T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 5-A
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
1
2
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
35
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BİL.TEK.
H.ÇAKI
R
7MAT.
UY.
Ö.ÜLKÜ
7MÜZ.
G.GÖKÇ
EN
7YAZAR
C.ŞAHİ
N
MÜZİK
G.GÖKÇ
EN
BİL.TEK.
H.ÇAKI
R
7MAT.
UY.
Ö.ÜLKÜ
7MÜZ.
G.GÖKÇ
EN
7YAZAR
C.ŞAHİ
N
TÜRKÇ
E
Z.ÖZKU
SOS.BİL
.
C.ORUÇ
FEN
BİL.
E.SEZER
SOS.BİL
.
C.ORUÇ
BE.EĞİ.
K.PAR
MAK
TÜRKÇ
E
Z.ÖZKU
SOS.BİL
.
C.ORUÇ
FEN
BİL.
E.SEZER
MAT
Ö.ÜLKÜ
BE.EĞİ.
K.PAR
MAK
GÖR.SA
.
A.KÖSE
12
13
TÜRKÇ
MAT
E
Ö.ÜLKÜ
Z.ÖZKU
DİN
DİN
KÜL.
KÜL.
RA.AT RA.AT
FEN
MAT
BİL.
Ö.ÜLKÜ
E.SEZER
TÜRKÇ
MAT
E
Ö.ÜLKÜ
Z.ÖZKU
İNG.
MAT
M.GÜZ
Ö.ÜLKÜ
EL
14
TÜRKÇ
E
Z.ÖZKU
İNG.
M.GÜZ
EL
FEN
BİL.
E.SEZER
TÜRKÇ
E
Z.ÖZKU
İNG.
M.GÜZ
EL
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 5-B
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
1
2
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
35
3
4
5
6
7
8
9
10
GÖR.SA
.
A.KÖSE
7MAT.
UY.
Ö.ÜLKÜ
7MÜZ.
G.GÖKÇ
EN
7YAZAR
C.ŞAHİ
N
SOS.BİL
.
G.DABA
DİN
KÜL.
RA.AT
7MAT.
UY.
Ö.ÜLKÜ
7MÜZ.
G.GÖKÇ
EN
7YAZAR
C.ŞAHİ
N
SOS.BİL
.
G.DABA
DİN
KÜL.
RA.AT
İNG.
M.GÜZ
EL
SOS.BİL
.
G.DABA
BE.EĞİ.
S.KURU
MÜZİK
G.GÖKÇ
EN
11
12
13
TÜRKÇ FEN
MAT
E
BİL.
Ö.ÜLKÜ
Z.ÖZKU E.SEZER
FEN
MAT
MAT
BİL.
Ö.ÜLKÜ Ö.ÜLKÜ
E.SEZER
TÜRKÇ TÜRKÇ
MAT
E
E
Ö.ÜLKÜ
Z.ÖZKU Z.ÖZKU
TÜRKÇ İNG.
BE.EĞİ.
E
M.GÜZ
S.KURU
Z.ÖZKU EL
TÜRKÇ TÜRKÇ BİL.TEK.
E
E
H.ÇAKI
Z.ÖZKU Z.ÖZKU R
14
FEN
BİL.
E.SEZER
FEN
BİL.
E.SEZER
MAT
Ö.ÜLKÜ
İNG.
M.GÜZ
EL
BİL.TEK.
H.ÇAKI
R
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 5-C
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
1
2
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
35
3
4
5
6
7
8
9
TÜRKÇ
E
Z.ÖZKU
7MAT.
UY.
Ö.ÜLKÜ
7MÜZ.
G.GÖKÇ
EN
7YAZAR
C.ŞAHİ
N
TÜRKÇ
E
Z.ÖZKU
TÜRKÇ
E
Z.ÖZKU
7MAT.
UY.
Ö.ÜLKÜ
7MÜZ.
G.GÖKÇ
EN
7YAZAR
C.ŞAHİ
N
MÜZİK
G.GÖKÇ
EN
10
11
BİL.TEK. FEN
H.ÇAKI BİL.
R
E.SEZER
İNG.
MAT
M.GÜZ
M.İNCE
EL
SOS.BİL
MAT
.
M.İNCE
G.DABA
İNG.
TÜRKÇ
M.GÜZ E
EL
Z.ÖZKU
DİN
SOS.BİL
KÜL.
.
RA.AT G.DABA
12
FEN
BİL.
E.SEZER
İNG.
M.GÜZ
EL
SOS.BİL
.
G.DABA
BİL.TEK.
H.ÇAKI
R
13
14
MAT
MAT
M.İNCE M.İNCE
GÖR.SA
.
A.KÖSE
TÜRKÇ
E
Z.ÖZKU
DİN
KÜL.
RA.AT
TÜRKÇ
E
Z.ÖZKU
BE.EĞİ. BE.EĞİ.
Ş.ALIR Ş.ALIR
FEN
FEN
MAT
BİL.
BİL.
M.İNCE
E.SEZER E.SEZER
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 5-D
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
1
2
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
35
3
4
5
6
7
8
9
SOS.BİL
.
G.DABA
7MAT.
UY.
Ö.ÜLKÜ
7MÜZ.
G.GÖKÇ
EN
7YAZAR
C.ŞAHİ
N
FEN
BİL.
E.SEZER
FEN
BİL.
E.SEZER
7MAT.
UY.
Ö.ÜLKÜ
7MÜZ.
G.GÖKÇ
EN
7YAZAR
C.ŞAHİ
N
FEN
BİL.
E.SEZER
10
11
12
13
FEN
TÜRKÇ TÜRKÇ İNG.
BİL.
E
E
M.GÜZ
E.SEZER Ö.KARA Ö.KARA EL
SOS.BİL
BE.EĞİ. BE.EĞİ. MAT
.
Ş.ALIR Ş.ALIR M.İNCE
G.DABA
İNG.
TÜRKÇ
MAT
MAT
M.GÜZ E
M.İNCE M.İNCE
EL
Ö.KARA
GÖR.SA TÜRKÇ TÜRKÇ
MAT
.
E
E
M.İNCE
A.KÖSE Ö.KARA Ö.KARA
BİL.TEK. BİL.TEK. TÜRKÇ DİN
H.ÇAKI H.ÇAKI E
KÜL.
R
R
Ö.KARA RA.AT
14
İNG.
M.GÜZ
EL
SOS.BİL
.
G.DABA
MÜZİK
A.KAVA
S
MAT
M.İNCE
DİN
KÜL.
RA.AT
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 5-E
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
1
2
4
5
6
7
8
İNG.
FSERT
Pazartesi
7MAT.
UY.
Ö.ÜLKÜ
7MÜZ.
G.GÖKÇ
EN
7YAZAR
C.ŞAHİ
N
BİL.TEK.
H.ÇAKI
R
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
3
35
9
10
SOS.BİL
.
G.DABA
7MAT.
UY.
Ö.ÜLKÜ
7MÜZ.
G.GÖKÇ
EN
7YAZAR
C.ŞAHİ
N
BİL.TEK.
H.ÇAKI
R
SOS.BİL
.
G.DABA
FEN
BİL.
A.HAŞİ
FEN
BİL.
A.HAŞİ
11
12
13
TÜRKÇ
MAT
MAT
E
M.İNCE M.İNCE
Ö.KARA
FEN
SOS.BİL
İNG.
BİL.
.
FSERT
A.HAŞİ G.DABA
FEN
TÜRKÇ DİN
BİL.
E
KÜL.
A.HAŞİ Ö.KARA RA.AT
MÜZİK
BE.EĞİ. BE.EĞİ. MAT
A.KAVA
Ş.ALIR Ş.ALIR M.İNCE
S
TÜRKÇ TÜRKÇ GÖR.SA
MAT
E
E
.
M.İNCE
Ö.KARA Ö.KARA A.KÖSE
14
TÜRKÇ
E
Ö.KARA
İNG.
FSERT
DİN
KÜL.
RA.AT
TÜRKÇ
E
Ö.KARA
MAT
M.İNCE
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 5-F
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
1
2
4
5
6
7
8
DİN
KÜL.
RA.AT
7MAT.
UY.
Ö.ÜLKÜ
7MÜZ.
G.GÖKÇ
EN
7YAZAR
C.ŞAHİ
N
9
10
11
SOS.BİL
MAT
MAT
.
Ö.ÜLKÜ Ö.ÜLKÜ
G.DABA
7MAT. MÜZİK DİN
UY.
A.KAVA KÜL.
Ö.ÜLKÜ S
RA.AT
7MÜZ. GÖR.SA
BE.EĞİ.
G.GÖKÇ .
Ş.ALIR
EN
A.KÖSE
7YAZAR
FEN
MAT
C.ŞAHİ
BİL.
Ö.ÜLKÜ
N
E.SEZER
FEN
FEN
MAT
MAT
BİL.
BİL.
Ö.ÜLKÜ Ö.ÜLKÜ
E.SEZER E.SEZER
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
3
35
12
13
14
SOS.BİL BİL.TEK. BİL.TEK.
.
H.ÇAKI H.ÇAKI
G.DABA R
R
TÜRKÇ
İNG.
İNG.
E
E.ÇALI E.ÇALI
S.GÖLL
TÜRKÇ TÜRKÇ
BE.EĞİ.
E
E
Ş.ALIR
S.GÖLL S.GÖLL
FEN
TÜRKÇ SOS.BİL
BİL.
E
.
E.SEZER S.GÖLL G.DABA
TÜRKÇ TÜRKÇ
İNG.
E
E
E.ÇALI
S.GÖLL S.GÖLL
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 5-G
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
1
2
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
35
3
4
5
6
7
8
9
10
11
GÖR.SA
.
P.UNC
7MAT.
UY.
Ö.ÜLKÜ
7MÜZ.
G.GÖKÇ
EN
7YAZAR
C.ŞAHİ
N
FEN
BİL.
S.KESKİ
TÜRKÇ
E
S.KEÇE
7MAT.
UY.
Ö.ÜLKÜ
7MÜZ.
G.GÖKÇ
EN
7YAZAR
C.ŞAHİ
N
FEN
BİL.
S.KESKİ
MAT
G.KOÇA
K
BİL.TEK.
H.ÇAKI
R
TÜRKÇ
E
S.KEÇE
TÜRKÇ
E
S.KEÇE
MAT
G.KOÇA
K
MAT
G.KOÇA
K
BİL.TEK.
H.ÇAKI
R
MAT
G.KOÇA
K
TÜRKÇ
E
S.KEÇE
DİN
KÜL.
RA.AT
12
13
FEN
BİL.
S.KESKİ
TÜRKÇ TÜRKÇ
E
E
S.KEÇE S.KEÇE
MAT
BE.EĞİ.
G.KOÇA
Ş.ALIR
K
SOS.BİL SOS.BİL
.
.
G.DABA G.DABA
DİN
İNG.
KÜL.
E.ÇALI
RA.AT
İNG.
E.ÇALI
14
FEN
BİL.
S.KESKİ
İNG.
E.ÇALI
BE.EĞİ.
Ş.ALIR
MÜZİK
A.KAVA
S
SOS.BİL
.
G.DABA
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 5-H
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
1
2
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
35
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MAT
G.KOÇA
K
7MAT.
UY.
Ö.ÜLKÜ
7MÜZ.
G.GÖKÇ
EN
7YAZAR
C.ŞAHİ
N
MAT
G.KOÇA
K
MAT
G.KOÇA
K
7MAT.
UY.
Ö.ÜLKÜ
7MÜZ.
G.GÖKÇ
EN
7YAZAR
C.ŞAHİ
N
MAT
G.KOÇA
K
TÜRKÇ
E
S.KEÇE
FEN
BİL.
S.KESKİ
MAT
G.KOÇA
K
SOS.BİL
.
G.DABA
DİN
KÜL.
RA.AT
FEN
BİL.
S.KESKİ
TÜRKÇ
E
S.KEÇE
SOS.BİL
.
G.DABA
TÜRKÇ
E
S.KEÇE
DİN
KÜL.
RA.AT
BİL.TEK.
H.ÇAKI
R
TÜRKÇ
E
S.KEÇE
GÖR.SA
.
P.UNC
TÜRKÇ
E
S.KEÇE
İNG.
E.ÇALI
13
14
İNG.
E.ÇALI
İNG.
E.ÇALI
BİL.TEK.
H.ÇAKI
R
MÜZİK
A.KAVA
S
FEN
BİL.
S.KESKİ
BE.EĞİ.
K.PAR
MAK
TÜRKÇ
E
S.KEÇE
SOS.BİL
.
G.DABA
FEN
BİL.
S.KESKİ
BE.EĞİ.
K.PAR
MAK
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 5-I
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
1
2
4
5
6
7
8
9
10
MAT
MAT
İNG.
M.İNCE M.İNCE FSERT
Pazartesi
7MAT.
UY.
Ö.ÜLKÜ
7MÜZ.
G.GÖKÇ
EN
7YAZAR
C.ŞAHİ
N
TÜRKÇ
E
S.KEÇE
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
3
35
7MAT.
UY.
Ö.ÜLKÜ
7MÜZ.
G.GÖKÇ
EN
7YAZAR
C.ŞAHİ
N
TÜRKÇ
E
S.KEÇE
TÜRKÇ
E
S.KEÇE
DİN
KÜL.
RA.AT
GÖR.SA
.
P.UNC
SOS.BİL
.
G.DABA
11
12
13
14
TÜRKÇ
E
S.KEÇE
TÜRKÇ
E
S.KEÇE
DİN
KÜL.
RA.AT
MÜZİK
A.KAVA
S
BE.EĞİ.
K.PAR
MAK
TÜRKÇ
E
S.KEÇE
FEN
BİL.
S.KESKİ
SOS.BİL SOS.BİL
.
.
G.DABA G.DABA
İNG.
FSERT
İNG.
FSERT
MAT
M.İNCE
FEN
BİL.
S.KESKİ
BE.EĞİ.
K.PAR
MAK
BİL.TEK.
H.ÇAKI
R
FEN
BİL.
S.KESKİ
BİL.TEK.
H.ÇAKI
R
FEN
BİL.
S.KESKİ
MAT
MAT
M.İNCE M.İNCE
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 6-A
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
1
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
2
3
4
5
DİN
DİN
TÜRKÇ
BE.EĞİ. BE.EĞİ.
KÜL.
KÜL.
E
S.KURU S.KURU
M.DAŞ M.DAŞ
H.KOC
MAT
MAT
GÖR.SA
İNG.
İNG.
S.DEMİ S.DEMİ
.
İ.İŞÇİ
İ.İŞÇİ
R
R
P.UNC
SOS.BİL SOS.BİL MAT
TÜRKÇ TÜRKÇ
.
.
S.DEMİ E
E
A.YETİ A.YETİ R
H.KOC H.KOC
FEN
FEN
TÜRKÇ MAT
MAT
BİL.
BİL.
E
S.DEMİ S.DEMİ
H.DİNÇ H.DİNÇ H.KOC R
R
TÜRKÇ TÜRKÇ SOS.BİL MÜZİK
FEN
E
E
.
G.GÖKÇ BİL.
H.KOC H.KOC A.YETİ EN
H.DİNÇ
35
6
7
BİL.TEK. BİL.TEK.
ÖZEŞ
ÖZEŞ
6YAZAR
T.GÜLE
R
6SPOR
K.PAR
MAK
6SPOR
M.PALA
NCI
FEN
BİL.
H.DİNÇ
6YAZAR
T.GÜLE
R
6SPOR
K.PAR
MAK
6SPOR
M.PALA
NCI
İNG.
İ.İŞÇİ
8
9
10
11
12
13
14
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 6-B
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
1
2
FEN
BİL.
H.DİNÇ
DİN
KÜL.
M.DAŞ
MAT
S.DEMİ
R
MAT
S.DEMİ
R
FEN
BİL.
H.DİNÇ
DİN
KÜL.
M.DAŞ
TÜRKÇ
E
H.KOC
MAT
S.DEMİ
R
3
MAT
S.DEMİ
R
TÜRKÇ
E
H.KOC
TÜRKÇ
E
H.KOC
SOS.BİL
.
Y.AĞCA
FEN
BİL.TEK. BİL.TEK.
BİL.
ÖZEŞ
ÖZEŞ
H.DİNÇ
35
4
MAT
S.DEMİ
R
TÜRKÇ
E
H.KOC
SOS.BİL
.
Y.AĞCA
5
6
7
GÖR.SA TÜRKÇ TÜRKÇ
.
E
E
P.UNC H.KOC H.KOC
6YAZAR 6YAZAR
İNG.
T.GÜLE T.GÜLE
İ.İŞÇİ
R
R
SOS.BİL 6SPOR 6SPOR
.
K.PAR K.PAR
Y.AĞCA MAK
MAK
6SPOR 6SPOR
İNG.
İNG.
M.PALA M.PALA
İ.İŞÇİ
İ.İŞÇİ
NCI
NCI
FEN
MÜZİK
BE.EĞİ. BE.EĞİ.
BİL.
G.GÖKÇ
S.KURU S.KURU
H.DİNÇ
EN
8
9
10
11
12
13
14
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 6-C
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
1
2
BE.EĞİ.
M.PALA
NCI
SOS.BİL
.
A.YETİ
TÜRKÇ
E
H.ŞENA
BE.EĞİ.
M.PALA
NCI
SOS.BİL
.
A.YETİ
TÜRKÇ
E
H.ŞENA
3
4
İNG.
İ.İŞÇİ
İNG.
İ.İŞÇİ
İNG.
İ.İŞÇİ
MÜZİK
G.GÖKÇ
EN
FEN
BİL.TEK. BİL.TEK.
BİL.
ÖZEŞ
ÖZEŞ
H.DİNÇ
DİN
DİN
TÜRKÇ
KÜL.
KÜL.
E
M.DAŞ M.DAŞ H.ŞENA
35
MAT
G.KOÇA
K
FEN
BİL.
H.DİNÇ
FEN
BİL.
H.DİNÇ
TÜRKÇ
E
H.ŞENA
5
6
7
TÜRKÇ
E
H.ŞENA
MAT
G.KOÇA
K
FEN
BİL.
H.DİNÇ
TÜRKÇ
E
H.ŞENA
MAT
G.KOÇA
K
MAT
G.KOÇA
K
6YAZAR
T.GÜLE
R
6SPOR
K.PAR
MAK
6SPOR
M.PALA
NCI
SOS.BİL
.
A.YETİ
MAT
G.KOÇA
K
6YAZAR
T.GÜLE
R
6SPOR
K.PAR
MAK
6SPOR
M.PALA
NCI
GÖR.SA
.
P.UNC
8
9
10
11
12
13
14
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 6-D
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
1
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
2
TÜRKÇ
E
H.KOC
TÜRKÇ
E
H.KOC
TÜRKÇ
E
H.KOC
TÜRKÇ
E
H.KOC
FEN
BİL.
H.DİNÇ
35
3
4
5
6
FEN FEN
BİL. BİL.
H.DİNÇ H.DİNÇ
6YAZAR
MAT
MAT
T.GÜLE
C.SEL
C.SEL
R
DİN
DİN 6SPOR
KÜL.
KÜL. K.PAR
M.DAŞ M.DAŞ MAK
BE.EĞİ. BE.EĞİ. 6SPOR
M.PALA M.PALA M.PALA
NCI
NCI NCI
SOS.BİL
İNG. İNG.
.
İ.İŞÇİ İ.İŞÇİ
Y.AĞCA
7
İNG.
İ.İŞÇİ
BİL.TEK. BİL.TEK.
ÖZEŞ
ÖZEŞ
MAT
C.SEL
TÜRKÇ
E
H.KOC
SOS.BİL
.
Y.AĞCA
TÜRKÇ
E
H.KOC
FEN
BİL.
H.DİNÇ
GÖR.SA
.
P.UNC
6YAZAR
T.GÜLE
R
6SPOR
K.PAR
MAK
6SPOR
M.PALA
NCI
MÜZİK
G.GÖKÇ
EN
MAT
C.SEL
MAT
C.SEL
SOS.BİL
.
Y.AĞCA
8
9
10
11
12
13
14
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 6-E
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
1
2
MAT
S.DEMİ
R
MAT
S.DEMİ
R
SOS.BİL
.
Y.AĞCA
MÜZİK
G.GÖKÇ
EN
TÜRKÇ
E
H.ŞENA
MAT
S.DEMİ
R
MAT
S.DEMİ
R
35
3
TÜRKÇ
E
H.ŞENA
DİN
KÜL.
M.DAŞ
BE.EĞİ.
İNG.
M.PALA
İ.İŞÇİ
NCI
TÜRKÇ TÜRKÇ
E
E
H.ŞENA H.ŞENA
MAT
İNG.
S.DEMİ
İ.İŞÇİ
R
4
5
6
7
TÜRKÇ
FEN FEN
GÖR.SA
E
BİL. BİL.
.
H.ŞENA A.HAŞİ A.HAŞİ P.UNC
DİN
TÜRKÇ 6YAZAR 6YAZAR
KÜL.
E
T.GÜLE T.GÜLE
M.DAŞ H.ŞENA R
R
6SPOR 6SPOR
BİL.TEK. BİL.TEK.
K.PAR K.PAR
ÖZEŞ
ÖZEŞ
MAK
MAK
FEN
FEN 6SPOR 6SPOR
BİL.
BİL. M.PALA M.PALA
A.HAŞİ A.HAŞİ NCI
NCI
SOS.BİL SOS.BİL BE.EĞİ.
İNG.
.
.
M.PALA
İ.İŞÇİ
Y.AĞCA Y.AĞCA NCI
8
9
10
11
12
13
14
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 6-F
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
1
2
3
4
FEN
BİL.
A.HAŞİ
İNG.
V.SEYY
AR
BE.EĞİ.
M.PALA
NCI
TÜRKÇ
E
H.ŞENA
MAT
S.DEMİ
R
FEN
BİL.
A.HAŞİ
İNG.
V.SEYY
AR
BE.EĞİ.
M.PALA
NCI
MÜZİK
G.GÖKÇ
EN
TÜRKÇ
E
H.ŞENA
DİN
KÜL.
M.DAŞ
TÜRKÇ
E
H.ŞENA
TÜRKÇ
E
H.ŞENA
İNG.
V.SEYY
AR
DİN
KÜL.
M.DAŞ
GÖR.SA
.
P.UNC
MAT
S.DEMİ
R
SOS.BİL
.
Y.AĞCA
35
5
MAT
S.DEMİ
R
MAT
S.DEMİ
R
MAT
S.DEMİ
R
SOS.BİL
.
Y.AĞCA
FEN
BİL.TEK. BİL.TEK.
BİL.
ÖZEŞ
ÖZEŞ
A.HAŞİ
6
7
TÜRKÇ
E
H.ŞENA
6YAZAR
T.GÜLE
R
6SPOR
K.PAR
MAK
6SPOR
M.PALA
NCI
FEN
BİL.
A.HAŞİ
TÜRKÇ
E
H.ŞENA
6YAZAR
T.GÜLE
R
6SPOR
K.PAR
MAK
6SPOR
M.PALA
NCI
SOS.BİL
.
Y.AĞCA
8
9
10
11
12
13
14
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 6-G
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
1
2
3
DİN
KÜL.
M.BÜY
MÜZİK
G.GÖKÇ
EN
İNG.
V.SEYY
AR
SOS.BİL
.
Y.AĞCA
TÜRKÇ
E
G.KOZ
DİN
KÜL.
M.BÜY
MAT
G.KOÇA
K
İNG.
V.SEYY
AR
SOS.BİL
.
Y.AĞCA
TÜRKÇ
E
G.KOZ
FEN
BİL.
A.HAŞİ
MAT
G.KOÇA
K
SOS.BİL
.
Y.AĞCA
FEN
BİL.
A.HAŞİ
FEN
BİL.
A.HAŞİ
35
4
5
6
FEN
MAT GÖR.SA
BİL.
G.KOÇA .
A.HAŞİ
K
P.UNC
6YAZAR
BİL.TEK. BİL.TEK.
T.GÜLE
ÖZEŞ
ÖZEŞ
R
TÜRKÇ TÜRKÇ 6SPOR
E
E
K.PAR
G.KOZ G.KOZ MAK
TÜRKÇ TÜRKÇ 6SPOR
E
E
M.PALA
G.KOZ G.KOZ NCI
MAT
BE.EĞİ. BE.EĞİ.
G.KOÇA
S.KURU S.KURU
K
7
İNG.
V.SEYY
AR
6YAZAR
T.GÜLE
R
6SPOR
K.PAR
MAK
6SPOR
M.PALA
NCI
MAT
G.KOÇA
K
8
9
10
11
12
13
14
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 6-H
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
1
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
2
3
MÜZİK
BE.EĞİ. BE.EĞİ.
G.GÖKÇ
S.KURU S.KURU
EN
GÖR.SA İNG.
SOS.BİL
.
B.ERSO .
P.UNC Y
A.YETİ
İNG.
İNG.
TÜRKÇ
B.ERSO B.ERSO E
Y
Y
G.KOZ
FEN
FEN
TÜRKÇ
BİL.
BİL.
E
A.HAŞİ A.HAŞİ G.KOZ
FEN
FEN
TÜRKÇ
BİL.
BİL.
E
A.HAŞİ A.HAŞİ G.KOZ
35
4
TÜRKÇ
E
G.KOZ
SOS.BİL
.
A.YETİ
DİN
KÜL.
M.BÜY
5
6
TÜRKÇ
MAT
E
Ş.BALCI
G.KOZ
6YAZAR
MAT
T.GÜLE
Ş.BALCI
R
DİN 6SPOR
KÜL. K.PAR
M.BÜY MAK
6SPOR
BİL.TEK. BİL.TEK.
M.PALA
ÖZEŞ
ÖZEŞ
NCI
TÜRKÇ SOS.BİL
MAT
E
.
Ş.BALCI
G.KOZ A.YETİ
7
MAT
Ş.BALCI
6YAZAR
T.GÜLE
R
6SPOR
K.PAR
MAK
6SPOR
M.PALA
NCI
MAT
Ş.BALCI
8
9
10
11
12
13
14
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 7-A
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
1
2
Pazartesi
4
5
6
7
8
9
MÜZİK
A.KAVA
S
7MAT.
UY.
Ö.ÜLKÜ
7MÜZ.
G.GÖKÇ
EN
7YAZAR
C.ŞAHİ
N
TÜRKÇ
E
S.GÖLL
7MAT.
UY.
Ö.ÜLKÜ
7MÜZ.
G.GÖKÇ
EN
7YAZAR
C.ŞAHİ
N
10
11
12
TÜRKÇ
MAT
E
A.AK
S.GÖLL
MAT
A.AK
GÖR.SA
.
A.KÖSE
DİN
DİN
TÜRKÇ
KÜL.
KÜL.
E
S.ŞEN S.ŞEN S.GÖLL
TÜRKÇ TÜRKÇ İNG
E
E
E.ARDI
S.GÖLL S.GÖLL Ç
FEN
FEN
BE.EĞİ. BE.EĞİ. MAT
BİL.
BİL.
S.KURU S.KURU A.AK
E.ALTU E.ALTU
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
3
35
MAT
A.AK
MAT
A.AK
13
14
SOS.BİL
.
C.ORUÇ
FEN
BİL.
E.ALTU
İNG
E.ARDI
Ç
TEK.TA
S.
K.YILDI
İNG
E.ARDI
Ç
SOS.BİL
.
C.ORUÇ
FEN
BİL.
E.ALTU
SOS.BİL
.
C.ORUÇ
TEK.TA
S.
K.YILDI
İNG
E.ARDI
Ç
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 7-B
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
SOS.BİL
.
C.ORUÇ
7MAT.
UY.
Ö.ÜLKÜ
7MÜZ.
G.GÖKÇ
EN
7YAZAR
C.ŞAHİ
N
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
MAT
A.AK
Cuma
Toplam
8
35
Dersin Adı
HDS
Öğretmen
Derslik
9
İNG
FSERT
7MAT.
UY.
Ö.ÜLKÜ
7MÜZ.
G.GÖKÇ
EN
7YAZAR
C.ŞAHİ
N
MAT
A.AK
10
11
12
GÖR.SA TÜRKÇ FEN
.
E
BİL.
A.KÖSE S.GÖLL E.ALTU
TÜRKÇ
İNG
İNG
E
FSERT FSERT
S.GÖLL
FEN
TÜRKÇ BE.EĞİ.
BİL.
E
K.PAR
E.ALTU S.GÖLL MAK
SOS.BİL SOS.BİL MÜZİK
.
.
A.KAVA
C.ORUÇ C.ORUÇ S
TEK.TA TEK.TA TÜRKÇ
S.
S.
E
K.YILDI K.YILDI S.GÖLL
13
14
DİN
KÜL.
S.ŞEN
TÜRKÇ
E
S.GÖLL
BE.EĞİ.
K.PAR
MAK
DİN
KÜL.
S.ŞEN
MAT
A.AK
MAT
A.AK
MAT
A.AK
İNG
FSERT
FEN
FEN
BİL.
BİL.
E.ALTU E.ALTU
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 7-C
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
1
2
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
35
3
4
5
6
7
8
9
10
DİN
KÜL.
S.ŞEN
7MAT.
UY.
Ö.ÜLKÜ
7MÜZ.
G.GÖKÇ
EN
7YAZAR
C.ŞAHİ
N
FEN
BİL.
E.ALTU
DİN
KÜL.
S.ŞEN
7MAT.
UY.
Ö.ÜLKÜ
7MÜZ.
G.GÖKÇ
EN
7YAZAR
C.ŞAHİ
N
FEN
BİL.
E.ALTU
FEN
BİL.
E.ALTU
TÜRKÇ
E
S.GÖLL
BE.EĞİ.
K.PAR
MAK
11
FEN
BİL.
E.ALTU
TÜRKÇ
E
S.GÖLL
BE.EĞİ.
K.PAR
MAK
TEK.TA
MAT
S.
A.AK
K.YILDI
TÜRKÇ TÜRKÇ
E
E
S.GÖLL S.GÖLL
12
13
14
İNG
MAT
E.ARDI
A.AK
Ç
MAT
A.AK
MAT
A.AK
MAT
A.AK
SOS.BİL
.
C.ORUÇ
TEK.TA
S.
K.YILDI
İNG
E.ARDI
Ç
SOS.BİL
.
C.ORUÇ
İNG
E.ARDI
Ç
GÖR.SA
.
A.KÖSE
SOS.BİL
.
C.ORUÇ
İNG
E.ARDI
Ç
TÜRKÇ
E
S.GÖLL
MÜZİK
A.KAVA
S
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 7-D
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
1
2
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
35
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FEN
BİL.
E.ALTU
7MAT.
UY.
Ö.ÜLKÜ
7MÜZ.
G.GÖKÇ
EN
7YAZAR
C.ŞAHİ
N
MÜZİK
A.KAVA
S
FEN
BİL.
E.ALTU
7MAT.
UY.
Ö.ÜLKÜ
7MÜZ.
G.GÖKÇ
EN
7YAZAR
C.ŞAHİ
N
TÜRKÇ
E
Ö.KARA
TÜRKÇ
E
Ö.KARA
TÜRKÇ
E
Ö.KARA
TÜRKÇ
E
Ö.KARA
TÜRKÇ
E
Ö.KARA
İNG
E.ARDI
Ç
TEK.TA
S.
K.YILDI
FEN
BİL.
E.ALTU
SOS.BİL
.
C.ORUÇ
TEK.TA
S.
K.YILDI
FEN
BİL.
E.ALTU
İNG
E.ARDI
Ç
BE.EĞİ.
K.PAR
MAK
İNG
E.ARDI
Ç
BE.EĞİ.
K.PAR
MAK
GÖR.SA
.
A.KÖSE
MAT
A.AK
MAT
A.AK
MAT
A.AK
MAT
A.AK
DİN
KÜL.
S.ŞEN
SOS.BİL
.
C.ORUÇ
DİN
KÜL.
S.ŞEN
SOS.BİL
.
C.ORUÇ
İNG
MAT
E.ARDI
A.AK
Ç
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 7-E
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
TÜRKÇ
E
S.KEÇE
7MAT.
UY.
Ö.ÜLKÜ
7MÜZ.
G.GÖKÇ
EN
7YAZAR
C.ŞAHİ
N
İNG
E.ARDI
Ç
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
8
35
Dersin Adı
HDS
Öğretmen
Derslik
9
10
DİN
MAT
KÜL.
Ş.BALCI
S.ŞEN
7MAT. BE.EĞİ.
UY.
K.PAR
Ö.ÜLKÜ MAK
7MÜZ. FEN
G.GÖKÇ BİL.
EN
S.KESKİ
7YAZAR İNG
C.ŞAHİ E.ARDI
N
Ç
GÖR.SA FEN
.
BİL.
A.KÖSE S.KESKİ
11
12
13
14
DİN
KÜL.
S.ŞEN
BE.EĞİ.
K.PAR
MAK
FEN
BİL.
S.KESKİ
İNG
E.ARDI
Ç
FEN
BİL.
S.KESKİ
SOS.BİL
.
C.ORUÇ
SOS.BİL
.
C.ORUÇ
MÜZİK
A.KAVA
S
TEK.TA
S.
K.YILDI
SOS.BİL
.
C.ORUÇ
TEK.TA
S.
K.YILDI
İNG
E.ARDI
Ç
MAT
MAT
Ş.BALCI Ş.BALCI
TÜRKÇ
MAT
E
Ş.BALCI
S.KEÇE
TÜRKÇ
MAT
E
Ş.BALCI
S.KEÇE
TÜRKÇ
E
S.KEÇE
TÜRKÇ
E
S.KEÇE
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 7-F
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
1
2
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
4
5
6
7
8
9
FEN
BİL.
F.KALK
7MAT.
UY.
Ö.ÜLKÜ
7MÜZ.
G.GÖKÇ
EN
7YAZAR
C.ŞAHİ
N
FEN
BİL.
F.KALK
7MAT.
UY.
Ö.ÜLKÜ
7MÜZ.
G.GÖKÇ
EN
7YAZAR
C.ŞAHİ
N
İNG
E.ÇALI
Cuma
Toplam
3
35
10
11
BE.EĞİ.
MAT
K.PAR
Ş.BALCI
MAK
FEN
İNG
BİL.
E.ÇALI
F.KALK
TEK.TA TEK.TA
S.
S.
K.YILDI K.YILDI
12
BE.EĞİ.
K.PAR
MAK
FEN
BİL.
F.KALK
13
TÜRKÇ
E
C.ŞAHİ
DİN
KÜL.
S.ŞEN
TÜRKÇ
MAT
E
Ş.BALCI
C.ŞAHİ
SOS.BİL
İNG
İNG
MAT
.
E.ÇALI E.ÇALI
Ş.BALCI
C.ORUÇ
SOS.BİL SOS.BİL MÜZİK
MAT
MAT
.
.
A.KAVA
Ş.BALCI Ş.BALCI
C.ORUÇ C.ORUÇ S
14
TÜRKÇ
E
C.ŞAHİ
DİN
KÜL.
S.ŞEN
TÜRKÇ
E
C.ŞAHİ
TÜRKÇ
E
C.ŞAHİ
GÖR.SA
.
A.KÖSE
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 7-G
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
1
2
4
5
6
7
8
9
BE.EĞİ.
MAT
K.PAR
Ş.BALCI
MAK
7MAT. 7MAT.
UY.
UY.
Ö.ÜLKÜ Ö.ÜLKÜ
7MÜZ. 7MÜZ.
G.GÖKÇ G.GÖKÇ
EN
EN
7YAZAR 7YAZAR
C.ŞAHİ C.ŞAHİ
N
N
TÜRKÇ
MAT
E
Ş.BALCI
C.ŞAHİ
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
3
35
10
BE.EĞİ.
K.PAR
MAK
SOS.BİL
.
C.ORUÇ
11
GÖR.SA
.
A.KÖSE
TÜRKÇ
E
C.ŞAHİ
İNG
MAT
M.GÜZ
Ş.BALCI
EL
12
TÜRKÇ
E
C.ŞAHİ
TÜRKÇ
E
C.ŞAHİ
İNG
M.GÜZ
EL
İNG
MAT
MAT
M.GÜZ
Ş.BALCI Ş.BALCI
EL
TÜRKÇ MÜZİK İNG
E
A.KAVA M.GÜZ
C.ŞAHİ S
EL
13
14
FEN
BİL.
F.KALK
FEN
BİL.
F.KALK
DİN
KÜL.
S.ŞEN
SOS.BİL
.
C.ORUÇ
TEK.TA
S.
K.YILDI
FEN
BİL.
F.KALK
FEN
BİL.
F.KALK
DİN
KÜL.
S.ŞEN
SOS.BİL
.
C.ORUÇ
TEK.TA
S.
K.YILDI
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 7-H
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
1
2
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
35
3
4
5
6
7
8
9
MAT
A.AK
MAT
A.AK
7MAT.
UY.
Ö.ÜLKÜ
7MÜZ.
G.GÖKÇ
EN
7YAZAR
C.ŞAHİ
N
TEK.TA
S.
K.YILDI
7MAT.
UY.
Ö.ÜLKÜ
7MÜZ.
G.GÖKÇ
EN
7YAZAR
C.ŞAHİ
N
TEK.TA
S.
K.YILDI
10
11
12
FEN
BİL.
F.KALK
FEN
BİL.
F.KALK
TÜRKÇ
E
C.ŞAHİ
DİN
KÜL.
S.ŞEN
MÜZİK
A.KAVA
S
SOS.BİL
.
Y.AĞCA
GÖR.SA
.
A.KÖSE
TÜRKÇ
E
C.ŞAHİ
DİN
KÜL.
S.ŞEN
TÜRKÇ
E
C.ŞAHİ
SOS.BİL
.
Y.AĞCA
İNG
E.ARDI
Ç
13
İNG
E.ARDI
Ç
SOS.BİL
.
Y.AĞCA
FEN
MAT
BİL.
A.AK
F.KALK
BE.EĞİ. BE.EĞİ.
K.PAR K.PAR
MAK
MAK
TÜRKÇ
MAT
E
A.AK
C.ŞAHİ
14
İNG
E.ARDI
Ç
TÜRKÇ
E
C.ŞAHİ
FEN
BİL.
F.KALK
İNG
E.ARDI
Ç
MAT
A.AK
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 7-I
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
1
2
4
5
6
7
8
9
TEK.TA
MAT
S.
Ö.ÜLKÜ
K.YILDI
7MAT. 7MAT.
UY.
UY.
Ö.ÜLKÜ Ö.ÜLKÜ
7MÜZ. 7MÜZ.
G.GÖKÇ G.GÖKÇ
EN
EN
7YAZAR 7YAZAR
C.ŞAHİ C.ŞAHİ
N
N
GÖR.SA
İNG
.
E.ÇALI
A.KÖSE
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
3
35
10
11
12
13
14
TEK.TA
S.
K.YILDI
DİN
KÜL.
S.ŞEN
FEN
BİL.
F.KALK
TÜRKÇ
E
C.ŞAHİ
FEN
BİL.
F.KALK
DİN
KÜL.
S.ŞEN
FEN
BİL.
F.KALK
TÜRKÇ
E
C.ŞAHİ
FEN
BİL.
F.KALK
BE.EĞİ.
K.PAR
MAK
TÜRKÇ
E
C.ŞAHİ
SOS.BİL
.
Y.AĞCA
BE.EĞİ.
K.PAR
MAK
SOS.BİL
.
Y.AĞCA
SOS.BİL
.
Y.AĞCA
İNG
E.ÇALI
İNG
E.ÇALI
İNG
E.ÇALI
MAT
MAT
Ö.ÜLKÜ Ö.ÜLKÜ
MÜZİK TÜRKÇ TÜRKÇ
MAT
MAT
A.KAVA E
E
Ö.ÜLKÜ Ö.ÜLKÜ
S
C.ŞAHİ C.ŞAHİ
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 8-A
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
1
2
3
TÜRKÇ
E
T.GÜLE
İNG
B.ERSO
Y
DİN
KÜL.
M.BÜY
İNG
B.ERSO
Y
T.C.İN.T
A.YETİ
M
TÜRKÇ
E
T.GÜLE
GÖR.SA
.
P.UNC
DİN
KÜL.
M.BÜY
İNG
B.ERSO
Y
T.C.İN.T
A.YETİ
M
İNG
B.ERSO
Y
TEK.TA
S.
K.YILDI
REH.
E.ÇINA
R
MÜZİK
G.GÖKÇ
EN
TÜRKÇ
E
T.GÜLE
30
4
MAT.
C.SEL
5
6
BE.EĞİ. BE.EĞİ.
S.KURU S.KURU
TEK.TA
FEN VAT.
S.
BİL. A.YETİ
K.YILDI E.ÇINA M
FEN
TÜRKÇ
BİLİŞİM
BİL.
E
ÖZEŞ
E.ÇINA T.GÜLE
FEN FEN
MAT.
BİL. BİL.
C.SEL
E.ÇINA E.ÇINA
TÜRKÇ
MAT. MAT.
E
C.SEL C.SEL
T.GÜLE
7
8
9
10
11
12
13
14
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 8-B
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
1
2
MÜZİK
G.GÖKÇ
EN
TÜRKÇ
E
T.GÜLE
FEN
BİL.
E.ÇINA
VAT.
A.YETİ
M
TÜRKÇ
E
T.GÜLE
FEN
BİL.
E.ÇINA
3
DİN
KÜL.
M.BÜY
İNG
B.ERSO
Y
REH.
A.YETİ
M
FEN
MAT. MAT.
BİL.
C.SEL C.SEL
E.ÇINA
TÜRKÇ TÜRKÇ İNG
E
E
B.ERSO
T.GÜLE T.GÜLE Y
30
4
5
6
DİN
T.C.İN.T T.C.İN.T
KÜL.
A.YETİ A.YETİ
M.BÜY
M
M
BE.EĞİ. BE.EĞİ. MAT.
S.KURU S.KURU C.SEL
TEK.TA
S.
K.YILDI
FEN
TÜRKÇ
BİL.
E
E.ÇINA T.GÜLE
İNG
GÖR.SA
B.ERSO
.
Y
P.UNC
MAT.
C.SEL
TEK.TA
S.
K.YILDI
İNG
B.ERSO
Y
BİLİŞİM
ÖZEŞ
7
8
9
10
11
12
13
14
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 8-C
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
1
2
3
4
VAT.
A.YETİ
M
DİN
KÜL.
M.BÜY
TÜRKÇ
E
T.GÜLE
T.C.İN.T
A.YETİ
M
İNG
B.ERSO
Y
MÜZİK
G.GÖKÇ
EN
DİN
KÜL.
M.BÜY
TÜRKÇ
E
T.GÜLE
T.C.İN.T
A.YETİ
M
İNG
B.ERSO
Y
TÜRKÇ
E
T.GÜLE
FEN
BİL.
E.ÇINA
REH.
T.GÜLE
R
TÜRKÇ
E
T.GÜLE
BE.EĞİ.
M.PALA
NCI
GÖR.SA
.
P.UNC
FEN
BİL.
E.ÇINA
İNG
B.ERSO
Y
TÜRKÇ
E
T.GÜLE
BE.EĞİ.
M.PALA
NCI
30
5
6
MAT. MAT.
C.SEL C.SEL
TEK.TA TEK.TA
S.
S.
K.YILDI K.YILDI
MAT. MAT.
C.SEL C.SEL
İNG
B.ERSO
Y
FEN
BİL.
E.ÇINA
BİLİŞİM
ÖZEŞ
FEN
BİL.
E.ÇINA
7
8
9
10
11
12
13
14
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 8-D
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
1
2
3
İNG
B.ERSO
Y
TEK.TA
S.
K.YILDI
İNG
B.ERSO
Y
TEK.TA
S.
K.YILDI
T.C.İN.T
A.YETİ
M
TÜRKÇ
E
T.GÜLE
REH.
B.ERSO
Y
4
T.C.İN.T
A.YETİ
M
TÜRKÇ
E
T.GÜLE
TÜRKÇ
MAT. MAT.
E
C.SEL C.SEL
T.GÜLE
TÜRKÇ TÜRKÇ
MÜZİK
BİLİŞİM
E
E
G.GÖKÇ
ÖZEŞ
T.GÜLE T.GÜLE
EN
DİN
DİN
FEN
FEN
KÜL.
KÜL.
BİL.
BİL.
M.BÜY M.BÜY E.ÇINA E.ÇINA
30
5
6
FEN
BİL.
E.ÇINA
VAT.
A.YETİ
M
İNG
B.ERSO
Y
FEN
BİL.
E.ÇINA
GÖR.SA
.
P.UNC
İNG
B.ERSO
Y
MAT. MAT.
C.SEL C.SEL
BE.EĞİ. BE.EĞİ.
M.PALA M.PALA
NCI NCI
7
8
9
10
11
12
13
14
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 4-A
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
İNG.
İ.İŞÇİ
Pazartesi
Salı
DİN
DİN
KÜL.
KÜL.
M.BÜY M.BÜY
Çarşamba
İNG.
İ.İŞÇİ
İNG.
İ.İŞÇİ
Perşembe
Cuma
Toplam
5
Dersin Adı
HDS
Öğretmen
Derslik
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 MELEK BÜYÜKKÖROĞLU
İNGİLİZCE
3 İLKAY İŞÇİ
8
9
10
11
12
13
14
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 4-B
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
İNG. İNG.
V.SEYY V.SEYY
AR AR
Pazartesi
Salı
Çarşamba
İNG.
V.SEYY
AR
DİN
DİN
KÜL.
KÜL.
M.BÜY M.BÜY
Perşembe
Cuma
Toplam
5
Dersin Adı
HDS
Öğretmen
Derslik
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 MELEK BÜYÜKKÖROĞLU
İNGİLİZCE
3 VİLDAN SEYYAR
8
9
10
11
12
13
14
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 4-C
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
Pazartesi
DİN DİN
KÜL. KÜL.
M.BÜY M.BÜY
Salı
Çarşamba
İNG.
V.SEYY
AR
Perşembe
İNG.
İNG.
V.SEYY V.SEYY
AR
AR
Cuma
Toplam
5
Dersin Adı
HDS
Öğretmen
Derslik
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 MELEK BÜYÜKKÖROĞLU
İNGİLİZCE
3 VİLDAN SEYYAR
8
9
10
11
12
13
14
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 4-D
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
İNG.
V.SEYY
AR
Pazartesi
Salı
İNG.
V.SEYY
AR
Çarşamba
DİN
KÜL.
M.DAŞ
İNG.
V.SEYY
AR
Perşembe
DİN
KÜL.
M.DAŞ
Cuma
Toplam
5
Dersin Adı
HDS
Öğretmen
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 MURAT DAŞTAN
İNGİLİZCE
3 VİLDAN SEYYAR
Derslik
8
9
10
11
12
13
14
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 4-E
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
İNG.
İNG.
V.SEYY V.SEYY
AR
AR
Pazartesi
Salı
İNG.
V.SEYY
AR
Çarşamba
Perşembe
DİN DİN
KÜL. KÜL.
M.DAŞ M.DAŞ
Cuma
Toplam
5
Dersin Adı
HDS
Öğretmen
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 MURAT DAŞTAN
İNGİLİZCE
3 VİLDAN SEYYAR
Derslik
8
9
10
11
12
13
14
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTAOKULU
04.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 4-F
Ercüment ASLAN
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
Pazartesi
İNG.
İNG.
V.SEYY V.SEYY
AR
AR
DİN
KÜL.
M.DAŞ
Salı
Çarşamba
Perşembe
DİN
KÜL.
M.DAŞ
Cuma
Toplam
İNG.
V.SEYY
AR
5
Dersin Adı
HDS
Öğretmen
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 MURAT DAŞTAN
İNGİLİZCE
3 VİLDAN SEYYAR
Derslik
8
9
10
11
12
13
14
Download

sınıf ders programı