HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
ÖYP ÖZEL YETENEK SINAVI: 2014-2015/BAHAR
Grafik Anasanat Dalı
• Sınav Tarihi ve Başlama Saati
Desen Sınavı: 09 Şubat 2015 Pazartesi, 10:00
Grafik Alan Sınavı: 09 Şubat 2015 Pazartesi, 13:30
Sözlü Sınav (portfolyo inceleme, görüşme): 10 Şubat 2015 Salı, 13:30
• Sınav Yeri
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi
• Adayların Sınava Getirmesi Gereken Malzemeler
1. Grafik tasarımında kullanılacak teknikle ilgili malzemeler
(Çizim-resimleme araç gereçleri, fotoğraf makinası v.b.)
2. Kişisel dizüstü bilgisayar
Heykel Anasanat Dalı
• Yüksek Lisans Sınav Tarihi ve Başlama Saati
10 Şubat 2015 Salı, 10:00
• Sanatta Yeterlik Sınav Tarihi ve Başlama Saati
10 Şubat 2015 Salı, 13:30
• Sınav Yeri
Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi
• Adayların Sınava Getirmesi Gereken Malzemeler
Adayın özgün çalışmalarını içeren dosya
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anasanat Dalı
• Sınav Tarihi ve Başlama Saati
Yazılı Sınavı: 10 Şubat 2015 Salı, 10:00
Sözlü Sınav: 10 Şubat 2015 Salı, 14:00
• Sınav Yeri
Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi
• Adayların Sınava Getirmesi Gereken Malzemeler
1. Tanıtım Dosyası (Portfolyo, CV)
2. Gerekli çizim materyali (kağıt hariç)
Seramik Anasanat Dalı
• Sınav Tarihi ve Başlama Saati
10 Şubat 2015 Salı, 10:00
• Sınav Yeri
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi
• Adayların Sınava Getirmesi Gereken Malzemeler
1. Portfolyo
2. Kurşun kalem
3. Silgi
4. Kalemtıraş
Tiyatro Anasanat Dalı
• Sınav Tarihi ve Başlama Saati
Yazılı Sınavı: 09 Şubat 2015 Pazartesi, 11:00
Sözlü Sınav: 10 Şubat 2015 Salı, 13:30
• Sınav Yeri
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Beşevler
Download

öyp özel yetenek sınavı: 2014-2015/bahar