KAMEROĞLU KARDEŞLER CUMHURİYET İLKOKULU KAMU HİZMETLERİ SUNUMU STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
HİZMET ADI
1
Kayıt Kabul, İlkokullar
İSTENEN BELGELER
T.C. Kimlik numarası
2
Nakil ve Geçişler, İlkokullar
3
Kayıt Kabul, İlkokullarda Denklik ile Kayıt 1. TC Kimlik numarası, 2.Denklik Belgesi
4
Öğrenci Belgesi
Dilekçe
4 SAAT
5
Öğrenim Durum Belgesi
Dilekçe
4 SAAT
7
8
9
10
11
12
13
1.TC Kimlik numarası, 2.Veli Dilekçesi, 3. Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar
için durumlarını gösteren belge
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1 GÜN
1 GÜN
İlkokullar
1- Velinin TC Kimlik Numarası, 2- Dilekçe, 3- Öğrenci Belgesi
Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına
Öğrenci Yerleştirilmesi
Dilekçe
Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri
İlkokullarda Diploma, Nakil veya Öğrenim
Belgesini Kaybedenler
1. Dilekçe
Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri
İlkokullarda Öğrenim Belgesi, Nakil
Belgesi ve Diplomasını Kaybedenler
İlkokullarda Öğrenci Yetiştirme
Kurslarından Yararlandırma
İlkokullarda Sınıf Yükseltme
4 SAAT
3 GÜN
1 GÜN
1 GÜN
2. Savaş, sel, deprem, yangın gibi nedenlerle okul kayıtları yok olmuş ise, öğrenim durumlarını kanıtlayan belge.
Veli Dilekçesi
5 DAKİKA
1-Veli dilekçesi ,2-İlköğretimde, yeni öğretim yılının başladığı ilk bir ay içerisinde, 1-5´inci sınıflara devam eden
öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar için
sınıf/şube rehber öğretmeninin ve varsa okul rehber öğretmeninin yazılı önerileri
1 HAFTA
Veli itiraz dilekçesi
İlkokullarda Veli Tarafından Öğrenci
Davranışlarını Değerlendirme Kurulu
Kararına İtiraz Etme
Kayıt Kabul, İlkokullarda Yabancı Uyruklu 1-Denklik belgesi, 2- Öğrencinin Türkiye´de öğrenim görebileceğine dair Emniyet Genel Müdürlüğü´nden alınacak
en az bir yıllık oturum belgesi
Öğrenci Kayıtları
5 GÜN
30 DAKİKA
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya
yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İsim :Mehmet SARAÇ
Unvan :Okul Müdürü
Adres : Yukarı Mahalle Adnan Keskin Cad. No:132 ÇİVRİL/DENİZLİ
Tel : (258) 7135262
Faks:
e-Posta :[email protected]
İsim :Mehmet ÖZCAN
Unvan:İlçe Milli Eğitim Müdürü
Adres:Hükümet Konağı Kat:2 20600 Çivril / Denizli
Tel : (258) 7131260
Faks: (258) 7131796
e-posta: [email protected]
Download

kameroğlu kardeşler cumhuriyet ilkokulu kamu hizmetleri sunumu