DATÇA
YILMAZLAR ORTAOKULU
BRĠFĠNG
DOSYASI
2014-2015
YILMAZLAR ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI
1.BÖLÜM
Genel Bilgiler
2. BÖLÜM
Okulun Tarihçesi
Misyonu
Vizyonu
3. BÖLÜM
Fiziki Durum
Personel Durumu
Öğrenci Durumu
İstatistiki Veriler
YILMAZLAR ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI
•
Okulun Adı
: Yılmazlar Ortaokulu
•
Adresi
: İskele Mah. Lise Cad. Datça
•
Telefon Numarası
: 0 252 712 04 25
•
Fax Numarası
: 0 252 712 04 26
•
E-mail
: [email protected]
•
Öğretim Şekli
: Tam Gün
•
Okul Tipi
: A tipi
•
İl Merkezine Uzaklık
: 130 km
•
İlçe Merkezine Uzaklık
: Merkezde
•
Yabancı Dil
: İngilizce
•
Okul Müdürü
: Betül ÇELEBİ UZGUR
(Vekaleten)
YILMAZLAR ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI
Okulumuz Datça İlçesine büyük katkıda bulunan hayırsever iş adamı Kazım
Yılmaz tarafından 2001 yılında yaptırılarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmış, 20012002 eğitim-öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır.
Öğrencilerimize çağdaĢ bir eğitim vermek için varız.
Eğitimi okul öncesinden baĢlayarak vermek için varız.
Evrensel değerleri önemseyen insanlar yetiĢtirmek için varız.
Çevremize de eğitim vermek için varız.
Severek gelebilecek bir okul ortamı hazırlamak için varız.
Geleceğimize en kaliteli insanı yetiĢtirmek için varız.
Evrensel değerlerle bezenmiĢ, baĢarıda sınır tanımayan, çizgi üstü
model bir okul olmak.
YILMAZLAR ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI
Okul Binası Milli Eğitim Bakanlığı mülkiyetindedir. 900 m2 si bahçe olmak
üzere, toplam 2916 m2 yüzölçümüne sahiptir. Okul bahçesinde iki basketbol ve 1
voleybol sahası bulunmaktadır. 3 katlı betonarme okul binasında 33 derslik mevcuttur.
Isınmada mazotlu kalorifer sistemi kullanılmaktadır.
PERSONEL
SAYISI
Müdür
1
Müdür Yardımcısı
1
Öğretmen
32
Ücretli Öğretmen
1
Memur
1
Hizmetli
1
Ücretli Hizmetli
2
YILMAZLAR ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI
YILMAZLAR ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI
YILMAZLAR ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI
YILMAZLAR ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI
2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI DERSLER BAZINDA
TEOG SINAVI ORTALAMALARI
YILMAZLAR ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 1. DÖNEM ġUBE BAZINDA
ORTAK SINAV ORTALAMALARI
ŞUBE
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN VE
TEKNOLOJİ
T.C. İNKİLAP
TARİHİ
YABANCI
DİL
DİN
KÜLTÜRÜ
8/A
67
44
55,2
60
53,125
85,2
8/B
67
40,2
57,4
53
53,5417
87,4
8/C
67,2
35,2
61,2
64,8
55,2083
85,2
8/D
66
34,8
62,8
54,8
51,25
89,6
8/E
68,27
47,12
69,42
64,04
58,65
87,31
ORTALAMA
67,09
40,26
61,20
59,33
54,36
86,94
Download

datça yılmazlar ortaokulu