YURT İÇİ KONGRE/KONFERANS SONRASI
TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER
1- Gerçekleştirme Görevlisi imza sirkü örneği: (http://ybu.edu.tr/projelerofisi/BAP/Evraklar)
Adresinden Ulaşılabilir.
2- Uçak Bileti veya Otobüs Bileti (E-Biletlerde fatura yerine geçer ibaresi olması
gerekmektedir. Yoksa acentelerden alınanlarda fatura gereklidir.)
3- Biniş Kartları
4- Özel araçla gidenlerde rayiç bedel üzerinden hesaplama yapılır.
5- Taksi ücreti talep edilmişse taksi fişleri.
6- Kongre katılım belgesi (Katılım belgesi yabancı dildeyse tercümesi yapılarak altına
tarafımca tercüme edilmiştir yazılıp isim yazılıp imzalanacak ve bölüm başkanına
onaylatılacak.)
7- Kayıt ücreti yatırıldıysa kişinin kendi adına düzenlenen fatura (Fatura alınamayan
durumlarda harcama pusulası düzenlenir) ya da ödeme belgesinin aslı. (Fatura yabancı
dildeyse tercümesi yapılarak altına tarafımca tercüme edilmiştir yazılıp isim yazılıp
imzalanacak ve bölüm başkanına onaylatılacak.)
8-
Fatura
alınamayan
durumlarda
harcama
pusulası
düzenlenir.
(http://ybu.edu.tr/projelerofisi/BAP/Evraklar) adresinden ulaşılabilir.
9- Etkinlikten sonra kendisine ödeme yapılabilmesi için; Banka bilgilerini (Maaş hesabına ait
IBAN
No’su)
TC
Kimlik
Numarasını
içeren
bir
üst
yazı/dilekçe.
(http://ybu.edu.tr/projelerofisi/BAP/Evraklar) adresinden ulaşılabilir.
10- Kadro derecesi ve ek gösterge için bordro
11- Kongre sonuç formu. (Form sisteme yüklenecek, Rapor sisteme yüklenmeden ödeme
yapılmayacak.) (http://ybu.edu.tr/projelerofisi/BAP/Evraklar) adresinden ulaşılabilir.
12- Hocanın kongrede yaptığı sunum
13- Konaklama Faturasının Aslı (Faturada Hocanın İsmine Kesilecek- Faturada Kaç gece
kalındığı hangi tarihler arası olduğu yazılacak- Faturanın tek kişilik olmasına dikkat edilecekKaç gece kalındığı anlaşılamayan faturalar için ödeme yapılmayacaktır.)
Akademisyenlerimizin belirtilen tüm evrakları ve proje sonuç raporunu Projeler Ofisi-BAP
Birimi’ne teslim ve ibraz etmesi zorunludur. Proje desteği, adı geçen evrakların BAP birimine
tesliminden sonra ödenir.
ÖNEMLİ UYARILAR
- Fatura yerine geçer ibaresi bulunmayan e-biletler kabul edilmeyecektir.
- Kongre Katılım ücreti ödediğinize faturanın aslını kongreyi düzenleyen kurumdan mutlaka
alınız.(E-mail ve fotokopi kabul edilmez. Dernek makbuzlarında imza ve kaşe olmasına
dikkat ediniz.)
- Fatura alınamayan durumlarda Harcama Pusulasını doldurarak kongreyi düzenleyen kişi
yada kuruma onaylatınız.
Download

BEKDP Yurtiçi Kongre/Konferans Sonrası Teslim Edilmesi Gereken