Elektronik Belge Yönetim Sistemi
035EA77164px
T.C.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bütçe Ve Performans Program Şube Müdürlüğü
Sayı :43841809-602.03.02-1502090003
Konu :2015 Yılı Yatırım Programı
09.02.2015
Tarih:7C736858
BABBFCF3
DAĞITIM YERLERİNE
2015 Yılı Yatırım Programı ile ilgi;
a) 17 Ekim 2014 Tarih ve 29148 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6841 Karar Sayılı "2015 Yılı
Yatırım Programının Uygulaması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı"
b) 14 Ocak 2015 Tarih ve 29236 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "2015 Yılı Yatırım
Programı Cetvelleri (Eğitim-Yükseköğretim, Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor,
DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma, Eğitim-Kültür-Beden Eğitimi ve Spor)",
c) 2015 Yılı Yatırım Ödeneklerinin Tertip Düzeyinde Tablosu,
d) 2015 Yılı Yatırımlarının Ayrıntılı Finansman Programı
e) T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün "2014 Yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:4)",
yazımız ekinde ve www.stg.yildiz.edu.tr web sayfasının Duyurular bölümünde "YTÜ 2015 Yılı
Yatırımları" başlığı altında sunulmuştur.
2015 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerin ödeneklerinin kullanımında, 2015 Yılı Yatırım
Programının Uygulaması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı'na ve T.C
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün "2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Uygulama Tebliği'nde (Sıra No:4)" belirtilen esas ve usullere uyulmasını rica ederim.
e-imzalıdır
Prof. Dr. İsmail YÜKSEK
R E K T Ö R
DAĞITIM :
Bilgi
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Adres :
İrtibat
: Gokce Z. DURMAZ KAYA
Tel
Fax
Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Kampüsü Barbaros Bulvarı 34349 Yıldız-Beşiktaş/İSTANBUL : 0212 383 22 78
: 0212 383 22 89 Web
e-Posta
: stg.yildiz.edu.tr
: [email protected]
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1502090003&ErisimKodu=162d30a3
1/2
Elektronik Belge Yönetim Sistemi
035EA77164px
T.C.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bütçe Ve Performans Program Şube Müdürlüğü
Sayı :43841809-602.03.02-1502090003
Konu :2015 Yılı Yatırım Programı
09.02.2015
Tarih:7C736858
BABBFCF3
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
DOSYA,
Adres :
İrtibat
: Gokce Z. DURMAZ KAYA
Tel
Fax
Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Kampüsü Barbaros Bulvarı 34349 Yıldız-Beşiktaş/İSTANBUL : 0212 383 22 78
: 0212 383 22 89 Web
e-Posta
: stg.yildiz.edu.tr
: [email protected]
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
http://www.ebys.yildiz.edu.tr/Dogrulama/Index?EvrakNo=1502090003&ErisimKodu=162d30a3
2/2
Download

2015 Yılı Yatırım Programı - Yıldız Teknik Üniversitesi