KUPLU ELBISE DRAPAJ
. Not: Bu çalışma küçük manken üzerinde yapılmıştır. Bu elbise
büyük mankende çalışılırsa ölçüler bir kat büyüyecektir.
Patiska kumaş aşağıda belirtilen ölçülerde kesilir.
.
 Ön ortası 2 cm içeriden
katlanır.
 Ön ortası işaretini 1 cm
geçecek (kapama payı) ve
bel çizgisi bel hattında
olarak iğnelenir.
 Kup işaretinden fazla
kalan parçalar kesilir.
 Göğüs altı paylarına çıt
atılır (payın potluk
yapmaması).
 Keçeli kalem ile
işaretlenir.
.
 Ön kup parçası düz boy
iplik işareti bel hattına dik
olarak iğnelenir.
.
 Kumaşın fazla olan
yerleri tahmini kesilir.
 Bel hattı etrafına çıt
atılır (verev çıt atılması
kumaşın daha rahat
dönmesini sağlar).
 Kup kumaşının payları içine
katlanarak iğnelenir.
.
 Dikiş işlemi sırasında, iki
kumaşın birbirine denk
gelmesi için muhtelif yerlere
işaret alınır.
Bunlara
kontrol işareti denir. Kesim
işleminde makas ile çıt atılır.
 Yan tarafın kumaşı düz
bırakılır (içine katlanmaz).
 Keçeli kalem ile işaretlenir.
 Arka kup ön kupta
.
olduğu
gibi düz boy ipliği
dikkat edilerek iğnelenir.
 Fazla parçalar kesilir.
 Bel hizasında makas ile
çıtlar atılır.
 Not: İsteğe göre , önce arka
beden sonra arka kup
çalışılabilir.
.
 Arka kupta yan taraf içine
katlanarak iğnelenir.
 Arka kup kalem ile
işaretlenir.
 Arka ortası payı içine
katlanır.
.
 Bel çizgisi mankenin bel
işaretine ve arka ortasına
gelecek şekilde iğnelenir.
 Kumaşın fazla payları
kesilir.
 Bel hizasında kumaşa çıt
atılır.
.
 Kup ve omuz
hizasındaki paylar
içine katlanarak
iğnelenir.
 Kalem ile işaretlenir.
 Kup hizasına ve yan
dikişe kontrol
işaretleri alınır.
.
 Etek için, boy:35
en:55 cm kumaş
kesilir.
 Kumaşın iki kenarı
katlanır.
 Kumaşın üst tarafı
iğne iplikle büzülür.
.
 Hazırlanan etek basen
hattına iğnelenir.
 Kol ve yaka biyesi için
kumaş hazırlanır (kumaşı
45. derece katladığımız
kısım verev hattını
oluşturur). Dokuma
kumaşlarda biyenin rahat
dönebilmesi için verev
kesilmesi gerekir.
 Biye 4 cm genişliğinde
kesilir.
.
 Biye ütü yardımı ile önce
iki kenarı katlanır. Sonra
ikiye katlanarak ütülenir.
 Kol ve yaka kenarlarına
monte edilir.
 Önde düğme yerleri işaretlenir.
 Kalıplar manken üzerinden çıkartılır.
 Ön ortası düz çizgi
çizilir.
 Ön ortasına dik olarak
bel hattı çizilir.
 Kalıplar mülaj
kağıdının altına bel
hattı, ön ve arka
ortasına gelecek
şekilde yerleştirilir.
 Mülaj kağıdına işaretler
geçirilir (düz boy ip,
kontrol işaretleri vs).
 Kalıplarda birbirine dikilecek parçaların ölçüleri ve
kontrol işaretlerinin yerleri kontrol edilir.
 Kalıp çizgileri düzeltilir.
Download

4. drapaj temel kuplu elbise drapajı