HAFTALIK NÖBET ÇİZELGESİ
SABAH
1. KAT MALTEPE2.YÖNÜ
KAT PENDİK YÖNÜ
2. KAT MALTEPE3.KAT
YÖNÜPENDİK YÖNÜ
3. KAT MALTEPE YÖNÜ
GİRİŞ KANTİN BAHÇE GİRİŞ VEBAHÇE
YEŞİL ALANLAR
VOLEYBOL
NÖBETÇİ
VE BASKET
MÜDÜR
ALANI
YARDIMCI
Nöbet Yerleri -> 1. KAT PENDİK YÖNÜ
Pazartesi
M.ÖZÜAK
E.ERDEM
B.ÖZÇİVİ
Ö.DUMAN
Salı
H.ERTAN
D.KAYNAK
E.AKDAĞ ÇAKMAK
Ş.ÇEVGEN
Çarşamba
Ö.ERDEM
D.ÖZDEMİR
S.İBBİĞİ
Z.YAVUZ
Perşembe
Ü.KOÇAK
E.ÇAKIR
A.BERBER
F.KEŞKEKLER
Cuma
B.ÇIPLAK
E.ARMUTLU
E.SAVAŞ KÜÇÜKAY
A.METE
E.ERKOL
X.XXXXXX
Y.ÇAKIR
S.HASGÜL
Ş.DOBUR
A.ÇETİNKAYA
A.AYGUTALP
Ö.GÖRMEZ
N.YÜCEL
A.HÜNDAL
G.GÜRBÜZ
N.KAM
E.A.SEZER
M.AKSAMAN
H.KESKİN
B.GÖKTAŞ
H.GÜLTEKİN
F.GEZER
N.AKMAN
E.GÖÇER
M.YİĞİT
M.ŞENGÜR
C.YUNUSOĞLU S.ÇİMAR
NÖBETÇİ ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ
NÖBETÇİ ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ
1- Günlük vakit çizelgesini uygulamak.
2- Öğretmenlerin derslere zamanında girip girmediğini izlemek ve öğretmeni gelmeyen sınıfları okul yönetimine bildirmek ve bu sınıflara nezaret etmek.
3- Görevli olduğu alanların Isıtma elektrik ve sıhhı tesislerin çalışıp çalışmadığını okul içi temizliğin yapılıp yapılmadığının okul bina ve tesislerinin yangından koruma
önlemlerinin alınıp
alınmadığının günlük kontrollerini yapmak giderilebildiği eksikleri gidermek gerekli olanları ilgililere duyurmak.
4- Nöbetçi olduğu alanlarda,bahçede,koridorda,sınıfta,açık alanda ve görev alanıyla ilgili diğer yerlerde öğrencileri gözetlemek.
5- Beklenmedik olaylar karşısında gerekli tedbirleri almak ve bu durumu ilgililere bildirmek.
6- Nöbet süresince okulun eğitim öğretim disiplin gibi çeşitli işlerini izlemek bu hususlarda günlük tedbirleri almak.
7- Nöbete sabah 08:30 da gelmek ve nöbet alanını gezerek nöbet defterini imzalamak ve nöbet defterine nöbet alanının eğitim öğretime hazır olup olmadığıyla ilgili
durumu yazmak.
8-Çıkış zilinden 15 dk. sonra nöbet alanını kontrol ederek okul nöbet defterine nöbet süresi içerisinde önemli olayları ve aldığı tedbirleri belirten raporu yazmak.
DİKKAT:Öğrencilerin üst katlara çıkıştaki ana merdivenlerin sağ tarafı Pendik yönüdür.Binanın öğrenci girişinden üst katlara çıkış istikametindeki ana merdivenlerin sol
tarafı Maltepe yönüdür. Katlardaki çift nöbetlerde öğrenci wc bölümleri ortaktır.
ÖNEMLİ:Sorumlu bulunduğunuz kat veya alanlarda birlikte nöbet tuttuğunuz diğer öğretmenin Raporlu/İzinli vs. diğer nedenlerle göreve gelmediği takdirde bulunduğunuz
alanın/katın tamamından diğer görevli/nöbetçi sorumludur.Ayrıca Nöbetçi müdür yardımcısının raporlu/izinli veya diğer nedenlerle görevlerine gelemedikleri takdirde bir
sonraki günün
nöbetçi müdür yardımcısı nöbetçi müdür yardımcısı olarak görev yapar.
Örnek: Kat Maltepe Yönü nöbetçisi izinli ise 2. Kat Pendik yönü nöbetçisi tüm katlardan sorumludur.Diğer alanlarla ilgili sorumluluk da bu şekilde paylaşılacaktır.
Fatih ÖZKAYA
Okul Müdürü
Download

NÖBETÇİ ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ 1