Sorumlular
Anlaşma
Yapılan
Kurumun
Bölüm,
Mevlana
Kurum
Koordinatörü
S.Ü Mevlana
Kurum
Koordinatörlü
ğü
Anlaşma
Yapılan
Kurumun
Bölüm,
Mevlana
Kurum
Koordinatörü
S.Ü Mevlana
Kurum
Koordinatörlüğ
ü
İş Akış Şeması
Mevzuat
Ve
Kayıtlar
YÖK’ün belirlediği tarihler çerçevesinde değişim ilanı verilir
Öğretim elemanları ilanda belirtilen belgelerle (başvuru belgesi, dil
belgesi) birlikte Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğüne
başvuruda bulunurlar.
Anlaşmalarda belirtilen sayılar ve YÖK’ün belirlediği bütçe esas
alınarak asil ve yedek liste belirlenir.
Mevlana
Değişim
Programı
Mevzuatı
Uygulama Esas
ve Usulleri
Belirlenen liste ilan edilir.
Feragat etmek isteyen öğretim elemanlarının
feragatleri alınır.
Feragatler sonrası Nihai liste belirlenir.
1
Mevlana
Değişim
Programı
Mevzuatı
Uygulama Esas
ve Usulleri
Sorumlular
Anlaşma
Yapılan
Kurumun
Bölüm,
Mevlana
Kurum
Koordinatörü
S.Ü Mevlana
Kurum
Koordinatörl
üğü
Anlaşma
Yapılan
Kurumun
Bölüm,
Mevlana
Kurum
Koordinatörü
İş Akış Şeması
Kesinleşen listeler öğretim elemanlarının gideceği
karşı kurumlara iletilir.
Yurt dışına gidecek olan öğretim elemanı, bilgi
formu ve hareket planını hazırlar.
Öğretim elemanı hareketlilik planı gidilecek
kuruma gönderilir.
Mevlana
Değişim
Programı
Mevzuatı
Uygulama Esas
ve Usulleri
Kabul eden yükseköğretim kurumundaki Bölüm
Başkanı/Koordinatörü, Kurum Koordinatörü tarafından imzalanan
hareketlilik planı S.Ü.’ye geri gelir.
Yurt dışına gidecek olan öğretim elemanı yükümlülük
sözleşmesini imzalar.
Rektör
S.Ü Mevlana
Kurum
Koordinatörl
üğü
Mevzuat
Ve
Kayıtlar
Öğretim Elemanı Fakülte Yönetim Kurulu ve Rektör onaylı
görevlendirme yazısının bir nüshasının Koordinatörlüğe ibraz
eder.
Fakülte
Yönetim
Kurulu
2
Mevlana
Değişim
Programı
Mevzuatı
Uygulama Esas
ve Usulleri
Sorumlular
İş Akış Şeması
Mevzuat
Ve
Kayıtlar
Öğretim Elemanı gideceği kurum ile iletişime geçerek seyahat
planlamasını yapar ve seyahat belgesinin bir nüshasını Koordinatörlüğe
iletir.
Anlaşma
Yapılan
Kurumun
Bölüm,
Mevlana
Kurum
Koordinatörü
S.Ü Mevlana
Kurum
Koordinatörl
üğü
Öğretim Elemanı yurt dışına gider.
Mevlana
Değişim
Programı
Mevzuatı
Uygulama Esas
ve Usulleri
Öğretim elemanı program sonrası yurda dönüşünde gerekli belgeleri
(Katılım Sertifikası, Uçak bileti orijinali, Boarding pass ya da Pasaport
giriş-çıkış sayfası fotokopisi, Nihai Rapor) teslim eder.
Gerekli belgeler teslim alındıktan sonra öğretim elemanının hesabına
ödemeler yapılır.
3
Download

Feragatler sonrası Nihai liste belirlenir. Feragat etmek isteyen