Download

Dens-faz (malzeme yoğun) prensibiyle çalışan pnömatik taşıma