ÖZ GEÇMİŞ
“YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN ŞAHİN„
Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu
[email protected]
Doğum Tarihi ve Yeri
: 11.09.1984 – ANKARA
İletişim
: Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu
Çam Mah. Pazaryeri Mevkii - Espiye / GİRESUN
Tel: 0 (454) 611 60 07/ 22
Fax: 0 (454) 611 60 08
Yabancı Diller
: İngilizce
1. ÖĞRENİM DURUMU
Derece
Bölüm/Program
Lisans Birleşik Fatih Eğitim Fakültesi
Tezsiz Yüksek
Lisans
Doktora
Kimya (Biyokimya)
Üniversite
Karadeniz Teknik
Üniversitesi
Yıl
2008
Karadeniz Teknik
Üniversitesi
2014
2. İŞ DENEYİMİ
Ünvanı
Araş. Gör.
Yard. Doç.
Kurum
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya
Bölümü
Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu
Yıl
2009-2014
2014-…
3. İDARİ GÖREVLER
Ünvanı
Kurum
Yıl
4. İLGİ ALANLARI






Biyokimya
Arı Ürünleri
Apiterapi
Enzim ve İnhibisyon
Gıda Güvenliği
Toksikoloji
5. PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER
5.1.
Gıda Güvenliği Açısından Bal Tağşişinin Aydınlatılması. KTÜ, BAP 9701,
2013. Proje Araştırmacısı, Devam Ediyor.
5.2.
Türkiye Florasına Ait Monofloral Balların Karakterizasyonu. TAGEM-11/ARGE/15. 2011. 2011-2013, Proje Araştırmacısı, Tamamlandı.
5.3.
Artvin Yöresine Ait Doğal Ayı Üzümü (Vaccinium arctostaphllos ve Vaccinium
myrtillus) ile Kültüre Alınan Yaban Mersini (Vaccinium corymbosum) Türlerinin
Antioksidan
Özelliklerinin
Karşılaştırılması.
Artvin
Çoruh
Üniversitesi
BAP,2011.F10.02.08, Proje Araştırmacısı, Tamamlandı.
5.4.
Polenin Karaciğer Hasarını Önlemedeki Rolü. KTÜ BAP,2009.111.002.5, Proje
Araştırmacısı, Tamamlandı.
6. YAYINLAR
6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI, SCI-Exp, SSCI ve
AHCI kapsamında indekslenen):
6.1.1. Kara, M., Sahin, H., Turumtay H., Dinc, S., Gumuscu, A., The Phenolic Composition
and Antioxidant Activity of Tea of Different Parts of Sideritis Condensate at Different
Steeping Conditions, Journal of Food and Nutrition Research, 2014, Accepted.
6.1.2. Ertürk, Ö., Şahin, H., Kolaylı, S., Çol Ayvaz M. Antioxidant and antimicrobial
activity of East Black Sea Region honey. Turkish Journal of Biochemistry,
2014, 40(1), 19-24. DOI: 10.5505/tjb.2014.77487
6.1.3. Akyüz Turumtay, E., İslamoğlu, F., Çavuş, D., Şahin, H., Turumtay H.,
Vanholme B. Correlation between phenolic compounds and antioxidant activity
of Anzer tea (Thymus praecox Opiz subsp. caucasicus var. caucasicus).
Industrial
Crops
and
Products,
2014,
52,
687-694.
DOI:
10.1016/j.indcrop.2013.11.042
6.1.4. Akyuz, E., Sahin, H., Islamoglu, F., Kolayli, S., Sandra, P. Evaluation of
Phenolic Compounds in Tilia rubra subsp. caucasica by HPLC-UV and HPLCUV-MS/MS. International Journal of Food Properties, 2014, 17(2), 331-343.
6.1.5. Can, Z., Dincer, B., Sahin, H., Baltas, N., Yildiz, O., Kolayli, S. Polyphenol
oxidase activity and antioxidant properties of Yomra apple (Malus communis L.)
from Turkey. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 2013,
Early Online 1-7, DOI: 10.3109/14756366.2013.858144
6.1.6. Yildiz, O., Karahalil, F., Can, Z., Sahin, H., Kolayli, S. Total monoamine
oxidase (MAO) inhibition by chestnut honey, polen and propolis. Journal of
Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 2013, Early Online 1-5, DOI:
10.3109/14756366.2013.843171
6.1.7. Aliyazicioglu, R., Eyupoglu, O. E., Sahin, H., Yildiz, O., Baltas, N. Phenolic
components, antioxidant activity, and mineral analysis of Capparis spinosa L..
African
Journal
of
Biotecnology,
2013,
12
(47),
6643-6649.
DOI:
10.5897/AJB2013.13241
6.1.8. Aliyazıcioglu, R., Sahin, H., Erturk, O., Ulusoy, E., Kolayli, S. Properties of
phenolic composition and biological activity of propolis from Turkey.
International Journal of Food Properties, 2013, 16, 277-287.
6.1.9. Hatipoglu, G., Sokmen, M., Bektas, E., Daferera, D., Sokmen, A., Demir, E.,
Sahin, H.
Automated and standard extraction of antioxidant phenolic
compounds of Hyssopus officinalis L. ssp. angustifolius. Industrial Crops and
Products, 2013, 43, 427–433.
6.1.10. Durdagi, S., Scozzafava, G., Vullo, D., Sahin, H., Kolayli, S., Supuran, C.T .
Inhibition of mammalian carbonic anhydrases I-XIV with grayanotoxin III:
solution and in silico studies. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal
Chemistry, 2013, Early Online 1–7. DOI: 10.3109/14756366.2013.804072
6.1.11. Kolayli, S., Sahin, H., Aliyazicioglu, R., Sesli, E. Phenolic components and
antioxidant activity of three edible wild mushrooms from Trabzon, Turkey.
Chemistry of Natural Compounds, 2012, 48 (1), 137-140.
6.1.12. Sahin, H., Can, Z., Yildiz, O., Kolayli, S., Innocenti, A., Scozzafa, G., Supuran,
C.T. Inhibition of carbonic anhydrase isozymes I and II with natural products
extracted from plants, mushrooms and honey. Journal of Enzyme Inhibition and
Medicinal Chemistry, 2012, 27 (3), 395-402.
6.1.13. Sahin, H., Aliyazıcıoğlu, R., Yıldız, O., Kolayli S., Supuran, C.T. Honey, polen,
and propolis extracts show potent inhibitory activity against the zinc
metalloenzyme carbonic anhydrase. Journal of Enzyme Inhibition and Medicine,
2011, 26 (3), 440-444.
6.1.14. Tezcan, F., Kolayli, S., Sahin, H., Ulusoy, E., Erim, F.B. Evaluation of organic
acid, saccharide composition and antioxidant properties of some authentic
Turkish honeys. Journal of Food and Nutrition Research, 2011, 50, 33–40.
6.1.15. Kolaylı, S., Karahalil, F., Sahin, H., Dincer, B., Supuran, C.T. Characterization
and inhibition studies of an alpha carbonic anhydrase from the endangered
sturgeon species Acipenser gueldenstaedti. Journal of Enzyme Inhibition and
Medicine, 2011, 26 (6), 895-900.
6.1.16. Karahalil, F.Y., Sahin, H. Phenolic composition and, antioxidant capacity of
Cherry laurel (Laurocerasus officinalis Roem.) sampled from Trabzon region,
Turkey. African Journal of Biotecnology, 2011, 10 (72), 16293-16299.
6.1.17. Kolayli, S., Kara, M., Ulusoy, E., Tezcan, F., Erim, F.B., Sahin, H.,
Aliyazıcioglu, R. Comparative study of chemical and biochemical properties of
different melon cultivars: standard, hybrid,and grafted melons. Journal of
Agricultural and Food Chemistry, 2010, 58 (17), 9764–9769.
6.2.
Uluslararası diğer dergilerde yayımlanan makaleler:
6.2.1. Cavrar, S., Yıldız, O., Şahin, H., Karahalil, F., Kolaylı, S. Comparision of
physical and biochemical characteristics of different quality of Turkish honey.
Uludag Bee Journal, 2013, 13(2), 55-62.
6.2.2. Alzahrani, H. A., Boukraa, L.,Bellik, Y., Abdellah, F., Bakhotmah,B. A.,
Kolayli, S., Sahin, H. Evaluation of the Antioxidant Activity of Three Varieties
of Honey from Different Botanical and Geographical Origins. Global Journal of
Health Science, 2012, 4 (6), 192-196.
6.2.3. Yıldız, O., Şahin, H., Kara, M., Aliyazıcıoğlu, R., Tarhan, Ö., Kolaylı, S.
Maillard reactions and importance of reaction products in foods. Review.
Academic Food Journal, 2010, 8(6), 44–51.
6.2.4. Yıldız, O., Aliyazıcıoğlu, R., Şahin, H., Aydın, Ö., Kolaylı, S. Ak dut (Morus
alba) pekmezi pestili ve kömesinin üretim metotları. Gümüşhane University
Journal of Science and Technology Institute. 2011, 1(1), 47-56.
6.2.5. Kolayli, S., Sahin, H., Ulusoy, E., Tarhan, O. Phenolic composition and
antioxidant capacities of Helichrysum plicatum. Hacettepe Journal of Biology
and Chemistry, 2010, 38 (4), 269–276.
6.3.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makalerler:
6.4.
Ulusal diğer dergilerde yayımlanan makalerler:
6.5.
Kitaplar ve kitap bölümleri:
6.5.1. Kolayli, S., Boukraa, L., Sahin, H., Abdellah, F., 2012. Dietary Sugars;
Chemistry, Analysis, Function and Effects. Chapter 1: Sugars in Honey. Ed.
Victor R. Preedy. Food and Nutritional Components in Focus No 3. The Royal
Society of Chemistry. ISBN: 9781849733700
6.5.2. Kolayli, S., Yildiz O., Sahin H., Aliyazıcıoglu, R., 2013. Honey in Traditional
and Modern Medicine, Chapter 3: Bochemistry and Physicochemical Properties
of Honey. Ed. Laid Boukraa.
CRC Pres, Taylor & Francis Group, ISBN:
13:978-1-4398-4016-0, 2013.
6.5.3. Yıldız, O., Sahin, H., Kolaylı, S., 2013. Honey in Traditional and Modern
Medicine, Chapter 19: Culinary Uses of Honey., Ed. Laid Boukraa. CRC Pres,
Taylor & Francis Group, ISBN: 13:978-1-4398-4016-0, 2013.
6.6.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan
bildiriler:
6.6.1. Sahin, H., Akyuz Turumtay, E., Kolayli, S., Determination of Grayanotoxin-III in
Turkish Mad Honey Samples by LC-MS/MS, 12th Asian Apicultural Association
Conference, Antalya, 2014.
6.6.2. Guney, H., Can, Z., Sahin, H., Yildiz, O., Kolayli, S. Analysis of Adultered
Honey, 12th Asian Apicultural Association Conference, Antalya, 2014.
6.6.3. Sahin, H., Kolayli, S., Aliyazicioglu, R., Sesli, E. Antioxidant activity and
phenolics compounds of edible wild mushrooms from Trabzon, TURKEY.
Uluslarası Antioksidan Ölçüm Yöntemleri Çalıştayı, İstanbul, PP20, 2010.
6.6.4. Akyuz, E., Sahin, H., Sokmen, M., Sandra, P. HPLC-UV-ESI-MS/MS analysis of
phenolic content of Digitalis trojana.34th International Symposium on Capillary
Chromatography and the 7th GC×GC Symposium, Riva del Garda, Italy, P.31,
2010.
6.7.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan
bildiriler:
6.7.1. Sahin, H., Akyuz Turumtay, E., Yazıcı, E., Elsevar Asadov, Yıldız, O., Kolaylı,
S., Azerbaycan propolislerinin biyoaktif özelliklerinin belirlenmesi, Uluslararası
Katılımlı V. Marmara Arıcılık Kongresi, Bursa, 2013.
6.7.2. Yaylacı Karahalil, F., Yıldız, O., Sahin, H., Can, Z., Kolaylı, S., Kestane balının
antideprasan özelliğinin belirlenmesi, Uluslararası Katılımlı V. Marmara
Arıcılık Kongresi, Bursa, 2013.
6.7.3. Numanoglu Cevik, Y., Doruk, O., Güney, H., Yıldız, O., Can, Z., Sahin, H.,
Aliyazıoglu, R., Kolaylı, S., Mantar zehirlenmensinde (Alfa-Amanitin) oluşan
karaciğer hasarının tedavisinde arı ürünlerinin rölü, Uluslararası Katılımlı V.
Marmara Arıcılık Kongresi, Bursa, 2013.
6.7.4. Can, Z., Sahin, H., Yıldız, O., Akyuz Turumtay, E., Silici, S., Boukraa, L.,
Kolaylı, S., Manuka balı ile Türkiye florasına ait monofloral balların
biyoaktivite özelliklerinin karşılaştırılması, Uluslararası Katılımlı V. Marmara
Arıcılık Kongresi, Bursa, 2013.
6.7.5. Yıldız, O., Sahin, H., Can, Z., Yaylacı Karahalil, F., Silici, S., Kolaylı, S.,
Türkiye monofloral balların mineral madde içerikleri, Uluslararası Katılımlı V.
Marmara Arıcılık Kongresi, Bursa, 2013.
6.7.6. Sahin, H., Yıldız, O., Akyuz Turumtay, E., Can, Z., Kolaylı, S., Bazı
yenilebilen mantarların RP/HPLC/UV ile fenolik bileşenlerin incelenmesi,
Kromatografi 2012, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, 2012.
6.7.7. Sahin, H., Akyuz Turumtay, E., Yazıcı, E., Kolaylı, S., Deli bal (ormangülü
balı) zehirlenmesinin nedeni olan Grayanotoksin-III ün LC/MS/MS ile
belirlenmesi, Kromatografi 2012, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, 2012.
6.7.8. Yıldız, O., Sahin, H., Can, Z., Kolaylı, S., Türkiye’deki monofloral balların
HMF içeriğinin tespiti, Kromatografi 2012, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat,
2012.
6.7.9. Sahin, H., Akyuz, E., Erturk, Ö., Kolaylı, S., Farklı gübre ortamlarında yetişmiş
Mentha piperita L. (Nane) nin RP/HPLC/UV ile fenolik bileşenlerinin analizi,
Sözlü Sunum 2, Kromatografi 2011, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, 2011.
6.7.10. Demir, E., Kar, F., Serdar, G., Sökmen, M., Saltan, F. Z., Sahin, H., Dilber, G.,
Bazı verbascum türlerinden biyoaktif bileşiklerin izolasyonu ve fenolik
bileşenlerin içerikleri, P37, Kromatografi 2011, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır,
2011.
6.7.11. Serdar, G., Demir, E., Sokmen, M., Sokmen, A., Sahin, H., Achillea biserrata
ve Hyssopus officinalis özütlerinin HPLC, GC/MS analizleri ve fenolik bileşen
içerikleri, P38, Kromatografi 2011, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, 2011.
6.7.12. Kolaylı, S., Sahin, H., Can, Z., Farklı çay numunelerinin RP/HPLC/UV ile
fenolik bileşenlerinin analizi, P92, Kromatografi 2011, Dicle Üniversitesi,
Diyarbakır, 2011.
6.7.13. Tarhan, Ö., Sahin, H., Kolaylı, S., Karaköse, M., Vinca major ssp. Hirsula
bitkisinin antioksidan içeriğinin ve biyolojik aktivitesinin belirlenmesi, BP-136,
Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, 2011.
6.7.14. Yıldız, A., Can, Z., Sahin, H., Iskefiyeli, Z., Sokmen, A., Likapa (Vaccinium
myrtillus) meyvesinin antioksidan özelliklerinin incelenmesi ve RP/HPLC/DAD
ile fenolik bileşenlerinin belirlenmesi, BP-176, Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal
Kimya Kongresi, Erzurum, 2011.
6.7.15. Sahin, H., Tarhan, Ö, Can, Z., Kolaylı, S., Çeşitli ikincil metabolitlerin
antioksidan özelliklerinin karşılaştırılması, BP-081, Uluslararası Katılımlı 25.
Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, 2011.
6.7.16. Sahin, H., Kolaylı, S., Aliyazıcıoglu, R., Supuran, T., C., Karbonik anhidraz I
ve II izoenzimleri üzerine bazı doğal ürünlerin inhibisyon etkilerinin
incelenmesi, BP-082, Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi,
Erzurum, 2011.
6.7.17. Can, Z., Sahin, H., Iskefiyeli, Z., Kolayli, S. Mespilus germanica L.
(MUŞMULA) meyvesinin HPLC ile fenolik bileşenlerinin incelenmesi.
Kromatografi 2010, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, P87, 2010.
6.7.18. Yeşilyurt, M., K., Çerçiler, S., Çolak, İ., Sahin, H., Kolaylı, S., Yalancı portakal
(Maclura pomifera) meyvesinin farklı ekstraksiyon yöntemleriyle antioksidan
özelliklerinin belirlenmesi, BP-095, Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya
Kongresi, Erzurum, 2011.
6.7.19. Sahin, H., Akyuz, E., Kolayli, S. Farklı ekstraksiyon yöntemleri kullanılarak
Tilia rubra DC. Subsp. caucasica (Kafkas Ihlamuru) çiçeğinin HPLC ile fenolik
bileşenlerinin tayini. 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, BP085, 2010.
6.7.20. Sahin, H., Akyuz, E. Kolayli, S. Farklı ekstraksiyon yöntemleri kullanılarak
Tilia rubra DC. Subsp. caucasica (Kafkas Ihlamuru) yaprağının HPLC ile
fenolik bileşenlerinin tayini. 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, BP086,
2010.
6.7.21. Sahin, H., Kolayli, S., Akyuz, E. Farklı ekstraksiyon yöntemleri kullanılarak
bal, polen ve propolis numunelerinin RP-HPLC-UV ile fenolik bileşen tayini.
Kromatografi 2010, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, S27, 2010.
6.7.22. Sahin, H., Kolayli, S., Akyuz, E. Farklı ekstraksiyon yöntemleri kullanılarak
bal, polen ve propolis numunelerinin RP-HPLC-UV ile fenolik bileşen tayini.
Kromatografi 2010, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, P37, 2010.
6.7.23. Sahin, H., Kolayli, S., Akyuz, E., Tosun, G., Kolayli, S. Gentianella caucasea
bitkisinin RP-HPLC-UV ile fenolik bileşen tayini. Kromatografi 2010, Atatürk
Üniversitesi, Erzurum, P38, 2010.
6.7.24. Tarhan, O., Sahin, H., Kolayli,S., Ulusoy, E. Vinca major ssp. Hirsuta bitkisinin
HPLC ile fenolik bileşenlerinin incelenmesi. Kromatografi 2010, Atatürk
Üniversitesi, Erzurum, P62, 2010.
6.7.25. Aliyazicioglu, R., Sahin, H., Kolayli, H., Kahriman, N. Silene alba bitkisinin
HPLC ile fenolik bileşenlerinin incelenmesi. Kromatografi 2010, Atatürk
Üniversitesi, Erzurum, P68, 2010.
6.7.26. Kolayli, S., Sahin, H., Yildiz, O. Phenolic composition and antioxidant capacity
of Laurocerasus officinalis roem. (Cherry Laurel). Kromatografi 2010, Atatürk
Üniversitesi, Erzurum, P73, 2010.
6.7.27. Yaylacı Karahalil, F., Sahin, H., Dinçer, B., Kolayli, S. Mersin balığı
eritrositlerinden karbonik anhidraz enziminin afinite kromatografisi ile
saflaştırılması ve karakterizasyonu. Kromatografi2009, Karadeniz Teknik
Üniversitesi, TRABZON, SS10, 2009.
6.7.28. Sahin, H., Kolayli, S., Ulusoy, E. Değişik propolis örneklerinin antioksidan
aktiviteleriyle fenolik asit bileşenlerinin tayini. Kromatografi2009, Karadeniz
Teknik Üniversitesi, TRABZON, SS11, 2009.
6.7.29. Ulusoy, E., Sahin, H., Kolayli, S. Campanula olympica Bitkisinin HPLC İle
Fenolik Bileşenlerinin İncelenmesi. Kromatografi2009, Karadeniz Teknik
Üniversitesi, TRABZON, PS17, 2009.
6.7.30. Ulusoy, E., Sahin, H., Kolayli, S. Orman gülü ballarının HPLC ile fenolik
bileşenlerinin incelenmesi. Kromatografi2009, Karadeniz Teknik Üniversitesi,
TRABZON, PS18, 2009.
6.7.31. Sahin, H., Ulusoy, E., Yayli, N., Kolayli, S. Senecio nemorensis ve Senecio
othonnae bitkilerinin yaprak ve gövdesinin HPLC ile fenolik bileşenlerinin
incelenmesi. Kromatografi2009, Karadeniz Teknik Üniversitesi, TRABZON,
PS28, 2009.
6.7.32. Erturk, O., Demirkol, G., Ulusoy, E., Sahin, H., Kolayli, S. Artvin ve Ardahan
propolislerinin antimikrobiyal, antioksidan, aktivitesi ile biyoaktif bileşenlerin
tayini. Kromatografi2009, Karadeniz Teknik Üniversitesi, TRABZON, PS47,
2009.
6.7.33. Sahin, H., Kara, M., Tarhan, Ö., Tezcan, F., Erim, F.B., Kolayli, S. Standart,
hibrit ve aşılı Çumra kavunlarının, kimyasal ve biyokimyasal özelliklerinin
karşılaştırılması. 23. Ulusal Kimya Kongresi, SİVAS, S-62, 2009.
6.7.34. Can, Z., Sahin, H., Iskefiyeli, Z., Kolayli, S., Dincer, B. Yomra elmasının
olgunlaşma evrelerindeki difenolaz aktivitesinin incelenmesi. 23. Ulusal Kimya
Kongresi, SİVAS, S-63, 2009.
6.7.35. Sahin, H., Kolayli, S., Tarhan, Ö., Küçük, M., Yaşar, A. Kestane ballarının
uçucu bileşenlerinin analizleri. BKP 19 XXII. Ulusal Kimya Kongresi MağusaK.K.T.C., 2008.
6.8.
Diğer yayınlar:
7. ÖDÜLLER
7.1.
TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Bursu (BİDEB)
7.2.
TÜBİTAK – Uluslararası Bilimsel SCI Yayınları Teşvik Ödülü
7.3.
OFMAE Kimya Öğretmenliği İkinciliği
8. SERTİFİKALAR
8.1.
“TÜBİTAK 2237- Proje Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı” Eğitim
Sertifikası, Erciyes Üniversitesi, 2013.
8.2.
“Thermo Scientific TSQ Quantum LC-MS/MS” Eğitim Sertifikası, 2012.
8.3.
EMIT S04-04_09 Training Methodologies in Metrology in Chemistry, 2011.
8.4.
“Uygulamalı Kromatografik Analiz Çalıştayı”, Eğitim Sertifikası, KTÜ, 2011.
8.5.
“Ultra Fast Likit Kromatografi –Kolonlar ve ileri Uygulama Teknikleri” Eğitim
Sertifikası, Ant Teknik, 2010.
8.6.
“Analizlerde Kullanılan Kimyasal Maddeler” Eğitim Sertifikası, T.C. Tarım ve
Köy İşleri Bakanlığı, Trabzon İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, 2009.
9. BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER
9.1. Apiterapi Derneği Bilimsel Danışma Kurulu
10. YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ
11. ULUSAL VE ULUSLARARASI DERGİLERDE HAKEMLİK
Download

“YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN ŞAHİN„ - Giresun Üniversitesi Espiye MYO