kg
2 Gün
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
4/4
KALINTI LABORATUVARI
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
Butocarboxim
Butoxycarboxim
Butralin
Cadusafos
Captan
Carbaryl
Carbendazim/Benomyl
Carbofuran
Carbosulfan
Carboxin
Carfentrazone-Ethyl
Chinomethionat
Chlorantraniliprole
Chlorbenside
LOQ
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
CİHAZ
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
UYGULANAN
MATERYAL
METOD
KAYNAĞI
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
Yaş Meyve
Sebze
TS EN 15662
En az 1 kg
2 Gün
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
5/5
KALINTI LABORATUVARI
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
Chlorbufam
Chlorburomuron
Chlordane, cis-, trans
Chlorethoxyfos
Chlorfenapyr
Chlorfenprop-Methyl
Chlorfenson
Chlorfenvinphos
Chlorfluazuron
Chloridazone
Chlormephos
Chlorobenzilate
Chloroneb
Chloropropylate
LOQ
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,015
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
CİHAZ
GC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
UYGULANAN
MATERYAL
METOD
KAYNAĞI
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
Yaş Meyve
Sebze
TS EN 15662
En az 1 kg
2 Gün
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
6/6
KALINTI LABORATUVARI
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
Chlorothalonil
Chloroxuron
Chlorpropham
Chlorpyrifos
Chlorpyrifos-Methyl
Chlorsulfuron
Chlorthal-Dimethyl
Chlorthiophos
Chlozolinate
Cinidon-Ethyl
Clodinafop-P-Ester
Clofentezine
Clomazone
Clothianidin
LOQ
0,010
0,010
0,020
0,005
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,015
0,010
0,010
0,010
CİHAZ
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
UYGULANAN
MATERYAL
METOD
KAYNAĞI
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
Yaş Meyve
Sebze
TS EN 15662
En az 1 kg
2 Gün
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
7/7
KALINTI LABORATUVARI
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
Coumaphos
Cyanazin
Cyanofenphos
Cyanophos
Cyclanilide
Cycloate
Cyfluthrin
Cyfluthrin, BetaCyhalofop-Butyl
Cyhalothrin-Gamma
Cyhalothrin-Lambda
Cylufenamid
Cymiazol
Cymoxanil
LOQ
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
CİHAZ
GC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
UYGULANAN
MATERYAL
METOD
KAYNAĞI
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
Yaş Meyve
Sebze
TS EN 15662
En az 1 kg
2 Gün
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
8/8
KALINTI LABORATUVARI
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
*
108.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
Cypermethrin
Cypermethrin-Alfa
Cyproconazole
Cyprodinil
DDD, 2,4'DDD, 4,4'DDE, 2,4'DDE, 4,4'DDT, 2,4'DDT, 4,4'Deltamethrin
Demethon-SMethylsulfoxide
Demeton-S
LOQ
0,010
0,005
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
CİHAZ
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
UYGULANAN
MATERYAL
METOD
KAYNAĞI
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
Yaş Meyve
Sebze
TS EN 15662
En az 1 kg
2 Gün
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
9/9
KALINTI LABORATUVARI
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
Desmedipham
Diafenthiuron
Dialifos
Di-Allate
Diallate
Diazinon
Dibrom
Dichlobenil
Dichlofenthion
Dichlofop-Methyl
Dichlorprop-P
Dichlorvos (DDVP)
Diclofluanid
Dicofol
LOQ
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,015
0,015
0,010
0,020
0,010
CİHAZ
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
UYGULANAN
MATERYAL
METOD
KAYNAĞI
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
Yaş Meyve
Sebze
TS EN 15662
En az 1 kg
2 Gün
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
10/10
KALINTI LABORATUVARI
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
Dicrotophos
Dieldrin
Diethofencarb
Difenacoum
Difenconazole
Diflubenzuron
Dimefox
Dimethenamid
Dimethenamid-P
Dimethoate
Dimethomorph
Diniconazole
Dinobuton
Dinocap
LOQ
0,015
0,010
0,010
0,015
0,010
0,015
0,010
0,015
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,015
CİHAZ
LC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
UYGULANAN
MATERYAL
METOD
KAYNAĞI
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
Yaş Meyve
Sebze
TS EN 15662
En az 1 kg
2 Gün
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
11/11
KALINTI LABORATUVARI
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
Dinoseb
Dioxabenzofos
Dioxathion
Diphenamid
Diphenylamine
Disolfoton-Sulfone
Disolfoton-Sulfoxide
Disulfoton
Ditalimfos
Dithianon
Diuron
Dodin
Endosulfan-Alpha
Endosulfan-Beta
LOQ
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
CİHAZ
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
UYGULANAN
MATERYAL
METOD
KAYNAĞI
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
Yaş Meyve
Sebze
TS EN 15662
En az 1 kg
2 Gün
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
12/12
KALINTI LABORATUVARI
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
Endosulfan-Sulfate
Endrin
Epoxiconazole
EPTC
Esfenvalerate
Ethalfluralin
Ethiofencarb
Ethofumesate
Ethoprophos
Etofenprox
Etoxazole
Etridiazole
Famoxadone
Fenamidone
LOQ
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,015
0,010
CİHAZ
GC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
UYGULANAN
MATERYAL
METOD
KAYNAĞI
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
Yaş Meyve
Sebze
TS EN 15662
En az 1 kg
2 Gün
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
13/13
KALINTI LABORATUVARI
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
Fenamiphos
Fenamiphos-Sulfone
Fenamiphos-Sulfoxide
Fenarimol
Fenazaquin
Fenbuconazole
Fenbutatin Oxide
Fenchlorphos
Fenchlorphos-Oxon
Fenhexamid
Fenitrothion
Fenoxycarb
Fenoxyprop-P-Ethyl
Fenpropathrin
LOQ
0,010
0,015
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
CİHAZ
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
UYGULANAN
MATERYAL
METOD
KAYNAĞI
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
Yaş Meyve
Sebze
TS EN 15662
En az 1 kg
2 Gün
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
14/14
KALINTI LABORATUVARI
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
Fenproxymate
Fenson
Fensulfothion
Fensulfothion-Oxon
Fensulfothion-Sulfone
Fenthion
Fenthion-Sulfone
Fenthion-Sulfoxide
Fenvalerate
Fipronil
Fluazifop-Butyl
Fluazifop-P-Butyl
Fluazinam
Flucythrinate
LOQ
0,015
0,010
0,010
0,010
0,010
0,015
0,010
0,015
0,010
0,005
0,010
0,010
0,015
0,010
CİHAZ
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
UYGULANAN
MATERYAL
METOD
KAYNAĞI
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
Yaş Meyve
Sebze
TS EN 15662
En az 1 kg
2 Gün
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
15/15
KALINTI LABORATUVARI
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
Fludioxinil
Flufenoxuron
Fluometuron
Fluridone
Flurochloridone
Flusilazole
Flutolanil
Flutriafol
Fluvalinate-tau
Folpet
Foramsulfuron
Formetanate
Formothion
Fosthiazate
LOQ
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
CİHAZ
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
UYGULANAN
MATERYAL
METOD
KAYNAĞI
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
Yaş Meyve
Sebze
TS EN 15662
En az 1 kg
2 Gün
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
16/16
KALINTI LABORATUVARI
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
*
219.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
Furalaxyl
Furathiocarb
Halfenprox
Halosulfuron-Methyl
Haloxyfop-2-Ethoxyethyl
Haloxyfop-R-Methyl
HCH Alpha
HCH Beta
HCH Delta
HCH Gamma (Lindan)
Heptachlor
Heptachlorendo-epoxide
(Trans)
Heptachlorexo-epoxide
LOQ
CİHAZ
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
GC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
0,010
0,010
GC-MS/MS
GC-MS/MS
UYGULANAN
MATERYAL
METOD
KAYNAĞI
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
Yaş Meyve
Sebze
TS EN 15662
En az 1 kg
2 Gün
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
17/17
KALINTI LABORATUVARI
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
(Cis)
Heptenephos
Hexachlorobenzene
Hexaconazole
Hexaflumuron
Hexytiazox
Imazalil
Imazamox
Imazapyr
Imazaquin
Imazethapyr
Imidacloprid
Indoxacarb
Iodofenphos
LOQ
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,015
0,015
0,010
0,010
0,020
0,010
CİHAZ
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
UYGULANAN
MATERYAL
METOD
KAYNAĞI
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
Yaş Meyve
Sebze
TS EN 15662
En az 1 kg
2 Gün
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
18/18
KALINTI LABORATUVARI
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
Iodosulfuron-Methyl
Ioxynil
Iprobenphos
Iprodione
Iprovalicarb
Isazofos
Isocarbophos
Isofenphos
Isoproturon
Isoxaflutole
Kresoxim-Methyl
Lenacil
Leptophos
Linuron
LOQ
0,010
0,010
0,020
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
CİHAZ
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
UYGULANAN
MATERYAL
METOD
KAYNAĞI
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
Yaş Meyve
Sebze
TS EN 15662
En az 1 kg
2 Gün
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
19/19
KALINTI LABORATUVARI
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
*
*
*
*
*
*
*
*
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
*
*
*
*
255.
256.
257.
258.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
Lufenuron
Malaoxon
Malathion
Mandipropamid
MCPA
Mecocrop-P
Mefenpyrdiethyl
Mepamipyrim-2Hydroxypropyl
Mepanipyrim
Mepronil
MercaptodimethurSulfone
Mesosulfuron-Methyl
LOQ
CİHAZ
0,015
0,010
0,010
0,010
0,010
0,015
0,010
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
0,010
0,010
0,010
0,020
0,020
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
UYGULANAN
MATERYAL
METOD
KAYNAĞI
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
Yaş Meyve
Sebze
TS EN 15662
En az 1 kg
2 Gün
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
20/20
KALINTI LABORATUVARI
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
Mesotrione
Metalaxyl
Metalaxyl-M
Metamitron
Metconazole
Methabenzthiazuron
Methacrifos
Methamidophos
Methidathion
Methiocarb
Methiocarb-Sulfoxide
Methomyl
Methoxychlor
Methoxyfenozide
LOQ
0,010
0,010
0,010
0,010
0,015
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,015
0,010
0,010
0,015
CİHAZ
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
UYGULANAN
MATERYAL
METOD
KAYNAĞI
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
Yaş Meyve
Sebze
TS EN 15662
En az 1 kg
2 Gün
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
21/21
KALINTI LABORATUVARI
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
Metolachlor
Metolachlor-S
Metominostrobin
Metosulam
Metrafenone
Metribuzine
Mirex
Molinate
Monocrotophos
Monolinuron
Myclobutanil
Nicosulfuron
Nitrofen
Nitrothal-Isoproyl
LOQ
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
CİHAZ
GC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
UYGULANAN
MATERYAL
METOD
KAYNAĞI
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
Yaş Meyve
Sebze
TS EN 15662
En az 1 kg
2 Gün
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
22/22
KALINTI LABORATUVARI
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
Norfluazuron
Nuarimol
O,S-TEPP
Ofurace
Oxadiazon
Oxadixyl
Oxamyl
Oxyfluorfen
Paclobutrazol
Paraoxon-Ethyl
Paraoxon-Methyl
Parathion-Methyl
Pencanazole
Pencycuron
LOQ
0,010
0,010
0,010
0,010
0,015
0,010
0,010
0,010
0,015
0,010
0,010
0,010
0,005
0,010
CİHAZ
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
UYGULANAN
MATERYAL
METOD
KAYNAĞI
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
Yaş Meyve
Sebze
TS EN 15662
En az 1 kg
2 Gün
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
23/23
KALINTI LABORATUVARI
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
Pendimethalin
Pentachloroaniline
Permethrin
Perthane
Phenmedipham
Phentoate
Phorate
Phorate Sulfone
Phorate-Sulfoxide
Phosalone
Phosfolan
Phosmet
Phosphamidon
Phoxim
LOQ
0,010
0,010
0,010
0,010
0,015
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
CİHAZ
GC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
UYGULANAN
MATERYAL
METOD
KAYNAĞI
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
Yaş Meyve
Sebze
TS EN 15662
En az 1 kg
2 Gün
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
24/24
KALINTI LABORATUVARI
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
Picolinafen
Piperonyl Butoxide
Piperophos
Pirimicarb
Pirimiphos Methyl
Primisulfuron-methyl
Prochloraze
Procymidone
Profenofos
Profoxydim Lithium
Promecarb
Prometryn
Propamocarb
Propanil
LOQ
0,010
0,010
0,010
0,010
0,004
0,015
0,020
0,010
0,010
0,015
0,010
0,010
0,010
0,015
CİHAZ
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
UYGULANAN
MATERYAL
METOD
KAYNAĞI
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
Yaş Meyve
Sebze
TS EN 15662
En az 1 kg
2 Gün
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
25/25
KALINTI LABORATUVARI
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
Propaquizafop
Propargite
Propazine
Propetamphos
Propham
Propiconazole
Propoxur
Propyzamide
Proquinazid
Prothiophos
Pymetrozin
Pyraclostrobin
Pyraflufen-Ethyl
Pyrazophos
LOQ
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,015
0,010
0,010
0,010
0,010
CİHAZ
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
UYGULANAN
MATERYAL
METOD
KAYNAĞI
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
Yaş Meyve
Sebze
TS EN 15662
En az 1 kg
2 Gün
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
26/26
KALINTI LABORATUVARI
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
Pyrethrins
Pyridaben
Pyridaphenthion
Pyridate
Pyrimethanil
Pyrimidifen
Pyriproxyfen
Quinalphos
Quinoxyfen
Quintozone
Quizalafop-Ethyl
Resmetrin
Rimsulfuron
Sethoxydim
LOQ
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,015
CİHAZ
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
UYGULANAN
MATERYAL
METOD
KAYNAĞI
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
Yaş Meyve
Sebze
TS EN 15662
En az 1 kg
2 Gün
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
27/27
KALINTI LABORATUVARI
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
Simazine
Spinetoram
Spinosad
Spirodiclofen
Spirotetramat
Spiroxamine
Sulfusulfuron
Tebuconazole
Tebufenozide
Tebufenpyrade
Tebupirimfos
Tecnazene
Teflubenzuron
Tefluthrin
LOQ
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,020
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,020
0,010
CİHAZ
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
UYGULANAN
MATERYAL
METOD
KAYNAĞI
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
Yaş Meyve
Sebze
TS EN 15662
En az 1 kg
2 Gün
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
28/28
KALINTI LABORATUVARI
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
Tepraloxydim
Terbufos
Terbufos-Sulfoxide
Terbuthylazine
Terbutyrn
Tetrachlorvinphos
Tetraconazole
Tetradifon
Tetramethrin
Tetrasul
Thiabendazole
Thiacloprid
Thiamethoxam
Thiazopyr
LOQ
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
CİHAZ
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
UYGULANAN
MATERYAL
METOD
KAYNAĞI
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
Yaş Meyve
Sebze
TS EN 15662
En az 1 kg
2 Gün
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
29/29
KALINTI LABORATUVARI
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
Thidiazuron
Thifensulfuron-Methyl
Thiobencarb
Thiocyclam
Thiodicarb
Thiofanox
Thiofanox-Sulfoxide
Thiofonox-Sulfone
Thiometon
Thionazin
Thiophanate Methyl
Tolclofos-Methyl
Tolyfluanid
Tralkoxydim
LOQ
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
CİHAZ
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
UYGULANAN
MATERYAL
METOD
KAYNAĞI
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
Yaş Meyve
Sebze
TS EN 15662
En az 1 kg
2 Gün
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
30/30
KALINTI LABORATUVARI
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
Triadimefon
Triadimenol
Triallate
Triasulfuron
Triazophos
Tribufos (DEF)
Trichlorfon
Trichloronat
Tridemorph
Trifloxystrobin
Triflumizole
Triflumuron
Trifluralin
Triforine
LOQ
0,010
0,010
0,015
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,015
0,010
0,010
0,010
CİHAZ
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
UYGULANAN
MATERYAL
METOD
KAYNAĞI
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
Yaş Meyve
Sebze
TS EN 15662
En az 1 kg
2 Gün
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
31/31
KALINTI LABORATUVARI
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
*
*
*
*
413.
414.
415.
416.
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
Triticonazole
Tritosulfuron
Vinclozolin
Zoxamide
LOQ
0,010
0,010
0,015
0,015
CİHAZ
UYGULANAN
MATERYAL
METOD
KAYNAĞI
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
Yaş Meyve
Sebze
TS EN 15662
En az 1 kg
2 Gün
LC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
GC-MS/MS
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
* Akredite Analizler
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
UYGULANAN
MATERYAL
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
LOQ
CİHAZ
2-4 DDD
0,010
GC-MS/MS
2-4 DDE
0,010
GC-MS/MS
2-4 DDT
0,010
0,010
GC-MS/MS
2-4D
4-4 DDD
LC-MS/MS
0,010
GC-MS/MS
4-4 DDE
0,010
GC-MS/MS
4-4 DDT
0,010
0,010
GC-MS/MS
0,010
GC-MS/MS
0,015
0,010
LC-MS/MS
0,010
GC-MS/MS
GC-MS/MS
Amitraz
0,010
0,010
Amitraz metabolitleri toplamı
0,010
LC-MS/MS
Atrazine
Azinphos ethyl
0,010
LC-MS/MS
0,010
GC-MS/MS
Azobenzene
0,010
0,010
GC-MS/MS
Acetamiprid
Acetochlor
Acibenzolar-S-Methyl
Alachlor
Aldrin
Alfa -HCH
Azoxystrobin
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
32/32
METOD
ANALİZ
NUMUNE MİKTARI**
KAYNAĞI
SÜRESİ***
J.AOAC 2005 Baharatlar, yağlı tohumlar, kahve
2 Gün
Kuru gıdalar
ürünleri ve yemler en az 0,1-0,5 kg
Diğer gıdalar en az 0,5-1kg
Yem
Atık su
EPA 1656
Su 1 L
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
33/33
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
UYGULANAN
MATERYAL
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
Benalaxyl
LOQ
CİHAZ
0,010
0,010
GC-MS/MS
Bentazone
Beta Cyfluthrin
0,010
LC-MS/MS
0,010
GC-MS/MS
Beta-HCH
0,010
GC-MS/MS
Bifenazate
0,010
0,010
GC-MS/MS
Bensulfuron-Methyl
Bifenthrin
Bitertanol
LC-MS/MS
LC-MS/MS
0,010
GC-MS/MS
Bromophos methyl
0,010
GC-MS/MS
Bromopropylate
GC-MS/MS
Bromoxynil
0,010
0,015
Bromuconazole
0,010
LC-MS/MS
Bupirimate
0,010
LC-MS/MS
Buprofezin
Captan
0,010
LC-MS/MS
0,010
GC-MS/MS
LC-MS/MS
METOD
ANALİZ
NUMUNE MİKTARI**
KAYNAĞI
SÜRESİ***
J.AOAC 2005 Baharatlar, yağlı tohumlar, kahve
2 Gün
Kuru gıdalar
ürünleri ve yemler en az 0,1-0,5 kg
Yem
Diğer gıdalar en az 0,5-1kg
Atık su
EPA 1656
Su 1 L
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
34/34
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
UYGULANAN
MATERYAL
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
LOQ
CİHAZ
Carbaryl
0,010
LC-MS/MS
Carbendazim/Benomyl
0,010
LC-MS/MS
Carbofuran
Carbosulfan
0,010
LC-MS/MS
0,010
0,010
GC-MS/MS
0,010
LC-MS/MS
0,010
0,015
GC-MS/MS
0,010
LC-MS/MS
0,010
0,020
GC-MS/MS
0,005
LC-MS/MS
GC-MS/MS
Chlorsulfuron
0,010
0,010
Clodinafop-P-Ester
0,015
LC-MS/MS
Carboxin
Carfentrazone-Ethyl
Chinomethionate
Chlorfluazuron
Chloridazon
Chlorothalonil
Chlorpropham
Chlorpyrifos (Ethyl)
Chlorpyrifos methyl
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
METOD
ANALİZ
NUMUNE MİKTARI**
KAYNAĞI
SÜRESİ***
J.AOAC 2005 Baharatlar, yağlı tohumlar, kahve
2 Gün
Kuru gıdalar
ürünleri ve yemler en az 0,1-0,5 kg
Yem
Diğer gıdalar en az 0,5-1kg
Atık su
EPA 1656
Su 1 L
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
35/35
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
UYGULANAN
MATERYAL
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
LOQ
CİHAZ
Clofentezine
0,010
LC-MS/MS
Cycloate
Cyhalofop buthyl
0,010
LC-MS/MS
0,010
GC-MS/MS
Cymiazole
0,010
0,010
GC-MS/MS
Cymoxanil
Cypermethrin
0,010
LC-MS/MS
Cypermethrin-Alfa
0,005
LC-MS/MS
Cyproconazole
0,010
LC-MS/MS
Cyprodinil
Delta-HCH
0,010
LC-MS/MS
0,010
0,010
GC-MS/MS
0,010
LC-MS/MS
Diafenthiuron
Dialifos
0,010
LC-MS/MS
0,010
GC-MS/MS
Diazinon
0,010
GC-MS/MS
Deltamethrin
Demeton-S-methyl
LC-MS/MS
LC-MS/MS
METOD
ANALİZ
NUMUNE MİKTARI**
KAYNAĞI
SÜRESİ***
J.AOAC 2005 Baharatlar, yağlı tohumlar, kahve
2 Gün
Kuru gıdalar
ürünleri ve yemler en az 0,1-0,5 kg
Yem
Diğer gıdalar en az 0,5-1kg
Atık su
EPA 1656
Su 1 L
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
36/36
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
UYGULANAN
MATERYAL
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
LOQ
CİHAZ
Dichlofop-Methyl
0,015
LC-MS/MS
Dichlorvos (DDVP)
0,010
LC-MS/MS
Diclofluanid
Dicofol
0,020
LC-MS/MS
0,010
GC-MS/MS
Dicrotophos
0,020
GC-MS/MS
Diethofencarb
0,010
0,010
GC-MS/MS
Difenconazole
Diflubenzuron
0,015
LC-MS/MS
Dimethoate
0,010
LC-MS/MS
Dimethomorph
0,010
LC-MS/MS
Diniconazole
0,010
LC-MS/MS
Dinobuton
0,010
GC-MS/MS
Dinocap
0,015
LC-MS/MS
Diphenamid
Disulfoton
0,010
LC-MS/MS
0,010
GC-MS/MS
LC-MS/MS
METOD
ANALİZ
NUMUNE MİKTARI**
KAYNAĞI
SÜRESİ***
J.AOAC 2005 Baharatlar, yağlı tohumlar, kahve
2 Gün
Kuru gıdalar
ürünleri ve yemler en az 0,1-0,5 kg
Yem
Diğer gıdalar en az 0,5-1kg
Atık su
EPA 1656
Su 1 L
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
37/37
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
UYGULANAN
MATERYAL
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
LOQ
CİHAZ
Dithianon
0,010
LC-MS/MS
Diuron
Endosulfan alfa
0,010
LC-MS/MS
0,010
GC-MS/MS
Endosulfan beta
0,010
GC-MS/MS
Endosulfan sulfate
0,010
GC-MS/MS
Endrin
0,010
0,010
GC-MS/MS
EPTC
Esfenvalerate
0,010
LC-MS/MS
0,010
GC-MS/MS
Ethalfluralin
0,010
0,010
GC-MS/MS
0,010
LC-MS/MS
0,010
0,010
GC-MS/MS
0,010
GC-MS/MS
Epoxiconazole
Ethiofencarb
Ethofumesate
Ethoprophos
Etofenprox
Etoxazole
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
METOD
ANALİZ
NUMUNE MİKTARI**
KAYNAĞI
SÜRESİ***
J.AOAC 2005 Baharatlar, yağlı tohumlar, kahve
2 Gün
Kuru gıdalar
ürünleri ve yemler en az 0,1-0,5 kg
Yem
Diğer gıdalar en az 0,5-1kg
Atık su
EPA 1656
Su 1 L
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
38/38
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
UYGULANAN
MATERYAL
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
LOQ
CİHAZ
Famoxadone
0,015
LC-MS/MS
Fenamidone
Fenamiphos
0,010
LC-MS/MS
0,010
0,010
GC-MS/MS
Fenazaquin
Fenbuconazole
0,010
LC-MS/MS
0,010
GC-MS/MS
Fenchlorphos
0,010
GC-MS/MS
Fenhexamid
0,010
LC-MS/MS
Fenitrothion
GC-MS/MS
Fenoxycarb
0,010
0,010
Fenoxaprop-P-Ethyl
0,010
LC-MS/MS
Fenpropathrin
0,010
LC-MS/MS
Fenproxymate
0,015
LC-MS/MS
Fenthion
Fenvalerate
0,015
LC-MS/MS
0,010
GC-MS/MS
Fenarimol
LC-MS/MS
LC-MS/MS
METOD
ANALİZ
NUMUNE MİKTARI**
KAYNAĞI
SÜRESİ***
J.AOAC 2005 Baharatlar, yağlı tohumlar, kahve
2 Gün
Kuru gıdalar
ürünleri ve yemler en az 0,1-0,5 kg
Yem
Diğer gıdalar en az 0,5-1kg
Atık su
EPA 1656
Su 1 L
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
39/39
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
UYGULANAN
MATERYAL
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
LOQ
CİHAZ
Fipronil
0,005
LC-MS/MS
Fluazifop-P-buthyl
0,010
LC-MS/MS
Fluazinam
0,015
LC-MS/MS
Fludioxonil
0,010
LC-MS/MS
Flurochloridone
Flusilazole
0,010
LC-MS/MS
0,010
0,010
GC-MS/MS
0,010
GC-MS/MS
0,010
0,010
GC-MS/MS
0,010
0,010
GC-MS/MS
0,010
LC-MS/MS
0,010
0,010
GC-MS/MS
Flutriafol
Folpet
Formothion
Furathiocarb
Gamma-HCH (Lindan)
Haloxyfop-2-Ethoxyethyl
Haloxyfop-R-Methyl
Heptachlor
Hexaflumuron
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
METOD
ANALİZ
NUMUNE MİKTARI**
KAYNAĞI
SÜRESİ***
J.AOAC 2005 Baharatlar, yağlı tohumlar, kahve
2 Gün
Kuru gıdalar
ürünleri ve yemler en az 0,1-0,5 kg
Yem
Diğer gıdalar en az 0,5-1kg
Atık su
EPA 1656
Su 1 L
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
40/40
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
UYGULANAN
MATERYAL
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
LOQ
CİHAZ
Hexytiazox
0,010
LC-MS/MS
Imazalil
0,010
LC-MS/MS
Imazamox
0,010
LC-MS/MS
Imazethapyr
0,010
LC-MS/MS
Imidacloprid
0,010
LC-MS/MS
Iodosulfuron-Methyl
0,010
LC-MS/MS
Ioxynil
Iprodione
0,010
LC-MS/MS
0,010
GC-MS/MS
Iprovalicarb
0,010
0,010
GC-MS/MS
0,010
0,010
GC-MS/MS
GC-MS/MS
Lenacil
0,010
0,010
Lufenuron
0,015
LC-MS/MS
Isoxaflutole
İsazophos
Kresoxim-Methyl
Lambda Cyhalothrin
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
METOD
ANALİZ
NUMUNE MİKTARI**
KAYNAĞI
SÜRESİ***
J.AOAC 2005 Baharatlar, yağlı tohumlar, kahve
2 Gün
Kuru gıdalar
ürünleri ve yemler en az 0,1-0,5 kg
Yem
Diğer gıdalar en az 0,5-1kg
Atık su
EPA 1656
Su 1 L
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
41/41
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
UYGULANAN
MATERYAL
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
LOQ
CİHAZ
Malathion
0,010
LC-MS/MS
MCPA
0,010
LC-MS/MS
Mefenpyrdiethyl
0,010
LC-MS/MS
Mesotrione
0,010
LC-MS/MS
Metalaxyl
0,010
LC-MS/MS
Metalaxyl-M
Metolachlor-S
0,010
LC-MS/MS
0,010
0,010
GC-MS/MS
0,010
GC-MS/MS
0,010
0,010
GC-MS/MS
GC-MS/MS
Metribuzine
0,010
0,010
Monolinuron
0,010
LC-MS/MS
Nicosulfuron
0,010
LC-MS/MS
Metamitron
Methidathion
Methiocarb
Methomyl
Metolachlor
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
METOD
ANALİZ
NUMUNE MİKTARI**
KAYNAĞI
SÜRESİ***
J.AOAC 2005 Baharatlar, yağlı tohumlar, kahve
2 Gün
Kuru gıdalar
ürünleri ve yemler en az 0,1-0,5 kg
Yem
Diğer gıdalar en az 0,5-1kg
Atık su
EPA 1656
Su 1 L
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
42/42
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
UYGULANAN
MATERYAL
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
LOQ
CİHAZ
Oxadixyl
0,010
LC-MS/MS
Oxamyl
Oxyfluorfen
0,010
LC-MS/MS
0,010
GC-MS/MS
Parathion methyl
0,010
0,005
GC-MS/MS
0,010
0,010
GC-MS/MS
Permethrin
Phenmedipham
0,015
LC-MS/MS
Phentoate
0,010
LC-MS/MS
Phosalone
Phosfolan
0,010
LC-MS/MS
GC-MS/MS
Phosmet
0,010
0,010
Pirimicarb
0,010
LC-MS/MS
Pirimiphos Methyl
0,004
LC-MS/MS
Prochloraz
0,020
LC-MS/MS
Penconazole
Pendimethalin
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
METOD
ANALİZ
NUMUNE MİKTARI**
KAYNAĞI
SÜRESİ***
J.AOAC 2005 Baharatlar, yağlı tohumlar, kahve
2 Gün
Kuru gıdalar
ürünleri ve yemler en az 0,1-0,5 kg
Yem
Diğer gıdalar en az 0,5-1kg
Atık su
EPA 1656
Su 1 L
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
43/43
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
UYGULANAN
MATERYAL
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
Procymidone
LOQ
CİHAZ
GC-MS/MS
Profenofos
0,010
0,010
Profoxydim
0,015
LC-MS/MS
Prometryn
0,010
LC-MS/MS
Propaquizafop
0,010
LC-MS/MS
Propargite
0,010
LC-MS/MS
Propazine
0,010
LC-MS/MS
Propiconazole
0,010
LC-MS/MS
Propyzamide
0,010
LC-MS/MS
Prothiophos
Pyraflufen ethyl
0,015
LC-MS/MS
GC-MS/MS
Pyrazophos
0,010
0,010
Pyridaben
0,010
LC-MS/MS
Pyridaphenthion
Pyrimethanil
0,010
LC-MS/MS
0,010
GC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
METOD
ANALİZ
NUMUNE MİKTARI**
KAYNAĞI
SÜRESİ***
J.AOAC 2005 Baharatlar, yağlı tohumlar, kahve
2 Gün
Kuru gıdalar
ürünleri ve yemler en az 0,1-0,5 kg
Yem
Diğer gıdalar en az 0,5-1kg
Atık su
EPA 1656
Su 1 L
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
44/44
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
UYGULANAN
MATERYAL
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
LOQ
CİHAZ
Pyriproxyfen
0,010
LC-MS/MS
Quizalafop-Ethyl
0,010
LC-MS/MS
Rimsulfuron
0,010
LC-MS/MS
Sethoxydim
0,015
LC-MS/MS
Simazine
0,010
LC-MS/MS
Spinosad
0,010
LC-MS/MS
Spiroxamine
Taufluvalinate
0,010
LC-MS/MS
GC-MS/MS
Tebuconazole
0,010
0,010
Tepraloxydim
0,010
LC-MS/MS
Terbuthylazine
0,010
LC-MS/MS
Terbutyrn
Tetradifon
0,010
LC-MS/MS
GC-MS/MS
Thiabendazole
0,010
0,010
Thiacloprid
0,010
LC-MS/MS
LC-MS/MS
LC-MS/MS
METOD
ANALİZ
NUMUNE MİKTARI**
KAYNAĞI
SÜRESİ***
J.AOAC 2005 Baharatlar, yağlı tohumlar, kahve
2 Gün
Kuru gıdalar
ürünleri ve yemler en az 0,1-0,5 kg
Yem
Diğer gıdalar en az 0,5-1kg
Atık su
EPA 1656
Su 1 L
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
45/45
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
UYGULANAN
MATERYAL
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
LOQ
CİHAZ
Thiamethoxam
0,010
LC-MS/MS
Thifensulfuron-Methyl
0,010
LC-MS/MS
Thiophanate-Methyl
Tolclofos methyl
0,010
LC-MS/MS
0,010
0,010
GC-MS/MS
Tolyfluanid
Tralkoxydim
0,010
LC-MS/MS
Triadimefon
0,010
LC-MS/MS
Triadimenol
0,010
LC-MS/MS
Triallate
0,015
LC-MS/MS
Triasulfuron
0,010
LC-MS/MS
Trichlorfon
0,010
LC-MS/MS
Trifloxystrobin
0,010
LC-MS/MS
Triflumizole
Trifluralin
0,010
LC-MS/MS
0,010
0,010
GC-MS/MS
Triticonazole
LC-MS/MS
LC-MS/MS
METOD
ANALİZ
NUMUNE MİKTARI**
KAYNAĞI
SÜRESİ***
J.AOAC 2005 Baharatlar, yağlı tohumlar, kahve
2 Gün
Kuru gıdalar
ürünleri ve yemler en az 0,1-0,5 kg
Yem
Diğer gıdalar en az 0,5-1kg
Atık su
EPA 1656
Su 1 L
KALINTI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
46/46
NORMAL PESTİSİT ANALİZLERİNDE ÜCRETLENDİRME ARANAN ETKEN MADDE SAYISINA BAKILMAKSIZIN CİHAZ BAŞINADIR. ÜCRET YAŞ
MEYVE-SEBZE HARİÇ HER BİR CİHAZ İÇİN 230,00 TL. YAŞ MEYVE-SEBZEDE İSE % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 253,00 TL.DİR.
İHRACAT AMAÇLI YAŞ MEYVE-SEBZE ANALİZLERİNDE ÜCRET; % 10 AKREDİTASYON PAYIYLA BİRLİKTE 462,00 TL.
İHRACAT AMAÇLI DİĞER ÜRÜN ANALİZLERİNDE 420,00 DIR.
UYGULANAN
MATERYAL
ANALİZİN ADI
Pestisit
Analizi
NO
215.
216.
* Akredite Analizler
ARANAN ETKEN
MADDELER
(* işaretli olanlar
akredite)
LOQ
CİHAZ
Vinclozolin
0,010
GC-MS/MS
Zoxamide
0,010
GC-MS/MS
METOD
ANALİZ
NUMUNE MİKTARI**
KAYNAĞI
SÜRESİ***
J.AOAC 2005 Baharatlar, yağlı tohumlar, kahve
2 Gün
Kuru gıdalar
ürünleri ve yemler en az 0,1-0,5 kg
Yem
Diğer gıdalar en az 0,5-1kg
Atık su
EPA 1656
Su 1 L
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KATKI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
UYGULANAN
MATERYAL
ANALİZİN ADI
ANTİOKSİDANLAR
Benzoil Peroksit Tayini
(HPLC)
BOYA ARANMASI
Boya Aranması (HPLC)
Allura Red
Amarant
Azorubin
Brillant Blue
Eritrosin
Indigotine
Patent Blue
Ponceau 4R
Kinolin Yellow
Sunset Yellow
* Akredite Analizler
METOT KAYNAĞI
NUMUNE
ANALİZ
MİKTARI** SÜRESİ***
Un
J.Agric. Food Chem., 2001,49,98-102
500 gr
2 Gün
Tüm Gıdalar (Et ve Et
Ürünleri hariç)
Tüm Gıdalar (Et ve Et
Ürünleri hariç)
Tüm Gıdalar (Et ve Et
Ürünleri hariç)
Tüm Gıdalar (Et ve Et
Ürünleri hariç)
Tüm Gıdalar (Et ve Et
Ürünleri hariç)
Tüm Gıdalar (Et ve Et
Ürünleri hariç)
Tüm Gıdalar (Et ve Et
Ürünleri hariç)
Tüm Gıdalar (Et ve Et
Ürünleri hariç)
NMKL 130,1989-N.Yoshioka and
K.Ichihashi,2008.Talanta,(74);1408-1413
NMKL 130,1989-N.Yoshioka and
K.Ichihashi,2008.Talanta,(74);1408-1413
NMKL 130,1989-N.Yoshioka and
K.Ichihashi,2008.Talanta,(74);1408-1413
NMKL 130,1989-N.Yoshioka and
K.Ichihashi,2008.Talanta,(74);1408-1413
NMKL 130,1989-N.Yoshioka and
K.Ichihashi,2008.Talanta,(74);1408-1413
NMKL 130,1989-N.Yoshioka and
K.Ichihashi,2008.Talanta,(74);1408-1413
NMKL 130,1989-N.Yoshioka and
K.Ichihashi,2008.Talanta,(74);1408-1413
NMKL 130,1989 NMKL 130,1989N.Yoshioka and
K.Ichihashi,2008.Talanta,(74);1408-1413
NMKL 130,1989-N.Yoshioka and
K.Ichihashi,2008.Talanta,(74);1408-1413
NMKL 130,1989-N.Yoshioka and
K.Ichihashi,2008.Talanta,(74);1408-1413
500 gr
2 Gün
500 gr
2 Gün
Tüm Gıdalar (Et ve Et
Ürünleri hariç)
Tüm Gıdalar (Et ve Et
Ürünleri hariç)
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
1/1
ANALİZ
FİYATI (TL)
135,00
135,00
500 gr
2 Gün
500 gr
2 Gün
500 gr
2 Gün
500 gr
2 Gün
500 gr
2 Gün
500 gr
2 Gün
500 gr
2 Gün
500 gr
2 Gün
Analiz ücreti
enjeksiyon
başına olup;
fiyat aranan
boya sayısına
bakılmaksızın
135,00 TL.
dır.
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KATKI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
ANALİZİN ADI
Sudan Boyaları
Sudan I (HPLC)
Sudan II (HPLC)
Sudan III (HPLC)
Sudan IV (HPLC)
Sudan Red B (HPLC)
Sudan Black B (HPLC)
Sudan Red VII B (HPLC)
Sudan Boyaları (Sudan I,
Sudan II, Sudan III, Sudan
IV, Sudan Black B, Sudan
Red 7B, Sudan Orange G)
(LC-MSMS)
* Akredite Analizler
UYGULANAN
MATERYAL
Kırmızı Pul ve Toz
Biber,Sumak,Köri
Kırmızı Pul ve Toz
Biber,Sumak,Köri
Kırmızı Pul ve Toz
Biber,Sumak,Köri
Kırmızı Pul ve Toz
Biber,Sumak,Köri
Kırmızı Pul ve Toz
Biber,Sumak,Köri
Kırmızı Pul ve Toz
Biber,Sumak,Köri
Kırmızı Pul ve Toz
Biber,Sumak,Köri
Baharatlar
METOT KAYNAĞI
Food Standart Agency (FSA), Collabrative
Trial 145 B
Food Standart Agency (FSA), Collabrative
Trial 145 B
Food Standart Agency (FSA), Collabrative
Trial 145 B
Food Standart Agency (FSA), Collabrative
Trial 145 B
Food Standart Agency (FSA), Collabrative
Trial 145 B
Food Standart Agency (FSA), Collabrative
Trial 145 B
Food Standart Agency (FSA), Collabrative
Trial 145 B
Quantitation and Identification of 13 Azo-dyes
in Spices using LC-MS/MS (André Schreiber,
Kristin von Czapiewski) AB SCIEX Concord,
Ontario (Canada), AB SCIEX Darmstadt
(Germany)
NUMUNE
ANALİZ
MİKTARI** SÜRESİ***
500 gr
2 Gün
500 gr
2 Gün
500 gr
2 Gün
500 gr
2 Gün
500 gr
2 Gün
500 gr
2 Gün
500 gr
2 Gün
500 gr
2 Gün
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
2/2
ANALİZ
FİYATI (TL)
135,00
Analiz ücreti
enjeksiyon
başına olup;
fiyat aranan
boya sayısına
bakılmaksızın
135,00 TL.
dir.
135,00
Analiz ücreti
enjeksiyon
başına olup;
fiyat aranan
boya sayısına
bakılmaksızın
135,00 TL.
dir.
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KATKI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
ANALİZİN ADI
KORUYUCULAR
Benzoik Asit ve Tuzlarının
Tayini (HPLC)
Sorbik Asit ve Tuzlarının
Tayini (HPLC)
Potasyum İyodür Tayini
Potasyum İyodat Tayini
Kükürt dioksit Tayini
SUNİ TATLANDIRICILAR
Sakkarin (HPLC)
Acesulfam-K (HPLC)
Aspartam (HPLC)
* Akredite Analizler
UYGULANAN
MATERYAL
METOT KAYNAĞI
NUMUNE
ANALİZ
MİKTARI** SÜRESİ***
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
3/3
ANALİZ
FİYATI (TL)
Tüm Gıdalar (Et ve Et
Ürünleri hariç)
Tüm Gıdalar (Et ve Et
Ürünleri hariç)
Nordic Commite on Food Analysis No:124,
1997
Nordic Commite on Food Analysis No:124,
1997
500 gr
2 Gün
135,00
500 gr
2 Gün
Tuz
Tuz
Kuru Meyveler
TSE 933, Nisan 2003
TSE 933, Nisan 2003
AOAC Official Method 990.28:2000
500 gr
500 gr
500 gr
1 Gün
1 Gün
1 Gün
Analiz ücreti
enjeksiyon
başına olup;
fiyat aranan
koruyucu
çeşidine
bakılmaksızın
135,00 TL.
dir.
75,00
75,00
70,00
Şekerlemeler, Meyve
Suları, Gazlı İçecekler,
Yoğurt, Bebek mamaları
Şekerlemeler, Meyve
Suları, Gazlı İçecekler,
Yoğurt, Bebek mamaları
Şekerlemeler, Meyve
Suları, Gazlı İçecekler,
Yoğurt, Bebek mamaları
Journal of AOAC International Vol.76, No 2,
268-274
500 gr
Journal of AOAC International Vol.76, No 2,
268-274
500 gr
Journal of AOAC International Vol.76, No 2,
268-274
500 gr
2 Gün
135,00
Analiz ücreti
enjeksiyon
başına olup;
fiyat aranan
madde
KATKI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
ANALİZİN ADI
Yapay Tatlandırıcılar
(Aspartam, Asesülfam-K,
Sakkarin, Sukraloz) (LCMSMS)
UYGULANAN
MATERYAL
Enerjisi Düşürülmüş
Alkolsüz İçecekler
Histamin Analizi (n1)
(HPLC)
Su Ürünlerinde
Histamin Analizi (n9)
(HPLC)
Su Ürünlerinde
Kafein Analizi
Çay, Kahve ve İçeceklerde
Jelatin Tayini
Natamisin
Natamisin
Süt ve Süt Ürünlerinde
Süt ve Süt Ürünleri (Peynir
Hariç)
Peynir
Nişasta Tayini (Kalitatif)
Süt ve Süt Ürünlerinde
* Akredite Analizler
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
NUMUNE
ANALİZ
MİKTARI** SÜRESİ***
LC-MS/MS Method for the Rapid Analysis of
500 gr
Five Artificial Sweeteners Using a Core
Enhanced Technology Column Eilidh
MacRitchie, Kim Phipps, Thermo Fisher
Scientific,
Runcorn,
Cheshire,
UK.
Application Note 20675.
Journal of AOAC International Vol.76, No:3,
1 kg veya
2 Gün
pp. 575-577
1 adet
(Büyük
Balıklar)
Journal of AOAC International Vol.76, No:3,
9x1kg veya
2 Gün
pp. 575-577
9 adet
(Büyük
balıklar)
HPLC Journal of AOAC International, Vol
500 gr
2 Gün
76,No: 32 268-274
A.O.A.C. 1984 16.105
500 gr
2 Gün
TS ISO 9233-2- Peynir veya Peynir
1000 ml
3 Gün
Kabuğunda Natamisin Muhtevası,2007.
TS ISO 9233- Peynir veya Peynir Kabuğunda
1000 gr
3 Gün
Natamisin Muhtevası
Official Journal of the European
500 gr
1 Gün
Communities, Qualıtıve Determination Of
Starch In Skımmed-Milk Powder, Denatured
Mılk Powder And Compound
Feedıngstuffs,Article 17,2001.
METOT KAYNAĞI
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
4/4
ANALİZ
FİYATI (TL)
sayısına
bakılmaksızın
135,00 TL.dir
135,00
1.200,00
135,00
38,00
135,00
265,00
35,00
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KATKI ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
ANALİZİN ADI
Nitrat (HPLC)
Hidrojen Peroksit Tayini
Choline Chloride Tayini
HMF (Hidroksi Metil
Furfural) Tayini (HPLC)
Toplam Şeker (HPLC)
C Vitamini (Askorbik Asit)
(HPLC)
* Akredite Analizler
UYGULANAN
MATERYAL
*Yaş Me yve ve Sebzelerde
Süt ve Süttozu
Yem ve Yem Katkı
Maddeleri
Bal, Pekmez, Arı Şurubu
Bal, Pekmez, Reçel, Süt
Ürünleri, Alklollü
İçecekler, Şuruplar
Meyve, Sebze ve Meyve
Sularında
METOT KAYNAĞI
TS EN 12014-2 Gıda Maddeleri Nitrat
ve/veya Nitrit Muhtevası Tayini. Bölüm 2:
Sebze ve Meyve Ürünlerinde Nitrat
Muhtevasının HPLC Metodu ile Tayini. Ocak
2001, 1. Baskı Türk Standartları Enstitüsü,
Ankara (Modifiye)
AOAC Official Method of Analysis 957.08
Food Chemical Codex, 40.Edition 1996
NUMUNE
ANALİZ
MİKTARI** SÜRESİ***
500 gr
2 Gün
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
5/5
ANALİZ
FİYATI (TL)
148,50
250 gr
50 gr
1 Gün
2 Gün
35,00
32,00
Turhan vd 2008. Quality of honeys influenced
by thermal treatment. LWT 41, 1396-1399.
TS EN 12630 Nisan 2001
250 gr
2 Gün
135,00
250 gr
2 gün
135,00
Ruckemann H., 1980.
500 gr
2 Gün
135,00
MİNERAL ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
1/1
ICP-MS CİHAZI İLE YAPILAN MİNERAL ANALİZLERİNDE TEKLİ FİYAT 150,00 TL. BUNA EKLENEN HER BİR ANALİZ İÇİN (+) 30 TL.
(*) İŞARETLİ AKREDİTE ÜRÜN GRUPLARINDA BU ÜCRETLERE % 10 AKREDİTASYON BEDELİ AYRICA İLAVE EDİLİR..
ANALİZİN ADI
Arsenik Tayini
Bakır Tayini
Civa Tayini
Kalay Tayini
Kadmiyum Tayini
Krom Tayini
Kurşun Tayini
Mangan Tayini
* Akredite Analizler
UYGULANAN MATERYAL
*Gıda (ICP-MS)
Gıda Amaçlı Kullanma Suyu (ICP-MS)
Yem ve Yem Katkı Maddeleri (ICP-MS)
*Gıda (ICP-MS)
Gıda Amaçlı Kullanma Suyu (ICP-MS)
Yem ve Yem Katkı Maddeleri (ICP-MS)
*Gıda (ICP-MS)
Gıda Amaçlı Kullanma Suyu (ICP-MS)
Yem ve Yem Katkı Maddeleri (ICP-MS)
*Gıda (ICP-MS)
Gıda Amaçlı Kullanma Suyu (ICP-MS)
Yem ve Yem Katkı Maddeleri (ICP-MS)
*Gıda (ICP-MS)
Gıda Amaçlı Kullanma Suyu (ICP-MS)
Yem ve Yem Katkı Maddeleri (ICP-MS)
*Gıda (ICP-MS)
Gıda Amaçlı Kullanma Suyu (ICP-MS)
Yem ve Yem Katkı Maddeleri (ICP-MS)
*Gıda (ICP-MS)
Gıda Amaçlı Kullanma Suyu (ICP-MS)
Yem ve Yem Katkı Maddeleri (ICP-MS)
*Gıda (ICP-MS)
Gıda Amaçlı Kullanma Suyu (ICP-MS)
Yem ve Yem Katkı Maddeleri (ICP-MS)
METOT KAYNAĞI
NMKL186
TS. EN ISO 17294-1/2
NMKL186
NMKL186
TS. EN ISO 17294-1/2
NMKL186
NMKL186
TS. EN ISO 17294-1/2
NMKL186
NMKL186
TS. EN ISO 17294-1/2
NMKL186
NMKL186
TS. EN ISO 17294-1/2
NMKL186
NMKL186
TS. EN ISO 17294-1/2
NMKL186
NMKL186
TS. EN ISO 17294-1/2
NMKL186
NMKL186
TS. EN ISO 17294-1/2
NMKL186
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
500 gr veya 500 ml
2 Gün
500 gr veya 500 ml
2 Gün
500 gr veya 500 ml
2 Gün
500 gr veya 500 ml
2 Gün
500 gr veya 500 ml
2 Gün
500 gr veya 500 ml
2 Gün
500 gr veya 500 ml
2 Gün
500 gr veya 500 ml
2 Gün
MİNERAL ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
2/2
ICP-MS CİHAZI İLE YAPILAN MİNERAL ANALİZLERİNDE TEKLİ FİYAT 150,00 TL. BUNA EKLENEN HER BİR ANALİZ İÇİN (+) 30 TL.
(*) İŞARETLİ AKREDİTE ÜRÜN GRUPLARINDA BU ÜCRETLERE % 10 AKREDİTASYON BEDELİ AYRICA İLAVE EDİLİR..
ANALİZİN ADI
Alüminyum Tayini
Bor Tayini
Çinko Tayini
Demir Tayini
Fosfor Tayini
Kalsiyum Tayini
Mağnezyum Tayini
Nikel Tayini
* Akredite Analizler
UYGULANAN MATERYAL
Gıda (ICP-MS)
Gıda Amaçlı Kullanma Suyu (ICP-MS)
Yem ve Yem Katkı Maddeleri (ICP-MS)
Gıda (ICP-MS)
Gıda Amaçlı Kullanma Suyu (ICP-MS)
Yem ve Yem Katkı Maddeleri (ICP-MS)
Gıda (ICP-MS)
Gıda Amaçlı Kullanma Suyu (ICP-MS)
Yem ve Yem Katkı Maddeleri (ICP-MS)
Gıda (ICP-MS)
Gıda Amaçlı Kullanma Suyu (ICP-MS)
Yem ve Yem Katkı Maddeleri (ICP-MS)
Gıda (ICP-MS)
Gıda Amaçlı Kullanma Suyu (ICP-MS)
Yem ve Yem Katkı Maddeleri (ICP-MS)
Gıda (ICP-MS)
Gıda Amaçlı Kullanma Suyu (ICP-MS)
Yem ve Yem Katkı Maddeleri (ICP-MS)
Gıda (ICP-MS)
Gıda Amaçlı Kullanma Suyu (ICP-MS)
Yem ve Yem Katkı Maddeleri (ICP-MS)
Gıda (ICP-MS)
Gıda Amaçlı Kullanma Suyu (ICP-MS)
Yem ve Yem Katkı Maddeleri (ICP-MS)
METOT KAYNAĞI
NMKL186
TS. EN ISO 17294-1/2
NMKL186
NMKL186
TS. EN ISO 17294-1/2
NMKL186
NMKL186
TS. EN ISO 17294-1/2
NMKL186
NMKL186
TS. EN ISO 17294-1/2
NMKL186
NMKL186
TS. EN ISO 17294-1/2
NMKL186
NMKL186
TS. EN ISO 17294-1/2
NMKL186
NMKL186
TS. EN ISO 17294-1/2
NMKL186
NMKL186
TS. EN ISO 17294-1/2
NMKL186
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
500 gr veya 500 ml
2 Gün
500 gr veya 500 ml
2 Gün
500 gr veya 500 ml
2 Gün
500 gr veya 500 ml
2 Gün
500 gr veya 500 ml
2 Gün
500 gr veya 500 ml
2 Gün
500 gr veya 500 ml
2 Gün
500 gr veya 500 ml
2 Gün
MİNERAL ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
3/3
ICP-MS CİHAZI İLE YAPILAN MİNERAL ANALİZLERİNDE TEKLİ FİYAT 150,00 TL. BUNA EKLENEN HER BİR ANALİZ İÇİN (+) 30 TL.
(*) İŞARETLİ AKREDİTE ÜRÜN GRUPLARINDA BU ÜCRETLERE % 10 AKREDİTASYON BEDELİ AYRICA İLAVE EDİLİR..
ANALİZİN ADI
Potasyum Tayini
Selenyum Tayini
Silisyum Tayini
Sodyum Tayini
* Akredite Analizler
UYGULANAN MATERYAL
Gıda (ICP-MS)
Gıda Amaçlı Kullanma Suyu (ICP-MS)
Yem ve Yem Katkı Maddeleri (ICP-MS)
Gıda (ICP-MS)
Gıda Amaçlı Kullanma Suyu (ICP-MS)
Yem ve Yem Katkı Maddeleri (ICP-MS)
Gıda (ICP-MS)
Gıda Amaçlı Kullanma Suyu (ICP-MS)
Yem ve Yem Katkı Maddeleri (ICP-MS)
Gıda (ICP-MS)
Gıda Amaçlı Kullanma Suyu (ICP-MS)
Yem ve Yem Katkı Maddeleri (ICP-MS)
METOT KAYNAĞI
NMKL186
TS. EN ISO 17294-1/2
NMKL186
NMKL186
TS. EN ISO 17294-1/2
NMKL186
NMKL186
TS. EN ISO 17294-1/2
NMKL186
NMKL186
TS. EN ISO 17294-1/2
NMKL186
NUMUNE MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
500 gr veya 500 ml
2 Gün
500 gr veya 500 ml
2 Gün
500 gr veya 500 ml
2 Gün
500 gr veya 500 ml
2 Gün
MİKROBİYOLOJİ ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
1/1
MİKROBİYOLOJİ ANALİZ LABORATUVARI
ANALİZİN ADI
UYGULANAN
MATERYAL
Bacillus cereus Sayımı
Clostridium perfringens Sayımı
E.coli Sayımı (EMS)
E.coli Sayımı (Katı ortam)
E.coli 0157:H7 Aranması
Enterobacteriaceae Sayımı
Fekal Koliform Sayımı (EMS)
Koliform Sayımı (Katı Ortam)
Koliform Sayımı (EMS)
Tüm gıdalarda
Tüm gıdalarda
Tüm gıdalarda
Tüm gıdalarda
Tüm gıdalarda
Gıda ve Yem
Tüm gıdalarda
Tüm gıdalarda
Tüm gıdalarda
Listeria monocytogenes
Aranması
Osmofilik Maya Sayımı
Tüm gıdalarda
Pseudomonas spp.
Rope Sporu Sayımı
Vibrio parahaemolytycus
Vibrio cholerae
Somatik Hücre Sayımı
Sterilite Kontrolü ( 7 günlük inkubasyon)
ˣ Akredite Analizler
Meyve suyu, Reçel
meyve nektarı helva,
lokum v.b.gıdalar
Et ürünleri
Ekmek, Ekmek mayası,
Un, Yaş maya
Su Ürünleri
Su Ürünleri
Çiğ süt
UHT
süt
(meyveliaromalı vb. dahil)
ANALİZ
METOT KAYNAĞI
ANALİZ SÜRESİ*** ÜCRETİ
(TL)
FDA/BAM 2001
En az 100 g/mL Negatif sonuçlarda 2 gün
68,00
FDA/BAM 2001
En az 100 g/mL Negatif sonuçlarda 2 gün
84,00
FDA/BAM 2002
En az 100 g/mL Negatif Sonuçlarda 5 gün
92,00
NSM (F20) 2005
En az 100 g/mL Negatif sonuçlarda 2 gün
55,00
FDA/BAM 2002
En az 100 g/mL Negatif sonuçlarda 2 gün
110,00
NSM (F 23), 2005
En az 100 g/mL Negatif sonuçlarda 2 gün
55,00
FDA/BAM 2002
En az 100 g/mL Negatif sonuçlarda 4Gün
95,00
FDA/BAM 2002
En az 100 g/mL Negatif sonuçlarda 2 gün
55,00
FDA/BAM 2002
En az 100 g/mL Negatif sonuçlarda 4
95,00
Gün
FDA/BAM 2003
En az 100 g/mL Negatif sonuçlarda 3 100,00
Gün
HARRİGAN,
W.F., En az 100 g/mL 5 Gün
55,00
McCANCE, M.E.,1966.
NUMUNE
MİKTARI**
ISO 1372:2010
TS 3522:1992
En az 100 g
Negatif sonuçlarda 2 gün
En az 100 g/mL 3 Gün
55,00
68,00
FDA BAM 2001
FDA BAM 2001
TSE ISO 13366
Çiğ süt ve ısıl işlem görmüş
içme sütleri tebliği-ISO 4833
En az 100 g
En az 100 g
En az 100 mL
2 adet (n 1’li
numunede)
85,00
85,00
50,00
105,00
3 gün
3 gün
1 gün
10 Gün
MİKROBİYOLOJİ ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
2/2
MİKROBİYOLOJİ ANALİZ LABORATUVARI
ANALİZİN ADI
Sterilite Kontrolü ( 15 günlük inkubasyon)
Ticari Sterilite ( 7 günlük inkubasyon)
Ticari Sterilite ( 7 günlük inkubasyon)
Ticari Sterilite ( 7 günlük inkubasyon)
Ticari Sterilite ( 7 günlük inkubasyon)
E.coli Sayımı
Fekal Koliform Sayımı
Koliform Sayımı
Fekal Straptekok - Enterokok
Sayımı
22 °C ‘ de Toplam Bakteri Sayımı
37 °C ‘ de Toplam Bakteri Sayımı
Koagulaz Pozitif Stafilokokların
Sayımı(Staphylococcus aureus ve
ˣ Akredite Analizler
UYGULANAN
MATERYAL
METOT KAYNAĞI
UHT
süt
(meyveli- Çiğ süt ve ısıl işlem görmüş
aromalı vb. dahil)
içme sütleri tebliği-ISO 4833
Konserve meyve ve
sebzeler
Konserve Et ve Ürünleri
Konserve
Hazır
Yemekler
Pastörize meyve ve sebze
suları
bunların
karışımları
(nektarlar,
püreler, konsantreler vb.
ürünler dahil) ve aromalı,
meyveli vb. içecekler ve
şurupları
Suda (atık su hariç)
FDA/BAM 2002
18 Gün
ANALİZ
ÜCRETİ
(TL)
125,00
8 Gün
100,00
8 Gün
100,00
8 Gün
100,00
8 Gün
100,00
En az 100 mL
Negatif sonuçlarda 2 gün
92,00
NUMUNE
MİKTARI**
2 adet (n 1’li
numunede)
3 adet (n 1’li
numunede)
3 adet (n 1’li
numunede)
3 adet (n 1’li
numunede)
3 adet (n 1’li
numunede)
ANALİZ SÜRESİ***
Suda (atık su hariç)
APHA
En az 100 mL
Negatif sonuçlarda 2 gün
52,00
Suda (atık su hariç)
Suda (atık su hariç)
*Gıdalar, Yemler
FDA/BAM 2001
FDA/BAM 2001
ISO 6888-1
En az 100 mL
En az 100 mL
En az 100 g/ml
3 gün
2 gün
Negatif sonuçlarda 2 gün
55,00
55,00
74,80
MİKROBİYOLOJİ ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
3/3
MİKROBİYOLOJİ ANALİZ LABORATUVARI
ANALİZİN ADI
diğer türler)
Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri
Sayımı
Küf-Maya
Salmonella Aranması
Listeria monocytogenes Aranması
Bacillus cereus Aranması Ve
Sayılması Analizi
Clostrıdıum perfrıngens Aranması
Ve Sayılması Analizi
E.coli Aranması Ve Sayılması
(Ems) Analizi
E.coli Aranması Ve Sayılması (Katı
Ortam) Analizi
E.coli O 157 Aranması Analizi
Enterobacteriacea Aranması Ve
Sayılması Analizi
Koliform Bakteri Aranması Ve
Sayılması (Ems) Analizi
Koliform Bakteri Aranması Ve
Sayılması (Katı Ortam) Analizi
Osmofilik maya - Kserofilik
ˣ Akredite Analizler
UYGULANAN
MATERYAL
METOT KAYNAĞI
NUMUNE
MİKTARI**
ANALİZ SÜRESİ***
ANALİZ
ÜCRETİ
(TL)
*Gıdalar, Yemler
ISO 4833-1
En az 100 g/mL 3 gün
60,50
*Gıdalar,
Yemler(Su
aktivitesi
0.95’ten
yüksek olan ürünlerde)
*Gıdalar, Yemler
*Gıdalar, Yemler
Tüm gıdalarda
ISO 21527-1:2008
En az 100 g/mL 5 Gün
60,50
TS EN ISO 6579
ISO 11290-1
TS EN ISO 7932
En az 100 g/mL Negatif sonuçlarda 3 gün
En az 100 g/mL Negatif sonuçlarda 4 gün
En az 100 g/mL Negatif sonuçlarda 2 gün
110,00
110,00
68,00
Tüm gıdalarda
TS EN ISO 7937
En az 100 g/mL Negatif sonuçlarda 2 gün
84,00
Tüm gıdalarda
ISO 16649-3
En az 100 g/mL Negatif sonuçlarda 2 gün
92,00
Tüm gıdalarda
ISO 16649-2
En az 100 g/mL Negatif sonuçlarda 2 gün
55,00
Tüm gıdalarda
Tüm gıdalarda
ISO 16654
ISO 21528-2
En az 100 g/mL Negatif sonuçlarda 2 gün
En az 100 g/mL Negatif sonuçlarda 2 gün
110,00
55,00
Tüm gıdalarda
ISO 4831
En az 100 g/mL Negatif sonuçlarda 2 gün
95,00
Tüm gıdalarda
TS ISO 4832
En az 100 g/mL Negatif sonuçlarda 2 gün
55,00
Tüm gıdalarda
ISO 21527-2
En az 100 g/mL 5 gün
55,00
MİKROBİYOLOJİ ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
4/4
MİKROBİYOLOJİ ANALİZ LABORATUVARI
ANALİZİN ADI
Küflerin aranması Ve Sayılması
Analizi (Su aktivitesi 0.95’ten
küçük olan ürünlerde)
Pseudomonas spp. Aranması Ve
Sayılması Analizi
Vibrio cholerae Aranması Ve
Sayılması Analizi
V. parahaemolyticus Aranması Ve
Sayılması Analizi
Mini Vidas Cihazı ile Staph.
Enterotoksin Analizi
ˣ Akredite Analizler
UYGULANAN
MATERYAL
METOT KAYNAĞI
NUMUNE
MİKTARI**
ANALİZ SÜRESİ***
ANALİZ
ÜCRETİ
(TL)
Tüm gıdalarda
ISO 13720
En az 100 g/mL Negatif sonuçlarda 2 gün
55,00
Tüm gıdalarda
ISO 21872-1
En az 100 g/mL Negatif sonuçlarda 2 gün
85,00
Tüm gıdalarda
ISO 21872-1
En az 100 g/mL Negatif sonuçlarda 2 gün
85,00
Tüm gıdalarda
Vidas SET 2 Test Kitapcığı
En az 100 g/mL 2 gün
170,00
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
MİKOTOKSİN ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
ANALİZİN ADI
Aflatoksin B1 ve Toplam
Aflatoksin (B1+B2+G1+G2)
Analizi
Aflatoksin B1 ve Toplam
Aflatoksin (B1+B2+G1+G2)
Analizi
Aflatoksin B1,B2, G1, G2
Analizi
Aflatoksin B1 ve Toplam
Aflatoksin Analizi
ANALİZ
SÜRESİ***
ANALİZ
FİYATI (TL)
AOAC Official Method 991.31,
2012.
1 kg
2 Gün***
187,00
AOAC Official Method 991.31,
2012.
1 kg
2 Gün***
187,00
AOAC Official Method 991.31,
2012.
Vıcam Science Technology
Aflatest İnstruction Manual,
1999.
Vıcam Science Technology
Aflatest İnstruction Manual,
1999.
Vıcam Science Technology
Aflatest İnstruction Manual,
1999.
AOAC Official Method 999.07,
2012.
AOAC Official Method
991.31.(Modifiye)
Rhone Diagnostics
Technologies, 1999.
Rhone Diagnostics
Technologies, 1999.
Rhone Diagnostics
1 kg
2 Gün
170,00
1 kg
2 Gün
170,00
1 kg
2 Gün
170,00
1 kg
2 Gün
170,00
1 kg
2 Gün
187,00
250 g
2 Gün
170,00
1 kg
2 Gün
220,00
1 kg
2 Gün
220,00
1 kg
2 Gün
220,00
METOT KAYNAĞI
*Yağlı Kuru Meyveler
(Yer Fıstığı, Antep fıstığı,Fındık, Ceviz,
susamlı Krokan, Tahin Helvası, Fındık,
Fıstık Ezmeleri vb.)
*Tahıl Ve Ürünleri
(Buğday, Arpa, Ekmek,Un, Makarna
vb)
Yemler (Yem Katkı Maddeleri hariç)
Aflatoksin B1 ve Toplam
Aflatoksin Analizi
Karabiber
Aflatoksin B1 ve Toplam
Aflatoksin Analizi
Kimyon
Aflatoksin B1 ve Toplam
Aflatoksin Analizi
Aflatoksin B1 ve Toplam
Aflatoksin Analizi
Aflatoksin M1 Analizi
*Kurutulmuş Meyveler (Kuru
İncir,Kuru Üzüm, Kuru Kayısı vb.)
Bebek Ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları
Aflatoksin M1 Analizi
Süt Tozu
Aflatoksin M1 Analizi
Peynir
* Akredite Analizler
NUMUNE
MİKTARI**
UYGULANAN MATERYAL
Kırmızı Biber
Süt
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
1/1
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
MİKOTOKSİN ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
ANALİZİN ADI
UYGULANAN MATERYAL
Aflatoksin M1 Analizi
Yoğurt
Aflatoksin M1 Analizi
Bebek Formülleri Ve Devam
Formülleri (Bebek Sütleri Ve Devam
Sütleri Dahil) Ve Bebekler İçin Özel
Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar
Tahıllar Ve Tahıl Ürünleri (Buğday,
Arpa, Ekmek,Un, Makarna vb)
Kuru Meyveler (Kuru İncir,Kuru
Üzüm, Kuru Kayısı vb.)
Okratoksin A Analizi
Okratoksin A Analizi
Okratoksin A Analizi
Okratoksin A Analizi
Okratoksin A Analizi
Zearalenon Analizi
Zearalenon Analizi
Patulin Analizi
* Akredite Analizler
METOT KAYNAĞI
Technologies, 1999.
Rhone Diagnostics
Technologies, 1999.
Rhone Diagnostics
Technologies, 1999.
AOAC Official Method 2000.03,
2012.
Vıcam Science Technology
Ochratest İnstruction Manual,
1999.
Bebek Ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Ve AOAC Official Method 2000.03,
Diyet Gıdaları
2012.(Modifiye)
Kahve
Vıcam Science Technology
Ochratest İnstruction Manual,
1999.
Alkollü Ve Alkolsüz İçecekler
Vıcam Science Technology
Ochratest İnstruction Manual,
1999.
Tahıllar Ve Tahıl Ürünleri
Journal Of AOAC
(Buğday,Arpa,Ekmek,Un vb)
International,Vol:84, No:5,
2012.
Yem (Yem Katkı Maddeleri hariç)
Journal Of AOAC
International,Vol:84, No:5, 2012
Elma Suyu Ve Diğer Meyve Suları
AOAC Official Method 2000.02.
(2012).
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
2/2
NUMUNE
MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
ANALİZ
FİYATI (TL)
1 kg
2 Gün
220,00
1 kg
2 Gün
220,00
250 g
2 Gün
220,00
1 kg
2 Gün
220,00
1 kg
2 Gün
220,00
1 kg
2 Gün
220,00
1 kg
2 Gün
220,00
1 kg
2 Gün
220,00
1 kg
2 Gün
220,00
1 kg
2 Gün
165,00
Doküman Kodu
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
MİKOTOKSİN ANALİZ LABORATUVARI
İNTERNETTE YAYINLANACAK ANALİZ BİLGİLERİ
ANTALYA GIDA KONTROL
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
ANALİZİN ADI
UYGULANAN MATERYAL
METOT KAYNAĞI
Deoksinivalenol Analizi
Tahıllar Ve Tahıl Ürünleri
(Buğday,Arpa,Ekmek,Un, Makarna vb)
Deoksinivalenol Analizi
Bebek Ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları
Deoksinivalenol Analizi
Yem (Yem Katkı Maddeleri hariç)
-R-Biopharm Rhone Ltd.Cereal
Deoxynivalenol Extraction
Method.
-R-Biopharm Rhone Ltd.Baby
Food Deoxynivalenol Extraction
Method.
-R-Biopharm Rhone Ltd.Cereal
Deoxynivalenol Extraction
Method.
-R-Biopharm Rhone Ltd.Baby
Food Deoxynivalenol Extraction
Method.
-R-Biopharm Rhone Ltd.Cereal
Deoxynivalenol Extraction
Method.
-R-Biopharm Rhone Ltd.Baby
Food Deoxynivalenol Extraction
Method.
* Akredite Analizler
KYS-FR-110
28.10.2013
20.11.2014
02
3/3
NUMUNE
MİKTARI**
ANALİZ
SÜRESİ***
ANALİZ
FİYATI (TL)
1 kg
2 Gün
220,00
1 kg
2 Gün
220,00
1 kg
2 Gün
220,00
Download

Doküman Kodu KYS-FR-110 İlk Yayın Tarihi 28.10.2013 Revizyon