ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Bayilik Sözleşmesi
BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI
ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET
LTD. ŞTİ.
ORGANİK HABERLEŞME
BAYİ
Taraf
Taraflar
1.TANIMLAR
KISA MESAJ (SMS)
BAYİ
MÜŞTERİ
2. SÖZLEŞME KONUSU
3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4. ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME
4.1.
4.2.
4.3.
5. BAYİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
6. ORGANİK HABERLEŞME’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1.
6.2.
6.3.
7. ORGANİK HABERLEŞME’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
8.1.
8.2.
9. SÖZLEŞME KONUSU
10. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM MAHALLİ VE UYGULANACAK HUKUK
11. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULAMA ESASLARI
11.1.
11.2.
12. MÜCBİR SEBEP
13. MÜCBİR SEBEP
14. MÜCBİR SEBEP
15. SÖZLEŞMENİN EKLERİ, VERGİ VE HARÇLAR
EK 1 – Ücret Tarifeleri
EK 2 – Taraflara ait Bilgiler
___________________________________________________________________________________________________
Tarafların usulüne göre yetkilendirilmiş olan temsilcileri aşağıda belirtilen tarihte işbu
sözleşmeyi imza altına almışlardır.
… / … / 20...
EK – 1
ÜCRETLER
1. Ücret Tarifesi
2. Ödeme Koşulları
2.1.
Ön Ödemeli Model
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
Vergi, resim, harçlar
___________________________________________________________________________________________________
Tarafların usulüne göre yetkilendirilmiş olan temsilcileri aşağıda belirtilen tarihte işbu
sözleşmeyi imza altına almışlardır.
… / … / 20...
FİRMA ADINA
ORGANİK HABERLEŞME ADINA
EK – 2
TARAFLARA AİT BİLGİLER
___________________________________________________________________________________________________
Tarafların usulüne göre yetkilendirilmiş olan temsilcileri aşağıda belirtilen tarihte işbu
sözleşmeyi imza altına almışlardır.
… / … / 20...
FİRMA ADINA
ORGANİK HABERLEŞME ADINA
Download

BAYI SOZLESMESI.09.2015