HAFTALIK NÖBET ÇİZELGESİ
Nöbet Yerleri ->
BAHÇE
KANTİN
ZEMİN
SABAH
1. KAT
2.KAT
3.KAT
BAHÇE
KANTİN
ZEMİN
ÖĞLE
1. KAT
2.KAT
3.KAT
Pazartesi
B.AKSAKAL
E.AKGÜN
E.YILMAZ
H.SOLMAZ
H.DELLALBAŞI
M.İNCE
M.UYĞUN
A.KILIÇ
H.YAĞCI
B.DERİN ULUÇAY
S.GÖR
S.İLGAZ
T.KASIMOĞLU
M.HORASAN
Salı
E.BAHADIR
Y.CAN
M.YAVUZ
Ü.KOÇAK
S.DURAN
S.BULUT
S.TAN
H.YILDIRIM
G.AK
İ.GÜLÜM
M.KILINÇ
F.YILDIZ
F.AKTİ
H.TAN
E.AKBULUT
Çarşamba
H.AÇIKEL
H.GÜRBULAK
F.ŞİMŞEK
H.DİLEK
S.YILMAZ DİLEK Y.ALKAN POLAT K.İNAN
H.BAYINDIR
F.BİRE
M.ÖZKAN
S.ÖZBEY
Y.AKSOY
S.BABACAN
Y.ÖZTÜRK
N.ATMACA
Perşembe
Y.DAMACI
A.BEKTAŞ
E.KARAKAŞ
F.AKBUĞA
G.DENİZ YILMAZ S.KÜÇÜK
K.AKYÜZ
E.MÖNGÜ
E.TUFANÇLI
M.YILDIRIM
K.DEMİR
F.ÇEVİK
B.CİNİSLİOĞLU
A.KELEŞ
Y.YILDIRIM
Cuma
A.DOĞAN
A.SARAÇ
D.TURHAN
E.GÜVEN
M.HASANÇEBİ
S.UZUN BİLİZ
Z.AVİNÇ
H.ÇAKIR
M.POLAT
S.YALÇIN
M.YAVUZ
M.ARAN
R.GENÇ
Y.BAĞBANCI
A.DURSUN
M.HASANÇEBİ
NÖBETÇİ ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ
1- Günlük vakit çizelgesini uygulamak.
2- Öğretmenlerin derslere zamanında girip girmediğini izlemek ve öğretmeni gelmeyen sınıfları okul yönetimine bildirmek ve bu sınıflara nezaret etmek.
3- Isıtma elektrik ve sıhhı tesislerin çalışıp çalışmadığını okul içi temizliğin yapılıp yapılmadığının okul bina ve tesislerinin yangından koruma önlemlerinin alınıp
alınmadığının günlük kontrollerini yapmak giderilebildiği eksikleri gidermek gerekli olanları ilgililere duyurmak.
4- Bahçedeki, koridorlardaki ve sınıflardaki öğrencileri gözetlemek.
5- Beklenmedik olaylar karşısında gerekli tedbirleri almak ve bu durumu ilgililere bildirmek.
6- Nöbet süresince okulun eğitim öğretim disiplin gibi çeşitli işlerini izlemek bu hususlarda günlük tedbirleri almak.
7- Nöbet sonunda okul nöbet defterine nöbet süresi içerisinde önemli olayları ve aldığı tedbirleri belirten raporu yazmak.
8- 09.02.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
9- Sabah nöbetçi öğretmenler en geç 07:10' da, öğlenci öğretmenler ise en geç 13:10' da okulda olmalrı zorunludur.
Memet KUZEY
Okul Müdürü
Download

Memet KUZEY Okul Müdürü 1- Günlük vakit çizelgesini uygulamak