FARABİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2015 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI
ÖĞRETMEN NÖBET ÇİZELGESİ
ANA BĐNA
EK BĐNA + BAHÇE
NÖBETÇĐ MÜDÜR
YARDIMCISI
PAZARTESĐ
GÖZDE ÜNSAL BA OĞLU
ÇĐĞDEM AYZER ASLAN
HÜSEYĐN UĞUR KARAKUZU
SALI
FATMA ĐLKAY ENGĐN
YELĐZ YENĐOĞLU
//
ÇAR AMBA
ĐMRAN DEMĐREL
ĐHSAN SÜRGEN
//
PER EMBE
ELVAN DURMAZ
ABDULLAH GÜRI IK
//
CUMA
DĐLEK URUH
MUSTAFA KARTAL
//
09/02/2015
Okul Müdürü
Ahmet KÖSE
Download

gözde ünsal ba o lu ç dem ayzer aslan hüsey nu ur karakuzu fatma